Form of Work
Książki
(44)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(37)
available
(20)
Branch
Wypożyczalnia
(20)
Czytelnia
(37)
Author
Brzeziński Bogumił
(5)
Matuszewski Wojciech
(5)
Morawski Wojciech
(5)
Olesińska Agnieszka
(5)
Dobija Mieczysław
(3)
Kuc Bolesław Rafał
(3)
Piaszczyk Artur
(3)
Winiarska Kazimiera
(3)
Bienias Ilona
(1)
Brdulak Jakub J
(1)
Doyle David P
(1)
Gabrusewicz Wiktor
(1)
Grocholski Henrik
(1)
Gryska Piotr
(1)
Jajuga Krzysztof
(1)
Jakubowski Andrzej
(1)
Kaczurak-Kozak Monika
(1)
Kałużny Stanisław
(1)
Kiercel Tomasz S
(1)
Knedler Konrad
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kostur Anna
(1)
Kotyla Cyryl
(1)
Kowalczyk Ewaryst
(1)
Kurowski Leon
(1)
Kuźma Mariusz
(1)
Kłopotek Anna
(1)
Lasiński-Sulecki Krzysztof
(1)
Magielski Wilhelm
(1)
Melezini Andrzej
(1)
Mliczewska Danuta
(1)
Osiatyński Jerzy
(1)
Perkowski Maciej
(1)
Płóciennik-Napierała Janina
(1)
Rola Zygmunt
(1)
Ronka-Chmielowiec Wanda
(1)
Ruśkowski Eugeniusz
(1)
Sochacka-Krysiak Hanna
(1)
Stasik Mirosław
(1)
Szlachta Stanisława
(1)
Sławińska-Tomtała Ewa
(1)
Uryga Józef
(1)
Wajda Paweł
(1)
Wasylko Mieczysław
(1)
Wilk Leszek
(1)
Wnuk-Pel Tomasz
(1)
Wójcik Jerzy Wojciech
(1)
Zalasiński Adam
(1)
Zalewski Dariusz
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(37)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(45)
Language
Polish
(45)
Subject
Kontrola finansowa
(33)
Finanse publiczne
(13)
Audyt wewnętrzny
(10)
Przedsiębiorstwo
(9)
Podatek
(8)
Budżet państwowy
(7)
Budżety terenowe
(7)
Kontrola skarbowa i podatkowa
(7)
Dług państwowy
(6)
Finanse
(6)
Narodowy Bank Polski
(6)
Bank centralny
(5)
Cło
(5)
Fundusze celowe
(5)
Koszty
(5)
Prawo finansowe
(5)
Ubezpieczenia chorobowe
(5)
Ubezpieczenia społeczne
(5)
Controlling
(4)
Fundusze strukturalne UE
(3)
Rachunkowość zarządcza
(3)
Rynek finansowy
(3)
Sektor publiczny
(3)
Budżet
(2)
Kontrola
(2)
Kontrola -- metody
(2)
Kontrola gospodarcza
(2)
Organizacje
(2)
Polska
(2)
Rachunkowość
(2)
Administracja
(1)
Banki
(1)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Fundusz Spójności UE
(1)
Futurologia
(1)
Gazy cieplarniane
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Komisja Nadzoru Finansowego
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Korupcja
(1)
Kredyt konsumpcyjny
(1)
Księgowość
(1)
Matematyka finansowa
(1)
Menedżerowie
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Oszustwo
(1)
Outsourcing
(1)
Piramidy finansowe
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prawo państwowe
(1)
Programy UE
(1)
Przedsiębiorstwo -- kontrola
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Rachunkowość budżetowa
(1)
Rentowność
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
Ryzyko kursowe
(1)
Ryzyko stopy procentowej
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Unia Europejska
(1)
Ustrój społeczny
(1)
Własność komunalna
(1)
Własność państwowa
(1)
Zdolność kredytowa
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
70 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1841-3
Cz.I Teoretyczne aspekty audyty sprawozdań finansowych: 1. Istota i rola audytu sprawozdań finansowych, 2. Prawne i instytucjonalne aspekty audytu sprawozdań finansowych, 3. Metodyczne aspekty audytu sprawozdań finansowych, 4. Analiza finansowa w audycie sprawozdań finansowych. Cz.II Praktyczne problemy audytu sprawozdań finansowych: 5. Planowanie i realizacja audytu sprawodzań finansowych, 6. Audyt sprawozdań finansowych w srodowisku informatycznym, 7. Audyt sprawozdań finansowych jednostek połączonych, 8. Opinia i raport z przeprowadzonegoo audytu, 9. Dokumentacja audytu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1711-5
1. Audyt środków unijanych z funduszy strukturalnych, 2. Audyt środków unijnych z funduszy spójności, 3. Audy finansowy środków unijnych w szóstym programie ramowym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-920931-3-5
1. Zagadnienia wstępne. 2. Model ryzyka - planowanie długoterminowe. 3. Audyt operacyjny - zagadnienia ogólne. 4. Audyt kontroli wewnętrznej według modelu COSO. 5. Audyt systemu kadr i płac. 6. Audyt robót budowlanych. 7. Audyt systemu zakupów. 8. Audyt systemów zarządzania i kontroli funduszy strukturalnych. 9. Audyt finansowy - uwagi ogólne. 10. Planowanie audytu finansowego. 11. Należności - proces sprzedaży i kontrole wewnętrzne. 12. Należności - audyt pozycji bilansowych. 13. Zobowiązania - proces zakupu i kontrole wewnętrzne. 14. Zobowiązania - audyt pozycji bilansowych. 15. Rachunek wyników - część operacyjna. 16. Środki pieniężne. 17. Rozwiązania do zadań w rozdziale 9.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse publiczne : ekonomia i polityka / Jerzy Osiatyński. - Wyd.2 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 309 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14593-4
1. Podstawowe pojęcia i definicje 2. Budżet państwa - pojęcia dochodów, wydatków, deficytu budżetowego i długu publicznego 3. Finanse publiczne a polityka gospodarcza państwa 4. System podatkowy i polityka podatkowa w Polsce 5. Zasady opracowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa 6. Analiza budżetu państwa na dany rok 7. Finanse samorządu terytorialnego 8. Formy pomocy finansowej dla przedsiębiorców 9. Skonsolidowany sektor finansów publicznych 10. Państwowy dług publiczny 11. Dyscyplina finansowa i kontrola wewnętrzna 12. Finanse publiczne a Unia Europejska
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89620-10-3
1.Unia Europejska i jej prawo wobec ochrony środowiska, 2.Podstawy prawne finansowania polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 3.Instytucje Unii Europejskiej wobec finansowania polityki ochrony środowiska, 4.Zasady finansowania polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 5.Formy finansowania polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 6.Wpływ Unii europejskiej na finansowanie ochrony środowiska w Polsce. Finansowanie ochrony środowiska Unii Europejskiej : 1.Podstawy traktatowe polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej, 2.Podstawy prawne funkcjonowania funduszy finansujących politykę ochrony środowiska Unii Europejskiej, 3.Kontrola finansowa, zapobieganie nadużyciom finansowym i odpowiedzialność za naruszenia interesów finansowych Wspólnot europejskich, 4.Krajowe regulacje finansowania ochrony środowiska, 5.Rynek emisji gazów cieplarnianych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7695-411-0
Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów w ramach nauk ekonomicznych są szeroko rozumiane finanse. Mowa tu przede wszystkim o rynkach finansowych, instytucjach finansowych i zarządzaniu ryzykiem. Wyzwania praktyki stymulują powstawanie nowych rozwiązań teoretycznych. Duża część dociekań teoretycznych dotyczy analizy ryzyka podmiotów gospodarczych, ale również gospodarstw domowych. Problematyce teorii inwestycji, rynków finansowych, sektora bankowego, ubezpieczeń, finansów przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem, a także praktycznym zagadnieniom finansowym i ubezpieczeniowym występującym na polskim rynku poświęcona była siedemnasta konferencja naukowa „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski”. Konferencja ta odbyła się w dniach 23-25 września 2013 roku w hotelu Relaks w Karpaczu. Konferencję zorganizowały Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kierownictwo naukowe nad konferencją sprawowali prof. dr hab. Krzysztof Jajuga i prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec. Patronat merytoryczny nad nią objął Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk oraz JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz. Uczestniczyło w niej około 80 osób reprezentujących środowisko akademickie, sektor finansowy i ubezpieczeniowy. W trakcie konferencji zaprezentowano 49 referatów o tematyce finansowej i ubezpieczeniowej. Niniejsza publikacja zawiera 33 artykuły. Zostały one uporządkowane w kolejności alfabetycznej. Redaktorzy książki w imieniu autorów i swoim własnym wyrażają głęboką wdzięczność recenzentom artykułów za uwagi, które pozwoliły na nadanie publikacji lepszego kształtu. Wanda Ronka-Chmielowiec, Krzysztof Jajuga
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-912566-3-4
R.1 Podstawowe pojęcia i problemy systemu kontroli finansowej: Proces gospodarczy jako przedmiot kontroli finansowej; Optymalizacja i racjonalizacja w kontroli procesów gospodarczych; Nadzór; Kontrola; Inne pojęcia sprzężone z kontrolą; Kontrola a analiza. R.2 System kontroli finansowej: Pojęcie systemu i definicja systemu kontroli finansowej; Rygory podejścia systemowego; Zasady funkcjonowania kontroli wynikające z systemu i podejścia systemowego; Wymagania dot. budowy systemu kontroli finansowej; Koncepcje systemu kontroli finansowej w ujęciu syntetycznym i rozwiniętym; Czynniki determinujące funkcjonowanie systemu kontroli finansowej. R.3 Rodzaje i metody kontroli finansowej: Rodzaje kontroli wg przyjętych kryteriów; Metody i techniki kontroli; Metody zapewniające sprawne przeprowadzanie kontroli w znaczeniu prakseologicznym; Metody umożliwiające merytoryczną ocenę efektywności osiągniętej przez kontrolowane podmioty. R.4 Typowy proces kontroli finansowej: Pojęcie procesu kontroli oraz czynności i determinanty jego skuteczno ści; Właściwa kontrola; Determinanaty skuteczności czynności kontrolnych. R.5 Kontrola w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Kontrola sprawowana przez władzę ustawodaw czą; Kontrola sprawowana przez włądzę wykonawczą; Kontrola sprawowana przez włądzę sądowniczą, sądy i trybunały; Podsystem kontroli sprawowanej przez "czwartą włądzę". R.6 System kontroli wewnętrznej: Koncepcja systemu kontroli wewnętrznej; Podsystem nadzoru systemu kontroli wewnętrznej; Podsystem samokontroli systemu kontroli wewnęrztnej; Podsystem kontroli funkcjonalnej systemu kontroli wewnętrznej; Kontrola - controlling w świetle zintegrowanego rynku europejskiego i globalizacji; Informatyczny system zbierania, przetwarzania i eliminowania niedociągnięć oraz nieprawidłowości. R.7 System kontroli zewnętrznej: Koncepcja systemu kontroli zewnętrznej; Najwyższa Izba Kontroli jako podsystem systemu kontroli zewnętrznej; Podsystem kontroli zewnętrznej sprawowanej przez Radę Ministrów; Funkcjonowanie kontroli resortowej na przykładzie Ministerstwa Finansów; Podsystem kontroli skarbowej systemu kontroli zewnętrznej; Podsystem kontroli i nadzoru bankowego systemu kontroli zewnętrznej (synteza); Nadzór Komisji Nadzoru Bankowego nad wybranymi dziedzina mi działalności bankowej; Podsystem nadzoru i kontroli sprawowanej przez regionalne izby obrachunkowe; Kontrola sprawowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako podsystem systemu kontroli zewnętrznej. R.8 Informacja o wynikach kontroli i obowiązek ich wykorzystania : Pojęcie informacji o wynikach kontroli Jakość i rodzaje informacji o wynikach kontroli; Dokumentowanie stanu faktycznego w czasie kontroli; Prezentowane wyników kontroli; Wykorzystanie i obieg informa cji o wynikach kontroli; Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych i ustalania osiągniętych wyników. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1244-5
1. Zarys teorii kontroli finansowej; 2. Ogólny przegląd zasad postępowania kontrolnego i pokontrolnego; 3. Niektóre problemy kontroli finansowej w warunkach transformacji ustrojowej na tle doświadczeń zagranicznych; 4. System kontroli finansowej w sektorze publicznym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86514-95-7
Pojęcie kontroli finansowo-księgowej;Zadania głównego księgowego w zakresie kontroli; Kontrola środków pieni ężnych; Kontrola rozrachunków i roszczeń; Kontrola rze czowych środków obrotowych; Kontrola majątku trwałego; Kontrola zatrudnienia i wynagrodzeń;Kontrola kosztów;K ontrola przychodów; Kontrola inwestycji;Kontrola fundu szy i kapitałów; Inwentaryzacja jako element kontroli finansowo-księgowej;Kontrola systemów informatycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-924215-2-8
1. Kontrola wewnętrzna przestała być sumieniem instytucji, 2. Audyt wewnętrzny - nadzieja na wiarygodność, 3. Ekspansja audytów wewnętrznych, 4. Audyt wewnętrzny a kontrola finansowa, 5. Metodyka audytu - wymagania proceduralne, 6. Audytor wewnętrzny - wszechstronny, 7. Organizacja i koordynacja służb audytorskich, 8. Rola i miejsce audytu wewnętrznego w systemie kontroli, 9. Dylematy audytu wewnętrznego w JSFP, 10. Trudne początki kontroli i audytu wewnętrznego, 11. Dokąd zmierza audyt wewnętrzny w administracji publicznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
Kontrola jako funkcja zarządzania / Bolesław Rafał Kuc. - Warszawa : Difin, 2009. - 364, [2] s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-151-4
1. Proces kontroli i jego uwarunkowania, 2. Modele i koncepcje kontroli, 3. Miejsce kontroli w różnych koncepcjach zarządzania, 4. Kontrola koniecznym czynnikiem postępu, 5. Kontrola w zarządzaniu operacyjnym, 6. Kontrola w zarządzaniu strategicznym, 7. Kontrola zasobów finansowych - rola budżetwó, 8. Organizacja kontroli wewnętrznej, 9. Zarządzanie przez kontrolę
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-010-2
1.Jak dostosowć się do ciągłych zmian, 2.Sporządzanie budżetu w przedsiębiorstwie - jak wyjść poza metodę przyrostową, 3.Outsourcing zadań niezwiązanych z działalnością podstawową4.Wydajność czy skuteczność - rola zarządzania przez efekty, 5.Ustalanie realnych kosztów działalnoci organizacji - rachunek kosztów działań, 6.Analiza kosztów ogólnych, 7.Odpowiedzialność za koszty i kształtowanie świadomości kosztów, 8.Koszty a wartość technologii informacyjnej, 9.Ocena strategiczna - końcowe zadanie kontroli kosztów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
Kontrola podatkowa przedsiębiorców / Dariusz Zalewski, Andrzej Melezini. - Stan prawny na 1.09.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 354, [2] s. : rys. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-264-0490-0
1. Zakres stosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w kontroli podatkowej przedsiębiorcy; 2. Wszczęcie i zasady prowadzenia kontroli podatkowej po nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 3. Reprezentacja przedsiębiorcy oraz prawa i obowiązki stron w kontroli podatkowej; 4. Postępowanie dowodowe w kontroli podatkowej; 5. Zakończenie kontroli podatkowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-914212-8-7
Cz.I Kontrola w zarządzaniu menedżerskim : 1.Niezbędność kontroli w zarządzaniu, 2.Kontrola menedżerska. Konieczna selektywność, 3.Kontrola strategiczna. Ujarzmianie ryzyka, 4.Dominacja kontroli finansowej. Cz.II Kontrola w organizacjach przyszłości : 1.Organizaje przyszłości, 2.Formy i instrumenty kontroli przyszłości, 3.Audyt wewnętrzny-nowa generacja kontroli, 4.Samokontrola w organizacjach przyszłości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1.Metodyka postępowania: Ogólne informacje dotyczące postępowania kontrolnego; Pogłębiona analiza postępowania kontrolnego. 2. Organizacja komórki kontrolnej: Ogólne uwarunkowania funkcjonowania kontroli wewnętrznej; Regulamin organizacji i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Instytucji X. 3. Analiza ryzyka w postępowaniu kontrolnym i audytowym: Wprowadzenie do analizy ryzyka; Pojęcia stosowane przy analizie ryzyka; Identyfikacja obszarów ryzyka; Ocena ryzyka; Szczegółowe zagadnienia oceny ryzyka. 4. Procedury analityczne - aspekty teoretyczne i praktyczne: wprowadzenie do procedur analitycznych; Etapy analizy; Prezentacja wyników analizy; Zastosowanie procedur analitycznych; Przygotowanie kontroli; Bezpośrednie badania kontrolne; Końcowe procedury analityczne; Dokumentacja; Przykłady zastosowań procedur analitycznych. 5. Dobór próby do kontroli. 6. Dokumentacja kontrolna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-919761-0-6
Cz.I Kontrola wewnętrzna : 1.Wprowadzenie, 2,Środowisko kontroli, 3.Ustalenie celów, 4.Ryzyko kontroli, 5.Procedury (mechanizmy kontroli), 6.Monitoring, 7.Informacja i komunikacja. Cz.II Kontrola finansowa : 1.Wprowadzenie, 2.Wskaźniki wydajności, 3.Identyfikacja i ocena ryzyka, 4.Dochody, 5.Wstępna ocena celowości i gospodarności wydatków, 6.Zamówienia publiczne, 7.Wydatki i zaciąganie zobowiązań, 8.Zwrot środków publicznych, 9.Gospodarowanie mieniem, 10.Rachunkowość, 1.Wdrażanie systemu kontroli finansowej. Cz.III Audyt : 1.Definicje, 2.Cel powołania audytu (wewnętrznej jednostki kontroli), 3.Kontrola tradycyjna a audyt, 4.Standardy audytu, 5.Standardy wykonywania zawodu audytora, 6.Zarzadzania komórką audytu wewnętrznego, 7.Przeprowadzanie audytu wewnętrznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1770-6
Cz.I Elementy teorii kontroli: 1. Geneza i rozwój instytucji kontrolnych, 2. Ustalenia terminologiczne, 3. Podział, funkcje i cechy kontroli, 4. Ryzyka w zarządzaniu i kontroli, 5. Dyscypliny wiedzy wspomagające kontrolującegfo, 6. Kontrola, kontroling, audyt. Cz.II System kontroli w zarządzaniu: 7. Klasyfikacja ogniw systemu kontroli w państwie, 8. Instytucje kontroli w państwie, 9. Kontrola wewnętrzna w organizacji. Cz.III Warsztat kontrolerski: 10. Zasady i metody badań kontrolnych, 11. Dowody w postępowaniu kontrolnym, 12. Proces kontrolowania. Cz.IV Czynnik ludzki w kontroli: 13. Osobowość i kwalifikacje etyczno-moralne, 14. Kwalifikacje i ich doskonalenia. Cz.V Dokumetny kontroli wewnętrznej: 1. Dokumenty dotyczące organizacja kontroli wewnętrznej, 2. Dokumenty dotyczące wykonywania kontroli
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-1695-6
1. Wstęp; 2. System kontroli zarządczej; 3. Standardy kontroli zarządczej- podstawowe założenia; 4. Grupy standardów kontroli zarządczej; 5. Komitet audytu; 6. Praktyczne podejście do wdrożenia kontroli zarządczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-1230-9
1. Kontrola wykonywana przez regionalne izby obrachunkowe; 2. Zakres kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej, uprawnienia inspektora kontroli skarbowej, obowiązki kontrolowanego; 3. Kontrola udzielania zamówień publicznych dokonywana przez Prezesa UZP; 4. Działalność kontrolna Najwyższej Izby Kontroli; 5. Kontrola w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 6. Kontrola płatników składek sektora finansów publicznych; 7. Społeczna kontrola administracji- instytucja skarg i wniosków; 8. Kontrola administracji publicznej sprawowana przez sądy administracyjne; 9. Kontrola PIP w jednostce sektora finansów publicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Wydziału Ekonomii i Zarządzania / red. nauk. Irena K. Hejduk ; Nr 97)
1.Pojęcie rachunkowości i jej kontrolnego charakteru, 2.Istota mechanizmów kontrolnych rachunkowości, 3.Aspekty kontrolne w polityce rachunkowości, 4.Procesy kontrolne w polityce rachunkowści jednostek, 5.Kontrola finansowo-księgowa i audyt wewnętrzny w jednostce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again