Form of Work
Książki
(4)
Czasopisma
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Borski Maciej (1975- )
(2)
Kil Jan
(2)
Majewski Kamil
(2)
Abramski Olgierd
(1)
Adamus Rafał
(1)
Augustyn Paulina
(1)
Bała Karolina
(1)
Buratowska Klaudia
(1)
Ciechorski Jan
(1)
Grudecki Michał
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jagocha Konrad
(1)
Jędrzejewski Zbigniew
(1)
Kadyszewski Borys
(1)
Kawecka Marcelina
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Krzysztofik-Pelka Magdalena
(1)
Kuczkowski Przemysław
(1)
Kępa Marcin
(1)
Lityński Adam
(1)
Maj Elżbieta
(1)
Majewski Jarosław
(1)
Marek Andrzej (1940-2012)
(1)
Mołek Sebastian
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Nodżak Agata
(1)
Papis Wojciech
(1)
Paprzycki Lech. K
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Paw Barbara
(1)
Pudło-Jaremek Anna
(1)
Pytlik Roksana
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sowul Łukasz
(1)
Trzeja Patrycja
(1)
Tyborowska Patrycja
(1)
Warchoł Iwona
(1)
Warylewski Jarosław (1959-2020)
(1)
Wroniewska Wiktoria
(1)
Zieliński Jakub
(1)
Śladkowska Ewa
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Żurek Jakub
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Kontratypy (prawo)
(6)
Prawo karne
(5)
Bezprawność czynu
(3)
Wina (prawo)
(3)
Opieka społeczna
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Prawo pracy
(2)
Prezydentura (urząd)
(2)
Przestępstwo
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Antyterroryzm
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Ciąg przestępstw
(1)
Decyzja administracyjna
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dobro prawne
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Godność pracownicza
(1)
Gry hazardowe
(1)
Gry komputerowe
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kary majątkowe
(1)
Kasacja
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Kradzież
(1)
Leki
(1)
Lockdown
(1)
Loot box
(1)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
(1)
Ministerstwo Sprawiedliwości (Polska)
(1)
Mobbing
(1)
Naruszenie prawa
(1)
Nieważność decyzji administracyjnej
(1)
Obrona konieczna
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Ochrona praw konsumenta
(1)
Ochrona zwierząt
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Odpowiedzialność konstytucyjna
(1)
Opieka okołoporodowa
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
Oskarżony
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
PRL
(1)
Parlamentarzyści
(1)
Podział administracyjny
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Polityka przestrzenna
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Postępowanie egzekucyjne
(1)
Pracownicy samorządowi
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo Unii Europejskiej
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo farmaceutyczne
(1)
Prawo geologiczne i górnicze
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo medyczne
(1)
Prawo miejscowe
(1)
Prawo parlamentarne
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo spadkowe
(1)
Prawo urzędnicze
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Prawo zagospodarowania przestrzennego
(1)
Praworządność
(1)
Prokurator Generalny (urząd)
(1)
Prokuratorzy
(1)
Prokuratura
(1)
Przestrzeń publiczna (prawo)
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
(1)
Rodzina 500 plus (program rządowy)
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
SL2014 (system informatyczny)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sankcja administracyjna
(1)
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
(1)
Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Skarga nadzwyczajna
(1)
Sowietyzacja
(1)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP)
(1)
Sądownictwo
(1)
Testy genetyczne
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(1)
Trybunał stanu
(1)
Umowa ubezpieczenia
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
6 results Filter
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7601-467-8
1. Systematyka przestępstwa; 2. Istota czynu zabronionego a bezprawność; 3. Podstawy i konieczność rozróżnienia między bezprawnością a winą w prawie karnym; 4. Okoliczności wyłączające bezprawność i okoliczności wyłączające winę- aspekt materialny; 5. Urojenie znamienia kontratypu a problem struktury przestępstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Karnego / red. nacz. Andrzej Marek; T. 4.)
ISBN: 978-83-255-1311-5
1.Okoliczności wyłączające bezprawność: Zagadnienia ogólne; Obrona konieczna; Stan wyższej konieczności; Kolizja obowiązków; Dozwolony eksperyment; Dopuszczalne ryzyko sportowe; 2. Okoliczności uchylające lub umniejszające winę: Uwagi ogóle- pozór czyny; Niepoczytalność i poczytalność ograniczona; Błąd co do znamion czyny zabronionego; Błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność; Błąd co do okoliczności wyłączającej winę; Błąd co do prawa; Działanie na rozkaz popełnienia przestępstwa; Inne okoliczności wyłączające winę; 3. Okoliczności wyłączające albo ograniczające karalność: Uwagi ogólne; Ustawowe klauzule niekaralności; Przedawnienie; Immunitety; Częściowe lub całkowite darowanie kary; Zatarcie skazania; 4. Pozorny i pomijalny zabieg przestępstw oraz ciągłość popełnienia przestępstwa: Uwagi ogólne; Ewolucja konstrukcji przestępstwa ciągłe; Czyn ciągły i ciąg przestępstw; Czyny współukarane jako szczegół przypadek pomijalnego zbiegu przestępstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-399-8
1. Kontratypy a okoliczności wyłączajace bezprawność czynu, 2. Zasada ustawowej określoności przesłanek odpowiedzialności karnej a kontratypy pozaustawowe, 3. Czy znamię podmiotowe (subiektywne) jest jedną z cech konstytutywnych kontratypu?, 4. Przekroczenie granic obrony koniecznej w wyniku strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu (art. 25 par. 3 k.k.) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, 5. Wyłączenie odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe, 6. Eksperyment lekarski jako okoliczność wyłączajace bezprawność
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo karne : część ogólna / Jarosław Warylewski. - Wyd. 8 Stan prawny na 1.09.2020 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2020. - 679, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-8223-137-3
Cz. I Zagadnienia wstępne i nauka o ustawie karnej; 1. Pojęcie i podział prawa karnego, 2. Nauka prawa karnego oraz nauki pokrewne i pomocnicze, 3. Cele i funkcje prawa karnego, 4. Uwarunkowania historyczne i tendencje rozwojowe prawa karnego, 5. Podstawowe zasady prawa karnego, 6. Źródła polskiego prawa karnego, 7. Budowa i rodzaje zakazów karnych, 8. Stosowanie przepisów ustawy karnej, 9. Zakres obowiązywania i zastosowania polskiej ustawy karnej, 10. Przesłanki przestępczości czynu i odpowiedzialności karnej. Cz. II Nauka o czynie zabronionym; 11. Czyn, 12. Pojęcie i znaczenie związku przyczynowego, 13. Kryminalna bezprawność czynu, 14. Znamiona typów czynów zabronionych, 15. Klasyfikacja przestępstw i wykroczeń, 16. Kontratypy, 17. Społeczna szkodliwość czynu, 18. Zawinienie i jego przesłanki, 19. Formy stadialne i postacie zjawiskowe czynu zabronionego, 20. Wielość przepisów ustawy i wielość czynów zabronionych. Cz. III Nauka o środkach reakcji karnej; 21. Teorie karne, 22. Kary, 23. Środki karne, 24. Przepadek i środki kompensacyjne; 25. Środki probacyjne, 26. Środki zabezpieczające, 27. Środki zwalczania recydywy, przestępczości zawodowej i zorganizowanej oraz terroryzmu, 28. Zasady i dyrektywy wymiaru kar oraz innych środków reakcji karnej, 29. Środki wychowawcze oraz środek poprawczy, 30. Wyłączenie i redukcja reakcji karnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 3)
Temat: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) ; Wojewódzki Sąd Administracyjny (Łódź) ; Prezydentura (urząd) ; Transformacja systemu społeczno-gospodarczego ; Rzecznik praw obywatelskich ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Konstytucja Polski (1997) ; Prawo parlamentarne ; Parlamentarzyści ; Polityka prorodzinna ; Rodzina 500 plus (program rządowy) ; Naruszenie prawa ; Prawo wyborcze ; Więźniowie ; Więziennictwo ; Sowietyzacja ; PRL ; Sądownictwo ; Bezpieczeństwo społeczne ; Opieka społeczna ; Prawo socjalne ; Dobro prawne ; Kontratypy (prawo) ; Obrona konieczna ; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ; Polityka przestrzenna ; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) ; Przestrzeń publiczna (prawo) ; Prawo zagospodarowania przestrzennego ; Sankcja administracyjna ; Kary majątkowe ; Prawo geologiczne i górnicze ; Postępowanie administracyjne ; Wina (prawo) ; Wybory samorządowe w Polsce (2018) ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Administracja elektroniczna ; Fundusze strukturalne UE ; Lockdown ; SL2014 (system informatyczny) ; Autonomia (politologia) ; Podział administracyjny ; Samorząd terytorialny ; Egzekucja sądowa ; Komornicy sądowi ; Postępowanie egzekucyjne ; Skarga (prawo) ; Egzekucja administracyjna ; Wierzyciele ; Skarga nadzwyczajna ; Prawo karne ; Kasacja ; Godność pracownicza ; Mobbing ; Prawo konstytucyjne ; Prawo pracy ; Testy genetyczne ; Ryzyko ubezpieczeniowe ; Umowa ubezpieczenia ; Zakłady ubezpieczeniowe ; Orzecznictwo administracyjne ; Doręczenie pisma ; Kraje byłego ZSRR ; Polska
Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Instytucja prezydenta w kontekście transformacji ustrojowych państw postradzieckich; The Organizational Model, Constitutive Features and Scope of Activities of Polish Ombudsman in Protection of Rights and Freedoms of Individuals; Zespoły Parlamentarne w Sejmie i Senacie. Postulaty de lege ferenda. Varia; Zasada dobra rodziny contra zasada równości na przykładzie bonu wychowawczego; Łamanie czynnego prawa wyborczego osób osadzonych w zakładach karnych- zagadnienia wybrane. Zagadnienia historycznoprawne: Sowietyzacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce 1944-1950; Administracyjnoprawny system bezpieczeństwa społecznego - od Galicji do III RP. Wybrane zagadnienia. Zagadnienia prawa publicznego: Pozbawienie życia napastnika w obronie koniecznej a katalog dóbr prawnych podlegających ochronie; Zapobieganie przestępczości w planowaniu przestrzennym; Stosowanie przepisów o administracyjnych karach pieniężnych do opłat podwyższonej i dodatkowej uregulowanych Prawem geologicznym i górniczym; Wina jako przesłanka wymierzania administracyjnych kar pieniężnych; Problem ochrony danych osobowych w wyborach samorządowych w 2018 roku; O czarnych łabędziach, e-administracji i funduszach europejskich - realizacja zadań publicznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego; Public interest as a determinant of territorial autonomy. Zagadnienia proceduralne: Skarga na czynności komornika jako środek ochrony w toku postępowania egzekucyjnego; Modernizacja administracyjnego postępowania egzekucyjnego w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 2019 r.; W obronie skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych. Z problematyki prawa prywatnego: Prawna ochrona przed mobbingiem; Dopuszczalność wykorzystywania wyników badań genetycznych przez zakłady ubezpieczeń w Polsce. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt: III SA/Łd 1089/18 (doręczenie drogą elektroniczną - art. 391 k.p.a.); Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika z wyboru, jeśli pełnomocnik z urzędu omówi jej sporządzenia. Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., IV CZ 115/19. Recenzje: Małgorzata Bednarek, Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944 - 2019, Wydawnictwo Austeria. Kraków - Budapeszt - Syrakuzy 2020, ss. 600/
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XXI. Zeszyt 2)
Delimitacja odpowiedzialności Prezydenta RP a jej konstytucjonalizacja – wybrane problemy; Połączenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego jako zagrożenie dla praworządności; Podstawowe regulacje dostępu do informacji publicznej na poziomie konstytucji i ustaw w porządku prawnym państw członkowskich Unii Europejskiej; Tworzenie rejestru sprawców przestępstw seksualnych oraz problematyka zatarcia skazania w kontekście art. 8 EKPC; Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt jako akt prawa miejscowego na tle orzecznictwa sądów administracyjnych; Zmodyfikowane narzędzia polityki podatkowej gmin w związku z pandemią COVID-19. Wybrane zagadnienia prawne; Aktualne zmiany w Prawie zamówień publicznych; Odpowiedzialność karna za naruszenie ochrony danych osobowych; Kradzież szczególnie zuchwała – czyli nowy kwalifikowany typ przestępstwa kradzieży w obowiązującym Kodeksie karnym; „Specjalne użycie broni” z ustawy o działaniach antyterrorystycznych – analiza dogmatyczna i teoretycznoprawna; Problematyka dopuszczalności stosowania produktów leczniczych off-label; Wniosek prokuratora o uchylenie lub zmianę prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku; Oskarżony – (nie)potrzebny uczestnik postępowania jurysdykcyjnego? Rozważania na tle art. 117 § 3a kpk oraz art. 378a kpk (część I); Przedawnienie wadliwości decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym; Zdarzenia sprawcze związane z opieką prenatalną i okołoporodową w świetle odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkody doznane przed urodzeniem; „Mechanizm losowej nagrody” w grach komputerowych, a regulacje prawne dotyczące gier losowych oraz ochrony konsumentów ze szczególnym wyszczególnieniem mechaniki loot box; The statute of trade unions as a limit of abuses against employers – selected issues; Index of unequal treatment of the disabled. A precedent judgment of the CJEU; Zatrudnienie w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej na stanowisku pracownika socjalnego i kierowniczych stanowiskach urzędniczych w tych jednostkach; Glosa do wyroku NSA z dnia 4 czerwca 2013 r., II FSK 1534/12. Prowadzenie rachunków bankowych w przypadku spółek cywilnych; Opodatkowanie podatkiem VAT rekompensat za świadczone usługi przewozowe w autobusach komunikacji miejskiej – glosa krytyczna do wyroku NSA z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt I FSK 1692/16; Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2019 r. – powierzenie obowiązków kierownika podmiotu leczniczego; Spór interpretacyjny na tle wykładni przepisu art. 540 § 3 k.p.k. wraz z glosą aprobującą do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2014 roku, sygn. I KZP 14/14.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again