Source
Książki
(37)
Form of Work
Książki
(37)
Status
only on-site
(30)
available
(27)
Branch
Wypożyczalnia
(27)
Czytelnia
(30)
Author
Bauman Zygmunt
(3)
Kieżel Ewa
(3)
Bylok Felicjan
(2)
Dąbrowska Anna
(2)
Olejniczuk-Merta Anna
(2)
Antonides Gerrit
(1)
Baudrillard Jean
(1)
Bombol Małgorzata
(1)
Burgiel Aleksandra
(1)
Dolińska Małgorzata
(1)
Foxall Gordon
(1)
Foxall Gordon R
(1)
Garbarski Lechosław
(1)
Goldsmith Ronald E
(1)
Golka Marian
(1)
Halawa Mateusz
(1)
Heilbrunn Benoit
(1)
Janoś-Kresło Mirosława
(1)
Kolarska-Bobińska Lena
(1)
Kozłowska Anna
(1)
Królak Sławomir
(1)
Kunz Tomasz
(1)
Kusińska Alicja
(1)
Lambkin Mary
(1)
Lewicka-Strzałecka Anna
(1)
Makarenko Vadim
(1)
Makowski Grzegorz
(1)
Marecki Piotr
(1)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(1)
Nowak Liliana
(1)
Partycki Sławomir
(1)
Patrzałek Wanda
(1)
Raaij Fred van
(1)
Raaij van Fred W
(1)
Sikora Jan
(1)
Smyczek Sławomir
(1)
Sobocińska Magdalena
(1)
Sowa Jan
(1)
Sztumska Bożena
(1)
Słaby Teresa
(1)
Wróbel Paulina
(1)
Wyrwas-Wiśniewska Monika
(1)
Zagrodzki Michał
(1)
Zaltman Gerald
(1)
Zrałek Jolanta
(1)
Światowy Grażyna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(32)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(37)
Language
Polish
(37)
Subject
Konsumenci (ekon.)
(36)
Spożycie
(8)
Marketing
(7)
Reklama
(5)
Rynek
(5)
Młodzież
(3)
Społeczeństwo
(3)
Artykuły konsumpcyjne
(2)
Gospodarstwo domowe
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Kultura
(2)
Polityka
(2)
Postawy
(2)
Stopa życiowa
(2)
Zachowanie
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Czas wolny od pracy
(1)
Edukacja
(1)
Etyka biznesu
(1)
Finanse
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Jakość życia
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kultura masowa
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Menedżerowie
(1)
Mieszkania
(1)
Motywacja
(1)
Nowy produkt
(1)
Obsługa klienta
(1)
Opinia publiczna
(1)
Pieniądz
(1)
Polska
(1)
Polska -- gospodarka -- polityka -- od 1989 r
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorcy -- socjologia -- Polska -- od 1989 r.
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Public relations
(1)
Public relations -- zagadnienia
(1)
Publicystyka polska
(1)
Rodzina
(1)
Rola społeczna
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzemiosło
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo konsumpcyjne
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Struktura społeczna
(1)
Studenci
(1)
Superkmarkety i hipermarkety
(1)
Teoria dystrybucji
(1)
Turystyka
(1)
Usługi elektroniczne
(1)
Wykształcenie
(1)
Zarządzanie
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(3)
Subject: place
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
37 results Filter
Book
In basket
(Popkultura i Media / red. nauk. Wiesław Godzic)
ISBN: 978-83-60807-31-6
1. Społeczeństwo konsumpcyjne, 2. Homo consumens, 3. Życie jako szereg konsumenckich wyborów, 4. Poszukiwanie godności w świecie konsumpcji, 5. Konsumpcja jako powołanie?, 6. Konsumpcjonizm jako gromadzenie wrażeń, 7. Zasada rzeczywistości i zasada przyjemności ubijają interes, 8. Wybór gwarancji, gwarantowany wybór, 9. Konsumpcja jako remedium na niepokoje i lęki, 10. Praca oceniana przez estetykę, 11. Wolność do konsumpcji, 12. Kultura płynnej nowoczesności, 13. Nie wypaść z obiegu, 14. Zakupy jako egzorcyzm, 15. Robienie zakupów, 16. Karta kredytowa i życie na kredyt, 17. Syndrom niecierpliwości, 18. Od zdrowia do "sprawności fizycznej", 19. Funkcje spożywczo-ludyczne, 20. Ponowoczesna niepewność i poradnictwo, 21. Eastenders i wchodzenie w książki, 22. Seks, erotyzm i ekspertyza, 23. Powinowactwo a "bycie razem", 24. Tymczasowość związków międzyludzkich, 25. Dzieci i uczuciowa konsumpcja, 26. Jane Fonda i nadmiar autorytetów, 27. Rozrywka - strategia godzenia się z nieuchronną śmiercią, 28. Kultura jako spółdzielnia spożywcza, 29. Masowa produkcja kopii, 30. Czy po epoce panopticonu jest jakieś życie?, 31. Telewizja : bycie świadkiem bez możliwości działania, 32. Nowe media i nieobecność oryginału, 33. Świat z telewizją, świat w telewizji, 34. Celebrity, 35. Nowy i stary Wielki Brat, 36. Reality show - model współczesności, 37. Rzeczywistość a telewizyjna inscenizacja, 38. Bierni widzowie, 39. Telewizyjne obrazy cierpienia, 40. Obcy w telemieście, 41. Lokalna bieda w globalnych mediach, 42. Architektura lęku, 43. Włóczęga i turysta : typy ponowoczesne, 44. Turystyka i włóczęga, 45. Mobilni i niemobilni w społeczeństwie, 46. Bycie ubogim w społeczeństwie konsumpcyjnym, 47. Wybrakowani konsumenci, Wywiad: Kultura do spożycia na miejscu. Z Zygmuntem Baumanem rozmawia Wojciech J. Burszta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88170-53-8
1. Czas wolny w naukach społecznych: Definicje czasu wolnego; Czas wolny a jednostka; Czas wolny w wymiarze społecznym; Miary czasu wolnego; Czas pracy. 2. Procesy decyzyjne konsumentów na rynku czasu wolne go: Rynkowe ujęcie czasu wolnego; Procesy decyzyjne konsumentów - aspekt teoretyczny; Zachowanie konsumen ta na rynku; Psychospołeczne determinanty zachowań kon sumentów; Suwerenność konsumenta; Typy decyzji podejmo wanych przez konsumentów; Proces decyzyjny konsumenta na rynku czasu wolnego - ujęcie modelowe; Specyfika procesów decyzyjnych konsumentów na rynku usług. 3. Rynki usługowo związane z czasem wolnym: Handel det aliczny; Rynek usług gastronomicznych; Rynek usłig tu rystyczno-wypoczynkowych; Rynek usług kultury; Czas wolny a media. 4. Czas wolny w świetle badań empirycznych : Budżet czasu wolnego w świetle badań GUS; Czas wolny w sonda żach społecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89437-55-4
Część !. Edukacja konsumencka - zagadnienia podstawowe. Interesariusz znany konsumentom. O naturze praw konsumenckich, w szczególności o prawie konsumentów do edukacji. Działania edukacyjno-informacyjne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Część II: Postawy konsumenckie - perspektywa teoretyczna i wyniki badań. Etyka w konsumpcji jako problem nie tylko producentów i nabywców. Socjalizacja konsumencka jako czynnik kształtowania odpowiednich postaw konsumentów. Motywacje i typy zachowań konsumentów na rynku ekożywności - na przykładzie mieszkańców Polski Południowo-Wschodniej. Przykładowa reakcja klienta na zwiększanie jego wiedzy o zasadach kredytu konsumenckiego. Wirtuozeria działań marketingowych a świadomość konsumentów. Współczesna edukacja konsumentów. Rola partnerstwa międzysektorowego w równoważeniu wzorców konsumpcji. Ocena wiedzy studentów z zakresu wybranych praw przysługujących konsumentom. Konsumeryzm polityczny - siła współczesnego konsumenta. Część III: Edukacja konsumencka w praktyce - poradnictwo, projekty, kampanie edukacyjne. Skuteczność edukacji konsumenckiej - wybrane aspekty. Ochrona praw konsumenta jako zadanie dla samorządu powiatowego - znaczenie współpracy z mediami lokalnymi dla podnoszenia świadomości w zakresie praw konsumenckich. Działania edukacyjne Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Rola rzecznika konsumentów w kształtowaniu świadomości konsumenckiej - refleksje praktyka. Samorządowa edukacja konsumencka - teoria a praktyka. Zasady dobrych praktyk na rynku Consumer Finance w Polsce. Zarządzanie aktywizacją na rzecz zrównoważonej konsumpcji w gminach. Poradnictwo prawne jako forma edukacji konsumenckiej Federacji Konsumentów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88668-47-1
1. Dezerterzy społeczeństwa konsumpcji, 2. W paszczy konsumpcji, 3. Infogra. Kilka słów o mediach, 4. Szkoła bez
klasy, 4.Frustracja polityka. O kryzysie rozumu i po trzebie odnowy ideologii, 5.68%. Kościół, demokracja i
przemiany religijne w Polsce po 1989 roku, 6.Bez prac y nie ma kołaczy, 7.Superman i SuperEwa w supermarkeci e. Reklamowa wizja raju, 8.0.00 PLN+VAT. Młoda polska (pod)kultura
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-1-57851-826-5
1. Preparing for an expedition: A voyage from the familiar; A voyage to New frontiers; 2. Understanding the mind of the market: Illuminating the mind; Interviewing the mind/brain; Come to think of It; Reading the mind of the market; Memory's fragile Power; Memory, metaphor and stores; Stories and brands; 3. Thinking differently and deeply: Crowbards for creative thinking; Quality questions beret quality answers; Launching a New mind-set.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-831-4
1. Public relations na tle procesów komunikacji społecznej - podstawowe pojęcia i zależności, 2. Rynkowe zachowania konsumentów - istota i uwarunkowania, 3. Metodyka badań nad podatnością konsumentów na oddziaływania komunikacyjne występujące w public relations., 4. Narzędzia PR i wrażliwość komunikacyjna jako czynniki kształtujące zachowania rynkowe polskich konsumentów, 5. Ocena komunikacyjnej wrażliwości konsumentów w świetle zaprojektowanej skali pomiarowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-299-3
1. Internet we współczesnym świecie; 2. Konsument w wirtualnej przestrzeni; 3. E-usługi publicznej (e-administracja; e-zdrowie; e-edukacja); 4. E-usugi a zagospodarowanie czasu wolnego (e-handel; e-turystyka; e-kultura); 5. E-usługi związane z finansami gospodarstw domowych (e-bankowość i e-ubezpieczenia); 6. Ochrona i edukacja e-konsumentów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
(Cultura)
ISBN: 978-83-233-2572-7
Wstęp, czyli Najpilniej strzeżony sekret społeczeństwa konsumentów; Konsumpcjonizm a konsumpcja; Społeczeństwo konsumentów; Kultura konsumpcyjna; Straty współbieżne konsumpcjonizmu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2685)
ISBN: 83-229-2555-7
1.Czynniki kulturowe wpływajace na zachowania konsumenckie, 2.Współczesny konsumpcjonizm, 3.Zachowania konsumenckie w myśli socjologiczno-ekonomicznej, 4.Świadomość i kultura prawna konsumentów, 5.Wpływ mediów masowych na zachowania konsumenckie, 6.Kulturowe uwarunkowania percepcji reklamy, 7.Wpływ zmian wtórnych wartości kulturowych na zachowania konsumenckie, 8.Nowy produkt jako zmiana kulturowa, 9.Kulturowe determinanty zachowań nabywczych rolników
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7644-047-7
1. Transformacja rynkowa w Polsce. 2. Pojęcie i uwarunkowania zachowań konsumentów na rynku. 3. Marketingowa aktywność firm w kształtowaniu zachowań rynkowych młodych konsumentów. 4. Zachowania młodych konsumentów na rynku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7346-964-9
1. Zachowania konsuemtnów na rynku usług finansowych - ujęcie teoretyczne, 2. Modele rynkowych zachowań konsumentów, 3. Rynek usług finansowych - pojęcie, charakterystyka, 4. Metodyczne aspekty badania zachowań konsumentów i budowy modeli na rynku usług finansowych, 5. Zachowania konsuemntów na rynku usług finansowych - ujęcie modelowe, 6. Trójczynnikowy model zachowań konsuemtnów na rynku usług finansowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-08-03983-0
1. Jednostka w stanie oblężenia, 2. Od męczennika do bohatera i od bohatera do gwiazdora, 3. Kultura: niepokorna i niesterowna, 4. Szukają schronienia w puszcze Pandory, albo lęk, bezpieczeństwo i miasto, 5. Konsumenci w społeczeństwie płynnej nowoczesności, 6 Ucząc się chodzić po ruchomych piaskach, 7. Myślenie w mrocznych czasach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
All copies are currently unavailable
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12687-6
Cz.I: MARKETING ZORIENTOWANY NA KONSUMENTA: 1. Czym zajmuje się marketing, 2. Dokonywanie wyboru przez kon sumenta w teorii i praktyce, Cz.II FUNKCJONOWANIE POZ NAWCZE KONSUMENTA: 3. Procesy spostrzegania, 4. Ucze nie się w ujęciu poznawczym i behawiorystycznym, 5. Po stawy a zachowanie; Cz.III: 6. Osobowość i styl poznaw czy, 7. Motywacja i styl życia, Cz.IV: 8. Otoczenie ha ndlowe konsumenta, 9. Konsument w strukturze społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1560-6
1.Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów w świetle teorii, 2.Uwarunkowania konsumpcji polskich gospodarstw domoaych w latach 1990-2002, 3.Problemy koncepcyjno-metodyczne badania racjonalności konsumpcji i zachowań konsumnetów, 4.Ocena racjonalności konsumpcji i zachowań konsumentów - wyniki badań bezpośrednich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-473-4
1. Postawy polskich konsumentów w kryzysie; 2. Polski konsument na rynku dóbr usług w czasach kryzysu; 3. Czas wolny a kryzys- szanse i zagrożenia; 4. Rola szarej strefy z zaspokajaniu potrzeb polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego; 5. Wpływ zmian wartości majątku na decyzje w sferze konsumpcji; 6. Upadłość konsumenta jako efekt nadmiernego zadłużania się; 7. Aktywizacja zawodowa osób dotkniętych kryzysem gospodarczym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7225-116-9
Reklama jako instrument komunikowania rynkowego, Reklama a psychologiczne uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych, Reklama a społeczno-kulturowe uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1632-7
1. Charakterystyka demograficzna i socjologiczna rodzin ludzi młodych. 2. Uznawanie wartości i styl życia rodzin ludzi młodych. 3. Materialne warunki życia rodzin ludzi młodych. 4. Warunki mieszkaniowe rodzin ludzi młodych. 5. Poziom i struktura konsumpcji rodzin ludzi młodych. 6. Zachowania konsumentów z rodzin ludzi młodych na rynku towarów konsumpcyjnych. 7. Rodziny ludzi młodych na rynku usług. 8. Typologia rodzin ludzi młodych jako uczestników rynku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1748-5
1. Miejsce i rola ludzi młodych w krajach Unii Europejskiej. 2. Czynniki kształtujące podaż na rynkach młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej. 3. Czynniki kształtujące popyt na rynkach młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej. 4. Zachowania rynkowe młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej. 5. Perspektywy rozwoju rynków młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynkowe zachowania konsumetów / red. Ewa Kieżel. - Wyd.2. - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2000. - 308 s. : tab., rys. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Konsumpcja i konsument w gospodarce rynkowej; Potrzeby konsumpcyjne jako przesłanki zachowań konsumentów; Zachowania konsumpcyjne konsumentów i gospodarstw domowych; Modele rynkowych zachowań konsumentów; Determinanty rynkowych zachowań konsumentów; Prawidłowości zachowań konsumentów jako rezultat oddziaływania czynników o zróżnicowanym charakterze; Typologia konsumentów jej znaczenie poznawcze i praktyczne; Interes konsumenta w gospodarce rynkowej i jego ochrona; Wiedza o rynkowych zachowaniach konsumentów i jej wykorzystanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60457-15-8
Część I. Formalna liturgia przedmiotu. Magiczny status konsumpcji. Błędne koło wzrostu. Część II. Teoria konsumpcji. Społeczna logika konsumpcji. Zarys teorii konsumpcji. Personalizacja albo Najmniejsza Marginalna. Różnica (NMR) Część III. Środki masowego przekazu, seks i czas wolny. Kultura środków masowego przekazu. Najpiękniejszy przedmiot konsumpcji - ciało. Dramat czasu wolnego, albo dlaczego nie można tracić czasu. Mistyka troski. Anomia w społeczeństwach dobrobytu. Zakończenie. Współczesna alienacja czyli koniec paktu z diabłem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again