Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(11)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(11)
Author
Bednarska Hanna
(1)
Blake Elizabeth
(1)
Bond Alison
(1)
Dolińska Małgorzata
(1)
Goik Magdalena
(1)
Kieżel Ewa
(1)
Krakowińska Ewa
(1)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(1)
Miczyńska-Kowlaska Maria
(1)
Patrzałek Wanda
(1)
Ryć Kazimierz
(1)
Skrzypczak Zofia
(1)
Stone Merlin
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Woźniczka Jarosław
(1)
Zborowska Władysława
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Konsumenci (ekon.)
(10)
Konkurencja
(3)
Rynek
(3)
Spożycie
(3)
Banki
(2)
Banki internetowe
(2)
Gospodarstwo domowe
(2)
Marketing
(2)
Marketing strategiczny
(2)
Pieniądz
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rynek finansowy
(2)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Baza danych
(1)
Ekonomia
(1)
Europejski Bank Centralny
(1)
Europejski System Banków Centralnych
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gwarancje bankowe
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Kredyt
(1)
Kredyt konsumpcyjny
(1)
Mikroekonomia
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Nowy produkt
(1)
Obsługa klienta
(1)
Outsourcing
(1)
Popyt
(1)
Produkcja
(1)
Promocja handlowa
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pieniężny
(1)
Rynek pracy
(1)
Teoria dystrybucji
(1)
Upadłość
(1)
Zachowanie
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
(Forum Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ; Rok 8 Zeszyt 1(16))
1. Rola marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Marketing przedsiębiorcy, 3. Strategia źródłem przewagi przedsiębiorstwa, 4. Istota i przesłanki stosowania marketingu zindywidualizowanego, 5. Rozwój marek prywatnych, 6. Zarządzanie opakowaniem, 7.Z arządzanie sprzedażą na rynku business to business, 8. Targi jako instrument marketingu bezpośredniego, 9. Pozapłacowe instrumenty motywowania pracowników, 10. Kontrolling marketingowy jako przesłanka podejmowania decyzji, 11. Eurokonsumenci - zachowania konsumenckie na tle procesów integracyjnych, 12. Outsourcing w zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstwa, 13. Styl życia jako substytut rynku farmaceutycznego, 14. Zmiany na polskim rynku pracy w latach 1990-2000, 15. Metodyczne aspekty zastosowania zdyskontowanych przepływów pieniężnych do długookresowego zwiększania wartości firmy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7416-235-X
Wprowadzenie; R.1 Regulacja rynku kredytu konsumenckiego; R.2 Implementacja dyrektywy o kredycie konsumenckim; R.3 Koncepcja odpowiedzialnego udzielania kredytu; R.4 Upadłość konsumencka (przesłanki i koncepcji regulacji); R.5 Upadłość konsumencka a kredyt konsumencki; R.6 Ogólne warunki umów i nieuczciwe klauzule kontraktowe; R.7 Ochrona konsumenta czy społeczna odpowiedzialność banków (bankowość socjalna?); R.8 Instytucje kredytowe (banki) a zagadnienie prabanków; R.9Sprzedaż konsumenckich usług finansowych na odległość (otoczenie regulacyjne); R.10 Bankowość elektroniczna (tendencje rozwojowe); R.11 Bankowość elektroniczna (niektóre wyzwania prawne); R.12 Wspólny rynek finansowy w warunkach nowej gospodarki; R.13 Konkurencja a regulacje w sektorze bankowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1688-4
1. Marketing bezpośredni i interaktywny a typ klienta. 2. Czym jest marketing bezpośredni i interaktywny? 3. Kto korzysta z marketingu bezpośredniego, a kto się nim zajmuje? 4. Strategia marketingu bezpośredniego. 5. Planowanie marketingu bezpośredniego. 6. Baza danych o klientach. 7. Użytkownicy baz danych o klientach. 8. Wykorzystanie baz danych w walce konkurencyjnej. 9. Zastosowanie baz danych o klientach. 10. Segmentacja rynku i badania marketingowe. 11. Opracowanie oferty marketingowej. 12. Przesyłka bezpośrednia. 13. Telemarketing. 14. Zarządzanie relacjami z klientem. 15. Media elektroniczne i audiowizualne. 16. Inne środki komunikacji z klientem. 17. Planowanie kreatywne w marketignu bezpośrednim. 18. Realizacja kampanii pocztowej. 19. Zarządzanie kampanią marketingu bezpośredniego. 20. Testowanie w marketingu bezpośrednim i interaktywnym. 21. Efektywność marketingu bezpośredniego. 22. Zintegrowana komunikacja marketingowa. 23. Czynnik ludzki w marketingu bezpośrednim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89069-73-3
1. Wprowadzenie do ekonomii 2. Funkcjonowanie rynku 3. Elastyczność popytu i podaży 4. Konsument jako podmiot rynku 5. Przedsiębiorstwo jako podmiot rynku 6. Rynek konkurencji doskonałej 7. Rynek monopolu pełnego 8. Rynek konkurencji niedoskonałej 9. Rynki czynników produkcji 10. Sprawność systemu rynkowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1560-6
1.Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów w świetle teorii, 2.Uwarunkowania konsumpcji polskich gospodarstw domoaych w latach 1990-2002, 3.Problemy koncepcyjno-metodyczne badania racjonalności konsumpcji i zachowań konsumnetów, 4.Ocena racjonalności konsumpcji i zachowań konsumentów - wyniki badań bezpośrednich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88587-90-0
1. Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu, 2. Narzędzia analizy ekonomicznej, 3. Powstanie pieniądza i jego funkcje, 4. Gospodarka rynkowa - istota i determinanty, 5. Elastyczność popytu i podaży, 6. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta, 7. Popyt konsumenta, 8. Podstawy decyzji ekonomicznych producenta, 9. Koszty produkcji, 10. Rodzaje konkurencji, 11. Równowaga przedsiębiorstwa, 12. Rynek kapitałowy, 13. Rynek pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
Zachowania konsumenckie / pod red. Wanda Patrzałek. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2002. - 238 s. : wykr., tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-86308-67-2
I. Teorie konsumpcji : 1. Nowoczesne teorie konsumpcji, 2. Zachowania konsumenckie w procesie urynkowienia gospodarki, 3. Wpływ mediów na kształtowanie się postaw konsumenckich. II. Zachowania konsumenckie na różnych rodzajach rynku : 4. Zachowania konsumenckie na rynku prasowym, 5. Zachowania konsumentów na rynku walutowym na przykładzie klientów dealing-roomu baku komercyjnego, 6. Zachowania konsumenckie na rynku kapitałowym, 7. Wpływ podatków na zachowania konsumenckie. III. Prawne podstawy zachowań konsumenckich : 8. Niektóre aspekty ochrony konsumenta w działalności marketingowej, 9. Ochrona praw konsumenta i produktu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7270-258-6
1.Istota i znaczenie konsumpcji oraz zachowań konsumenckich w życiu gospodarczym, 2.Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w okresie transformacji systemowej w Polsce, 3.Polskie gospodarstwa domowe, a nowa rzeczywistość ekonomiczna, 4.Współczesne kierunki rozwoju konsumpcji, 5.Społeczeństwo informacyjne, 6.Proces globalizacji, 7.Rola technologii i systemów informacyjnych, 8.E-comerce, 9.Rynki elektroniczne, 10.Rynki elektroniczne w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie marketingowe / Małgorzata Dolińska. - Lublin : Politechnika Lubelska, 1998. - 191 s. : tab.,wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-87270-83-0
Wstęp; Koncepcja działalności marketingowej; Zoriento wanie na rynek planowanie strategiczne; Rynek konsumeta i zachowanie nabywcy; System informacji marketingo wej, badania marketingowe; Segmentacja rynku; Produkt; Polityka cenowa; Dystrybucja; Promocja; Organizacja i kontrola marketingu; Marketing usług; Rozwój technologii informacyjnych stosowanych w marketingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-300-1
R.1 Uwarunkowania przemian konsumpcji w okresie transformacji polskiej gospodarki; R.2 Postawy i formy zachowań konsumentów na rynku (w świetle badań ankietowych); R.3 Zachowania adaptacyjne gospodarstw domowych w warunkach gospodarki rynkowej; R.4 Ocena przemian zachowań konsumenckich w warunkach transformacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again