Form of Work
Książki
(33)
Status
only on-site
(30)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(30)
Author
Łętowska Ewa
(3)
Pecyna Marlena
(2)
Stefanicki Robert
(2)
Banasiński Cezary
(1)
Bazylińska Justyna
(1)
Bělohlávek Alexander J. (1968- )
(1)
Ciesielska Paulina
(1)
Cieśliński Aleksander
(1)
Cybula Piotr
(1)
Drogoń Andrzej
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gnela Bogusław
(1)
Grzegorczyk Filip
(1)
Jagielska Monika
(1)
Jaroszek Agata
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Królikowska-Olczak Maria
(1)
Lemonnier Mariola
(1)
Lityński Adam
(1)
Makowska Agata
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
(1)
Mendys Wacław
(1)
Michalak Arkadiusz
(1)
Nestoruk Igor B
(1)
Nowińska Ewa
(1)
Ogiegło Leszek
(1)
Osajda Konrad
(1)
Ostrihansky Rudolf
(1)
Pachuca-Smulska Beata
(1)
Piontek Eugeniusz
(1)
Popiołek Wojciech
(1)
Rott-Pietrzyk Ewa
(1)
Szostak Ryszard
(1)
Szpringer Włodzimierz
(1)
Szpunar Maciej
(1)
Wacław Adamczyk
(1)
Wiewiórowska-Domagalska Aneta
(1)
Włodarska-Dziurzyńska Karolina
(1)
Zaleski Mikołaj
(1)
Łazowski Adam
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(25)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(33)
Language
Polish
(33)
Subject
Konsumenci (ekon.)
(32)
Prawo wspólnotowe europejskie
(5)
Umowa
(4)
Harmonizacja prawa
(3)
Konkurencja
(3)
Nieuczciwa konkurencja
(3)
Dane osobowe
(2)
Handel elektroniczny
(2)
Internet
(2)
Jednolity rynek UE
(2)
Konstytucja Europejska
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Odpowiedzialność za produkt
(2)
Prawo autorskie
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(2)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Prawo porównawcze
(2)
Prawo prywatne międzynarodowe
(2)
Sądownictwo polubowne
(2)
Turystyka
(2)
Umowa kupna i sprzedaży
(2)
Wolność ekonomiczna
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Znaki towarowe
(2)
Adopcja
(1)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Artykuły konsumpcyjne
(1)
Aukcja internetowa
(1)
Banki
(1)
Baza danych
(1)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Biegli rewidenci
(1)
Chrześcijańska demokracja
(1)
Dumping
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Finanse
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gwarancja jakości
(1)
Handel
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Interwencjonizm
(1)
Jakość produktu
(1)
Konosament
(1)
Mandat poselski i senatorski
(1)
Małżeństwo
(1)
Małżeństwo międzywyznaniowe
(1)
Medycyna
(1)
Monografia
(1)
Monopol i zwalczanie
(1)
Nieruchomości
(1)
Obrót towarowy
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona konkurencji
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Opakowania
(1)
Orzecznictwo cywilne
(1)
Pazdan, Maksymilian (1936- )
(1)
Piontek, Eugeniusz (1935- )
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Polityka
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Prawo do informacji
(1)
Prawo handlowe
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo międzynarodowe procesowe
(1)
Prawo morskie
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2005 r.
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Programy komputerowe
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Regionalne izby obrachunkowe
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Reklama
(1)
Reklama internetowa
(1)
Restytucja dóbr kultury
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Skóry
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Sprzedaż
(1)
Sprzedaż konsumencka
(1)
33 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7108-105-7
I. Bezpieczeństwo produktów dla konsumentów i dla środowiska a odpowiedzialność za produkt; II. Aspekty środowiskowe związane z produkcją i konsumpcja żywności; III. Ekologiczne aspekty produkcji i oceny jakości wyrobów przemysłu skórzanego; IV. Systemy znakowania ekologicznego wyrobów; V. Kryteria oceny ekologicznej opakowań; VI. Ekologiczne funkcje jakości w projektowaniu wyrobów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87585-03-3
Cz. I Porządek prawny Wspólnot Europejskich: Pojęcie prawa europejskiego; Tworzenie prawa wspólnotowego; Źródła prawa europejskiego; Implementacja prawa wspólnotowego. Cz. II Pojęcie i rodzaje integracji ekonomicznej: Klasyczne formy integracji ekonomicznej; Formy pogłębionej integracji ekonomicznej. Cz. III Wybrane polityki gospodarcze UE: Wolny przepływ towarów; Swoboda świadczenia usług; Swoboda przepływu pracowników; Europejskie prawo zamówień publicznych; Sposoby udzielania pomocy publicznej; Europejskie prawo konsumenckie; Zakończenie. Akty prawne (wyciągi): -Traktat o Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany z uwzględnienie zmian wprowadzonych Traktatem z Nicei; -Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską - tekst skonsolidowany z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Traktatem z Nicei.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-059-7
Wprowadzenie; R.1 Europejskie prawo konsumenckie - rozwój, problemy, pytanie o przyszłość; R.2 Niedozwolone klauzule umowne; R.3 Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa; R.4 Umowy zawierane na odległość; R.5 Sprzedaż konsumencka; R.6 Ochrona konsumenta przed nieuczciwą reklamą; R.7 Świadczenie usług drogą elektroniczną - aspekty konsumenckie; R.8 Usługi turystyczne; R.9 Timesharing; R.10 Kredyt konsumencki; R.11 Konsumenckie prawo ubezpieczeniowe; R.12 Odpowiedzialność za produkt; R.13 Zagadnienia kolizyjnoprawne ochrony konsumenta; R.14 Dochodzenie roszczeń konsumenckich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Europejskie prawo umów konsumenckich / Ewa Łętowska. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - XXXV,413 S. ; 23 cm.
(Zarys Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-310-4
R.1 Aksjologia i strategie ochrony konsumenta; R.2 Pojęcie konsumenta (kwestie definicji i modelu); R.3 Bezpieczeństwo towarów i usług; R.4 Odpowiedzialność za produkt: Uwarunkowania ekonomiczne i konceptualizacja odpowiedzialności; Dyrektywa 85/374 jako akt prawa wspólnotowego; Treść Dyrektywy 85/374; R.5 Prawo do informacji - kwestie generalne; R.6 Prywatność konsumenta jako granica emitowania i żądania informacji handlowej; R.7 Zakazy i ograniczenia informacji (reklama zakazana i nieuczciwa: wprowadzająca w błąd): Zakazy i ograniczenia reklamy; Reklama wprowadzająca w błąd; R.8 Informacje, do których konsument ma prawo; R.9 Praktyki marketingowe typu sweepstakes (podarki, premie, gry, konkursy) oraz praktyki związane z obniżką ceny- projekt reformy prawa wspólnotowego; R.10 Umowy zawierane poza lokalem handlowym; R.11 Umowy zawierane na odległość; R.12 Usługi finansowe świadczone na odległość; R.13 Obrót elektroniczny; R.14 Klauzule abuzywne; R.15 Sprzedaż konsumencka i związane z nią gwarancje; R.16 Usługi finansowe; R.17 Kredyt dla konsumentów; R.18 Usługi turystyczne: umowa o podróż; R.19 Timesharing; R.20 Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym; R.21 Prawo właściwe i jurysdykcja; R.22 Realizacja praw konsumentów jako przedmiot zainteresowania prawa wspólnotowego; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-164-6
R.I Pierwsze inicjatywy instytucji wspólnotowych na rzecz ochrony konsumentów: Traktat Rzymski i jego znaczenie dla rozwoju idei ochrony konsumenta; Pierwszy pogram Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dot. polityki ochrony i informowania konsumentów - 14 kwiecień 1975 roku; Drugi program Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dot. polityki ochrony i informowania konsumentów - 19 maj 1981 roku; Charakter prawny i znaczenie obu programów; Ocena dotychczasowych działań Wspólnoty w zakresie ochrony konsumentów Komunikat Komisji Europejskiej z 4 lipca 1985 roku w sprawie nowego impulsu dla polityki ochrony konsumentów. R.II Wpływ działań podejmowanych w ramach innych poli tyk wspólnotowych na pozycje konsumenta na wspólnym rynku: Ochrona konsumenta w kontekście wolnej konkurencji; Zasada swobodnego przepływu towarów a ochrona konsumenta; Stosunek polityki ochrony konsumenta do polityki ochrony środowiska. R.III Znaczenie Jednolitego Aktu Europejskiego dla dalszego rozwoju ochrony konsumenta: Najważniejsze zmiany wprowadzone przez Jednolity Akt Europejski w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą; Postanowienia dot. ochrony konsumenta zawarte w Jednolitym Akcie Europejskim; Rezolucja Rady Ministrów z 9 listopada 1989 roku dot. przyszłych priorytetów dla ożywienia polityki ochrony konsumenta; Pierwszy trzyletni plan działania Komisji w zakresie polityki konsumenckiej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (1990-1992). R.IV Formalne uznanie ochrony konsumenta za jedną z polityk Wspólnot Europejskich w Traktacie z Maastricht Wprowadzenie podstawy prawnej do wydawania aktów prawnych dot. ochrony konsumenta; Zasada subsydiarności a polityka ochrony konsumenta; Priorytet polityki konsumenckiej po przyjęciu Traktatu z Maastricht - rezolucja Rady oraz drugi trzyletni plan działania Komisji (1993-1995); Nowe wyzwania dla polityki ochrony konsumenta w połowie lat 90-tych - trzeci plan działania Komisji (1996-1998). R.V Ochrona konsumenta w Traktacie Amsterdamskim. Działania programowe podjęte po jego podpisaniu: Zmiany wprowadzone przez Traktat Amsterdamski w zakresie ochrony konsumenta; Działania programowe podjęte przez instytucje wspólnotowe po podpisaniu Traktatu Amsterdamskiego. R.VI Dyrektywa jako środek prawny ochrony konsumenta: Akty prawne stosowanie w dziedzinie europejskiej polityki konsumenckiej; Cechy wspólne dyrektyw konsumenckich; Obowiązek implementacji dyrektyw do krajowych porządków prawnych i skutki jego niewykonania; Wnioski dla konsumentów; Implementacja dyrektyw służących ochronie konsumenta w prawie polskim. Uwagi końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62818-01-3
1. Rozwój europejskiego prawa prywatnego: Przyszłość prawa prywatnego w Unii Europejskiej; Zakres instrumentu opcjonalnego; Instrument opcjonalny a ochrona konsumenta; Europejskie prawo konsumencie a projekt nowego polskiego Kodeksu cywilnego; O potrzebie zachowania typologicznego układu systematyki umów w europejskim prawie kontraktów; 2. Prawo konsumenckie: Zakończenie stosunku umownego przez konsumenta w drodze odstąpienia od umowy bez podania przyczyny; Regulacja umowy o podróż a (nowy) Kodeks cywilny; Regulacja timesharingu a Kodeks cywilny; Uwagi o kodeksowej definicji konsumenta oraz jej zgodności z prawem unijnym; Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów a nadmierny formalizm prawa; Konsument a Internet, a próby harmonizacji i unifikacji prawa prywatnego; Antynomie paradygmatu ochrony konsumenta przez informację- prawo Unii Europejskiej a prace nad nowym polskim Kodeksem cywilnym; Procesowa ochrona grupowych interesów konsumentów przed niedozwolonymi (nieuczciwymi) postanowieniami wzorców umów; Instytucja umów powiązanych w perspektywie nowego polskiego Kodeksu cywilnego; Umowa sprzedaży konsumenckiej; Europejskie prawo konsumenckie jako wyraz technokratycznej koncepcji prawa umów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-10-4
1. O polityce chadecji śląskiej wobec mniejszości niemieckiej na forum I Sejmu Śląskiego (1922-1929), 2.Współpraca transgraniczna na przykładzie województwa śląskiego, 3. O pojęciu konsumenta w prawie prywatnym, 4. Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji prawa do informacji, 5. Zawód biegłego rewidenta i odpowiedzialność osób zawód ten wykonujących, 6. Polityka a postępowanie cywilne (1945-1964), 7. Zasada materialnej niepołączalności mandatu parlamentarnego w III RP, 8. Pojęcie organu administracji publicznej w kodeksie postępowania administracyjnego, 9. Uprawnienia Rady Ministrów Republiki Włoskiej, 10. Samorząd terytorialny w Konstytucji RP a prawo wspólnot Europejskich, 11. Organy regionalnej izby obrachunkowej. Struktura organizacyjna, zadania i kompetencje
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Orzecznictwo Europejskie)
ISBN: 83-7387-155-1
R.1 Wprowadzenie do problematyki klauzul abuzywnych, R.2 Orzecznictwo dotyczące sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, R.3 Orzecznictwo dotyczące sprzedaży na odległość, R.4 Orzecznictwo dotyczące sprzedaży urządzeń gospodarstwa domowego, R.5 Orzecznictwo dotyczące sprzedaży urządzeń elektronicznych i komputerów, R.6 Orzecznictwo dotyczące sprzedaży mebli, R.7 Orzecznictwo dotyczące sprzedaży i naprawy samochodów, R.8 Orzecznictwo dotyczące obrotu i gospodarki nieruchomościami, R.9 Orzecznictwo dotyczące usług finansowych, R.10 Orzecznictwo dotyczące usług ubezpieczeniowych, R.11 O rzecznictwo dotyczące usług turystycznych, R.12 Orzecznictwo dotyczące usług rekreacji, R.13 Orzecznictwo do tyczące usług transportowych, R.14 Orzecznictwo dotyczące usług edukacji, R.15 Orzecznictwo dotyczące usług związanych z ochroną zdrowia, R.16 Orzecznictwo dotyczące usług użyteczności publicznej, R.17 Orzecznictwo dotyczące usług świadczonych w ramach wolnych zawodów, R.18 Orzecznictwo dotyczące usług biur matrymonialnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-732-6
1. Zagadnienia ogólne, 2. Zakres stosowania dyrektywy, 3. Generalnie ujęty zakaz stosowania nieuczciwych praktyk handlowych i jego konkretyzacja (art. 5 Dyrektywy), 4. Nieuczciwe praktyki handlowe stypizowane w dyrektywie, 5. Aneksy do dyrektywy,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-070-0
Zagadnienia ogólne dot. konsumenta: Pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym i prawie polskim; Pojęcie konsumenta w ubezpieczeniach - uwagi o art. 384 § 5 k.c.; Realne możliwości zapoznawania się klientów z wzorcami umownymi. Ochrona konsumenta usług finansowych: Ochrona konsumenta usług finansowych świadczonych przez Pocztę Polską; Implementacja dyrektywy 2002/65/WE do krajowych porządków prawnych; Cywilnoprawna ochrona konsumenta usług finansowych w umowach zawieranych na odległość; Ochrona konsumenta usług finansowych w świetle prawa wspólnotowego - wybrane zagadnienia. Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej: Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej w świetle art. 807 § 2 k.c. - stan obecny i projektowany; Publicznoprawne instrumenty ochrony konsumenta usługi ubezpieczeniowej. Ogólne zagadnienia zabezpieczenia wierzytelności: Z problematyki przeniesienia praw w celu zabezpieczenia wierzytelności (przegla możliwości). Zabezpieczenia finansowe służące ochronie konsumenta usług turystycznych: Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości; Ochrona konsumenta usług turystycznych w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych. Wybrane zagadnienia związane z wierzytelnościami i długami konsumenckimi; Prawne aspekty przelewu wierzytelności konsumenckiej; Przekształcenie wierzytelności konsumentów na skutek ogłoszenia upadłości - pozycja prawna konsumenta w polskim prawie upadłościowym i naprawczym. Zagadnienia wybrane. Proceduralne aspekty ochrony konsumenta: Bankowy Arbitraż Konsumencki; Problematyka procesowa konsumenckich usług finansowych; Rozstrzyganie sporów konsumenckich w telekomunikacji; Formuła polubownego rozstrzygania sporów transgranicznych z udziałem konsumenta usług finansowych; Sprawozdanie z przebiegu konferencji (22-24 września 2005 r., Krynica Górska)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-6222-9
1. Społeczeństwo konsumpcyjne w refleksji filozoficznej i językowej: Fenomeny społeczeństwa konsumpcyjnego w filozofii Hanny Arendt; 2. "kFEEL NATURALny" - spojrzenie językoznawcy na najnowsze reklamy; 2. Prawo konsumenta do informacji: Konsument- pojęcie i jego europejski model; Prawo do informacji i edukacji podstawą ochrony interesów konsumenta; Reklama zawodów prawniczych a interes konsumentów- na przykładzie zawodu adwokata; Potrzeba ochrony prawnej poszczególnych grup konsumentów jako odbiorców reklamy; 3. Konsument na rynku usług medycznych: Ochrona zdrowia publicznego w systemie prawnym Unii Europejskiej; Udostępnianie informacji o stanie zdrowia konsumenta- pacjenta przez podmiot wykonujący działalność leczniczą; Reklama farmaceutyczna a ochrona praw konsumenta; Prawo konsumenta do informacji a reklama produktów leczniczych, produktów kosmetycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementów diety; 4. Konsument na rynku usług turystycznych: Ochrona konsumenta na rynku usług turystycznych; Ochrona konsumenta usług transportu lotniczego; Ochrona konsumenta na rynku przewozów morskich; 5. Ochrona konsumenta na rynku żywnościowym: Prawo konsumentów do rzetelnej informacji na rynku żywności; Ochrona oznaczeń geograficznych z perspektywy konsumentów; 6. Rynek usług finansowych: Skuteczność zabezpieczenia roszczeń nabywcy przez otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy w przypadku upadłości dewelopera; Patologie systemu konsorcyjnego- wybrane aspekty nieuczciwej praktyki rynkowej; Niedozwolone klauzule umowne w umowach ubezpieczenia; 7. Ochrona konsumenta na rynku usług internetowych: Ochrona konsumenta w handlu elektronicznym; Konsument wobec internetowej reklamy behawioralnej; 8. Ochrona konsumenta w procesie cywilnym, prawie zamówień publicznych i postępowaniu administracyjnym: Wpływ zmowy przetargowej na ograniczenia praw konsumenta; Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy; Wydawanie kopii odpisów dokumentów w trybie przepisów KPA oraz ich znaczenie dla konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-7444-300-6
1. Zagadnienia ogólne, 2. Wymogi informacyjne ciążące na profesjonaliści, 3. Zgodność z umową, 4. Uprawnienia kupującego, 5. Gwarancja, 6. Zagadnienia uzupełniające
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-255-4450-8
1. Wstęp; 2. Definicja i koncepcje sporów konsumenckich w związku z postępowaniem arbitrażowym; 3. Ochrona konsumenta i spory konsumencie w prawie UE; 4. Postępowanie arbitrażowe w sporach konsumenckich niektórych państwach; 5. Postępowanie arbitrażowe w sprawach konsumenckich jako przedmiot postępowania przed sądami powszechnymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-646-3
1. Ogólna charakterystyka publicznoprawnej ochrony interesantów konsumentów; 2. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów w prawie Unii Europejskiej; 3. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów w porządkach prawnych wybranych państw członkowskich; 4. Ochrona konkurencji w Unii Europejskiej jako instrument realizacji ochrony interesów konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87658-67-7
1. Zawieranie umów przez Internet, 2. Podpis elektroniczny, 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną, 4. Uprawnienia konsumentów przy zawieraniu umów za pośrednictwem Internetu, 5. Aukcje internetowe - wybrane zagadnienia prawne, 6. Płatność w Internecie, 7. Reklama w Internecie, 8. Ochrona znaków towarowych w Internecie, 9. Prawa autorskie do programu komputerowego, 10. Ochrona baz danych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Repetytoria / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-2692-4
1. Testy; 2. Kazusy; 3. Tablice: Centralne pojęcia z perspektywy interdyscyplinarnej; Prawo konsumenckie- źródła prawa i systematyka; Szczególne prawo konsumenckie; Instrumenty egzekwowania praw konsumentów; Organizacja ochrony konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7620-316-4
1. Prawo konsumencie w Unii Europejskiej - aspekty systemowe: Regulacje konsumenckie w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Rys historyczny polityki konsumenckiej i regulacji konsumenckiej we Wspólnocie Europejskiej (Unii Europejskiej); Problem istnienia wspólnotowego prawa konsumenckiego; Najważniejsze instrumenty oraz cechy prawa konsumenckiego; Dyrektywa jako instrument realizacji polityki konsumenckiej ; 2. Harmonizacja umów konsumenckich w prawie Unii Europejskiej: Wprowadzenie do problematyki prawa umów w porządkach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej; Konsument i profesjonalista jako strony umowy konsumenckiej; Niedozwolone postanowienia umowne jako zakazany element umów konsumenckich; 3. Harmonizacja umów o usługi finansowe w prawie Unii Europejskiej: Uwagi ogólne; Finansowe dyrektywy konsumenckie; Akty prawa pochodnego regulujące usługi finansowe, chroniące także konsumenta; 4. Dyrektywy konsumenckie dotyczące między innymi usług finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo umów konsumenckich / Ewa Łętowska. - Warszawa : C.H.Beck, 1999. - LX,651 s. ; 23 cm.
ISBN: 83-7110-275-5
Wprowadzenie; Ochrona konsumenta jako problem poli- tyki prawa; Bezpieczeństwo i zdrowie konsumentów; Prawo do informacji; Ekonomiczne prawa konsumenta; Zagadnienia szczegółowe; Realizacja praw konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7601-776-1
1. Wprowadzenie do problematyki handlu elektronicznego. 2. Wybór prawa dla zobowiązań umownych. 3. Wspólnotowe i polskie rozwiązania kolizyjne w zakresie wskazania prawa właściwego dla zobowiązań umownych zawieranych z udziałem konsumentów przez Internet.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Arkadiusz Michalak. - Stan prawny na styczeń 2008 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 168 s. ; 21 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-82-255-0090-0
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again