Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Gnela Bogusław
(1)
Kołodziej Anastazja
(1)
Lisińska-Kusnierz Małgorzata
(1)
Makowska Agata
(1)
Olczyk Magdalena
(1)
Stefanicki Robert
(1)
Ucherek Marzena
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Konsumenci (ekon.)
(6)
Umowa kupna i sprzedaży
(4)
Artykuły konsumpcyjne
(2)
Gwarancja jakości
(2)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Opakowania
(1)
Usługi
(1)
Znaki towarowe
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-562-0
1. Kryteria wyodrębnienia sprzedaży w obrocie konsumenckim, 2. Charakterystyka ustawowego uprawnienia do odstąpienia od umowy, 3. Wykonanie i skutki konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny (praw do namysłu), 4. Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową a wadliwość rzeczy, 5. Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy jako uprawnienie wynikające z gwarancji ustawowej oraz rękojmi za wady rzeczy, 6. Konsumenckie praw odstąpienia od niektórych innych umów dotyczących rzeczy, 7. Związki umów w obrocie konsumenckim
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-070-0
Zagadnienia ogólne dot. konsumenta: Pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym i prawie polskim; Pojęcie konsumenta w ubezpieczeniach - uwagi o art. 384 § 5 k.c.; Realne możliwości zapoznawania się klientów z wzorcami umownymi. Ochrona konsumenta usług finansowych: Ochrona konsumenta usług finansowych świadczonych przez Pocztę Polską; Implementacja dyrektywy 2002/65/WE do krajowych porządków prawnych; Cywilnoprawna ochrona konsumenta usług finansowych w umowach zawieranych na odległość; Ochrona konsumenta usług finansowych w świetle prawa wspólnotowego - wybrane zagadnienia. Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej: Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej w świetle art. 807 § 2 k.c. - stan obecny i projektowany; Publicznoprawne instrumenty ochrony konsumenta usługi ubezpieczeniowej. Ogólne zagadnienia zabezpieczenia wierzytelności: Z problematyki przeniesienia praw w celu zabezpieczenia wierzytelności (przegla możliwości). Zabezpieczenia finansowe służące ochronie konsumenta usług turystycznych: Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości; Ochrona konsumenta usług turystycznych w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych. Wybrane zagadnienia związane z wierzytelnościami i długami konsumenckimi; Prawne aspekty przelewu wierzytelności konsumenckiej; Przekształcenie wierzytelności konsumentów na skutek ogłoszenia upadłości - pozycja prawna konsumenta w polskim prawie upadłościowym i naprawczym. Zagadnienia wybrane. Proceduralne aspekty ochrony konsumenta: Bankowy Arbitraż Konsumencki; Problematyka procesowa konsumenckich usług finansowych; Rozstrzyganie sporów konsumenckich w telekomunikacji; Formuła polubownego rozstrzygania sporów transgranicznych z udziałem konsumenta usług finansowych; Sprawozdanie z przebiegu konferencji (22-24 września 2005 r., Krynica Górska)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-7444-300-6
1. Zagadnienia ogólne, 2. Wymogi informacyjne ciążące na profesjonaliści, 3. Zgodność z umową, 4. Uprawnienia kupującego, 5. Gwarancja, 6. Zagadnienia uzupełniające
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7252-304-5
1. Rola opakowań w komunikacji rynkowej. 2. Konsumeryzm i polityka wobec konsumentów. 3. Wymagania stawiane produktom i opakowaniom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia konsumentów. 4. Wymagania stawiane produktom i opakowaniom w realizacji prawa konsumentów do rzetelnej informacji. 5. Wymagania stawiane opakowaniom w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 6. Rola opakowań w procesie doskonalenia edukacji konsumentów. 7. Wymagania stawiane produktom i opakowaniom w zakresie ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. 8. Kierunki działań w polityce konsumenckiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Sprzedaż konsumencka / Magdalena Olczyk. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 207, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-606-2
1. Ogólne założenia i pojęcia reżimu odnoszącego się do umów konsumenckich, 2. Klauzule dotyczące ogólnych obowiązków informacyjnych, 3. Klauzule dotyczące obowiązków sprzedawcy w zakresie potwierdzenia określonych informacji, 4. Klauzule dotyczące przedmiotu sprzedaży i ceny, 5. Klauzule dotyczące wydania i dostarczenia towaru oraz przejścia ryzyka jego utraty i zniszczenia, 6. Klauzule dotyczące dodatkowych praw i obowiązków stron umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, 7. Klauzule dotyczące uprawnienia kupującego i wyłączające odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu stwierdzonej niezgodności towaru z umową, 8. Klauzule dotyczące realizacji uprawnień konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową, 9. Klauzule dotyczące gwarancji, 10. Klauzule dotyczące właściwości sądu w sporach z konsumentami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again