Form of Work
Książki
(15)
Status
only on-site
(12)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(12)
Author
Pecyna Marlena
(2)
Łętowska Ewa
(2)
Banasiński Cezary
(1)
Cieśliński Aleksander
(1)
Cybula Piotr
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Grzegorczyk Filip
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Makowska Agata
(1)
Maliszewska-Nienartowicz Justyna
(1)
Mendys Wacław
(1)
Nowińska Ewa
(1)
Osajda Konrad
(1)
Stefanicki Robert
(1)
Wacław Adamczyk
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(15)
Subject
Konsumenci (ekon.)
(14)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Dane osobowe
(2)
Harmonizacja prawa
(2)
Wolność ekonomiczna
(2)
Znaki towarowe
(2)
Artykuły konsumpcyjne
(1)
Aukcja internetowa
(1)
Baza danych
(1)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka elektroniczna
(1)
Gwarancja jakości
(1)
Handel
(1)
Internet
(1)
Interwencjonizm
(1)
Jakość produktu
(1)
Konkurencja
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Monografia
(1)
Monopol i zwalczanie
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Obrót towarowy
(1)
Ochrona konkurencji
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Odpowiedzialność za produkt
(1)
Opakowania
(1)
Orzecznictwo cywilne
(1)
Planowanie gospodarcze
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Prawo autorskie
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo pracy
(1)
Programy komputerowe
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Reklama internetowa
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Skóry
(1)
Sprzedaż
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Umowa kupna i sprzedaży
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
onsumenci (ekon.)
(1)
Żywność
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7108-105-7
I. Bezpieczeństwo produktów dla konsumentów i dla środowiska a odpowiedzialność za produkt; II. Aspekty środowiskowe związane z produkcją i konsumpcja żywności; III. Ekologiczne aspekty produkcji i oceny jakości wyrobów przemysłu skórzanego; IV. Systemy znakowania ekologicznego wyrobów; V. Kryteria oceny ekologicznej opakowań; VI. Ekologiczne funkcje jakości w projektowaniu wyrobów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-059-7
Wprowadzenie; R.1 Europejskie prawo konsumenckie - rozwój, problemy, pytanie o przyszłość; R.2 Niedozwolone klauzule umowne; R.3 Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa; R.4 Umowy zawierane na odległość; R.5 Sprzedaż konsumencka; R.6 Ochrona konsumenta przed nieuczciwą reklamą; R.7 Świadczenie usług drogą elektroniczną - aspekty konsumenckie; R.8 Usługi turystyczne; R.9 Timesharing; R.10 Kredyt konsumencki; R.11 Konsumenckie prawo ubezpieczeniowe; R.12 Odpowiedzialność za produkt; R.13 Zagadnienia kolizyjnoprawne ochrony konsumenta; R.14 Dochodzenie roszczeń konsumenckich.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-164-6
R.I Pierwsze inicjatywy instytucji wspólnotowych na rzecz ochrony konsumentów: Traktat Rzymski i jego znaczenie dla rozwoju idei ochrony konsumenta; Pierwszy pogram Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dot. polityki ochrony i informowania konsumentów - 14 kwiecień 1975 roku; Drugi program Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dot. polityki ochrony i informowania konsumentów - 19 maj 1981 roku; Charakter prawny i znaczenie obu programów; Ocena dotychczasowych działań Wspólnoty w zakresie ochrony konsumentów Komunikat Komisji Europejskiej z 4 lipca 1985 roku w sprawie nowego impulsu dla polityki ochrony konsumentów. R.II Wpływ działań podejmowanych w ramach innych poli tyk wspólnotowych na pozycje konsumenta na wspólnym rynku: Ochrona konsumenta w kontekście wolnej konkurencji; Zasada swobodnego przepływu towarów a ochrona konsumenta; Stosunek polityki ochrony konsumenta do polityki ochrony środowiska. R.III Znaczenie Jednolitego Aktu Europejskiego dla dalszego rozwoju ochrony konsumenta: Najważniejsze zmiany wprowadzone przez Jednolity Akt Europejski w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą; Postanowienia dot. ochrony konsumenta zawarte w Jednolitym Akcie Europejskim; Rezolucja Rady Ministrów z 9 listopada 1989 roku dot. przyszłych priorytetów dla ożywienia polityki ochrony konsumenta; Pierwszy trzyletni plan działania Komisji w zakresie polityki konsumenckiej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (1990-1992). R.IV Formalne uznanie ochrony konsumenta za jedną z polityk Wspólnot Europejskich w Traktacie z Maastricht Wprowadzenie podstawy prawnej do wydawania aktów prawnych dot. ochrony konsumenta; Zasada subsydiarności a polityka ochrony konsumenta; Priorytet polityki konsumenckiej po przyjęciu Traktatu z Maastricht - rezolucja Rady oraz drugi trzyletni plan działania Komisji (1993-1995); Nowe wyzwania dla polityki ochrony konsumenta w połowie lat 90-tych - trzeci plan działania Komisji (1996-1998). R.V Ochrona konsumenta w Traktacie Amsterdamskim. Działania programowe podjęte po jego podpisaniu: Zmiany wprowadzone przez Traktat Amsterdamski w zakresie ochrony konsumenta; Działania programowe podjęte przez instytucje wspólnotowe po podpisaniu Traktatu Amsterdamskiego. R.VI Dyrektywa jako środek prawny ochrony konsumenta: Akty prawne stosowanie w dziedzinie europejskiej polityki konsumenckiej; Cechy wspólne dyrektyw konsumenckich; Obowiązek implementacji dyrektyw do krajowych porządków prawnych i skutki jego niewykonania; Wnioski dla konsumentów; Implementacja dyrektyw służących ochronie konsumenta w prawie polskim. Uwagi końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Orzecznictwo Europejskie)
ISBN: 83-7387-155-1
R.1 Wprowadzenie do problematyki klauzul abuzywnych, R.2 Orzecznictwo dotyczące sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, R.3 Orzecznictwo dotyczące sprzedaży na odległość, R.4 Orzecznictwo dotyczące sprzedaży urządzeń gospodarstwa domowego, R.5 Orzecznictwo dotyczące sprzedaży urządzeń elektronicznych i komputerów, R.6 Orzecznictwo dotyczące sprzedaży mebli, R.7 Orzecznictwo dotyczące sprzedaży i naprawy samochodów, R.8 Orzecznictwo dotyczące obrotu i gospodarki nieruchomościami, R.9 Orzecznictwo dotyczące usług finansowych, R.10 Orzecznictwo dotyczące usług ubezpieczeniowych, R.11 O rzecznictwo dotyczące usług turystycznych, R.12 Orzecznictwo dotyczące usług rekreacji, R.13 Orzecznictwo do tyczące usług transportowych, R.14 Orzecznictwo dotyczące usług edukacji, R.15 Orzecznictwo dotyczące usług związanych z ochroną zdrowia, R.16 Orzecznictwo dotyczące usług użyteczności publicznej, R.17 Orzecznictwo dotyczące usług świadczonych w ramach wolnych zawodów, R.18 Orzecznictwo dotyczące usług biur matrymonialnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-732-6
1. Zagadnienia ogólne, 2. Zakres stosowania dyrektywy, 3. Generalnie ujęty zakaz stosowania nieuczciwych praktyk handlowych i jego konkretyzacja (art. 5 Dyrektywy), 4. Nieuczciwe praktyki handlowe stypizowane w dyrektywie, 5. Aneksy do dyrektywy,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87658-67-7
1. Zawieranie umów przez Internet, 2. Podpis elektroniczny, 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną, 4. Uprawnienia konsumentów przy zawieraniu umów za pośrednictwem Internetu, 5. Aukcje internetowe - wybrane zagadnienia prawne, 6. Płatność w Internecie, 7. Reklama w Internecie, 8. Ochrona znaków towarowych w Internecie, 9. Prawa autorskie do programu komputerowego, 10. Ochrona baz danych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-316-4
1. Prawo konsumencie w Unii Europejskiej - aspekty systemowe: Regulacje konsumenckie w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Rys historyczny polityki konsumenckiej i regulacji konsumenckiej we Wspólnocie Europejskiej (Unii Europejskiej); Problem istnienia wspólnotowego prawa konsumenckiego; Najważniejsze instrumenty oraz cechy prawa konsumenckiego; Dyrektywa jako instrument realizacji polityki konsumenckiej ; 2. Harmonizacja umów konsumenckich w prawie Unii Europejskiej: Wprowadzenie do problematyki prawa umów w porządkach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej; Konsument i profesjonalista jako strony umowy konsumenckiej; Niedozwolone postanowienia umowne jako zakazany element umów konsumenckich; 3. Harmonizacja umów o usługi finansowe w prawie Unii Europejskiej: Uwagi ogólne; Finansowe dyrektywy konsumenckie; Akty prawa pochodnego regulujące usługi finansowe, chroniące także konsumenta; 4. Dyrektywy konsumenckie dotyczące między innymi usług finansowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo umów konsumenckich / Ewa Łętowska. - Warszawa : C.H.Beck, 1999. - LX,651 s. ; 23 cm.
ISBN: 83-7110-275-5
Wprowadzenie; Ochrona konsumenta jako problem poli- tyki prawa; Bezpieczeństwo i zdrowie konsumentów; Prawo do informacji; Ekonomiczne prawa konsumenta; Zagadnienia szczegółowe; Realizacja praw konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87611-57-3
Wstęp; R.1 Prawo ochrony konsumentów; R.2 Sprzedaż konsumencka; R.3 Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa - sprzedaż obnośna; R.4 Umowy zawierane na odległość; R.5 Usługi turystyczne; R.6 Usługi w systemie timeshare; R.7 Promocje sprzedaży; R.8 Kredyt konsumencki. Kredyt bankowy. Umowa rachunku bankowego. Elektroniczne instrumenty płatnicze;R.9 Niedozwolone postanowienia umowy; R.10 Bezpieczeństwo produktów; R.11 Cywilnoprawna odpowiedzialność za produkt niebezpieczny; R.12 Prawo do informacji na przykładzie reklamy; R.13 Ochrona zbiorowych interesów konsumentów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7333-329-0
1.Sprzedaż konsumencka, 2.Zmiany w przepisach obowiązujących i przepis końcowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7387-019-9
Część ogólna; Wprowadzenie do prawa wspólnotowego; Jednolity rynek wewnętrzny jako podstawa wspólnotowego prawa gospodarczego; Część II Zasady dotyczące osób; Swoboda przepływu osób; Prawo pracy; Status prawny pracowników migrujących; Powszechne prawo pracy; Ubezpieczenia społeczne; część III: swobody gospodarcze; Swoboda działalności gospodarczej; Prawo spółek; Wspólnotowe zasady obrotu towarowego; Zewnętrzny obrót towarowy; Produkty rolne - przykład reglamentacji obrotu; Swoboda przepływu kapitału; Część IV: Regulacja działalności gospodarczej; Uznawanie dyplomów; Ochrona konsumenta; Ochrona konkurencji; Regulacja działań przedsiębiorstw; Regulacja oddziaływania państwa na gospodarkę; Zamówienia publiczne; Prawo działalności intelektualnej; Jednolity rynek finansowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Współczesny interwencjonizm / Cezary Kosikowski. - Stan prawny na 1.07.2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2018. - 543 strony ; 22 cm.
ISBN: 978-83-8124-895-2
Zawiera: Część I DROGA DO WSPÓŁCZESNEGO INTERWENCJONIZMU I JEGO CECHY: Rozdział I Powstanie i rozwój interwencjonizmu: 1. Uwagi wstępne 2. Interwencjonizm do połowy XIX w.; 3. Interwencjonizm do I połowy XX w.; 4. Interwencjonizm od II połowy XX w.; 4.1. Interwencjonizm w podzielonym politycznie świecie; 4.2. Zarządzanie gospodarką narodową w socjalizmie jako nowa formuła interwencjonizmu państwowego; 4.3. Powstanie interwencjonizmu międzynarodowego; 4.4. Interwencjonizm integracyjny na świecie i w Europie (interwencjonizm unijny); 4.5. Interwencjonizm w obliczu wydarzeń istotnych globalnie. Rozdział II Podstawy doktrynalne interwencjonizmu: Część II KONSTRUKCJA WSPÓŁCZESNEGO INTERWENCJONIZMU: Rozdział III Formuła współczesnego interwencjonizmu: 1. Przyczyny i cele współczesnego interwencjonizmu; 2. Formy realizacji współczesnego interwencjonizmu; 3. Instrumentarium współczesnego interwencjonizmu. Rozdział IV Podstawy prawne interwencjonizmu oraz problemy ich tworzenia i kontroli: 1. Prawo interwencjonizmu; 2. Międzynarodowe prawo interwencjonizmu; 2.1. Zakres i źródła; 2.2. Problemy tworzenia i kontroli; 3. Unijne prawo interwencjonizmu; 3.1. Zakres i źródła; 3.2. Problemy tworzenia i kontroli; 4. Krajowe prawo interwencjonizmu (na przykładzie Polski); 4.1. Zakres i źródła; 4.2. Problemy tworzenia i kontroli. Rozdział V Instytucjonalizacja organizacyjna interwencjonizmu: 1. Zasady ogólne organizacji wykonywania interwencjonizmu; 2. Katalog organów i instytucji realizujących cele interwencjonizmu oraz ich charakter prawny; 3. Problem specjalizacji, współdziałania i koordynacji wykonywania interwencjonizmu przez organy i instytucje działające na różnych poziomach interwencjonizmu.; Część III FUNKCJE WSPÓŁCZESNEGO INTERWENCJONIZMU I FORMY JEGO REALIZACJI: Rozdział VI Tworzenie strategii rozwoju (polityki gospodarczej) jako forma realizacji interwencjonizmu: 1. Istota i podstawy tworzenia strategii rozwoju (polityki gospodarczej); 2. Tworzenie polityki gospodarczej na szczeblu organizacji międzynarodowych; 3. Tworzenie polityki gospodarczej w Unii Europejskiej; 4. Tworzenie polityki rozwoju w Polsce po 1989 r.. Rozdział VII Programowanie gospodarcze i wieloletnie planowanie finansowe jako formy interwencjonizmu w gospodarce: 1. Od planowania do programowania gospodarczego; 2. Programowanie gospodarcze i wieloletnie planowanie finansowe w Unii Europejskiej; 3. Programowanie gospodarcze i wieloletnie planowanie finansowe w Polsce po 1989 r.. Rozdział VIII Wsparcie finansowe gospodarki i przedsiębiorców jako formy realizacji interwencjonizmu: 1. Pojęcie wsparcia finansowego gospodarki i przedsiębiorców; 2. Udzielanie wsparcia finansowego w świetle międzynarodowego prawa interwencjonizmu; 3. Udzielanie wsparcia finansowego w świetle prawa unijnego; 3.1. Zasady ogólne oraz źródła i mechanizmy; 3.2. Pomoc finansowa dla państw członkowskich; 3.3. Pomoc publiczna w świetle prawa unijnego; 3.3.1. Zasady ogólne; 3.3.2. Dopuszczalność udzielania pomocy publicznej ze względu na jej cele; 4. Finansowanie gospodarki oraz udzielanie pomocy publicznej w świetle prawa krajowego (na przykładzie Polski); 4.1. Udział państwa w finansowaniu gospodarki; 4.2. Krajowa pomoc publiczna. Rozdział IX Kontrola i nadzór jako formy realizacji interwencjonizmu: 1. Pojęcie i cele oraz rodzaje kontroli i nadzoru; 2. Kontrola i nadzór w świetle międzynarodowego prawa interwencjonizmu; 3. Kontrola i nadzór w świetle unijnego prawa interwencjonizmu; 4. Kontrola i nadzór w świetle krajowego prawa interwencjonizmu (na przykładzie Polski). Rozdział X Ochrona konkurencji i konsumentów jako forma realizacji interwencjonizmu: 1. Systemy ochrony konkurencji i konsumentów; 2. Ochrona konkurencji i konsumentów w świetle międzynarodowego prawa interwencjonizmu; 3. Ochrona konkurencji i konsumentów w świetle prawa unijnego; 4. Ochrona konkurencji i konsumentów według krajowego prawa interwencjonizmu (na przykładzie Polski). Część IV INTERWENCJONIZM W RÓŻNYCH SEGMENTACH RYNKU: Rozdział XI Ograniczenia wolności (swobody) gospodarczej na rynku towarów i usług jako formy realizacji interwencjonizmu: 1. Wolność gospodarcza oraz przyczyny i formy jej ograniczania; 2. Ograniczanie wolności (swobody) gospodarczej w świetle międzynarodowego prawa interwencjonizmu; 3. Ograniczenie wolności (swobody) gospodarczej na rynku towarów i usług w świetle unijnego prawa interwencjonizmu; 4. Ograniczenie wolności (swobody) gospodarczej na rynku towarów i usług w świetle krajowego prawa interwencjonizmu (na przykładzie Polski); 4.1. Ograniczenia dotyczące cudzoziemców (osób zagranicznych) i przedsiębiorców zagranicznych; 4.2. Ograniczenia w formie reglamentacji gospodarczej; 4.3. Ograniczenia stosowane w ramach regulacji gospodarczej. Rozdział XII Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności na rynku finansowym i kapitałowym jako forma realizacji interwencjonizmu: 1. Przyczyny i formy prawne interwencjonizmu na rynku finansowym i kapitałowym; 2. Bezpieczeństwo i stabilność rynku finansowego i kapitałowego w świetle międzynarodowego prawa interwencjonizmu; 3. Bezpieczeństwo i stabilność rynku finansowego i kapitałowego w świetle unijnego prawa interwencjonizmu; 3.1. Regulacje prawne unijnego rynku finansowego; 3.2. Regulacje prawne unijnego rynku kapitałowego; 4. Bezpieczeństwo i stabilność rynku finansowego i kapitałowego w świetle krajowego prawa interwencjonizmu (na przykładzie Polski); 4.1. Regulacje prawne krajowego rynku finansowego; 4.2. Regulacje prawne krajowego rynku kapitałowego. Rozdział XIII Ochrona rynku pracy jako forma realizacji interwencjonizmu: 1. Przyczyny i zakres oraz formy prawne interwencjonizmu na rynku pracy; 2. Ochrona rynku pracy w świetle międzynarodowego prawa interwencjonizmu; 3. Ochrona rynku pracy w świetle unijnego prawa interwencjonizmu; 4. Ochrona rynku pracy w świetle krajowego prawa interwencjonizmu (na przykładzie Polski).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again