Form of Work
Książki
(24)
Status
only on-site
(22)
available
(17)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(22)
Author
Bartoszewicz Paweł
(2)
Hoffman Patrycja
(2)
Nieżurawski Lech
(2)
Pawłowska Bożena
(2)
Schenk George
(2)
Sut Piotr
(2)
Witkowska Justyna
(2)
Albigowski Marek
(1)
Asmoah Emmanuel Selase
(1)
Baraniecka Anna
(1)
Burnett Ken
(1)
Chovancovă M
(1)
Cichosz Marzenna
(1)
Durand Barbara
(1)
Dąbrowski Jarosław Filip
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Furtak Robert
(1)
Garbarski Lechosław
(1)
Gierszewska Grażyna
(1)
Horovitz Jacques
(1)
Kieżel Ewa
(1)
Mazur Alicja
(1)
Mazur Dariusz
(1)
Mirecka Halina
(1)
Moczydłowska Joanna
(1)
Moulinier René
(1)
Patrzałek Wanda
(1)
Pawłowska Bartumiła
(1)
Piercy Nigel
(1)
Przybyś Katarzyna
(1)
Rosell Lennart
(1)
Rudawska Edyta
(1)
Rudawska Iga
(1)
Sobczak-Matysiak Janina
(1)
Soboń Magdalena
(1)
Stosio Andrzej
(1)
Wanninayake Bandara W.M.C
(1)
Ławicki Jacek Stanisław
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(19)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Konsumenci (ekon.)
(22)
Obsługa klienta
(18)
Marketing
(8)
Usługi
(5)
Satysfakcja konsumentów
(4)
Zarządzanie
(3)
Kupno i sprzedaż
(2)
Lojalność konsumentów
(2)
Marketing partnerski
(2)
Marketing sieciowy
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Techniki sprzedaży
(2)
Decyzje
(1)
Handel
(1)
Hurtownia danych
(1)
Internet
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.) -- psychologia -- poradnik
(1)
Kultura
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing elektroniczny -- podręcznik
(1)
Marketing sieciowy -- poradnik
(1)
Negocjacje
(1)
Obsługa klienta -- metody
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Reklama
(1)
Reklamacja
(1)
Systemy informatyczne zarządzania -- podręcznik akademicki
(1)
Ubezpieczenia
(1)
24 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
ISBN: 83-87344-76-1
Cz. I ERC jako strategia łańcucha dostaw: 1. Istota ERC, 2. Obszary zadaniowe ERC. Cz. II Realizacja ERC - teoria i praktyka, Cz. III Strategia ERC jako narzędzie poprawy konkurencyjności łańcuchów dostaw na przykładzie sektora farmaceutycznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-912800-4-7
R.I CRM i MSP : 1.Co to jest CRM?, 2.Kierowanie organi zjacjami, 3.Charakterystyka MSP. R.II Systemy informatyczne w praktyce : 1.Opracowanie, 2.Integracja, 3.Problemy integracji baz danych, 4.Ska lowalność systemu, 5.Wiarygodność i ochrona danych, 6. Aspekty prawne. R.III Wdrażanie systemów informatycznych : 1.Metodyka wdrażania CRM, 2.Pięć kroków udanego wdrożenia, 3.Pou czający przykład, 4.Zalecany tok postępowania. R.IV Wybrane segmenty CRM : 1.Contact Center, 2.Praca grupowa, 3.Rozwiązania mobilne, 4.Marketing, 5.Sprze daż, 6.Serwis, 7.Sekretariat, 8.CRM analityczny. R.V Serwis internetowy jako narzędzie kontaktów z kli entami : 1.Co, po co, dla kogo?, 2.Tworzenie serwisu internetowego, 3.Narzędzia wykorzystywane w serwisach, 4.Zarządzanie zawartością, 5.Sklepy internetowe, 6.Wła sny serwis internetowy - przykład. R.VI MADAR : "Decyzja podjęta - wdrażamy CRM" : 1.Na sze pięć kroków do udanego wdrożenia, 2.Centrum Obsłu gi Klienta, 3.Baza danych klientów, 4.Planowanie i pra ca grupowa, 5.Założenia mobilności, 6.Obsługa zgłoszeń serwisowych, 7.Sprzedaż, 8.Marketing bezpośredni, 9.Se kretariat, 10.Integracja systemów, 11.Gromadzenie "na miarów". CRM a sprawa polska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7484-036-6
Część I: Najważniejsze zasady znakomiej ubsługi klientów. 2. Znakomita obsługa klientów - jak to robić. Część III: Rozwiązywanie problemów. Część IV: Zadbaj o siebie, żebyś mógł sprawnie obsługiwać klientów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Przedsiębiorczość w XXI wieku / Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie)
ISBN: 978-83-7378-509-0
1. Lojalność klienta firmy usługowej; 2. Budowanie długookresowych rentownych relacji firmy usługowej z klientami w oparciu o informacje i wiedze o kliencie; 3. Procesowe podejście do logistyki w łańcuchach dostaw firm usługowych; 4. Wykorzystanie informacji o lojalnych klientach i relacjach z nimi w zarządzaniu logistyką firmy usługowej- wyniki badań empirycznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Lojalność klientów / Edyta Rudawska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 172 s. : rys., tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-208-1558-4
Wprowadzenie; Cz.I Pozyskiwanie nowych a utrzymywanie dotychczasowych klientów: Konieczność zmiany podejścia do obsługi klienta; Pozyskanie lojalności klienta jako ważny element działalności marketingowej firm; Cz.II Od potencjalnego klienta do adwokata firmy: Proces kształtowania lojalności klientów; Etapy przemiany nabywców w lojalnych klientów; Cz.III Kształtowanie lojalnych postaw klientów w praktyce: Dbałość o jakość i obsługę klientów; Działania promocyjne kreujące lojalność; Sprawna obsługa reklamacji jako narzędzie wzrostu lojalności klientów;Od lojalnego pracownika do lojalnego klienta; Tworzenie kultury organizacyjnej firmy zorientowanej na lojalność.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88667-24-6
I. Klient jako imperatyw: 1. Cóż się stało z marketin giem? A siedzi sobie w kącie nadąsany; 2. Zarządzanie ukierunkowane na zadowolenie klienta. czy naprawdę zależy nam na uzyskaniu zadowolenia klienta w długim okresie?; 3. Budowanie orientacji na klienta. Co robi my, kiedy nam zależy. Studium przypadku nr 1: Avis Europe Ltd. Synergia pomiędzy klientami i pracownikami jako fundament prze wagi konkurencyjnej; Studium przypadku nr 2: CIGNA Employee Benefits. Budowanie organizacji zorientowanej na klienta; Studium przypadku nr 3: Ford Cellular Systems. II. Na czym polega działanie firmy na rynku: wytycza nie ścieżki strategicznej: 4. Strategia rynkowa. Rynek - definicja, segmentacja i wybory; 5. Strategia rynko wa. Oferta wartości- misja rynkowa, różnicowanie kon kurencyjne oraz aktywa marketingowe i marki; 6. Strategia rynkowa. Zasadnicze relacje- klienci, konkurenci, kooperanci i pracownicy; 7. Planowanie markwtingowe. Co należy żrobić, aby od strategii przejść do planu. Studium przypadku nr 4: Allied Dunbar. Reorientacja rynkowa i strategia marki; Studium przypadku nr 5: IBM Studium przypadku nr 6: Virgin. Piosenkarz czy piosen ka. III. Rzeczywiste problemy związane z działaniem rynku: 8. programy i działania marketingowe. Czy kiedykolwiek nasz marketing jest przemyślany?; 9. Organizacja mar ketingu. Czy organizujemy w celu realizacji, czy nie, i co będzie dalej?; 10. Informacje i wywiad dla marke tingu. Od badań rynkowych do wyczuwania rynku; 11. Pro ces planowania marketingowego. Tworzenie skutecznych planów, z kórymi pracownicy się identyfikują; 12. Bud żetowanie dla marketingu. W jaki sposób zapewniamy zasoby działań marketingowych?; 13. Zarządzanie organi zacją sprzedazy. Przekładanie strategii rynkowej na or ganizację sprzedaży. Studium przypadku nr 7: Samochody DAEWOO. Zmienianie zasad konkurencji; Studium przypadku nr 8: Wojny super marketów. Rywalizacja konkurencyjna i pozycjonowanie strategiczne w brytyjskim sektorze supermarketów; Studium przypadku nr 9: British Airways. Jak rysuje się przyszłość "ulubionych linii lotniczych świata"? IV. Rywalizacja strategii rynkowej: 14. Wdrażanie strategii rynkowych i rola strategicznego marketingu wewnętrznego. Przeobrażanie strategii i planów rynko wych w skuteczne działania marketingowe; 15. Lista zadań w strategicznej reorientacji rynkowej. Jakie są nasze prawdziwe problemy związane z działaniami na rynku? Studium przypadku nr 10: Lion Machines Ltd; Studium przypadku nr 11: Opus Partnership. Otis plc i Nokia Mobile Phones; Studium przypadku nr 12: Swallows Stores Ltd. Bariery orientacji rynkowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1472-3
R.1 Marketing partnerski nową koncepcją funkcjonowania firmy usługowej: Specyfika usług i jej implokacje mar ketingowe; Rozwój koncepcji marketingu partnerskiego; Podstawowe założenia marketingu partnerskiego; Warunki implementacji marketingu part. R.2 Tworzennie długookreoswych więzi z klientami i ich skutki ekonomiczne: Więź w interpretacji marketingu part.; Usługodawca i jego sieć powiązań; Struktura więzi z klientami; Dynamika więzi z klientami; Życiowa wartość kilenta jako podstawa planowania działań marke tingowych; Rentowność długookresowych relacji z klien tami; Segmentacja rynku metodą racjonalizacji wydatków R.3 Czynniki wpływające na pogłębianie więzi z klienta mi: Interpretacja jakości w usługach; Jakość usług a satysfakcja klientów; Konsekwencje marketingowe satys fakcji klientów; Zaufanie jako warunek kontynuowania związku; Przywiązanie i zaangażowanie konsumenta a utrzymywanie długookresowych więzi. R.4 Modelowe ujęcie koncepcji marketingu partnerskiego Proces marketingu partner.; Faza wstępna procesu marke tingu partner. - tworzenie więzi; Faza właściwa proce su marketingu partner. - wzmacnianie więzi; Charakter więzi a strategie marketingu partner.; Programy marke tingu parter.; Taktyki pozyskiwania lojalności klien tów; System gwarancji i "naprawa" usług; Programy dla byłych klientów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16459-1
Zarządzanie relacjami z klientem w tworzeniu koncepcji wewnętrznego urynkowienia organizacji; 2. Psychologia klienta - modele psychologiczne zachowań klienta; 3. Proces kształtowania relacji jakości, satysfakcji i lojalności klienta w organizacji; 4. Satysfakcja klienta - teoria powstawania i pomiar; 5. Lojalność klientów i jej analiza w organizacji; 6. Warunki skutecznego wdrażania w organizacji strategii orientacji na klienta.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86798-12-2
R.1 Rola marketingu na nowoczesnym rynku towarowym : 1.Marketing tradycyjny a marketing bezpośredni; 2.Miej sce obsługi klienta w marketingu bezpośrednim; 3.Bench marketing, czyli dochodzenie do pozycji lidera na rynk u; 4.Clienting i partneting,czyli układ klientalnej więzi miedzy firmą a klientami. R.2 Zachowania konsu menckie na rynku : 1.Preferencje konsumenta; 2.Postępo wanie konsumnetów na rynku; 3.Zachowanie konsumenta a tworzenie satysfakcji konsumenckiej. R.3 Partnering w warunkach rosnącej konkurencji rynkowej : 1.Znaczenie wizerunku firmy a pratnering; 2.Bezpośrednia obsługa klienta i kanały ją tworzące; 3.Presonel handlowy; 4. Sztuka sprzedaży według wymogów partneringu; 5.Dekalog troski o klienta-gościa według ideii partneringu; 6. Procedura reklamacyjna jako element partneringu; 7.Mie jsce partneringu w kulturze organizacyjnej firmy; 8.ba dania oceniające jakość obsługi klienta. R.4 Długookre sowa strategia rozwoju partnergingu w firmie : 1.Kapi tał marki jako narzedzie partneringu; 2.Wartość progra mu etycznego w umacnianiu marki firmy; 3.Tworzenie nowych wartości dla klientów obecnej ery
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88597-09-4
1.Sprzedaż: najlepszy sposób na wyróżnienie się spo śród konkurencji; 2.Sprzedaż w nowoczesnej firmie; 3.Rola sprzedaży i marketingu w pozyskiwaniu stałych klientów; 4.Kim są najlepsi sprzedawcy?; 5.Motywacja do pracy; 6.Produkt markowy czy masowy; 7."Marka" sprzedawcy; 8.Ch-ka klientów docelowych; 9.Rozumienie siebie i innych; 10.Poszukiwanie klientów docelowych; 11.Jak gospodarować czasem?; 12.Nawiązywanie kontaktów osobistych z klientem; 13.Znaczenie ceny produktu; 14.Pozyskiwanie nowych klientów; 15.Współpraca ze sta łymi klientami; 16.Osiągnij szczyt swoich możliwości. Zakończenie; Załączniki: -Dziesięć przyczyn, dla których firmy doznają niepowo dzeń; -Zadania sprzedawcy; -Jaką wartość dla sprzedawcy ma ocena jego pracy; -Jak wykorzystać czynniki decydujące o sukcesie firmy klienta; -Wprowadzenie zmian w organizacji własnej pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88597-79-5
1.Sprzedaż: najlepszy sposób na wyróżnienie się spo śród konkurencji; 2.Sprzedaż w nowoczesnej firmie; 3.Rola sprzedaży i marketingu w pozyskiwaniu stałych klientów; 4.Kim są najlepsi sprzedawcy?; 5.Motywacja do pracy; 6.Produkt markowy czy masowy; 7."Marka" sprzedawcy; 8.Ch-ka klientów docelowych; 9.Rozumienie siebie i innych; 10.Poszukiwanie klientów docelowych; 11.Jak gospodarować czasem?; 12.Nawiązywanie kontaktów osobistych z klientem; 13.Znaczenie ceny produktu; 14.Pozyskiwanie nowych klientów; 15.Współpraca ze sta łymi klientami; 16.Osiągnij szczyt swoich możliwości. Zakończenie; Załączniki: -Dziesięć przyczyn, dla których firmy doznają niepowo dzeń; -Zadania sprzedawcy; -Jaką wartość dla sprzedawcy ma ocena jego pracy; -Jak wykorzystać czynniki decydujące o sukcesie firmy klienta; -Wprowadzenie zmian w organizacji własnej pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-031-9
1. Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na usługach: Rozwój i tendencje zmian na rynku usług; Innowacje w usługach; Działalność przedsiębiorstw usługowych; Usługi sektora non profit; 2. Klient w gospodarce opartej na usługach: Klient na rynku usług; Kształtowanie relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi; Jakość usług; Zachowania klienta na rynku usług
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87256-58-7
1.Psychologiczne aspekty kontaktu sprzedawcy z klientem, 2.Mechanizmy podejmowania decyzji konsumenckich, 3.Psychologia oddziaływania reklamy, 4.Negocjacje handlowe, 5.Dziecko jako konsument, 6.Etyka w marketingu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-024-4
Cele stojące przed pracownikami obsługującymi klientów ;Percepcja społeczna,czyli jak spostrzegamy i jesteśmy spostrzegani przez innych;Komunikacja niewerbalna(jęz yk ciała)i komunikacja werbalna;Prawidłowe prowadzenie rozmów telefonicznych;Asertywność;Konflikt interperso nalny i sposoby jego rozwiązywania;Podstawowe zasady n egocjowania;Stres-podstawowe informacje i sposoby radz enia sobie z nim; Załączniki - testy, tabele.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88597-75-2
1.Co wiadomo o zarządzaniu relacjami z kluczowymi klientami; 2.Firma zorientowana na klienta; 3.Co wiado mo o klientach; 4.Budowa skutecznego systemu zarządza nia relacjami z kluczowymi klientami; 5.Planowanie działalności firmy; 6.Kluczowi klienci jako źródło zysków; 7.Jak stworzyc odpowiedni biznesplan dla każde go z kluczowych klientów; 8.Skuteczność porozumiewania się; 9.Zastosowanie technologii informacyjnej w zarzą dzaniu relacjami z klientami; 10.Tworzenie motywacji i budowanie skutecznie działających zespołów do spraw klientów; 11.Negocjacje z kluczowymi klientami; 12."Już nie przynosisz mi kwiatów", czyli utrata klienta. Dodatki: Plan rozwoju relacji z klientem; Analiza wartości konkurencyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynkowe zachowania konsumetów / red. Ewa Kieżel. - Wyd.2. - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2000. - 308 s. : tab., rys. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Konsumpcja i konsument w gospodarce rynkowej; Potrzeby konsumpcyjne jako przesłanki zachowań konsumentów; Zachowania konsumpcyjne konsumentów i gospodarstw domowych; Modele rynkowych zachowań konsumentów; Determinanty rynkowych zachowań konsumentów; Prawidłowości zachowań konsumentów jako rezultat oddziaływania czynników o zróżnicowanym charakterze; Typologia konsumentów jej znaczenie poznawcze i praktyczne; Interes konsumenta w gospodarce rynkowej i jego ochrona; Wiedza o rynkowych zachowaniach konsumentów i jej wykorzystanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-2459-7
1. Teoria powstawania satysfakcji klienta: Klient - źródło jego satysfakcji; Satysfakcja klienta - teoria i modele satysfakcji; Proces kształtowania satysfakcji klienta w organizacji; Satysfakcja klienta jako główny czynnik sukcesu organizacji; Warunki skutecznego zarządzania satysfakcją klienta w organizacji; Satysfakcja klienta jako miernik orientacji klienta i poprawy jakości; Satysfakcja klienta a tworzenie koncepcji wewnętrznego urynkowienia organizacji. 2. Zarządzanie satysfakcją klienta w organizacji w świetle badań empirycznych: Analiza i oceny sfery zarządzania satysfakcją klienta w procesie doskonalenia jakości produktu w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego - kontekst analizy empirycznej; Podstawy i warunki budowania skutecznego Podsystemu Zarządzania Satysfakcją Klienta w przedsiębiorstwie - koncepcja modelu PZSK w przedsiębiorstwie; Ocena satysfakcji klientów towarzystw ubezpieczeń; Wpływ satysfakcji klientów na rozwój kanałów dystrybucji - kierunki zmian ;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1638-6
1.Poznawanie klientów - wiedza o kliencie. 2.Tworzenie wartości dla klienta - koncepcja usługi. 3.Dostarczanie wartości klientowi. 4.Zarządzanie reklamcjami klientów w celu osiągania zysku. 5.Budowani elojalności. 6.Struktura i procesy w firmie. 7.Kultura firmy a relacje z klientami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1655-6
1.czym są techniki sprzedaży. 2.Porozumiewać się lepiej. 3.Ty jako sprzedawca. 4.działaj, aby wywrzeć wpływ. Psychologia klienta. 5.Zrozumieć się. Postawy rządzące komunikacją. 6.Wyznacz sobie cel. 7.Zaczynamy rozmowę. 8.Mowa ciała. 9.Przygotuj rozpoznanie. 10.Nakłoń do mówienia. Techniki komunikacji. 11.Od rozpoznania do wyrażenia potrzeby. 12.Przygotuj argumentację. 13.Twoja propozycja. 14.Argumentacja. 15. Mów. 16. Przyczyny i sposoby reagowania na sprzeciw. 17.Techniki obrony i odpowiedzi na zarzuty. Przykłady. 18.Obrona oceny. 19.Targowanie się. 20.Jak zakończyć sprawę. Zakończenie. W centrum skukcesu. Posłowie. Czy sprzedaż uzyska kiedyś w naszych krajach prawo obywatelstwa?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again