Form of Work
Książki
(3)
Czasopisma
(1)
Status
available
(3)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(2)
Author
Adamczyk Mieczysław
(1)
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kil Jan
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Lityński Adam
(1)
Makiłła Dariusz
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Pastuszka Stefan
(1)
Pudło Anna
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Synowiec Andrzej
(1)
Topa Ilona
(1)
Wieciech Tomasz
(1)
Wilczek-Karczewska Magdalena
(1)
Łaguna Łukasz
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Лясковский Иван
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Konstytucjonalizm (ustrój)
(3)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Dowód sądowy
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Informacje niejawne
(1)
Kallas, Marian (1938- )
(1)
Konstytucja
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Księga pamiątkowa
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Negocjacje
(1)
Policja
(1)
Postępowanie karne procesowe
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Przedawnienie roszczenia
(1)
Przemysł tytoniowy
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Skarga (prawo)
(1)
Straż graniczna
(1)
Sądownictwo konstytucyjne
(1)
Służba bezpieczeństwa
(1)
Służba celna
(1)
Tajni współpracownicy policji
(1)
Ubezwłasnowolnienie
(1)
Unzanie za zmarłego
(1)
Urzędy stanu cywilnego
(1)
Ustrój polityczny
(1)
Wolność zrzeszania się
(1)
Zmiana konstytucji
(1)
konstytucjonalizm (ustrój)
(1)
Żandarmeria wojskowa
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
4 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-3814-7
1. Suwerenność ludu i "wyższe prawo" (high er law) w angloamerykańskiej mysli politycznej XVII i XVIII wieku; 2. Oświeceniowa idea konstytucjonalizmu; 3. Sądowa kontrola konstytucyjności prawa; 4. Polityczny konstytucjonalizm jako obowiązujący paradygmat konstytucyjny w państwach anglosaskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-02-02304-3
Zawiera: I.Konstytucje Rzeczypospolitej Szlacheckiej: Walka o model ustrojowy państwa polskiego u schyłku Rzeczypospolitej; Ch-ka Konstytucji 3 maja; Ustawa Rządowa (3 maja 1791 r.); Prawo o miastach z dnia 18 kwietnia 1791 r. Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej; Konstytucje grodzieńskie; Prawa kardynalne; Pacta conventa dla królów polskich; Materie status rozwiązaniu trzech części sejmujących przeciw czwartej podpadające. II.Ustawy konstytucyjne okresu zaborów: Francuski model konstytucji na gruncie polskim; Ustawa konstytucyjna Księstwa Warszawskiego z dnia 22 lipca 1807 r.; Wypis z protokołu Sekretariatu Stanu w pałacu Naszym w Warszawie dnia 21 miesiąca grudnia r. 1807. Fryderyk August z Bożej łaski, król saski, książę warszawski; Dekret o przystosowaniu Ustawy Konstytucyjnej Księstwa Warszawskiego do Kraju Poaustriackiego z dnia 24 lutego 1810 r.; Ustawodawstwo carskie w Królestwie Polskim; Ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego z dnia 27 listopada 1815 r.; Artykuł dodatkowy do Ustawy konstytucyjnej Królestwa Polskiego z dnia 13 lutego 1825 r.; Ustrój Rzeczypospolitej Krakowskiej; Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu z 15 lipca-11 września 1818 r.; Konstytucja Wolnego Miasta Krakowa z dnia 29 lipca 1833 r.; Zmiany wprowadzone do konstytucji Królestwa Polskiego w czasie Powstania Listopadowego; Teksty zmian konstytucji Królestwa Polskiego, wprowadzonych przez Sejm Rzeczypospolitej w 1831 r.; Ograniczenia konstytucyjne Królestwa Polskiego po upadku Powstania Listopadowego; Statut ograniczony dla Królestwa Polskiego z dnia 26 lutego 1832 r.; Urządzenia autonomiczne w Galicji; Statut krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim ogłoszony jako allegat do patentu cesarskiego z 26 lutego 1861 r.; Ustawa wyborcza z dnia 26 lutego 1861 r. III.Konstytucje II Rzeczypospolitej: Kształtowanie się podstaw ustrojowych II Rzeczypospolitej dekret Naczelnika Państwa z dnia 22 listopada 1918 r. o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej; Uchwała sejmu z dnia 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa; Autonomia województwa śląskiego; Ustawa konstytucyjna województwa śląskiego z 15 lipca 1920 r. zawierająca statut organiczny województwa śląskiego; Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; Ustawa przechodnia z dnia 18 maja 1921 r. do ustawy konstytucyjnej z dnia 17 marca 1921 r. w sprawie tymczasowej organizacji władzy zwierzchniej Rzeczypospolitej; Ewolucja ustroju II Rzeczypospolitej w kierunku autorytarnym; Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca konstytucję Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r.; ustawa z 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy; Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 sierpnia 1926 r. o wydawaniu dekretów w zakresie najwyższego zwierzchnictwa sił zbrojnych państwa; Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 sierpnia 1926 r. o sprawowaniu dowództwa nad siłami zbrojnymi w czasie pokoju i o ustanowieniu Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych; Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 kwietnia 1929 r. o wprowadzeniu zmian w dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 sierpnia 1926 r. o sprawowaniu dowództwa nad siłami zbrojnymi w czasie pokoju i o ustanowieniu Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych; Ustawa z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy; Ustawa z dnia 25 marca 1933 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy; Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. IV.Konstytucje Polski Ludowej: Kształtowanie się podstaw ustrojowych Polski Ludowej; Ustawa konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej ; deklaracja Sejmu Ustawodawczego z dnia 22 lutego 1947 r. w przedmiocie realizacji praw i wolności obywatelskich; Socjalistyczny charakter konstytucji Polski Ludowej; Obwieszczenie przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy z dnia 22 lipca 1952 r.; Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy z dnia 22 lipca 1952 r. Jednolity tekst z dnia 16 lutego 1976 r.; Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu; uchwała Sejmu PRL z dnia 26 marca 1982 r. w sprawie utworzenia Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie PRL; Ustawa z dnia 20 lip[ca 1983 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIX. Zeszyt 2)
Temat: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ; Wolność zrzeszania się - prawo - Polska ; Konstytucjonalizm (ustrój) ; Ubezwłasnowolnienie - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Europejski Trybunał Praw Człowieka - a ubezwłasnowolnienie - orzecznictwo ; Postępowanie karne procesowe ; Dowód sądowy ; Unzanie za zmarłego - oskarżony - prawo - Polska ; Prawo karne procesowe ; Skarga (prawo) ; Kontrakt socjalny - prawo - Polska ; Negocjacje - a pracownicy socjalni ; Urzędy stanu cywilnego - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Niemcy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Szewcja ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Czechy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Francja ; Służba celna - odpowiedzialność dyscyplinarna ; Żandarmeria wojskowa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Straż graniczna - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Policja - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Służba bezpieczeństwa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Prawo do informacji publicznej - Polska ; Informacje niejawne - ochrona - prawo - Polska ; Prawa człowieka - prawo międzynarodowe ; Tajni współpracownicy policji - ochrona - Stany Zjednoczone ; Międzynarodowa Organizacja Pracy ; Prawo pracy ; Przemysł tytoniowy - historia - Ukraina ; Przedawnienie roszczenia - prawo - Polska ; Rękojmia za wady rzeczy - prawo - Polska ; Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski) - przemysł tytoniowy ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Wolność zrzeszania się; Konstytucjonalizm a rozumienie prawa; Problematyka ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Przedmiot dowodzenia w procesie karnym; Karnoprawne implikacje uznania za zmarłego sprawcy przestępstwa; Skarga na wyrok sądu odwoławczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda; Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego; Obowiązek zatrudnienia kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy w świetle przepisów nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku; „Opieka wytchnieniowa” jako ważny instrument wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami; Kary orzekane wobec funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej za przewinienia dyscyplinarne; Nowe zasady gromadzenia i ochrony danych osobowych przez służby policyjne; Faktyczne i prawne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle rodzimego ustawodawstwa; Prawo do prawdy o poważnych naruszeniach praw człowieka w prawie międzynarodowym; O персональных данных; Ochrona prawna informatorów na przykładzie Stanów Zjednoczonych; Ochrona trwałości stosunku pracy na arenie międzynarodowej; Uprawnienia procesowe osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy; Zamek w Jagielnicy – od twierdzy obronnej do zakładu przemysłowego; W sprawie wybranych aspektów nowelizacji przepisów o przedawnieniu w Kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom i roszczeń o usunięcie wady fizycznej rzeczy lub wymiany rzeczy przy umowie sprzedaży; Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane aspekty podatkowe; Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/KE 72/19 (postępowanie odwoławcze, ocena działania urzędów); Sprawozdanie z VI Seminarium Naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Grzegorz Nancka, Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 278; Z działalności Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88953-42-2
Wokół osoby Profesora: Aktywność naukowa i organizacyjna; Bibliografia prac za lata 1969-2018. Artykuły: Polska Ludowa jako przypadek prawno polityczny; Problem tożsamości konstytucyjnej w przypadku Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; Sprawa karna gen. Leopolda Cehaka za spowodowanie świertelnego wypadku samochodowego w 1938 r.; Dwie wierności. Problem przysiąg biskupów w negocjacjach o konkordat z Rosją (1847); Zagadnienie norm regulujących stosunki zewnętrzne i wewnątrzorganizacyjne w stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego; Demokratyczne państwa prawne a optymalny model stosunków wyznaniowych; Z rozważań nad teorią wolności i podziału władzy w klasycznej myśli liberalnej. Aktualność doktryny Benjamina Constanta; Penitencjarne aspekty konstytucyjnych praw człowieka; IV Sejm Śląski 1935-1939. Zagadnienia wybrane; Kilka uwag o konstytucji wolnego miasta Krakowa z 1818 r.; O konieczności wzmocnienia przez Trybunał Konstytucyjny systemowej wykładni konstytucji; Wpływ bojaźni na ważność aktu prawnego; Echa polskich obozów pracy w raporcie Komitetu Specjalnego Pracy Przymusowej z 1952 r.; Artykuł 824 kc - zakres zastosowanie i charakter prawny; Między polityką a religią. Cezaropapizm za Justyniana? In honorem Ilustrissimi Professoris Marianum Kallas; CCCTB proposal as alternative proposals for the taxation of international holding companies; Pierwsze prace nak "rozwinięciem i dopełnieniem" Ustawy konstytucyjnej Królestwa Polskiego 1815 r. w zakresie ustroju administracyjnego; Ochrona ustroju politycznego i federalnego w świetle ustawy zasadniczej RFN; Zasada niezależności i autonomii państwa i Kościoła katolickiego w Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z 28.07.1993 r. W 25. rocznicę zawarcia umowy; O wykładni art. 90 Konstytucji przed Trybunałem Konstytucyjnym; Szwedzka reforma konstytucyjna: 1969-1974. Antecedencje, przebieg, kierunki regulacji; Administracja, zarząd zarządzanie - jako przedmiot badań nauk prawnych; Warszawskie drogi do społeczności - Szkic Wstępny Koła Architektów z 1916 r.; Znaczenie zjawiska prekariatu dla funkcjonowania systemu politycznego RP; Powstanie i działalność Prezydium Krajowej Rady Narodowej (1944-1947); Sądownictwo administracyjne w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej; Terror większości w poglądach Alexisa de Tocqueville; Potrzeba przyspieszenia postępowania cywilnego poprzez szersze zastosowanie sądownictwa polubownego oraz mediacji; Granica Księstwa Warszawskiego z Austrią w pracach Rady Stanu i Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego; Demokracja bezpośrednia i jej formy w polskich aktach konstytucyjnych; Reformy przez prawo versus organiczna ewolucja prawa; Z dziejów organizowania Resortu Sprawiedliwości PKWN. Zagadnienia wybrane; Kontrola zgodności prawa z konstytucją w projektach Konstytucji II Rzeczypospolitej; Próby demokratyzacji ustroju konstytucyjnego wolnych miast Rzeszy w okresie Wiosny Ludów; Likwidacja Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w listopadzie 1956 r. - przesłanki i następstwa; Składnia przepisów typizujących przestępstwa w II Rzeczpospolitej; Bouche de lois. Monteskiusz o sądach, sędziach i władzy sądzenia; Samorząd w Prusach Królewskich w XV-XVIII w. Próba uchwalenia nowej (względnie kompleksowej nowelizacji) Konstytucji PRL na dwusetlecie Ustawy rządowej z 3 maja 1791 r.; Kilka uwag o polisemiczności pojęcia demokracji, demokracji integralnej i etosie polskich intelektualistów; Franciszek Ksawery Bohusz o ustroju Anglii - obserwacje oświeconego podróżnika w roku 1778 poczynione; Koncepcja "aktu ustawodawczego" w ustawie konstytucyjnej z dnia 23.04.1935 r.; Izba Wykonawcza Powiatowa lelowsko-siewierska w 1807 r.; Dramat w amfiteatrze. Rozwój reflekcji racjonalizującej; Praworządność w etyce urzędnika; Podpisanie ustawy przez Prezydenta w świetle Konstytucji RP; Wykład (uniwersytecki) świetle prawa autorskiego; Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce; Rozwój komunikacji społecznej w XX i XXI wieku (zagadnienia wybrane); Historyczne i prawne antecedencje dotyczące pojęć dzieciństwa i praw dziecka; Proces wypracowywania skutecznego nadzoru nad agencjami rządowymi w Księstwie Warszawskim; Problematyka Konstytucji gospodarczej w dyskursie o stosunku Konstytucji do gospodarki; Podział władz w Konstytucji RP z 1997 r. - próba nowej interpretacji; Rodzaje członkostwa w organizacjach międzynarodowych; Młodzieżowa organizacje antykomunistyczna Biali Banici, w świetle działań Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa we Wrześni; Petycje do organów jednostek samorządu terytorialnego; O poselskim projekcie uchwały Sejmu w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania działań podejmowanych przez organy administracji rządowej, dotyczących procesu zakupu wielozadaniowych śmigłowców dla Sił Zbrojnych RP; Prawa konstyucyjne obywatela i ich wpływ na wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce współczesnej; Konstytucyjna ochrona prawa własności a konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego nieruchomościami. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych jako szczególny przypadek ograniczenia prawnej ochrony własności; Ewolucja prawa do informacji; Cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.; Ważniejsze zakresy czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez proboszcza jako reprezentanta parafii; Ustalanie treści konstytucyjnych praw podstawowych; Wkład biskupa Adolfa Piotra Szelążka w przygotowanie konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską (1925)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again