Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(8)
available
(5)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(10)
Author
Barcz Jan
(4)
Dudzik Sławomir
(1)
Mik Cezary
(1)
Myszona Katarzyna
(1)
Year
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Konstytucja Europejska
(9)
Unia Europejska
(6)
Polska a Unia Europejska
(2)
Unia Europejska a Polska
(2)
Europa
(1)
Integracja europejska
(1)
Konstytucja
(1)
Polska
(1)
Polska -- a Unia Europejska -- gospodarka
(1)
Poska
(1)
Prawodawstwo
(1)
Społeczeństwo
(1)
15 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-86-9
I. Ekspertyzy: Członkostwo Polski w UE a Konstytucja z 1997 r.; Czy konieczne sa zmiany w Konstytucji przed przystapieniem Polski do UE? II. Przystąpienie Polski do UE w świetle Konstytucji z 1997 r.: Konstytucja RP a procedura ratyfikacji traktatu akcesyjengo; Konstytucja RP a przystapienie Polski do UE; Ratyfikacja traktatu akcesyjnego w drodze referendum. III. Polska jako państwo członkowskie w UE: Polska jak państwo członkowskie w UE. IV Udział parlamentu i regionów w karjowym procesie decyzyjnym w sprawach integracyjnych: Konstytucja a mechanizm udziału Sejmu i Senatu w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach UE; Potrzeba stworzenia mechanimzu gwarantującego udział Sejmu, Senatu i regionów w krajowym procesie decyzyjnym w sprawach integracji. V. Czy zmieniać Konstytucję z 1997 r. w związku z przystąpieniem Polski do UE? (sprawozdanie z dyskusji); VI. Głosy w dyskusji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-067-8
Myśli przewodnie Konstytucji dla Europy; Kompetencje i instrumenty prawne Unii Europejskiej w Konstytucji dla Europy; Instytucje Unii Europejskiej i ochrona prawna w Konstytucji dla Europy; Unia Europejska jako podmiot stosunków międzynarodowych oraz obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Konstytucji dla Europy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 14. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. - 110, [1] s. ; 21 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 14)
Opinie studentów na temat integracji europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. UKIE
No cover
Book
In basket
MIE 68. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. - 131, [1] s. ; 30 cm.
(Monitor Integracji Europejskiej ; 68)
1.Wstęp, 2.Stosunki RP-UE, 3.Unia Europejska, 4.Konfer encja międzynarodowa 2003 Unii Europejskiej w sprawie traktatu ustanawiającego konstytycję dla Europy, 5.Wy brane dokumenty z witryny internetowej "Europa", 6.Pu blikacje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. UKIE (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. UKIE
No cover
Book
In basket
(Zeszyty OIDE / Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej, Kancelaria Sejmu ; red. serii Regina Wąsowicz ; Zeszyt 3)
1. Wprowadzenie, 2. Charakter prawny i struktura projekt u Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, 3. Unia jako podmiot prawa międzynarodowego, jej charakter prawny i struktura instytucjonalna - część I projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, 4. Kar ta praw podstawowych-część II projektu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, 5. Polityki i funkcjonowanie Unii-część III projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, 6. Postanowienia ogólne i końcowe Część IV projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla europy, 7. Rola parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w świetle projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, 8. Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-53-0
Cz.1 Ważenie głosów w Radzie Unii Europejskiej-analiza historyczno-politologiczna; Cz. 2 Między formułą nicejską a podwójną większością - ramy prawne mozliwego kompromisu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-63-8
1. Przedmiot badawczy projektu, 2. Umocnienie roli parlamentów narodowych w procesie decyzyjnym w Sprawach integracyjnych, 3. Reforma Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, 4. Przyszły Traktat konstytucyjny. Granice kompromisu w dziedzinie podejmowania decyzji większością kwalifikowaną, 5. Przyszły Traktat konstytucyjny. Zasadnicze zmiany ustrojowe w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia z dziedziny prawa Unii Europejskiej ; 2.)
ISBN: 83-87611-56-5
Zawiera: Umocnienie aksjologii przyszłej UE: Wprowadzenie; Przepisy projektu Traktatu odwołujące się do podstawowych wartości UE; Karta Praw Podstawowych - jej istota i znaczenie w umacnianiu praw i wolności obywateli Europy; Problemy dot. przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; Konkluzje. Wybrane problemy podmiotowości prawno międzynarodowej oraz uproszczenie ram traktatowych przyszłej Unii Europejskiej: Wprowadzenie i kontekst historyczny; Podmiotowość prawna UE i uproszczenie traktatów w pracach Konwentu i Konferencji Międzyrządowej; Podmiotowość prawna przyszłej UE w projekcie Traktatu konstytucyjnego; Uproszczenie systemu traktatowego Unii - uchylenie traktatów założycielskich i rewizyjnych; uchylenie traktatów akcesyjnych; Ciągłość obowiązywania aktów prawa pochodnego i funkcjonowania instytucji; Uwagi końcowe. Uproszczenie instrumentów prawnych i mechanizmów decyzyjnych w przyszłej Unii Europejskiej: Uproszczenie instrumentów prawnych i mechanizmów decyzyjnych EU jako przedmiot inicjatyw reform; Propozycje Grupy roboczej IX; Rozwiązania przyjęte w projekcie Traktatu Konstytucyjnego; Wnioski. Organy sądownicze Unii Europejskiej w projekcie Traktatu konstytucyjnego: Uwagi wstępne; Postanowienia Traktatu z Nicei; Prace Konwentu; Projekt Traktatu konstytucyjnego; Wnioski. Umocnienie zasady subsydiarności: Pojęcie subsydiarności; Normatywna regulacja zasady subsydiarności w prawie wspólnotowym; Subsydiarność w prawach Konwentu; Subsydiarność w projekcie Traktatu konstytucyjnego; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-148-4
I. Konwent Europejski - Projekt Traktatu Konstytucyjnego: Konwent Europejski. Zagadnienia instytucjonalne; Unia Europejska i źródła jej prawa w świetle projektu Traktatu Konstytucyjnego; Osobowość międzynarodowa UE - prace Konwentu a najnowsza praktyka stosowania art.24 i art.38 Traktatu o UE; Ewolucja podmiotowości prawno-międzynarodowej UE; Podmiotowość prawno-międzynarodowa UE w pracach III grupy roboczej Konwentu; Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego wobec prawa krajowego państw członkowskich a prace Konwentu przygotowującego Konstytucję Europejską; Konstrukcja praw podstawowych w projekcie Konstytucji UE; Karta Praw Podstawowych UE w projekcie Traktatu Konstytucyjnego UE; Prawa społeczne w UE w okresie reform; Koncepcja praw człowieka w pracach Konwentu Europejskiego w ujęciu politologicznym; Miejsce parlamentów narodowych w architekturze instytucjonalnej WE/UE - scenariusz zmian; Prawo Unii Gospodarczej i Pieniężnej w pracach VI Grupy Roboczej Konwentu i w projekcie Konstytucji EU; Konstytucja Unii Europejskiej wobec wyzwań europejskich polityki społecznej; Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w projekcie Traktatu Konstytucyjnego; Stosunki zewnętrzne UE w świetle projektów Traktatu Konstytucyjnego; Stosunki zewnętrzne UE w pracach Konwentu Europejskiego - wybrane aspekty; Wspólna polityka obronna Unii Europejskiej w pracach Konwentu; Wpływ Trybunału Sprawiedliwości na wybrane postanowienia Traktatu Konstytucyjnego. II. Biała Księga w sprawie rządzenia Europą: "Good Governance", Biała Księga z 25 lipca 2001 r. Postulaty unijne i reakcja społeczna; Biała Księga o Europejskim Rządzeniu - jak poprawić efektywność prawa Unii Europejskiej? Działania i postulaty Komisji Europejskiej; Symplifikacja acquis communautaire - zarys problematyki; Reforma polityki personelu Komisji Europejskiej; Reforma wspólnotowej regulacji ubezpieczeń na życie a stan rozwoju europejskiego prawa kontraktów; Zasada zrównoważonego rozwoju w europejskim i polskim prawie ochrony środowiska; Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Authority data
Konstytucja Europejska - projekty (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again