Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Author
Górecki Dariusz
(2)
Bankowicz Marek
(1)
Chybalski Piotr
(1)
Krajewski Zenon
(1)
Sobczyk Arkadiusz
(1)
Szmulik Bogumił
(1)
Witkowski Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Konstytucja
(4)
Prawo państwowe
(4)
Demokracja
(3)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(3)
Najwyższa Izba Kontroli
(3)
Prezydentura (urząd)
(3)
Rzecznik praw obywatelskich
(3)
Rząd (organ państw.)
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Sejm
(3)
Senat
(3)
Stany nadzwyczajne
(3)
Trybunał Konstytucyjny
(3)
Trybunał stanu
(3)
Konstytucja Europejska
(2)
Organy ochrony prawnej
(2)
Polska a Unia Europejska
(2)
Prawa człowieka
(2)
Referendum
(2)
Rzecznik praw dzieci
(2)
Wolność obywatelska
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Euro (pieniądz)
(1)
Finanse publiczne
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Katolicyzm
(1)
Nadzór bankowy
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Odpady
(1)
Oświata
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Poprawka w postępowaniu ustawodawczym
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Rodzina
(1)
Rzecznik praw dziecka
(1)
Sekty i ruchy religijne
(1)
Sąd Najwyższy RP
(1)
Sądownictwo
(1)
Terroryzm
(1)
Unia Europejska
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wybory
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Świadczenia społeczne
(1)
Subject: place
Polska
(2)
9 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-233-2077-2
1. Zagadnienie państwa, 2. Fenomen demokracji, 3. Konstytucja w ustroju demokratycznym, 4. Modele współczesnej demokracji: analiza krytyczna, 5. Systemy konstytucyjne i wyborcze wybranych państw demokratycznych, 6. Systemy konstytucyjne i wyborcze państw Europy Środkowej i Wschodniej, 7. Partie polityczne a demokracja, 8. System wyborczy : problemy teoretyczne, 9. Blaski i cienie proporcjonalności oraz majorytaryzmu, 10. Selekcja kandydatów, 11. Wyborcze varia, 12. Referendum: szansa czy zagrożenia dla demokracji?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 83-7444-253-0
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-0788-8
1.Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego, 2.Konstytucja i pozostałe źródła prawa konstytucyjnego, 3.Symbole i stolica państwa, 4.Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 5.Wolności i prawa człowieka i obywatela, 6.Formy demokracji bezpośredniej, 7.System wyborczy do Sejmu i Senatu, 8.Sejm i Senat, 9.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 10.Rada Ministrów, 11.Wymiar sprawiedliwości, 12.Trybunał Konstytucyjny, 13.Trybunał Stanu, 14.Najwyższa Izba Kontroli, 15.Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 16.Rzecznik Praw Obywatelskich, 17.Rzecznik Praw Dziecka, 18.Finanse publiczne, 19.Samorząd terytorialny, 20.Stany nadzwyczajne w państwie, 21.Polska w Unii Europejskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-327-2
1. Kształtowanie się instytucji poprawki w latach 1919-1997; 2. Konstytucyjne pojecie "poprawki"; 3. Materia poprawek jako problem konstytucyjny; 4. Proceduralne aspekty instytucji poprawki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-0261-4
1. Władza sądownicza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Władza sądownicza jako trzecia władza; 2. Konstytucyjne zasady organizacji i postępowania sadów w Rzeczypospolitej Polskiej; 2. Geneza i ewolucja Sądu Najwyższego w Polsce: Od Trybunału Koronnego do Sądu Najwyższego; Dwudziestolecie międzywojenne; 3. Okres Polski Ludowej; 3. Sąd Najwyższy a inne konstytucyjne organy państwa: Uwagi wprowadzające; Sąd Najwyższy a organy władzy ustawodawczej; Sąd Najwyższy a organy władzy wykonawczej; Sąd Najwyższy a trybunały; 4. Ustrój i organizacja Sądu Najwyższego: Struktura wewnętrzna SN; Struktura wewnętrzna SN; Siedziba SN; 5. Zakres kognicji Sądu Najwyższego: Uwagi wprowadzające; Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości; Zakres kompetencji Sądu Najwyższego związany z wyborami i referendum; Protesty wyborcze w wyborach do Parlamentu Wyborczego; 6. Status prawny sędziego Sądu Najwyższego: Uwagi wprowadzające; Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku służbowego sędziego SN; Obowiązki i prawa sędziego SN; Odpowiedzialność dyscyplinarna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo konstytucyjne / red. Zbigniew Witkowski. - Stan na 1.01.2006 r. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2006. - 758, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-273-1
Ogólna charakterystyka prawa konstytucyjnego. 2. Propedeutyka wiedzy o konstytucji. 3. System organów państwowych. 4. Wybrane zasady prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Konstytucyjnoprawny wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 6. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. 7. Prawa wyborcze do Sejmu i Senatu RP oraz status prawny posłów i senatorów. 8. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza. 9. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 10 Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Zgromadzenie Narodowe. 12. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 13. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 14. Ustrój sądownictwa. 15. Trybunały. 16. Samorząd terytorialny i prawo wyborcze do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 17. Najwyższa Izba Kontroli. 18. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. 19. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 20 Finanse publiczne. 21. Stany nadzwyczajne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-4921-3
1. Krytyka wartości poznawczej i analitycznej funkcji ochronnej prawa pracy; 2. O zjawisku pracowniczo centryzmu w analizie prawa pracy i jego skutkach; 3. Ustrojowe podstawy prawa pracy; 4. Praca i strony stosunków zatrudnienia w Konstytucji RP; 5. Podstawowe konstytucyjne prawa i wolności stron stosunku pracy a prawo pracy; 6. Świadczenia i ograniczenia niewzajemne a indywidualne prawo pracy; 7. Aksjologia wolności od wykluczenia socjalnego; 8. Aksjologia ochrony życia i zdrowia; 9. Aksjologia wolności od pracy; 10. Aksjologia ochrony rozwoju społecznego osób młodych; 11. Aksjologia ochrony praw osób trzecich, rodziny oraz interesu publicznego; 12. Aksjologia równości w prawie stron stosunku pracy; 13. Teoria publicznoprawnego i prywatnoprawnego indywidualnego prawa pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2308)
(Przegląd Prawa i Administracji / Uniwersytet Wrocławski)
Zawiera: Human Rihts in Polish Penal Procedure; Niektóre aspekty ochrony prawnej języka polskiego; Die Grundzüge des Gemeinderechts in Deutschland; Prekurosr katolicyzmu społecznego Hugues Felicite Robert de Lamennais (1782-1855); Terroryzm religijny - jedno z największych zagrożeń przełomu wieków (problem sekt destrukcyjnych); Petycje w prawie konstytucyjnym Unii Europejskiej; Aspekty prawne zagospodarowania odpadów komunalnych w obszarach nadgranicznych Polski i Niemiec; Korzyści oraz trudności związane ze wspólną walutą Unii Europejskiej; Miejsce organów nadzoru bankowego w systemie organów państwa; Prawnokarna ochrona wolności sumienia i wyznania na tle prawa międzynarodowego o Konstytucji RP; Liberalna koncepcja prawa podmiotowego wolności sumienia i wyznania. Cz. I; nadzór państwa nad samorządem terytorialnym w prawodawstwie niemieckim; Konstytucyjne kompetencje prezydenta w zakresie kształtowania stosunków zagranicznych Stanów Zjednoczonych; Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - regulacja prawno finansowa w Australii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89600-41-7
1. Wprowadzenie w problematykę polityki społecznej, 2. Początki polityki społecznej - rozwiązywanie problemów ubóstwa w Europie od X do XX wieku, 3. Państwo dobrobytu. Teoria, historia i praktyka europejskich państw socjalnej gospodarki rynkowej, 4. Geneza i historia integracji w Europie, 5. "Konstytucja" i instytucje Unii Europejskiej, 6. Prawodawstwo europejskie w dziedzinie społecznej, 7. Główne problemy polityki rodzinnej, 8. Polityka zdrowotna w państwach Unii Europejskiej, 9. Zabezpieczenie społeczne w państwach UE, 10. Polityka oświatowa w państwach UE, 11. Polityka na rzecz niepełnosprawnych w UE, 12. Stan obecny a przyszłość UE w sferze społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again