Form of Work
Książki
(4)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(5)
Author
Działocha Kazimierz
(2)
Bilkiewicz Tatiana
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gołębiewski Alekdander
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Majewski Kamil
(1)
Marcinkowska Anna
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Romanowska Elżbieta
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Rutkowska Beata
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Strug Ewa
(1)
Stych Marek
(1)
Szewczyk Helena
(1)
Szutkiewicz Adrian
(1)
Tokarczyk Roman Andrzej (1942- )
(1)
Tuleja Piotr
(1)
Zielinski Marek
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Polska
(4)
Konstytucja
(3)
Sądownictwo konstytucyjne
(3)
Prawo konstytucyjne
(2)
Prawo państwowe
(2)
Trybunał Konstytucyjny
(2)
Budżet
(1)
Budżet państwowy
(1)
Choroby wirusowe
(1)
Dane osobowe
(1)
Demokracja bezpośrednia (system polit.)
(1)
Dokumentacja pracownicza
(1)
Fotoradary
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Grunty rolne
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Kataster nieruchomości
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola gospodarcza
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Logika rozmyta
(1)
Michałowski, Feliks
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(1)
Parlament
(1)
Podatek
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prawodawstwo
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Ptasia grypa
(1)
Płaca
(1)
Regulaminy wynagradzania
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Samorząd gminny
(1)
Straż gminna
(1)
Sąd najwyższy
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
Umowy międzynarodowe morskie
(1)
Ustrój społeczny
(1)
Własność komunalna
(1)
Własność państwowa
(1)
Zbiorowe stosunki pracy
(1)
Subject: place
Arktyka
(1)
Svalbard (Norwegia)
(1)
Turkmenistan
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
5 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVII. Zeszyt 1)
Temat: Michałowski, Feliks (pułkownik) - 1952-1953 ; Demokracja bezpośrednia (system polit.) - Turkmenistan ; Konstytucja - stosowanie - Polska ; Trybunał Konstytucyjny - prawo - Polska ; Sądownictwo konstytucyjne - Polska ; Prawodawstwo - reforma - Polska ; Inicjatywa ludowa - a prawodawstwo - reforma - Polska ; Logika rozmyta - a prawo karne ; Sądownictwo administracyjne - organizacja - prawo - Ukraina ; Samorząd gminny - a rozwój regionalny ; Fotoradary - prawo - Polska - 2015 r ; Straż gminna - a fotoradary - prawo - Polska - 2015 r ; Postępowanie administracyjne - Polska - 2017 r ; Ptasia grypa - zwalczanie ; Choroby wirusowe - weterynaria ; Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ; Przedsiębiorstwo wielonarodowe - organizacja - prawo ; Przedsiębiorczość międzynarodowa - prawo ; Dane osobowe - ochrona - prawo ; Dokumentacja pracownicza - a dane osobowe - ochrona ; Kataster nieruchomości - a grunty rolne - Polska - 2016 r ; Umowy międzynarodowe morskie - Arktyka ; Grunty rolne - a planowanie przestrzenne - Polska - 2016 r ; Konsumenci (ekon.) - a usługi finansowe - prawo - Polska ; Ochrona konsumenta - prawo - Polska ; Płaca - prawo - Polska ; Regulaminy wynagradzania - prawo - Polska - 2016 r ; Zbiorowe stosunki pracy - prawo - Polska ; Zbiorowe stosunki pracy - prawo międzynarodowe ; Turkmenistan - referendum - historia ; Svalbard (Norwegia) - polityka międzynarodowa ; Arktyka - strefy ochronne - prawo ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Legal-constitutional and legal-theoretical issues: The institution of the nationwide referendum in Turkmenistan; Review of the constitutionality of law in the direct application of the constitution; Is a comprehensive reform of the law-making process necessary in Poland? A voice in the discussion; Application of the logics of fuzzy sets in law on the example of the case of “assets coming indirectly from a prohibited act”. Legal-historical issues: Criminal proceedings against colonel Feliks Michałowski (1952-1953); „Kill a donkey”. Public law issues: Administrative courts in Ukraine: formation and functioning in the modern conditions; Local development and municipal authorities; Genesis of the act amendment of 24 July 2015 depriving the municipal police of the authorization to use speed cameras; General principles of code of administrative procedure after amendment of 2017; A case study: selected issues regarding combating infectious animal diseases; System of sanctions in regulation 2016/679 - general observations and remarks regarding employment; Conflict on the right to use mineral resources on Svalbard - an outline. Private law issues: Verification of the term “agricultural property” in the light of the amended provisions of the Agricultural System Structuring Act of 11 April 2003; Misselling of financial services as a practice that infringes collective consumer interests; Selected problems of shaping the amount of remuneration for work; The scope of the obligation to introduce remuneration regulations after the amendment to the Labor Code of the year 2016; Concept and types of collective labor agreements in light of the polish labor law. Glosses, opinions, commentaries: The commentary to the decision of the supreme court of 15 February 2012, ii criminal code 193/2011 (OSNKW no. 9-juris¬prudence of the criminal and the military chamber of the supreme court, item 89). Reports: Report from the scientific conference “Mediation in Polish legal order: doctrine - legal regulations - practice”; „Museums - theory and practice. To be or not to be in the contemporary world” - a conference summary. Reviews: Diana Maksimiuk, 1956 in Poland. Courts, prosecution, criminal law; The students of Humanitas University as the authors of a review.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 83-7059-720-3
1. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny prawa), 2. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Trybunał Konstytucyjny, 3. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Sądu Najwyższego, 4. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 5. Stanowisko sądów powszechnych wobec bezpośredniego stosowania Konstytucji RP, 6. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w sejmowym postępowaniu legislacyjnym, 7. Stosowanie Konstytucji RP w działalności Prezydenta, 8. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Radę Ministrów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 978-83-7059-792-4
1. Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje, 3. System źródeł prawa, 4. System rządów, 5. Sądy i Trybunały, 6. Samorząd terytorialny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-210-3
R. I Ewolucja zasady nadrzędności konstytucji; 1. Geneza związania organów państwa postanowieniami konstytucji, 2.Problem związania organów państwa postanowienia mi konstytucji w świetle historycznych uwarunkowań, 3. Zasada pierwszeństwa konstytucji. R. II Stosowanie konstytucji a zasada jej pierwszeństwa; 1. Konstytucja jako akt prawny, 2. Uzasadnienie obowiązywania konstytucji, 3. Stosowanie prawa a zasada pierwszeństwa, 4. Podstawowe zagadnienia zawiązane ze stosowaniem; R. III Godność człowieka jako źródło jego konstytucyjnych praw; 1. Źródła współczesnego rozumienia godności i jej prawnej ochrony, 2. Ochrona godności człowieka w prawie międzynarodowym, 3. Godność człowieka i jej ochrona na płaszczyźnie konstytucyjnej, 4. Godność człowieka w polskiej konstytucji, 5. Podsumowanie; R. IV. Konstytucyjne prawa podmiotowe i ich normatywna treść; 1. Konstytucyjne założenia dotyczące praw człowieka, 2. Konstytucyjne publiczne prawa podmiotowe, 3. Wyznaczanie granic konstytucyjnych praw podmiotowych, 4. Konstytucyjne prawa podmiotowe a normy prawne, 5. Normatywna treść konstytucyjnych praw podmiotowych; R. V. Stosowanie konstytucji RP przez ustawodawcę i Trybunał Konstytucyjny; 1. Aksjologiczne podstawy ustawy jako aktu tworzenia prawa, 2. Pierwszeństwo Konstytucji a prymat ustawy - konstytucyjna legitymizacja ustawodawcy, 3. Ustrojowe podstawy działania Tryb. Konst., 5. Stosowanie konstytucji przez Tryb. Konst. 6. Realizacja zasady pierwszeństwa Konstytucji w orzecznictwie Tryb. Konst. 7. Orzecznictwo Tryb. Konst. w świetle dotychczasowych ustaleń dotyczących stosowania Konstytucji, 8. Podsumowanie; R. VI. Stosowanie Konstytucji przez sądy; 1. Zasada pierwszeństwa Konstytucji na płaszczyźnie stosowania prawa, 2. Podległość sędziego prawu, 3. Podstawowe problemy stosowania konstytucji RP, 4. Sądowe stosowanie Konstytucji RP a zasada jej pierwszeństwa; Zaończenie
: 1.Konstytucja jako akt prawny, 2.Uzasadnienie obowiązywania konstytucji, 3.Stosowanie prawa a zasada pierwszeństwa. R.III Godność człowieka jako źródło jego konstytucyj nych praw : 1.Źródła współczesnego rozumienia godonści
i jej prawnej ochrony, 2.Ochrona godności człowieka w
prawie międzynarodowym, 3.Godność człowieka i jej o chrona na płaszczyźnie konstytucyjnej, 4.Godność czło wieka w polskiej Konstytucji. R.IV Konstytucyjne prawa podmiotowe ich normatywna treść : 1.Konstytucyjne założenia dotyczące praw czło wieka, 2.Konstytucyjne publiczne prawa podmiotowe, 3. Wyznaczanie granic konstytucvyjnych praw podmiotowych,
4.Konstytucyjne prawa podmiotowe a normy prawne, 5.No rmatywna treść konstytucyjnych praw podmiotowych. R.V Stosowanie konstytucji RP przez ustawodawcę i Tryb unał Konstytucyjny : 1.Aksjologiczne podstawy ustawy j ako aktu tworzenia prawa, 2.Pierwszeństwo Konstytucji a prymat ustawy-konstytucyjna legitymizacja ustawodaw cy, 3.Ustrojowe podstawy działania Trybunału Konstytu cyjnego, 4.Ustawodawca kontra kontra trybunał Konstytu cyjny, 5.Stosowanie konstytucji przez Trybunał Konsty tucyjny a zasada jej pierwszeństwa, 6.Realizacja zasad y pierwszeństwa Konstytucji, 7.Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w świetle dotychczasowych ustaleń doty czących stosowania Konstytucji. R.VI Stosowanie Konstytucji RP przez sądy : 1.Zasada pierwszeństwa Konstytucji na płaszczyźnie stosowania prawa, 2.Podległość sędziego prawu, 3.Podstawowe pro blemy stosowania konstytucji RP w orzecznictwie sądów,
4.Sądowe stosowanie Konstytucji RP a zasada jej pier wszeństwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 83-7059-744-0
Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i stosowania prawa; Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w praktyce stosowania Konstytucji RP; Własność państwowa i jej ochrona w świetle Konstytucji RP; Własność komunalna i jej ochrona w praktyce stosowania Konstytucji RP; Organizacja i funkcjonowanie kontroli i nadzoru państw wobec gospodarki w świetle Konstytucji RP; Tworzenie ustawy budżetowej (ustawy o prowizorium budżetowym) w praktyce stosowania Konstytucji RP; Konstytucyjność ustaw podatkowych w praktyce legislacyjnej i w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego; Akty normatywne organów Narodowego Banku Polskiego oraz organów nadzoru nad rynkiem finansowym w świetle postanowień Konstytucji RP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again