Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Author
Działocha Kazimierz
(2)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Tuleja Piotr
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Polska
(4)
Konstytucja
(2)
Prawo konstytucyjne
(2)
Prawo państwowe
(2)
Sądownictwo konstytucyjne
(2)
Budżet
(1)
Budżet państwowy
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Kontrola gospodarcza
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Narodowy Bank Polski
(1)
Parlament
(1)
Podatek
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Rynek finansowy
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Sąd najwyższy
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Ustrój społeczny
(1)
Własność komunalna
(1)
Własność państwowa
(1)
4 results Filter
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 83-7059-720-3
1. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny prawa), 2. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Trybunał Konstytucyjny, 3. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Sądu Najwyższego, 4. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 5. Stanowisko sądów powszechnych wobec bezpośredniego stosowania Konstytucji RP, 6. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w sejmowym postępowaniu legislacyjnym, 7. Stosowanie Konstytucji RP w działalności Prezydenta, 8. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez Radę Ministrów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 978-83-7059-792-4
1. Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje, 3. System źródeł prawa, 4. System rządów, 5. Sądy i Trybunały, 6. Samorząd terytorialny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-210-3
R. I Ewolucja zasady nadrzędności konstytucji; 1. Geneza związania organów państwa postanowieniami konstytucji, 2.Problem związania organów państwa postanowienia mi konstytucji w świetle historycznych uwarunkowań, 3. Zasada pierwszeństwa konstytucji. R. II Stosowanie konstytucji a zasada jej pierwszeństwa; 1. Konstytucja jako akt prawny, 2. Uzasadnienie obowiązywania konstytucji, 3. Stosowanie prawa a zasada pierwszeństwa, 4. Podstawowe zagadnienia zawiązane ze stosowaniem; R. III Godność człowieka jako źródło jego konstytucyjnych praw; 1. Źródła współczesnego rozumienia godności i jej prawnej ochrony, 2. Ochrona godności człowieka w prawie międzynarodowym, 3. Godność człowieka i jej ochrona na płaszczyźnie konstytucyjnej, 4. Godność człowieka w polskiej konstytucji, 5. Podsumowanie; R. IV. Konstytucyjne prawa podmiotowe i ich normatywna treść; 1. Konstytucyjne założenia dotyczące praw człowieka, 2. Konstytucyjne publiczne prawa podmiotowe, 3. Wyznaczanie granic konstytucyjnych praw podmiotowych, 4. Konstytucyjne prawa podmiotowe a normy prawne, 5. Normatywna treść konstytucyjnych praw podmiotowych; R. V. Stosowanie konstytucji RP przez ustawodawcę i Trybunał Konstytucyjny; 1. Aksjologiczne podstawy ustawy jako aktu tworzenia prawa, 2. Pierwszeństwo Konstytucji a prymat ustawy - konstytucyjna legitymizacja ustawodawcy, 3. Ustrojowe podstawy działania Tryb. Konst., 5. Stosowanie konstytucji przez Tryb. Konst. 6. Realizacja zasady pierwszeństwa Konstytucji w orzecznictwie Tryb. Konst. 7. Orzecznictwo Tryb. Konst. w świetle dotychczasowych ustaleń dotyczących stosowania Konstytucji, 8. Podsumowanie; R. VI. Stosowanie Konstytucji przez sądy; 1. Zasada pierwszeństwa Konstytucji na płaszczyźnie stosowania prawa, 2. Podległość sędziego prawu, 3. Podstawowe problemy stosowania konstytucji RP, 4. Sądowe stosowanie Konstytucji RP a zasada jej pierwszeństwa; Zaończenie
: 1.Konstytucja jako akt prawny, 2.Uzasadnienie obowiązywania konstytucji, 3.Stosowanie prawa a zasada pierwszeństwa. R.III Godność człowieka jako źródło jego konstytucyj nych praw : 1.Źródła współczesnego rozumienia godonści
i jej prawnej ochrony, 2.Ochrona godności człowieka w
prawie międzynarodowym, 3.Godność człowieka i jej o chrona na płaszczyźnie konstytucyjnej, 4.Godność czło wieka w polskiej Konstytucji. R.IV Konstytucyjne prawa podmiotowe ich normatywna treść : 1.Konstytucyjne założenia dotyczące praw czło wieka, 2.Konstytucyjne publiczne prawa podmiotowe, 3. Wyznaczanie granic konstytucvyjnych praw podmiotowych,
4.Konstytucyjne prawa podmiotowe a normy prawne, 5.No rmatywna treść konstytucyjnych praw podmiotowych. R.V Stosowanie konstytucji RP przez ustawodawcę i Tryb unał Konstytucyjny : 1.Aksjologiczne podstawy ustawy j ako aktu tworzenia prawa, 2.Pierwszeństwo Konstytucji a prymat ustawy-konstytucyjna legitymizacja ustawodaw cy, 3.Ustrojowe podstawy działania Trybunału Konstytu cyjnego, 4.Ustawodawca kontra kontra trybunał Konstytu cyjny, 5.Stosowanie konstytucji przez Trybunał Konsty tucyjny a zasada jej pierwszeństwa, 6.Realizacja zasad y pierwszeństwa Konstytucji, 7.Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w świetle dotychczasowych ustaleń doty czących stosowania Konstytucji. R.VI Stosowanie Konstytucji RP przez sądy : 1.Zasada pierwszeństwa Konstytucji na płaszczyźnie stosowania prawa, 2.Podległość sędziego prawu, 3.Podstawowe pro blemy stosowania konstytucji RP w orzecznictwie sądów,
4.Sądowe stosowanie Konstytucji RP a zasada jej pier wszeństwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / red. Kazimierz Działocha, Artur Preisner)
ISBN: 83-7059-744-0
Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia i stosowania prawa; Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia w praktyce stosowania Konstytucji RP; Własność państwowa i jej ochrona w świetle Konstytucji RP; Własność komunalna i jej ochrona w praktyce stosowania Konstytucji RP; Organizacja i funkcjonowanie kontroli i nadzoru państw wobec gospodarki w świetle Konstytucji RP; Tworzenie ustawy budżetowej (ustawy o prowizorium budżetowym) w praktyce stosowania Konstytucji RP; Konstytucyjność ustaw podatkowych w praktyce legislacyjnej i w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego; Akty normatywne organów Narodowego Banku Polskiego oraz organów nadzoru nad rynkiem finansowym w świetle postanowień Konstytucji RP.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again