Form of Work
Książki
(7)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(7)
Author
Jasińska-Kania Aleksandra
(2)
Nijakowski Lech M
(2)
Szacki Jerzy
(2)
Ziółkowski Marek
(2)
Cierpisz Małgorzata
(1)
Coleman Peter T
(1)
Deutsch Morton
(1)
Durska Małgorzata
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Hofstede Geert
(1)
Hofstede Gert Jan
(1)
Kodura Małgorzata
(1)
Kranas Grażyna
(1)
Kurtyka Andrzej
(1)
Mazur Jadwiga
(1)
Minkov Michael
(1)
Polakowska-Kujawa Jolanta
(1)
Wnuk-Lipiński Edmund
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Konflikt
(4)
Socjologia
(3)
Społeczeństwo
(3)
Funkcjonalizm (antropol.społ.)
(2)
Interakcje społeczne
(2)
Konflikt społeczny
(2)
Kultura
(2)
Socjobiologia
(2)
Struktura społeczna
(2)
Strukturalizm
(2)
Władza
(2)
Agresywność
(1)
Demokracja
(1)
Edukacja miedzykulturowa
(1)
Etnopsychologia
(1)
Globalizacja
(1)
Gniew
(1)
Grupy społeczne
(1)
Ideologia
(1)
Jastrzębie-Zdrój (woj. śląskie)
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Kontrola społeczna (socjol.)
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Mniejszości (socjol.)
(1)
Naród
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odmienność kulturowa
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka
(1)
Praca
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Rodzina
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Społeczeństwo otwarte
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wymiana społeczna
(1)
Zmiana społeczna
(1)
9 results Filter
E-book
In basket
W numerze [Contents] Mikołaj Lewicki, Mirosław Filiciak: Wynalezienie poszerzonego pola kultury [The Invention of the Enlarged Field of Culture], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.01, s. 7–32; Bartłomiej Biga: Alternatywy dla patentu [Alternatives to Patent], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.02, s. 33–44; Joanna Sanetra-Szeliga: Kultura jako element składowy jakości życia w mieście [Culture: Quality of Life Component], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.03, s. 45–60; Anna Świętochowska: Wartość kultury w perspektywie polityki publicznej [Cultural Value in Public Policy Perspective], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.04, s. 61–72; Juliusz Gardawski: Klasy społeczno-ekonomiczne a normatywne wizje gospodarki [Socio-Economic Classes and Normative Visions of the Economy], doi 10.7366/KIR.2017.1.2.05, s. 73–119. Omówienia Krzysztof Dudek: Ekonomiczne wątki polskiej awangardy w stulecie jej powstania. Wybrane zagadnienia, doi 10.7366/KIR.2017.1.2.06, s. 123–128.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1955-7
Cz. I.: Koncepcja kultury: 1. Zasady gry społecznej; 2. Badanie różnic kulturowych; Cz. II.: Wymiary kultur narodowych: 3. Równi i równiejsi; 4. Ja, my i oni; 5. On, ona, on(a); 6. Inne znaczy niebezpieczne; 7. Kiedyś, teraz czy potem?; 8. Droga do szczęśliwości; Cz. III.: Kultury organizacyjne: 9. Piramidy, maszyny, targowiska i rodziny, czyli o tym, jak się ludzie organizują w różnych kulturach; 10. Kultury organizacyjne, czyli słoń i bocian; Cz. IV.: Wnioski: 11. Kontakty międzykulturowe; 12. Ewolucja kultur.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88149-84-9
Cz.I Przemoc - analiza zjawiska: 1. Przemoc - próba analizy zjawiska, 2. Uwarunkowania przemocy w rodzinie, 3. Zjawisko przemocy w świadomości społecznej. Cz.II Rzeczywistość. Przemoc w rodzinie w środowisku miasta przemysłowego na przykładzie Jastrzębia zdroju: 4. Metodologiczne podstawy badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-1892-1
Część I: Procesy interpersonalne i międzygrupowe. 1. Współpraca i rywalizacja. 2. Sprawiedliwość i konflikt. 3. Konstruktywny spór: Wartość intelektualnej opozycji. 4. Zaufanie: istota, rozwój, przywracanie. 5. Konflikt a władza. 6. Konflikt a komunikacja. 7. Perswazja w negocjacjach i sytuacjach konfliktowych. 8. Konflikt międzygrupowy. 9. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w rozwiązywaniu konfliktów. Część II: Procesy intrapsychiczne. 10. Tendencyjność sądów w rozwiązywaniu konfliktów. 11. Złość i odwet w konflikcie: znaczenie atrybucji. 12. Samoregulacja jako narzędzie w procesie rozwiązywania konfliktów. Część II: Indywidualne różnice. 13. Proces lub wynik. Orientacja na cel w sytuacjach konfliktowych. Znaczenie ram. 14. Osobowość a konflikt. 15. Rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów u dzieci: w okresie od wieku przedszkolnego po dorastanie. Część IV: Twórczość i zmiana. 16. Rozwiązywanie konfliktów a twórczość: rola punktu widzenia. 17. Kilka wskazówek, jak rozwijać twórcze podejście do konfliktu. 18. Konflikt i procesy zmiany. 19. Uczenie się przez refleksję. Część V: Trudne konflikty. 20. Agresja i przemoc. 21. Konflikt trudno rozwiązywalny. Część VI: Konflikt a kultura. 22. Konflikt a kultura. 23. Współpraca i rywalizacja w rozwiązywaniu konfliktów w Chinach. Część VII: Modele praktyki. 24. Uczenie umiejętności rozwiązywania konfliktu podczas szkoleń. 25. Mediacje. 26. Zarządzanie konfliktem w dużych grupach. Część VIII: Patrząc w przyszłość. 27. Ramy teoretyczne badań nad szkoleniami poświęconymi rozwiązywaniu konfliktów. Uwagi na zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-136-6
1. Socjologia jako nauka o społeczeństwie; 2. Jednostka a społeczeństwo; 3. Kontrola społeczna; 4. Kultura i jej rola w życiu społecznym; 5. Grupy i zbiorowości społeczne; 6. Analiza struktur społecznych. Wybrane przykłady; 7. Mniejszość etniczna, rasowa, narodowa w analizach socjologicznych; 8. Naród, nacjonalizm, stereotypy narodowe; 9. Struktura społeczna; 10. Podstawowe segmenty struktury społecznej w Polsce; 10. Konflikt społeczny; 11. Zmiana społeczna w perspektywie socjologicznej; 12. Modernizacja; 13. Ruchy społeczne jako czynnik zmiany; 14. Model ładu społecznego; 15. Polityka w życiu społeczeństw; 16. Instytucje ekonomiczne; 17. Organizacje formalne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Wykłady z Socjologii / red. nauk. Piotr Sztompka ; Tom 3)
ISBN: 83-7383-175-4
1. Teorie radykalnej zmiany społecznej, rewolucje demokratyczne, 2. Struktura społeczne, relatywna deprywacja a uczestnictwo w życiu publicznym, 3. Podmiotowość społeczne i poczucie sprawstwa, 4. Status obywatelski, 5. Społeczeństwo obywatelskie, 7. Obywatelskość i społeczeństwo obywatelskie w warunkach globalizacji świata, 8. Kultura polityczna a jakość demokracji, 9. Wartości, interesy i ideologie, 10. Zbiorowi aktorzy życia publicznego, 11. Konflikty społeczne, 12. Marginalizacja i wykluczenie społeczne, 13. Patologia życia publicznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-221-3
1. Wizje teorii socjologicznej. 2. Teorie zachowania i wymiany społecznej. 3. Teoria racjonalnego wyboru. 4. Socjobiologia i psychologia edukacyjna. 5. Strukturalizm lingwistyczny. 6. Interakcjonizm symboliczny i teorie interakcji. 7. Teorie systemu i funkcjonalizm. 8. Teorie konfliktu i teorie władzy. 9. Neoinstytucjonalizm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-221-3
10. Teoria strukturalistycznego konsruktywizmu i teoria strukturacji. 11. Teorie modernizacji i systemu światowego. 12. Neomarksizm i postmarksizm. 13. Socjologia fenomenologiczna. 14. Teoria działania komunikacyjnego systemu i świata przeżywanego. 15. Hermeneutyka i teoria dyskursu. 16. Socjologia historyczna. 17. Teorie tożsamości i różnicy. 18. Feminizm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Konflikt społeczny - teoria (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again