Form of Work
Książki
(17)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(6)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(15)
Author
Edelmann Robert J
(2)
Kot Sylwia
(2)
Benien Karl
(1)
Borecka-Biernat Danuta
(1)
Cierpisz Małgorzata
(1)
Coleman Peter T
(1)
Deutsch Morton
(1)
Doherty Nora
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Golat Rafał
(1)
Gruca-Miąsik Urszula
(1)
Guyler Marcelas
(1)
Janisz Krzysztof
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Kodura Małgorzata
(1)
Kozłowska Antonina
(1)
Kranas Grażyna
(1)
Kurtyka Andrzej
(1)
Marciniak Jarosław
(1)
Pirogowicz Iwona
(1)
Raszewska-Skałecka Renata
(1)
Sikora Jan
(1)
Steciwko Andrzej
(1)
Słaboń Andrzej
(1)
Trabernacka Magdalena
(1)
Zubik Marek (1974- )
(1)
Ćwiertniak Bolesław Maciej (1952- )
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Konflikt
(12)
Stosunki interpersonalne
(8)
Komunikacja społeczna
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Kadry
(2)
Konflikt społeczny
(2)
Oceny pracowników
(2)
Praca
(2)
Prawo pracy
(2)
Administracja publiczna
(1)
Alkoholizm
(1)
Arbitraż gospodarczy
(1)
Choroby dziecięce
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Grupy społeczne
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Konflikt rodzinny
(1)
Konflikt serologiczny
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Menedżerowie
(1)
Mentoring
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Negocjajce
(1)
Norma społeczna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Patologia społeczna
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Państwowa Inspekcja Sanitarna
(1)
Pediatria
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska
(1)
Poradnictwo
(1)
Porządek społeczny
(1)
Poród przedwczesny
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Płaca
(1)
Rodzina
(1)
Rozmowa
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Sądownictwo polubowne
(1)
Wcześniak
(1)
Więź społeczna
(1)
Więźniowie
(1)
Wójt
(1)
Zapobieganie
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(1)
17 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-39-7
1.Szczególne stosunki zatrudnienia: Funkcje norm organizacyjnych dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich; Charakter prawny zgody rektora na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela akademickiego; Przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; Kryteria formalne dostępu do służby publicznej w świetle przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych- stan obecny i postulaty zmian; Z problematyki czasu pracy pracowników samorządowych; Ustanie stosunku pracy z wójtem; Niedostateczna ocena kwalifikacyjna jako przesłanka zwolnienia ze służby cywilnej w ustawodawstwie polskim w latach 1918-1975. Wybrane aspekty; Ograniczenia działania umownego zakazu konkurencji wobec lekarzy według ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; Konwencja o pracy na morzu z 2006 r.- stan po ratyfikacji; Zatrudnienie skazanych pozbawionych wolności na podstawie umowy o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zawarcia umowy o pracę; Zatrudnienie na okres próbny w organizacji międzynarodowej; Charakterystyka umowy o pracę absolwencką; Prace interwencyjne; 2. Z zagadnień procedur sądowych i administracyjnych w prawie pracy: Mediacja jako przykład pokojowej metody rozwiązywania sporów zbiorowych; Polubowne rozwiązywanie sporów między pracownikiem i pracodawcą przed komisją pojednawczą; Z problematyki wykonalności ugód zawieranych w sprawach z zakresu prawa pracy; Ciężar dowodu w administracyjnoprawnej sferze prawa pracy; Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organy nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy; Rejestracja zakładowego układu zbiorowego pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89629-76-0
1. Wprowadzenie, 2. Profilaktyka porodów przedwczesnych, 3. Profilaktyka hipotrofii płodowej i wcześniactwa jako aktywna forma realizacji praw dziecka, 4. Profilaktyka zakażeń wewnątrzmacicznych, 5. Konflikt matczyno-płodowy, profilaktyka konfliktu serologicznego w zakresie czynnika RH-, 6. Optymalne warunki rozwoju wcześniaków w środowisku domowym jako profilkatyka zaburzeń rozwojowych, 7. Kiła wrodzona - aspekty medyczne, prawne i statystczne, 8. Neurodiagnostyka w pediatrii - zdrowy styl życia dzieci, 9. Profilaktyka chorób atopowych, 10. Rozwój mowy u dziecka i sposoby jego stymulacji - profilaktyka wady wymowy, 11. Amputacje i cieżkie wielotkankowe uszkodzenia kończyn u dzieci - problemy lecznicze, 12. Profilkatyka chorów zębów i przyznebia - dlaczego nigdy nie jest za wcześnie, 13. Grypy i jej powikłania szczególnie u dzieci - zarys profilkatyki grypy, 14. Szczepania ochronne - znaczenie profilkatyki zakeżeń HPV, 15. Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży, 16. Profilaktyka i wykrywanie uzależnień wśród dzieci i młodzieży
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87957-79-8
Przyczyny i konsekwencje konfliktów interpersonalnych; Konfliktowy szef; Trudności w relacjach ze współpracownikami; Trudności w relacjach na płaszczyźnie zawodowej; Nękanie w miejscu pracy; Kiedy konflikty się utrzymują.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przyczyny i konsekwencje konfliktów interpersonalnych; Konfliktowy szef; Trudności w relacjach ze współpracownikami; Trudności w relacjach na płaszczyźnie zawodowej; Nękanie w miejscu pracy; Kiedy konflikty się utrzymują.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7526-729-7
1. Mediacja w miejscu pracy: Czym właściwie jest mediacja w miejscu pracy?; Przykład załamania relacji międzyludzkich w miejscu pracy: Wendy i Mark; Jak właściwie działa mediacja?; Jak poruszać się po obszarze rozwiązywania konfliktów: dlaczego mediacja jest najlepsza?; Sposoby wykorzystania mediacji w organizacjach; Mediacja w miejscu pracy dla zespołów; Mediacja zespołowa a dynamika grupy; Wprowadzenie mediacji w miejscu pracy: dostawcy mediacji, polityka personalna i praktyczne zastosowanie mediacji w organizacji; 2. Mediacja w praktyce: studia przypadków mediacji w miejscu pracy; Przypadki mediacji pracowniczej w zespołach; Przypadki mediacji pracowniczej w sytuacji konfliktów w zarządzie; 3. Filozofia i procesy mediacji: wspomaganie pracy osób zarządzających konfliktem i rozwojem organizacji: Powody powstawania konfliktów: niektóre modele uniwersalne, indywidualne i międzyludzkie; Dlaczego (i jak) kierownicy powinni reagować na konflikt?; Filozofia mediacji a kwestia prawa do samodzielności pracy; Poza mediację: kultura a rozwój organizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów. - Gliwice : Helion, 2005. - 225, [6] s. ; 22 cm.
ISBN: 83-7361-909-7
1. Zarządzanie różnicami; 2. Zespół, którego nie było; 3. Pogodzić skłócone zespoły; 4. Nie możesz pozwolić sobie na przegraną: negocjacje z klientami; 5. Negocjacje jako źródło przewagi konkurencyjnej; 6. Skąd biorą się tarcia na linii konsultanci-klienci?; 7. Pięć technik polubownego rozstrzygania sporów; 8. Rozstrzyganie sporów poza sądem: kiedy się to opłaca, a kiedy nie?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-0586-0
1. Pojecie, rola i znaczenie konfliktów w administracji publicznej; 2. Charakterystyka płaszczyzn konfliktów w administracji publicznej; 3. Płaszczyzny konfliktów w organizacji i funkcjonowaniu struktur administracji publicznej; 4. Płaszczyzny konfliktów moralno-etycznych w administracji publicznej; 5. Płaszczyzny konfliktów w sferze administracji reglamentacyjno-porządkowej; 6. Płaszczyzny konfliktów w obszarze zagospodarowania przestrzennego; 7. Płaszczyzny konfliktów w obszarze działania organizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-733-5
1. Postanowienia umowne w zakresie ugodowego rozstrzygania sporów, 2. Czas i sposoby polubownego rozstrzygania sporów, 3. Specyfika postępowania przed sądami polubownymi, 4. Praktyczne skutki zawarcia ugody
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-919761-1-4
1. Czym jest mobbing?, 2. Podstawowe regulacje prawne, 3. Jak konflikt przeradza się w mobbing?, 4. Skutki mobbingu, 5. Mobbing a oceny pracownicze, 6. Dział personalny firmy-centrum działań antymobbingowych i zapobiegania prześladowaniom, 7. Komunikacja i procedury przeciwdziałania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-480-4
I. Przesłanki warsztatowe i rzeczowe poznawania rodziny: Między integracja a dezintegracją pedagogiki społecznej: na użytek familiologii; Rola metod jakościowych w diagnozowaniu problemów rodzin obciążonych niepełnosprawnością; Rodzina w procesie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży; Wiedza o bezpieczeństwie kompleksowym składnikiem świadomości współczesnej rodziny; Rozumienie ojcostwa dawniej a obecnie; Wybrane problemy współczesnej rodziny - badania i zagadnienia do dyskusji; II. Model rodziny w projektach i diagnozach: Wyobrażeniowy model rodziny własnej na podstawie badań młodzieży szkół średnich; Zadania regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie wobec rodziny; Rodzina silna obecnością ojca - przykład działalności inicjatyw Tato.Net; Rodzinne korelaty perspektyw życiowych współczesnej młodzieży polskiej; Tęczowa rodzina - szczęśliwa rodzina: jej wartości; Młodzież o aktywności seksualnej i czystości przedmałżeńskiej; Porównanie ról małżonków w różnych okresach ich dorosłości; Rodzina XXI w. w oczach studentów; Rodzina w opinii dorastającej młodzieży; Opieka na człowiekiem starym w rodzinie: wyzwania. III. Profilaktyka i wsparcie zaburzonego funkcjonowania rodziny: Czynności "nieprocesowe" sądu w sprawach rodzinnych; Mediacja w sprawach o rozwód i separację; Drzewo problemów - sposób na efektywniejszą pracę ze współczesną rodzina; Środowisko rodzinne a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży; Funkcjonowanie i relacje dziecka w rodzinie rozłączonej z powodu wyjazdu rodziców za granicę; Przemoc i agresja wśród młodego pokolenia we współczesnej rodzinie; Modelowanie zachowań agresywno-przemocowych u dzieci i młodzieży w rodzinie; Rodzinne uwarunkowania przestępczości nieletnich; Koegzystencja życia - matka i dziecko w okresie prenatalnym: zagrożenia i skutki FAS; Muzykoterapia w rodzinie; Działalność Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Familiologów Uniwersytetu Rzeszowskiego na rzecz wsparcia rodzin dysfunkcyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-1892-1
Część I: Procesy interpersonalne i międzygrupowe. 1. Współpraca i rywalizacja. 2. Sprawiedliwość i konflikt. 3. Konstruktywny spór: Wartość intelektualnej opozycji. 4. Zaufanie: istota, rozwój, przywracanie. 5. Konflikt a władza. 6. Konflikt a komunikacja. 7. Perswazja w negocjacjach i sytuacjach konfliktowych. 8. Konflikt międzygrupowy. 9. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w rozwiązywaniu konfliktów. Część II: Procesy intrapsychiczne. 10. Tendencyjność sądów w rozwiązywaniu konfliktów. 11. Złość i odwet w konflikcie: znaczenie atrybucji. 12. Samoregulacja jako narzędzie w procesie rozwiązywania konfliktów. Część II: Indywidualne różnice. 13. Proces lub wynik. Orientacja na cel w sytuacjach konfliktowych. Znaczenie ram. 14. Osobowość a konflikt. 15. Rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów u dzieci: w okresie od wieku przedszkolnego po dorastanie. Część IV: Twórczość i zmiana. 16. Rozwiązywanie konfliktów a twórczość: rola punktu widzenia. 17. Kilka wskazówek, jak rozwijać twórcze podejście do konfliktu. 18. Konflikt i procesy zmiany. 19. Uczenie się przez refleksję. Część V: Trudne konflikty. 20. Agresja i przemoc. 21. Konflikt trudno rozwiązywalny. Część VI: Konflikt a kultura. 22. Konflikt a kultura. 23. Współpraca i rywalizacja w rozwiązywaniu konfliktów w Chinach. Część VII: Modele praktyki. 24. Uczenie umiejętności rozwiązywania konfliktu podczas szkoleń. 25. Mediacje. 26. Zarządzanie konfliktem w dużych grupach. Część VIII: Patrząc w przyszłość. 27. Ramy teoretyczne badań nad szkoleniami poświęconymi rozwiązywaniu konfliktów. Uwagi na zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-277-1
1. Sytuacje konfliku społecznego w percepcji dzieci i młodzieży: Specyfika konfliktów interpersonalnych wśród dzieci- analiza zjawiska; Uczeń w sytuacji konfliktów szkolnych; Konflikty w szkole średniej- spojrzenie uczniów i nauczycieli; Komunikacja i zachowania niewerbalne wyzwalające i potęgujące konflikty w szkole; Wspieranie uczniów w sytuacjach trudnych; Nauczyciel i uczeń w sytuacjach konfliktowych; Konflikty w rodzinie uwarunkowane wadliwą komunikacją; 2. Sposoby radzenia sobie dzieci i młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego- przyczyny i skutki: Zachowania uczestników konfliktu interpersonalnego; Style rozwiązywania konfliktów i ich efekty w relacji miedzy rodzicami i adolescentami- prezentacja narzędzi pomiaru; Sposoby rozwiązywania konfliktów rodzinnych w percepcji młodzieży różniącej się korzystaniem z mediów; Percepcja postaw wychowawczych rodziców a obronne strategia radzenia sobie młodzieży w sytuacjach społecznego konfliktu; Style funkcjonowania młodzieży w sytuacjach społecznych- uwarunkowania temperamentalne i rodzinne; Rola poczucia sensu życia w radzeniu sobie ze stresem wśród młodzieży
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-22040-2
Wstęp; 1. Problem zapobiegania konfliktom społecznym: Konflikt społeczny i quasi-konflikty; Poza ujęcia dychotomiczne; Czy zapobieganie konfliktom jest możliwe?; Dygresja ontologiczna; Zapobieganie a unikanie konfliktów; O eliminowaniu incydentów konfliktowych; Konflikt w ujęciu cyrkularnym; 2. Konflikt społeczny a podstawy ładu społecznego: Pytania o ład społeczny; Konflikt perspektyw; Problem sprzeczności systemowych; Ład społeczny a sposoby myślenia; Pluralizm porządków normatywnych; Łady cząstkowe i tymczasowe; Ład społeczny w perspektywie ponowoczesności; Konflikt jako ład odwrócony; 3. Konflikt społeczny i konflikty reguł: Konflikt społeczny jako kolizja reguł działania; Neutralizowanie porządku normatywnego; Zachowania przylegające; Reguły paradoksalne; 4. Konflikt jako pułapka społeczna: Pułapka konfliktu; Pułapki w teorii gier; Dylematy polityki społecznej; Pułapka uzależnienia; 5. Dyskurs polaryzacyjny w sferze publicznej: Cechy dyskursu polaryzacyjnego; Dyskurs polaryzacyjny jako forma konfliktu społecznego; Reguły debaty i ich naruszanie; 6. Syndromy działań w warunkach konfliktu: Syndrom NIMBY; Syndrom DSD – „Domagamy Się Działań”; Syndrom DSZ – „Domagamy Się Zasad” i jego odmiany; Wytwarzanie reguł ładu lokalnego; 7. Reguły protekcyjne w mądrości potocznej; Wiedza zdroworozsądkowa w przysłowiach; Od pragmatyki do socjotechniki konfliktu; Ramowanie sytuacji konfliktowych; Zakończenie; Bibliografia; Indeks osób.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88594-43-5
Ekspertyzy: Ocena rozwiązań prawnych w zakresie zapo biegania konfliktom interesów; Mechanizmy zapobiegania konfliktowi interesów. Analizy: Analiza aktów prawnych regulujących kwestię zapobiegania konfliktowi interesów; Analiza aspektów praktycznych zapobiegania konfliktowi interesów; Zakończenia. Aneks: Wybór aktów normatywnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; Zeszyt 105/98)
ISBN: 83-87636-22-3
R.1 Charakterystyka konfliktu w zakładzie pracy: Pojęcie konfliktu; Źródła konfliktów; Funkcje konfliktów; Społeczna strefa konfliktów w zakładzie pracy. R.2 Konflikty w miejscu pracy: K. interpersonalne; K. międzygrupowe; K. organizacyjne; K. przetarg (k. negocjacyjny); K. innowacyjne; K. etyczne. R.3 Metody zarządzania konfliktami w miejscu pracy (zapobieganie, skuteczne rozwiązywanie i wydobywanie cech pozytywnych konfliktu): Tradycyjne metody zarządzania; nowoczesne metody zarządzania; Inne nowoczesne metody zarządzania konfliktem. R.4. Rola menedżera w zarządzaniu konfliktem w miejscu pracy: Etapy zarządzania konfliktem; Style zarządzania Praktyczne rady w zarządzaniu konfliktem; Znaczenie cech społeczno- zawodowych menedżera w rozwiązywaniu konfliktu; Zasady sukcesu menedżerskiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7526-160-8
1. menedżerowie i ich zadania w nowoczesnej organizacji, 2. Zachowania i uczestnictwo ludzi w organizacji, 3. Przywództwo wyzwaniem dla współczesnego kierownika, 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, 5. Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w procesie transformacji, 6. Planowanie zatrudnienia i pozyskiwanie pracowników sprzyjających powodzeniu organizacji, 7. Kierowanie zespołami pracowniczymi, 8. Ocenianie i rozwój pracowników, 9. Wynagradzanie pracowników, 10. Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie, 11. rozwiązywanie konfliktów w przedsiębiorstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again