Form of Work
Książki
(98)
E-booki
(10)
IBUK Libra
(9)
NASBI
(1)
Status
only on-site
(72)
available
(47)
unavailable
(9)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(56)
Czytelnia
(73)
Author
Nijakowski Lech M
(4)
Błaż Agata
(3)
Davis Martha
(3)
Fanning Patrick
(3)
Kisielnicki Jerzy (1939- )
(3)
McKay Matthew
(3)
Bańka Waldemar
(2)
Borecka-Biernat Danuta
(2)
Edelmann Robert J
(2)
Grzebyk Patrycja
(2)
Haliżak Edward
(2)
Jasińska-Kania Aleksandra
(2)
Kot Sylwia
(2)
Podgórski Ryszard Adam
(2)
Szacki Jerzy
(2)
Ziółkowski Marek
(2)
Antolak-Szymanski Katarzyna
(1)
Appadurai Arjun
(1)
Augustynek Andrzej
(1)
Baran Bogdan
(1)
Bargiel-Matusiewicz Kamilla
(1)
Bartnicki Adam
(1)
Benien Karl
(1)
Bezwińska-Walerjan Anna
(1)
Bieda Jolanta
(1)
Bobrowicz Maciej
(1)
Bojko Krzysztof
(1)
Borkowski Jan
(1)
Buczkowski Piotr
(1)
Buras-Marciniak Anetta
(1)
Bógdał-Brzezińska Agnieszka
(1)
Błońska Ewelina
(1)
Chorośnicki Michał
(1)
Cierpisz Małgorzata
(1)
Coleman Peter T
(1)
Covan David
(1)
Cudowski Bogusław
(1)
Cywińska Małgorzata
(1)
Czulda Robert
(1)
Dalewska-Greń Hanna
(1)
Dehnel-Szyc Małgorzata
(1)
Deutsch Morton
(1)
Dewpczyński Marek
(1)
Doherty Nora
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Durska Małgorzata
(1)
Dziedzic Agnieszka
(1)
Dębowski Tomasz
(1)
Długosz Dagmir
(1)
Elak Leszek
(1)
Fisher Roger
(1)
Galata Stanisław
(1)
Garbacik Aneta
(1)
Gawrycki Marcin
(1)
Glasl Friedrich
(1)
Gmurzyńska Ewa
(1)
Golat Rafał
(1)
Gruca-Miąsik Urszula
(1)
Gruszczyńska-Malec Grażyna
(1)
Grzesiak Mateusz
(1)
Grzymski Jan
(1)
Guyler Marcelas
(1)
Góra Magdalena
(1)
Głogowska Małgorzata
(1)
Habura Miłosz
(1)
Hamer Hanna
(1)
Han-Ilgiewicz Natalia
(1)
Hausner Jerzy
(1)
Heyde Anke von der
(1)
Hilgard Ernest R
(1)
Hocker Joyce L
(1)
Hofstede Geert
(1)
Hofstede Gert Jan
(1)
Höffner Marta
(1)
Jakubiak-Mirończuk Aneta
(1)
Jakubowska Urszula
(1)
Janisz Krzysztof
(1)
Johnson Roger (ilustrator)
(1)
Joniak Jacek
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Kaleta Andrzej
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kepplinger Hans Mathias
(1)
Kodura Małgorzata
(1)
Kostecki Wojciech
(1)
Kostera Monika
(1)
Koszutska Olga
(1)
Kowalewska Barbara
(1)
Kozłowska Antonina
(1)
Kożuch Artur
(1)
Krajewska Anna
(1)
Kranas Grażyna
(1)
Krawczyk-Bryłka Beata
(1)
Krzemiński Ireneusz
(1)
Kuc Bolesław Rafał
(1)
Kupiecki Robert
(1)
Kurtyka Andrzej
(1)
Kuźma Inga
(1)
Kuźniar Roman
(1)
Lakomy Miron
(1)
Year
2010 - 2019
(32)
2000 - 2009
(70)
1990 - 1999
(4)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(108)
Language
Polish
(108)
Subject
Konflikt
(55)
Konflikt społeczny
(24)
Negocjacje
(17)
Stosunki interpersonalne
(17)
Organizacja
(12)
Komunikacja społeczna
(11)
Grupy społeczne
(7)
Polityka międzynarodowa
(7)
Globalizacja
(6)
Kadry
(6)
Przedsiębiorstwo
(6)
Psychologia społeczna
(6)
Rodzina
(6)
Socjologia
(6)
Mediacja (socjol.)
(5)
Oceny pracowników
(5)
Społeczeństwo
(5)
Władza
(5)
Zarządzanie
(5)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(4)
Kultura
(4)
Mediacja (prawo)
(4)
Patologia społeczna
(4)
Polska
(4)
Postawy
(4)
Praca
(4)
Prześladowanie w miejscu pracy
(4)
Psychologia
(4)
Spory zbiorowe
(4)
Wojna
(4)
Agresywność
(3)
Dziecko
(3)
Interakcje społeczne
(3)
Komunikacja interpersonalna
(3)
Konflikt palestyńsko-izraelski
(3)
Konflikt pokoleń
(3)
Manipulacja (psychol.)
(3)
Motywacja
(3)
Motywacja pracy
(3)
Naród
(3)
Organizacja -planowanie
(3)
Organizacje międzynarodowe
(3)
Państwo
(3)
Praca zespołowa
(3)
Prawo pracy
(3)
Struktura społeczna
(3)
Terroryzm
(3)
Uprzedzenia
(3)
Więź społeczna
(3)
Autoprezentacja
(2)
Demokracja
(2)
Europa
(2)
Funkcjonalizm (antropol.społ.)
(2)
Innowacje
(2)
Inteligencja (psychol.)
(2)
Izrael
(2)
Kariera
(2)
Konflikt etniczny
(2)
Kultura organizacyjna
(2)
Menedżerowie
(2)
Miłość
(2)
Mniejszości (socjol.)
(2)
Młodzież
(2)
ONZ
(2)
Opieka społeczna
(2)
Osobowość
(2)
Palestyna
(2)
Perswazja
(2)
Pluralizm społeczny
(2)
Polityka
(2)
Polityka społeczna
(2)
Prawa człowieka
(2)
Przemoc
(2)
Rozmowa
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Socjobiologia
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Stany Zjednoczone
(2)
Strajki
(2)
Stres
(2)
Strukturalizm
(2)
Uczenie się
(2)
Uczucia
(2)
Unia Europejska
(2)
Wartość
(2)
Współdziałanie
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Zachowanie
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Zatrudnienie
(2)
Zawód
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Świadomość narodowa
(2)
Administracja publiczna
(1)
Alkoholizm
(1)
Antropologia filozoficzna
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Arbitraż gospodarczy
(1)
Autonomia (politol.)
(1)
Autorytet
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1901-
(1)
1945-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Bliski Wschód
(2)
Afryka
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Azja
(1)
Europa Środkowo - Wschodnia
(1)
173 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-39-7
1.Szczególne stosunki zatrudnienia: Funkcje norm organizacyjnych dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich; Charakter prawny zgody rektora na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela akademickiego; Przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; Kryteria formalne dostępu do służby publicznej w świetle przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych- stan obecny i postulaty zmian; Z problematyki czasu pracy pracowników samorządowych; Ustanie stosunku pracy z wójtem; Niedostateczna ocena kwalifikacyjna jako przesłanka zwolnienia ze służby cywilnej w ustawodawstwie polskim w latach 1918-1975. Wybrane aspekty; Ograniczenia działania umownego zakazu konkurencji wobec lekarzy według ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; Konwencja o pracy na morzu z 2006 r.- stan po ratyfikacji; Zatrudnienie skazanych pozbawionych wolności na podstawie umowy o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zawarcia umowy o pracę; Zatrudnienie na okres próbny w organizacji międzynarodowej; Charakterystyka umowy o pracę absolwencką; Prace interwencyjne; 2. Z zagadnień procedur sądowych i administracyjnych w prawie pracy: Mediacja jako przykład pokojowej metody rozwiązywania sporów zbiorowych; Polubowne rozwiązywanie sporów między pracownikiem i pracodawcą przed komisją pojednawczą; Z problematyki wykonalności ugód zawieranych w sprawach z zakresu prawa pracy; Ciężar dowodu w administracyjnoprawnej sferze prawa pracy; Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna jako organy nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy; Rejestracja zakładowego układu zbiorowego pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7526-889-8
1. Metody rozwiązywania konfliktów i rozstrzygania sporów - argumenty funkcjonalne, 2. Czynniki determinujące przebieg sporu - argumenty pragmatyczne, 3. Alternatywne metody rozwiązywania sporów w kontekście teorii społeczeństwa komunikacyjnego - argumenty teoretyczne, 4. Instytucje prawa poskiego p cechach ADR - argumenty dogmatyczne, 5. Miejsce alternetywnych trybów rozwiązywania sporów cywilnych w polskim systemie prawa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2031-7
1. Problem; 2. Metoda; 3. Tak, aleů; 4. Na zakończenie; 5. Dziesięć pytań czytelników na temat Dochodząc do TAK.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159,9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-185-8
Cz.I Teoretyczne aspekty animozji i konfliktów narodowościowych i etnicznych w wymiarze symbolicznym: 1. Konflikty narodowe i etniczne - perspektywa teoretyczna. Uwagi wstępne, 2. O znaczeniu terytorium dla nauk społecznych i kultury, 3. Socjologia pomnika, czyli w poszukiwaniu fatalnej siły kamienia, 4. Domeny symboliczne. Cz.II Stosunki etniczne na Śląsku: zastosowanie badawcze koncepcji domeny symbolicznej: 5. O wielości dyskursów tożsamościowych i identyfikacji na Śląsku, 6. Animozje narodowościowe w wymiarze symbolicznym na Śląsku w latach 1989-2005, 7.Wyjaśnienie animozji i konfliktów polsko-niemieckich na Śląsku w wymiarze symbolicznym. Cz.III Przegląd między etnicznych sporów o upamiętnienia w Polsce w latach 1989-2005, 9. Wyjśnienie konfliktów za pomocą koncepcji domeny symbolicznej, 10. O zasadności wprowadzonych kategorii w świetle badań empirycznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7133-544-0
1. Rodzina jako miejsce socjalizacji dziecka: Socjalizacja dziecka w rodzinie a kontekst społeczno-kulturowy; O socjalizacji funkcji konfliktu pokoleń w rodzinie; Dziecięca perspektywa migracji rodzicielskich; Proces socjalizacji dziecka w środowisku rodziny zastępczej; Dziecko przewlekle chore w rodzinie i w środowisku pozarodzinnym- wybrane zagadnienia; 2. Środowiskowe uwarunkowania procesu socjalizacji dzieci: Efekty socjalizacji szkolnej- ocena kompetencji polskich uczniów; Osiągnięcia szkolne gimnazjalistów z rodzin dotkniętych ubóstwem; Socjalizacja i wychowanie dziecka w realiach kultury popularnej; Lokalność, kosmopolityzm, koegzystencja w przestrzeni przepływów. Wybrane kwestie socjalizacji młodych pokoleń we współczesnym świecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89629-76-0
1. Wprowadzenie, 2. Profilaktyka porodów przedwczesnych, 3. Profilaktyka hipotrofii płodowej i wcześniactwa jako aktywna forma realizacji praw dziecka, 4. Profilaktyka zakażeń wewnątrzmacicznych, 5. Konflikt matczyno-płodowy, profilaktyka konfliktu serologicznego w zakresie czynnika RH-, 6. Optymalne warunki rozwoju wcześniaków w środowisku domowym jako profilkatyka zaburzeń rozwojowych, 7. Kiła wrodzona - aspekty medyczne, prawne i statystczne, 8. Neurodiagnostyka w pediatrii - zdrowy styl życia dzieci, 9. Profilaktyka chorób atopowych, 10. Rozwój mowy u dziecka i sposoby jego stymulacji - profilaktyka wady wymowy, 11. Amputacje i cieżkie wielotkankowe uszkodzenia kończyn u dzieci - problemy lecznicze, 12. Profilkatyka chorów zębów i przyznebia - dlaczego nigdy nie jest za wcześnie, 13. Grypy i jej powikłania szczególnie u dzieci - zarys profilkatyki grypy, 14. Szczepania ochronne - znaczenie profilkatyki zakeżeń HPV, 15. Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży, 16. Profilaktyka i wykrywanie uzależnień wśród dzieci i młodzieży
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
1. Zabawa dziecka; 2. Bolesne zaskoczenie; 3. Dążenie do uniezależnienia się; 4. Zmiana roli w rodzinie; 5. Poczucie godności dziecka; 6. Problem niepowodzenia; 7. Potrzeba oparcia; 8. Problem przyjaźni; 9. Stan zagrożenia; 10. Problem rekonstrukcji rodziny; 11. Modele własnego wyglądu; 12. Z problematyki seksualnej; 13. Etyka a popęd; 14. Z zagadnień adopcji; 15. Sieroctwo społeczne; 16. Zerwanie z rodzina.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-19954-8
Zawiera: Przedmowa. Część I ROLA: HR Business Partner – HR Business Partner – rola, zadania, kompetencje. Część II FILARY: Strategiczny model organizacji i jego operacjonalizacja; Strategia HR; Cykl życia pracownika; Pozyskanie pracownika; Rozwój zawodowy pracownika; Praktyki retencyjne i system motywacyjny; Zwolnienia i outplacement. Część III PERSPEKTYWY: Systemowe zarządzanie efektywnością i rozwojem pracowników; Systemy IT – digitalizacja procesów miękkich; Talent organizacyjny – identyfikacja i rozwój; People analytics jako narzędzie strategicznego zarządzania; Employer branding– współczesna koncepcja kreowania marki pracodawcy; Employee experience – badanie i budowa zaangażowania pracowników; Zarządzanie komunikacją wewnętrzną w nowoczesnej organizacji; Grywalizacja jako narzędzie HR; Zarządzanie zmianą 3D; Zasady budowania i funkcjonowania zespołów; Coaching jako narzędzie HR Business Partnera; Ekonomia zaufania; Konflikt organizacyjny – źródła, rodzaje, strategie; Narzędzia i metody rozwiązywania problemów organizacyjnych; Negocjacje wewnątrzorganizacyjne; Design Thinking, service design; Agile HR; Psychometria. Jak mierzyć nienamierzalne?; Biologia motywacji. Jak mózg i biologia determinują nasze postępowanie wobec współpracowników i partnerów biznesowych?; Zarządzanie złożonością biznesu świecie VUCA – rozwój liderów nowej ery; Budowanie wartościowych organizacji, czyli systemowe podejście do turkusu; Zarządzanie projektami HR; Efektywność osobista HR Business Partnera; To the point – skuteczne prezentacje i spotkania biznesowe; Wdrożenie funkcji HR Business Partnera w polskiej grupie kapitałowej – studium przypadku; Bibliografia; O autorach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8088-250-8
Prace opublikowane w tym zbiorze są pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych zorganizowanej w Uniwersytecie Łódzkim przez Katedrę Filologii Słowiańskiej, Katedrę Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki oraz Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum w dniach 18-19.02.2016 r. Autorzy zajęli się kwestiami wzajemnych wpływów kultury islamu i kultur krajów południowo-słowiańskich, udokumentowanych w literaturze ludowej i artystycznej, źródłach historycznych oraz językoznawczych obejmujących okres od czasów starożytnych do współczesnych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
(Poradnik Nauczyciela, Wychowawcy, Pedagoga)
ISBN: 978-83-88839-14-6
Uwagi dla korzystających z tej książki; Wstęp i teoria; Przegląd tematów zawartych w książce; Strategie dydaktyczne; Szacunek dla podobieństw i różnic; Rozumienie i kontrolowanie emocji; Współdziałanie i budowanie zespołu; Strategie rozwiązywania konfliktów; Stosowanie narzędzi rozwiązywania konfliktów; Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 38)
ISBN: 83-232-1305-4
Cz.I Teoretyczna problematyka relacji międzypokoleniowych: 1. Pokolenie, 2. Rodzina a pokolenie, 3. Młodzież - kultura młodzieżowa - pokolenie, 4. Pokolenie Końca Wieku, 5. Pokolenie a jakość życia. Cz.II Charkaterystyka relacji międzypokoleniowych w rodzinach pochodzenia Pokolenia Końca Wieku: 6. Założenia metodologiczne, 7. Charkaterystyka badanej populacji, 8. Rodzina jako sposób bycia dwóch pokoleń w świecie życia codziennego, 9. Cechy systemu napięć pomiędzy pokoleniami w rodzinie, 10. Dynamika relacji międzypokoleniowych a jakość życia rodzinnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 83-7387-864-5
1. Organizacja jako pole integracji społecznej, 2. Konflikt w organizacji, 3. Wpływ konfliktu na komunikację społeczną w organizacji, 4. Komunikowanie się w sytuacji walki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-327-4
1. Wiadomości wstępne o komunikacji; 2. Klasyfikacja potrzeb człowieka i ich charakterystyka; 3. Komunikacja interpersonalna; 4. Komunikacja werbalna i niewerbalna; 5. Typologia zachowań klientów; 6. Komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa; 7. Podróż psychologiczna; 8. Konflikty międzyludzkie - główne ich przyczyny w miejscu pracy; 9. Różne role w grupie; 10. Negocjacje; 11. Etyka w relacji z drugim człowiekiem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty / Instytyt Studiów Strategicznych ; Z. 35)
ISBN: 83-87832-06-5
Uwagi o kompromisie w życiu politycznym ( Ewa Nowicka - Włodarczyk); Między konfliktem a pojednaniem: o roli kompromisu w życiu publicznym (Marek Czyżewski); Dwa kompromisy: Sierpień'80 i Okrągły Stół (Zbigniew Bujak); Negocjacje i kompromis a koordynacja perspektyw ( Jerzy Reykowski); Dialog, kompromis i konsensus społeczny w procesie transformacji (Witold Małachowski).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7432-730-5
1.Przestrzenie konfliktu i porozumienia w społecznościach wielokulturowych: Struktura narodowościowa i wyznaniowa społeczeństwa II Rzeczypospolitej. Konflikt czy porozumienie?; Mniejszość żydowska w II Rzeczypospolitej: obszary porozumienia i napięć; Konflikt a proces adaptacji społecznej i kulturowej na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej w narracjach przesiedleńców z Kresów Południowo-Wschodnich; Konflikt a dialog na przykładzie kultury Wileńszczyzny; Łemkowie w zachodniej Polsce jako przykład międzykulturowego uczenia się społeczności; Dwujęzyczność a zagrożenia dla tożsamości. Raport z badań dotyczących dwujęzyczności rodzin pochodzenia białoruskiego ze wschodniej Polski; Polscy imigranci w przestrzeni New York City; Serbski nacjonalizm jako mechanizm dekonstrukcji dialogu międzykulturowego w Jugosławii przełomu lat 80. I 90. XX w.; 2. Na rzecz międzykulturowego dialogu: Konfliktorodność przestrzeni wielokulturowych wieku globalizmu; Młode pokolenie "międzyepoki" na przykładzie litewskiego pogranicza kulturowego; Akulturacja, asymilacja czy edukacja? Drogi do porozumienia w społeczeństwach wielokulturowych; Spotkanie z Innym, czyli o edukacyjnej wartości podróży; Uczenie się międzykulturowe jako szansa na przełamywanie stereotypów narodowych; Działalność regionalna jako przestrzeń przełamywania stereotypów narodowych; Działalność regionalna jako przestrzeń przełamywania stereotypów i budowania dialogu międzykulturowego; Przygotowanie nauczycieli do rozwiązywania konfliktów międzykulturowych; Problematyka wychowania wielokulturowego w kontekście nauczania historii w Republice Czeskiej; Szkolnictwo dla mniejszości narodowych w czeskim systemie oświaty; Edukacyjne implikacje konfliktu życia i śmierci w przestrzeniach międzykulturowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-344-8
1. Wstęp, 2. Wstęp do drugiego wydania, 3. Sprawowanie władzy w perspektywie konfliktów lokalnych, 3. Czynniki wpływające na przebieg konfliktów w samorządach terytorialnych, 4. Między mitem społeczeństwa obywatelskiego a codziennością demokracji lokalnej, 5. Lokalne protest y na tle ochrony środowiska, 6. Protesty lokalizacyjne jako egzemplifikacja zmiany systemowej połowy lat dziewięćdziesiątych, 7. Rola, przyczyny i skutki dominacji interesów indywidualnych nad ogólnospołecznymi w konfliktach środowiskowych, 8. Wspólnoty mieszkaniowe; strony i ich strategie w sytuacjach konfliktu. Studium przypadku, 9. Śląski neotrybalizm, czyli ład i konflikty społeczne wywołane jego pojawieniem się, 10. Protesty w Polsce w latach 1998-2000.Próba systematyzacji, 11. Prowadzenie dialogu społecznego na szczeblu lokalnym, 12. Mechanizm partycypacji i jego wykorzystanie w procesie budowania strategii rozwoju gmin
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7252-377-8
Cz.I Konflikt społeczny: 1. Konflikt społeczny - pierwsze przyblizenie, 2. Warunmki powstania konfliktu, 3. Dynamika konfliktu społecznego, 4. Funkcje konfliktu, 5. zakończenie konfliktu. Cz.II Negocjacje: 6. Sztuka rozwiązywania sporów, 7. Proces przednegocjacyjny, 8. Rokowania, 9. Elementy teorii negocjacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , ISSN 0083-4254 ; nr 123)
ISBN: 83-232-1418-2
Zawiera: 1.Konflikt i jego miejsce w życiu człowieka: Wieloznaczność pojęcia konfliktu; Dynamika procesu konfliktowego; Konflikt w życiu społecznym; Konflikt jako przedmiot indywidualnego przeżywania; Dorośli i dzieci w sytuacjach konwiktu; Podsumowanie. 2.Konflikty pomiędzy dziećmi w ich sądach: Częstotliwość występowania oraz czas trwania konfliktów; Motywacyjne tło konfliktów międzydziecięcych; Sposoby zachowań preferowane przez dzieci w sytuacjach konfliktu; Agresja jako podstawowy przejaw konfliktów dziecięcych; Radzenie sobie dzieci w sytuacjach konfliktu; Podsumowanie. 3.WZORY ŻYCIA RODZINNEGO A KONFLIKTY WŚRÓD DZIECI: Wzory sytuacji konfliktu prezentowane przez rodziców a konflikty międzyrówieśnicze dzieci; Więzi uczuciowe w rodzinie w aspekcie konfliktów dziecięcych. 4.Reakcje dzieci na konflikt z rówieśnikami w ich interpretacjach: Konflikty interpersonalne dzieci a wzrost ich napięcia emocjonalnego; Przeżycia emocjonalne dzieci uwikłanych w konflikt z rówieśnikiem; Dezorganizujący wpływ konfliktów z rówieśnikami na zachowania dzieci; Zakres i rodzaj zmian w zachowaniach dzieci pod wpływem konfliktów z rówieśnikami; Podsumowanie. 5.Postrzeganie przez dzieci sytuacji rówieśnika w konflikcie z partnerem: Następstwa konfliktu z rówieśnikiem w sądach dzieci; Poglądy dzieci na możliwości zakończenia konfliktu; Sposób interpretacji przez dziecko przyczyn powstania konfliktu; Ocena możliwości wyjścia z konfliktu przez dziecko; Podsumowanie 6.Sytuacja konfliktu rówieśnika a jego pojęcie „ja” w oczach dzieci: Charakterystyka obrazu siebie w wyniku konfliktu; ocena siebie w związku z konfliktem; Postrzeganie siebie przez innych pod wpływem konfliktu; Podsumowanie. 7.Stosunki społeczne rówieśników pod wpływem konfliktu w sądach dzieci: Zabarwienie emocjonalne stosunków społecznych dziecka w związku z konfliktem; Cechy przypisywane przez dzieci rówieśnikom - uczestnikom konfliktu; Sytuacja konfliktu a pozycja społeczna dziecka; Dążenie dzieci do naprawy swoich stosunków z partnerem; Podsumowanie. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16569-7
Cz I.: Elementy konfliktu: 1. Natura konfliktu; 2. Postrzeganie konfliktu; 3. Cele i interesy; 4. Władza. Struktura konfliktu; 5. Style i taktyki; Cz. II.: Interwencja: 6. Ocena konfliktów; 7. Moderowanie własnych konfliktów; 8. Negocjowanie wspólnych korzyści; 9. Interwencje osób trzecich; 10. Uzdrawianie złamanej gałęzi: przebaczenie i pojednanie; 11. Zapobieganie destruktywnemu konfliktowi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again