Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(10)
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(10)
Author
Mruk Henryk
(4)
Pilarczyk Bogna
(3)
Rosa Grażyna
(2)
Szulce Halina
(2)
Bartosik-Purgat Małgorzata
(1)
Blake Elizabeth
(1)
Bond Alison
(1)
Lisińska-Kusnierz Małgorzata
(1)
Skawińska Eulalia
(1)
Smalec Agnieszka
(1)
Stone Merlin
(1)
Taranko Teresa
(1)
Ucherek Marzena
(1)
Woźniczka Jarosław
(1)
Zrałek Jolanta
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Komunikowanie marketingowe
(12)
Konsumenci (ekon.)
(11)
Marketing
(7)
Marketing strategiczny
(4)
Przedsiębiorstwo
(3)
Marketinig
(2)
Autoprezentacja
(1)
Baza danych
(1)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Ceny
(1)
Digitalizacja
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Kanały marketingowe
(1)
Lojalność konsumentów
(1)
Marketing międzynarodowy
(1)
Marketing partnerski
(1)
Młodzież
(1)
Nawyki konsumenckie
(1)
Negocjacje
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Opakowania
(1)
Produkt*
(1)
Promocja handlowa
(1)
Public relations
(1)
Rynek
(1)
Satysfakcja konsumentów
(1)
Znaki towarowe
(1)
Subject: time
1989-
(1)
12 results Filter
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Komunikacja marketingowa / Grażyna Rosa. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2005. - 184 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7241-492-0
1. Komunikacja w biznesie. 2. Konsument jako odbiorca komunikatów na rynku. 3. Płaszczyzny komunikacji marketingowej. 4. Negocjacje w procesie komunikacji. 5. Komunikacja przez autoprezentację.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-63391-50-8
Część I. Istota i narzędzia komunikacji marketingowej: 1. Istota komunikacji marketingowej; 1.1. Definicja komunikacji marketingowej; 1.2. Elementy procesu komunikacji marketingowej. 2. Funkcje komunikacji marketingowej: 2.1. Tradycyjne funkcje komunikacji marketingowej; 2.2. Nowoczesne funkcje komunikacji marketingowej. 3. Mechanizm i modele oddziaływania komunikacji marketingowej: 3.1. Mechanizm oddziaływania komunikacji marketingowej; 3.2. Rodzaj decyzji zakupowej a mechanizm komunikacji marketingowej; 3.3. Modele komunikowania się pomiędzy uczestnikami procesu komunikacji marketingowej. 4. Rodzaje komunikacji marketingowej: 4.1. Alternatywne rodzaje komunikacji marketingowej; 4.2. Zintegrowana komunikacja marketingowa. 5. Narzędzia komunikacji marketingowej: 5.1. Rodzaje narzędzi komunikacji marketingowej; 5.2. Reklama; 5.3. Sprzedaż osobista; 5.4. Promocja sprzedaży; 5.5. Public relations; 5.6. Sponsorowanie (sponsoring); 5.7. Lokowanie produktu (product placement); 5.8. Komunikacja nieformalna w systemie komunikacji marketingowej. 6. Specyfika komunikacji marketingowej różnych kategorii dóbr: 6.1. Podstawy zróżnicowania komunikacji marketingowej dotyczącej różnych kategorii dóbr; 6.2. Specyfika komunikacji marketingowej dóbr zaopatrzeniowych; 6.3. Specyfika komunikacji marketingowej dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku; 6.4. Specyfika komunikacji marketingowej dóbr konsumpcyjnych częstego nabywania; 6.5. Specyfika komunikacji marketingowej w usługach. Część II. Uwarunkowania komunikacji marketingowej: 7. Uwarunkowania po stronie nadawcy komunikacji marketingowej: 7.1. Czynniki wpływające na decyzje przedsiębiorstwa w zakresie komunikacji marketingowej; 7.2. Cele rynkowe przedsiębiorstwa a cele komunikacji marketingowej; 7.3. Rodzaj produktu i charakter marki a komunikacja marketingowa; 7.4. Komunikacja marketingowa w różnych fazach cyklu życia produktu; 7.5. Fazy rozwojowe rynku a komunikacja marketingowa; 7.6. Pozycja rynkowa przedsiębiorstwa i posiadane zasoby a komunikacja marketingowa. 8. Uwarunkowania po stronie adresatów komunikacji marketingowej: 8.1. Czynniki różnicujące adresatów komunikacji marketingowej; 8.2. Cechy demograficzne adresatów a komunikacja marketingowa; 8.3. Styl życia konsumentów a komunikacja marketingowa; 8.4. Proces uczenia się konsumentów a komunikacja marketingowa; 8.5. Motywacje konsumentów a komunikacja marketingowa; 8.6. Postawy konsumentów a komunikacja marketingowa; 8.7. Postawy odbiorców wobec źródeł informacji. 9. Kulturowe uwarunkowania komunikacji marketingowej: 9.1. Kultura w kształtowaniu zachowań nabywców; 9.2. Wpływ kultury materialnej na zachowania nabywców i komunikację marketingową; 9.3. Wpływ kultury niematerialnej na zachowania nabywców i komunikację marketingową; 9.4. Związki między kulturą a treścią i formą komunikacji marketingowej. 10. Prawne uwarunkowania komunikacji marketingowej: 10.1. Źródła regulacji prawnych w zakresie komunikacji marketingowej; 10.2. Prawne uregulowania dotyczące treści i form reklamy; 10.3. Uregulowania prawne dotyczące reklamy produktów sensytywnych; 10.4. Uwarunkowania prawne realizacji reklamy w środkach przekazu; 10.5. Uwarunkowania prawne realizacji promocji sprzedaży; 10.6. Uwarunkowania prawne działań sponsoringowych; 10.7. Uwarunkowania prawne lokowania produktów. 11. Techniczne uwarunkowania komunikacji marketingowej: 11.1. Media jako techniczne środki komunikacji marketingowej; 11.2. Nowe media - pojęcie i specyfika; 11.3. Interaktywne i mobilne kanały komunikacji marketingowej. Część III. Efekty komunikacji marketingowej: 12. Czynniki determinujące efekty komunikacji marketingowej; 12.1. Wieloczynnikowe uwarunkowania efektów komunikacji marketingowej; 12.2. Ukierunkowanie komunikacji marketingowej; 12.3. Projektowanie celów komunikacji marketingowej; 12.4. Wybór treści, formy i źródła komunikatu; 12.5. Zrozumienie mechanizmu odbioru komunikatów marketingowych przez ich adresatów; 12.6. Projektowanie liczby i częstotliwości kontaktów z komunikatem. 13. Modele efektów komunikacji marketingowej: 13.1. Typy modeli objaśniających efekty komunikacji marketingowej; 13.2. Model pomiaru i oceny efektów komunikacji marketingowej. 14. Pomiar i ocena efektów komunikacji marketingowej: 14.1. Skuteczność i efektywność komunikacji marketingowej; 14.2. Pomiar efektów komunikacji marketingowej w fazie poznawczej; 14.3. Pomiar efektów komunikacji marketingowej w fazie afektywnej (emocjonalnej); 14.4. Pomiar efektów komunikacji marketingowej w fazie behawioralnej; 14.5. Pomiar i ocena kapitału marki jako efektu komunikacji marketingowej; 14.6. Ocena niekwantyfikowalnych efektów komunikacji marketingowej; 14.7. Ocena wizerunku marki jako efekt komunikacji marketingowej; 14.8. Ocena jakości relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem jako efekt komunikacji marketingowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-831-4
1. Public relations na tle procesów komunikacji społecznej - podstawowe pojęcia i zależności, 2. Rynkowe zachowania konsumentów - istota i uwarunkowania, 3. Metodyka badań nad podatnością konsumentów na oddziaływania komunikacyjne występujące w public relations., 4. Narzędzia PR i wrażliwość komunikacyjna jako czynniki kształtujące zachowania rynkowe polskich konsumentów, 5. Ocena komunikacyjnej wrażliwości konsumentów w świetle zaprojektowanej skali pomiarowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
ISBN: 978-83-61053-12-5
Marketing: Ewolucja koncepcji marketingu - od praktyki do teorii; Wartość dla klienta a kształtowanie działań marketingowych; Strategie wojenne w marketingu; Neuromarketing źródłem wyższej skuteczności działań przedsiębiorstwa; Marketing sensoryczny; E-marketing; Ekomarketing; Marketing sportowy jako szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo: Współczesne tendencje w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi; Znaczenie innowacyjnych koncepcji zarządzania dla funkcjonowania przedsiębiorstw; Przywództwo czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa; Zasady budowania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa; Podstawowe składniki organizacyjnego uczenia się; Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a cel jego istnienia. Komunikacja: Komunikacja marketingowa - kierunki zmian; Pułapki myślowe w podejmowaniu decyzji; Między rozumem a sercem - rola czynników metapoznawczych; Marketing a efekt placebo; Ambient media jako nowoczesny instrument komunikacji; Promocja sprzedaży - wzrost znaczenia; wykorzystanie zasad percepcji w reklamie prasowej; Kontrowersje wokół reklamy szokującej. Konsumenci: Makroterndy a zachowania konsumentów; Transumeryzm i trysumeryzm i zastosowania; Gender marketing - koncepcja i zastosowania; Model marketingowy GendreTrends
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7417-060-3
1.Koncepcja i uwarunkowania działań marketingowych, 2.Zachowania i segmentacja nabywców oraz badania marketingowe jako podstawa działalności przedsiębiorstwa, 3.Instrumenty marketingu, 4.Zasady tworzenia strategii planu marketingowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-252-3
1.Koncepcja i uwarunkowania działań marketingowych, 2.Zachowania i segmentacja nabywców oraz badania marketingowe jako podstawa działalności przedsiębiorstwa, 3.Instrumenty marketingu, 4.Zasady tworzenia strategii planu marketingowego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1688-4
1. Marketing bezpośredni i interaktywny a typ klienta. 2. Czym jest marketing bezpośredni i interaktywny? 3. Kto korzysta z marketingu bezpośredniego, a kto się nim zajmuje? 4. Strategia marketingu bezpośredniego. 5. Planowanie marketingu bezpośredniego. 6. Baza danych o klientach. 7. Użytkownicy baz danych o klientach. 8. Wykorzystanie baz danych w walce konkurencyjnej. 9. Zastosowanie baz danych o klientach. 10. Segmentacja rynku i badania marketingowe. 11. Opracowanie oferty marketingowej. 12. Przesyłka bezpośrednia. 13. Telemarketing. 14. Zarządzanie relacjami z klientem. 15. Media elektroniczne i audiowizualne. 16. Inne środki komunikacji z klientem. 17. Planowanie kreatywne w marketignu bezpośrednim. 18. Realizacja kampanii pocztowej. 19. Zarządzanie kampanią marketingu bezpośredniego. 20. Testowanie w marketingu bezpośrednim i interaktywnym. 21. Efektywność marketingu bezpośredniego. 22. Zintegrowana komunikacja marketingowa. 23. Czynnik ludzki w marketingu bezpośrednim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X; Nr 54)
1. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku: Utrzymywanie nabywców instytucjonalnych na konkurencyjnych rynkach; Nowe i tradycyjne przejawy oddziaływań społecznych na zachowania konsumentów w procesach zakupu wybranych produktów; Postawy mieszkańców Trójmiasta wobec proekologicznych środków transportu miejskiego; Zachowania klientów na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych; Zachowania klientów hipermarketów a techniki manipulacji; Zachowania konsumentów na rynku artykułów żywnościowych i nie żywnościowych; Seniorzy jako kluczowy segment odbiorców rynku turystycznego - analiza wybranych obszarów zachowań; Zachowania zakupowe turystów zagranicznych na przykładzie Krakowa (wyniki badań ankietowych); Modele konsumpcji w rodzinach studenckich na tle strategii życiowych pokolenia posttransformacyjnego; Czas wolny jako wyraz zachowań konsumenckich młodych Polaków - ujęcie socjokulturowe; Ocena zmian w zachowaniach nabywczych Polaków - miejsca, style i sposoby dokonywania zakupów; Postawy konsumentów wobec reklamy na przykładzie miasta Tarnobrzeg; Charakterystyka klientów na rynku badań rynkowych i marketingowych - wyniki badań ankietowych; Postawy etnocentryczne mieszkańców lubuskiego w świetle badań ankietowych; Marketing skierowany do kobiet a kolor różowy; 2. Młodzi nabywcy jako ewoluujący, przyszłościowy segment: Źródła informacji najczęściej wykorzystywane przez młodych konsumentów podczas podejmowania decyzji nabywczych w Internecie; Młodzi konsumenci jako odbiorcy reklam telewizyjnych; Młodzi konsumenci wobec społecznych instrumentów promocji wykorzystywanych na rynku żywności; Zjawisko konsumpcji impulsywnej wśród młodych nabywców w Polsce; Marketing doświadczeń a zachowania rynkowe młodych nabywców; Zachowania młodych klientów na rynku usług ubezpieczonych; Wpływ dzieci na zachowania nabywcze ich rodziców; Ocena skuteczności programów lojalnościowych w kształtowaniu lojalności segmentu młodych dorosłych; Proces zakupowy młodych nabywców; Czynniki kształtujące zachowania nabywcze młodych konsumentów; 3. Budowanie relacji z nabywcami: Znaczenie przebiegu procesu zakupowego w budowie zadowolenia konsumenta rynku IT; Programy multipartnerskie jako kolejny etap w budowie lojalności konsumentów; Możliwości wykorzystania teorii marketingu relacji w hotelarstwie; Uwarunkowania lojalności nabywców względem jednostek handlu detalicznego; Budowanie relacji wyższego stopnia jako sposób konkurowania na rynku usług hotelarskich; Znaczenie i systemy marketingu wewnętrznego wykorzystywane w działalności firm; Rola "twarzy" w chińskim marketingu relacji - opinie polskich menadżerów pracujących w Chinach; Narzędzia CRM w firmie marketingu bezpośredniego; Wpływ promocji osobistej na sprzedaż ubezpieczeń; Wpływ satysfakcji i lojalności klienta na wyniki finansowe przedsiębiorstw; Możliwości motywowania klientów wewnętrznych banków (w świetle wyników badań); Rozwijanie relacji z nabywcami jako wyraz adaptacji przedsiębiorstw do nowych wyzwań rynkowych; 4. Rola informacji i badań w analizie zachowań nabywczych: Podejście środków-celów w identyfikacji wartości dla klienta - modelowanie strukturalno-sieciowe; Gromadzenie, upowszechnianie i stosowanie informacji rynkowych a wyniki tworzenia nowych produktów; Zastosowanie technik twórczego myślenia w zakładzie opieki zdrowotnej; Kryteria analizy społeczności wirtualnych; Metody pomiaru satysfakcji studentów w praktyce polskich uczelni; Badania marketingowe na etapie wstępnej eliminacji pomysłów na nowe produkty; Nowoczesne metody badań w zakresie interakcji produkt-człowiek; Modele ścieżkowe jako przykładowe metody badania satysfakcji i lojalności klientów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Marketing / Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN: 978-83-01-20194-4
Zawiera: Wstęp. 1. Komunikacja marketingowa w świetle rozwoju Internetu – podstawy teoretyczne: 1.1. Proces komunikacji – istota, elementy i ich znaczenie; 1.2. Istota komunikacji marketingowej – ujęcie definicyjne; 1.3. Rodzaje komunikacji marketingowej w ujęciu modelowym; 1.3.1. Charakterystyka rynków B2B iB2C w aspekcie komunikacji marketingowej; 1.3.2. Modele komunikacji marketingowej na rynkach B2B i B2C; 1.4. Formy komunikacji marketingowej; 1.4.1. Rodzaje i istota form komunikacji marketingowej; 1.4.2. Formy komunikacji marketingowej na rynkach B2B iB2C; 1.5. Teoria komunikacji internetowej (computer mediated communication theory) w kontekście wybranych teorii komunikacji. 2. Nowe media jako środowisko komunikacji marketingowej: 2.1. Świat 3.0 w kontekście rozwoju Internetu; 2.2. Istota i charakterystyka nowych mediów; 2.3. Media społecznościowe jako rodzaj nowych mediów; 2.3.1. Media społecznościowe – istota i znaczenie; 2.3.2. Cechy i funkcje mediów społecznościowych; 2.3.3. Rodzaje mediów społecznościowych w świetle wybranych klasyfikacji; 2.4. Możliwości zastosowania nowych mediów w komunikacji marketingowej – ujęcie teoretyczne; 2.4.1. Teoretyczne podstawy wykorzystania nowych technologii z perspektywy indywidualnych użytkowników – model akceptacji technologii; 2.4.2. Wykorzystanie nowych mediów w strategiach marketingowych przedsiębiorstw – nowe koncepcje marketingowe; 2.5. Możliwości zastosowania nowych mediów w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw na rynkach B2B i B2C. 3. Uwarunkowania wykorzystania nowych mediów w procesach internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw: 3.1. Klasyfikacja determinant wykorzystania nowych mediów w międzynarodowej komunikacji marketingowej; 3.2. Determinanty endogeniczne; 3.2.1. Stopień internacjonalizacji przedsiębiorstwa; 3.2.3. Wielkość przedsiębiorstwa; 3.2.2. Rodzaj produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo; 3.3.Determinanty egzogeniczne; 3.3.1. Czynniki ekonomiczne; 3.3.2. Czynniki technologiczne; 3.3.3. Czynniki demograficzne; 3.3.4. Czynniki kulturowe; 3.3.5. Czynniki polityczno-prawne. 4. Nowe media a skuteczność i efektywność komunikacji marketingowej: 4.1. Efekty komunikacji marketingowej – próba identyfikacji; 4.2. Efekty, efektywność i skuteczność komunikacji marketingowej w wymiarze działania całego przedsiębiorstwa – dylematy interpretacyjne; 4.3. Pomiar skuteczności i efektywności komunikacji marketingowej – metody i wskaźniki; 4.4. Skuteczność i efektywność komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych – zagadnienia pomiaru. 5. Nowe media w komunikacji marketingowej a efekty działalności przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym – założenia badawcze: 5.1. Metodyka badania; 5.1.1. Pytania badawcze, cel główny i cele szczegółowe; 5.1.2. Zakres badań i hipotezy badawcze; 5.1.3. Metoda badawcza i dobór próby; 5.2. Determinanty wykorzystania nowych mediów w komunikacji marketingowej na rynku międzynarodowym – schemat zależności; 5.3. Charakterystyka próby badawczej. 6. Nowe media w komunikacji marketingowej badanych przedsiębiorstw na rynkach B2B – wyniki badań empirycznych: 6.1. Rodzaje nowych mediów w komunikacji badanych przedsiębiorstw z zagranicznym partnerem biznesowym; 6.2.Determinanty wykorzystania przez badane przedsiębiorstwa nowych mediów w komunikacji z zagranicznym partnerem biznesowym; 6.3. Cechy nowych mediów i zakres ich wykorzystania przez badane przedsiębiorstwa w komunikacji z zagranicznym partnerem biznesowym. 7. Nowe media w komunikacji marketingowej badanych przedsiębiorstw na rynkach B2C – wyniki badań empirycznych: 7.1. Nowe media w komunikacji badanych przedsiębiorstw z zagranicznym partnerem biznesowym; 7.1.1. Rodzaje nowych mediów; 7.1.2. Determinanty egzo- i endogeniczne w wykorzystaniu nowych mediów; 7.1.3. Cechy nowych mediów i zakres ich wykorzystania; 7.2. Nowe media w komunikacji z zagranicznym odbiorcą masowym; 7.2.1. Rodzaje nowych mediów; 7.2.2. Determinanty egzo- i endogeniczne; 7.2.3. Cechy nowych mediów i efekty ich wykorzystania; 7.2.4. Zależności pomiędzy wykorzystaniem nowych mediów w komunikacji a czynnikami endo- i egzogenicznymi – podsumowanie. 8. Znaczenie nowych mediów w komunikacji międzynarodowej – studia przypadków: 8.1. Kukliki Felt Design Studio; 8.2. TOPMET Light; 8.3. Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o.; 8.4. LUG Light Factory Sp. z o.o.; 8.5. Avella Sp. z o.o.; 8.6. Advanced Graphene Products Sp. z o.o. 8.7. Znaczenie nowych mediów w komunikacji na rynkach zagranicznych – podsumowanie studiów przypadków. Zakończenie. Bibliografia. Spis rysunków. Spis tabel. Spis zdjęć. Aneks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7252-304-5
1. Rola opakowań w komunikacji rynkowej. 2. Konsumeryzm i polityka wobec konsumentów. 3. Wymagania stawiane produktom i opakowaniom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia konsumentów. 4. Wymagania stawiane produktom i opakowaniom w realizacji prawa konsumentów do rzetelnej informacji. 5. Wymagania stawiane opakowaniom w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 6. Rola opakowań w procesie doskonalenia edukacji konsumentów. 7. Wymagania stawiane produktom i opakowaniom w zakresie ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. 8. Kierunki działań w polityce konsumenckiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-223-9
1. Teoretyczne podstawy marketingu. 2. Warunki działania firmy w gospodarce rynkowej. 3. Konsument i jeo zachowanie na rynku. 4. Marketingowy system informacyjny. 5. Badania marketingowe. 6. Produkt i proces jego rozwoju. 7. Cena i sposoby jej ustalania. 8. Dystrybucja. 9. Komunikacja marketingowa. 10. Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again