Form of Work
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(7)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(5)
Author
Bałuk-Ulewiczowa Teresa
(1)
Bula Danuta
(1)
Chrobak Marzena
(1)
Chrąchol-Barczyk Urszula
(1)
Coghen Monika
(1)
Cywińska Małgorzata (1958- )
(1)
Czopek Jakub
(1)
Domagała Aneta
(1)
Dusza Bożena
(1)
Gibińska-Marzec Marta
(1)
Godawa Grzegorz
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Gracz Leszek
(1)
Gurba Ewa
(1)
Hallada Marek
(1)
Kalemba Marcelina
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kocór Maria
(1)
Kosz-Szumska Justyna
(1)
Kowalewski Michał
(1)
Kowalik-Paluch Katarzyna
(1)
Kryk Gabriela
(1)
Krzyżyk Danuta
(1)
Lubas-Bartoszyńska Regina
(1)
Lęgowicz Aleksandra
(1)
Malinowska Ewa
(1)
Mamroł Andrzej
(1)
Mańczak-Wohlfeld Elżbieta
(1)
Musiał Emilia
(1)
Niesporek-Szamburska Bernadeta
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Olszewska Agnieszka
(1)
Ostrowska Izabela
(1)
Ostrowska Małgorzata
(1)
Ostrowski Kazimierz
(1)
Przewoźnik Sylwia
(1)
Rosa Grażyna (1968- )
(1)
Rzewucka Paulina
(1)
Sadowska Elżbieta
(1)
Sitek Emilia J
(1)
Siwek Ryszard
(1)
Synowiec Helena
(1)
Słupińska Kamila
(1)
Urbańska Magda
(1)
Waloszek Danuta (1947- )
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Wereszczyńska Katarzyna
(1)
Widłak Stanisław
(1)
Wierzchosławska Agnieszka
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Komunikacja werbalna
(10)
Język polski
(3)
Komunikacja niewerbalna
(3)
Mowa
(3)
Język dziecka
(2)
Kompetencje komunikacyjne
(2)
Komunikacja interpersonalna
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Negocjacje
(2)
Przydatność zawodowa
(2)
Uczniowie
(2)
Aktywność fizyczna
(1)
Autyzm
(1)
Badania naukowe
(1)
Barwy
(1)
Choroba Alzheimera
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko w wieku przedszkolnym
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
E-learning
(1)
Edukacja informacyjna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Egalitaryzm
(1)
Etyka biznesu
(1)
Fonoholizm
(1)
Goślicki, Wawrzyniec
(1)
Grupy społeczne
(1)
Hermeneutyka
(1)
Historia wychowania
(1)
Informacja
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Język angielski
(1)
Język środowiskowy polski
(1)
Kompetencje intrapersonalne
(1)
Komunikacja internetowa
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Komunikacja wizualna
(1)
Konflikt
(1)
Konflikt szkolny
(1)
Konsumenci
(1)
Kryzys edukacji
(1)
Kształcenie
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Literatury europejskie
(1)
Literatury francuskojęzyczne
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Metoda projektów
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Młodzi dorośli
(1)
Nauczanie języków obcych
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nauczyciele
(1)
Poczucie własnej skuteczności
(1)
Pokolenie Z
(1)
Postawy
(1)
Praca socjalna
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Przekłady polskie
(1)
Psychologia rozwojowa
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój emocjonalny
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Samokształcenie
(1)
Savoir-vivre
(1)
Shakespeare, William
(1)
Shelley, Percy Bysshe
(1)
Sport
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Słownik języka angielskiego
(1)
Słowniki wyrazów obcych
(1)
Słowotwórstwo
(1)
Terapia uzależnień
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Umowa
(1)
Usługi
(1)
Wdzięczność
(1)
Wsparcie edukacyjne
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zarządzanie oświatą
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Śmierć
(1)
Życiorysy urzędowe
(1)
Subject: work
De optimo senatore
(1)
Hamlet
(1)
Nowa Sztuka (czasopismo)
(1)
Subject: time
1501-
(1)
1601-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
1945-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okolice)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Węgry
(1)
Śródziemnomorski, region
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(3)
Dramat angielski
(1)
Korespondencja urzędowa
(1)
Literatura belgijska
(1)
Literatura polska
(1)
Monografia
(1)
Poezja angielska
(1)
Poezja polska
(1)
Raport z badań
(1)
Wydawnictwa urzędowe
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(3)
Historia
(1)
Językoznawstwo
(1)
Psychologia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
10 results Filter
Book
In basket
(Logopedia XXI Wieku)
ISBN: 978-83-7744-172-5
Zawiera: Część I. Choroba Alzheimera jako choroba otępienia. 1: Choroba Alzheimera w świetle aktualnych kryteriów diagnostycznych; 2: Obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa choroby Alzheimera o późnym i wczesnym początku. Część II. Komunikacja językowa i jej zaburzenia w chorobie Alzheimera. 3: Mowa w chorobie Alzheimera; 4: Zaburzenia językowych sprawności systemowych w chorobie Alzheimera; 5: Zaburzenia sprawności dialogowych w chorobie Alzheimera. Charakterystyka; 6: Zaburzenia sprawności monologowych w chorobie Alzheimera. Charakterystyka na materiale języka polskiego; 7: Zaburzenia językowej sprawności społecznej i sytuacyjnej w chorobie Alzheimera. Charakterystyka na materiale języka polskiego; 8: Komunikacja pisemna w chorobie Alzheimera; 9: Neuropsychologiczna diagnoza funkcji poznawczych i językowych w chorobie Alzheimera; 10: Diagnostyka różnicowa afazji pierwotnej postępującej w przebiegu choroby Alzheimera. Część III. Usprawnienie komunikacji językowej w chorobie Alzheimera. 11: Niefarmakologiczne metody terapii w chorobie Alzheimera; 12: Terapia pośrednia w otępieniu. Programy terapii; 13: Bariery w terapii pośredniej. Problemy w komunikowaniu się z chorym; 14: Memory books w opiece logopedycznej nad pacjentem z chorobą Alzheimera. Zastosowanie w terapii pośredniej; 15: Memory books w terapii bezpośredniej. Wskazania do pracy logopedycznej; 16: Terapia bezpośrednia. Wykorzystanie metody zanikających podpowiedzi i bezbłędnego uczenia się; 17: Stymulowanie aktywności językowej chorego. Rodzaje ćwiczeń językowych w ramach terapii bezpośredniej; 18: Terapia pacjentów z wariantem logopenicznym afazji pierwotnej postępującej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nauczyciele-Nauczycielom / red. nauk. Bronisława Dymara ; Tom 13)
ISBN: 83-7308-000-7
1. Komunikacja językowa dzieci: O nabywaniu doświadczeń językowych przez dziecko; Manifestowanie przynależności do grupy w komunikacji językowej; Kontakt językowy nauczyciel- uczeń a kształcenie sprawności językowej; Wpływ sytuacji motywacyjnej na kształcenie u dzieci postaw twórczych wobec języka; Kształcenie językowe dziecka jako przygotowanie do odbioru i tworzenia zróżnicowanych komunikatów; 2. Twórczość językowa dzieci: Uwarunkowania twórczych możliwości dziecka; Dzieci Pisza wiersze; Językowy obraz przyrody w wierszach dzieci- jesień i zima; Dzieci Pisza listy; Językowy wizerunek św. Mikołaja; 3. Uczeń wśród słów, związków frazeologicznych i regionalnych odmian polszczyzny: Neologizmy słowotwórcze w języku dzieci i młodzieży; Związki frazeologiczne w zasobie leksykalnym uczniów; Konstrukcje porównawcze w wypowiedziach uczniowskich; O regionalnych uwarunkowaniach sprawności językowej uczniów; 4. Uczeń w krainie ortografii: Zasady polskiej ortografii; Wybrane determinanty sprawności ortograficznej; Rodzaje ćwiczeń ortograficznych; Błędy ortograficzne; Specyficzne trudności w pisaniu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7523-779-5 (całość)
Temat: Nowa Sztuka (czasopismo) ; Edukacja medialna ; Kształcenie ; Młodzi dorośli ; Nauczanie zintegrowane ; Wychowanie przedszkolne ; Szkolnictwo ; Nauczyciele ; Egalitaryzm ; Dostęp do oświaty ; Mediacja szkolna ; Konflikt szkolny ; Poczucie własnej skuteczności ; Uczniowie ; Metoda projektów ; Współdziałanie ; Zarządzanie oświatą ; Czasopismo pedagogiczne ; Historia wychowania ; Innowacje pedagogiczne ; Badania naukowe ; Zmiana społeczna ; Komunikacja werbalna ; Komunikacja interpersonalna ; Wsparcie społeczne ; Rodzice ; Komunikacja niewerbalna ; Dziecko w wieku wczesnoszkolnym ; Nauczanie początkowe ; Wsparcie edukacyjne ; Rozwój psychofizyczny dziecka ; Twórczość dzieci i młodzieży ; Dyscyplina szkolna ; Metody wychowawcze ; Wychowanie estetyczne ; Kryzys edukacji ; Edukacja informacyjna ; Społeczeństwo informacyjne ; Rozwój emocjonalny ; Fonoholizm ; Terapia uzależnień ; Profilaktyka szkolna ; Komunikacja internetowa ; Informacja ; Studenci ; Komunikacja wizualna ; Barwy ; E-learning ; Hermeneutyka ; Motywacja uczenia się ; Samokształcenie ; Praca socjalna ; Wdzięczność ; Pokolenie Z ; Postawy ; Inteligencja emocjonalna ; Kształcenie nauczycieli ; Przydatność zawodowa ; Aktywność fizyczna ; Wychowanie w rodzinie ; Sport ; Radzenie sobie ze stresem ; Województwo podkarpackie (1999- ) ; Rzeszów (woj. podkarpackie) ; Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) ; Polska ; Węgry ; Kraków (woj. małopolskie ; okolice) ; Opole (woj. opolskie) ; Praca zbiorowa
Wstęp. Część I. Organizacja pracy w szkole. Rozdział 1. Szkoła równych szans? (raport z badań wśród nauczycieli). Rozdział 2. Mediacje w szkole jako forma wsparcia w środowisku oświatowym – w opiniach młodzieży akademickiej. Rozdział 3. Siła czy wytrwałość? – Pytania o czynniki warunkujące poczucie sprawstwa. Rozważania w świetle wyników badań własnych. Rozdział 4. Tworzenie projektu edukacyjnego – współdziałanie czy zakamuflowana praca indywidualna? Rozważania w kontekście wyników badań własnych. Rozdział 5. Problemy kierowania szkołą na łamach „Nowej Szkoły” (1945-2017). Część II. Kompetencje i obszary pracy nauczyciela we współczesnej szkole. Rozdział 1. Znane i nieznane wymiary innowacji nauczycielskiej. Kontekst badawczy. Rozdział 2. Wspierające wymiary komunikacji językowej w praktyce edukacyjnej szkoły i w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela. Rozdział 3. Pedagogiczne uwarunkowania relacji interpersonalnych rodziców i nauczycieli wybranych szkół podstawowych. Rozdział 4. Znaczenie dotyku w edukacji. Model węgierski. Część III. Potencjał edukacji przedszkolnej i zintegrowanej. Rozdział 1. Prawo dziecka do nauki w edukacji wczesnoszkolnej. Rozdział 2. „What we will learn in our youth…” – that it to say, to reasonably support the development of a child’s creative potential. Rozdział 3. Dyscyplina w przedszkolu – wspólne ustalanie zasad czy narzędzie do kierowania grupą? Rozdział 4. Wartości estetyczne przyrody w wytworach plastycznych uczniów kończących edukację wczesnoszkolną. Część IV. Edukacja medialna w instytucjach edukacyjnych. Rozdział 1. Edukacja w społeczeństwie technokratycznym i informacyjnym. Spojrzenie krytyczne i horyzontalne. Rozdział 2. Edukacja cyfrowa, czyli jaka? Rozdział 3. Emocjonalne funkcjonowanie „cyfrowych” uczniów we wczesnym wieku szkolnym. Rozdział 4. Profilaktyka i terapia fonoholizmu wśród uczniów szkół podstawowych. Rozdział 5. Poszukiwanie informacji przez studentów – raport z badań pilotażowych. Rozdział 6. Uczenie się nie musi być monochromatyczne. Kolor jako czynnik mogący wspomagać uczenie się. Część V. Młodzi dorośli jako podmiot oddziaływań edukacyjnych. Rozdział 1. Przeżycie – przebudzenie – przemiana. Inicjacyjne dynamizmy egzystencji ludzkiej w motywowaniu studentów pedagogiki i pracy socjalnej do (samo)doskonalenia kompetencji hermeneutycznych. Rozdział 2. Pojęcie wdzięczności w opinii osób u progu dorosłości. Rozdział 3. Inteligencja emocjonalna studentów – przyszłych nauczycieli. Rozdział 4. Wybrane problemy aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – kontekst doświadczeń sportowych i wychowania rodzinnego. Rozdział 5. About the need of preparation of candidates for teachers for cooping with stress at school and supporting students in this range.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-327-4
1. Wiadomości wstępne o komunikacji; 2. Klasyfikacja potrzeb człowieka i ich charakterystyka; 3. Komunikacja interpersonalna; 4. Komunikacja werbalna i niewerbalna; 5. Typologia zachowań klientów; 6. Komunikacja międzynarodowa i międzykulturowa; 7. Podróż psychologiczna; 8. Konflikty międzyludzkie - główne ich przyczyny w miejscu pracy; 9. Różne role w grupie; 10. Negocjacje; 11. Etyka w relacji z drugim człowiekiem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-65648-49-5
Wstęp; 1. Wprowadzenie do negocjacji 1.1. Istota negocjacji – definicje, rodzaje, zasady 1.2. Cechy i umiejętności negocjatora oraz typy negocjatorów 1.3. Style negocjacyjne 1.4. Konflikt w negocjacjach 1.5. Postawa asertywna w procesie negocjacji 2. Fazy procesu negocjacji 2.1. Proces negocjacji i jego fazy 2.2. Faza przygotowania do negocjacji 2.3. Faza otwarcia negocjacji 2.4. Faza negocjacji właściwych 2.5. Faza zamknięcia i sytuacja ponegocjacyjna 3. Techniki negocjacyjne 3.1. Istota technik negocjacyjnych 3.2. Techniki otwarcia negocjacji 3.3. Techniki właściwej części negocjacji 3.4. Techniki zamknięcia negocjacji 3.5. Podsumowanie technik negocjacji 4. Komunikacja w negocjacjach 4.1. Istota komunikacji 4.2. Kanały komunikacji 4.3. Modele i elementy procesu komunikacji 4.4. Czynniki oddziaływania na proces komunikacji w negocjacjach 4.5. Efektywność procesu komunikacji 5. Komunikacja werbalna 5.1. Istota komunikacji werbalnej 5.2. Zadawanie pytań 5.3. Argumentacja i perswazja 5.4. Rozmowa telefoniczna 6. Umiejętność słuchania w komunikacji i negocjacjach 6.1. Negocjacje jako rodzaj komunikacji międzyludzkiej 6.2. Typy procesu słuchania 6.3. Etapy procesu słuchania 6.4. Korzyści z aktywnego słuchania w negocjacjach 6.5. Bariery utrudniające proces słuchania 6.6. Techniki usprawniające proces słuchania 7. Komunikacja niewerbalna 7.1. Definicja, funkcje, znaczenie komunikacji niewerbalnej 7.2. Kanały i elementy ekspresji niewerbalnej 7.3. Mimika oraz kontakt wzrokowy 7.4. Gestyka 7.5. Postawa ciała 7.6. Prosemika (dystans względem innych) 8. Komunikacja międzykulturowa w negocjacjach międzynarodowych (Izabela Ostrowska) 8.1. Znaczenie odmienności kulturowych w negocjacjach 8.2. Podział kultur biznesowych na świecie 8.2.1. Kultury propartnerskie i protransakcyjne – podejście do prowadzenia rozmów biznesowych 8.2.2. Podejście do ceremoniału i hierarchii 8.2.3. Kultury monochroniczne i polichroniczne – podejście do czasu i jego planowania 8.2.4. Kultury ekspresyjne lub powściągliwe – podejście do procesu komunikacji 8.3. Europejska kultura biznesowa 8.3.1. Niemieccy negocjatorzy 8.3.2. Brytyjscy negocjatorzy 8.3.3. Francuscy negocjatorzy 8.3.4. Włoscy negocjatorzy 8.3.5. Hiszpańscy negocjatorzy 8.3.6. Szwedzcy negocjatorzy 8.3.7. Szwajcarscy negocjatorzy 8.3.8. Polska kultura biznesowa 8.4. Wschodnia kultura biznesowa 8.5. Amerykańska kultura biznesowa 8.6. Dalekowschodnia kultura biznesowa 8.7. Arabska kultura biznesowa 9. Elementy savoir-vivre’u w negocjacjach 9.1. Savoir-vivre na co dzień 9.2. Wizytówki 9.3. Ubiór 10. Komunikacja elektroniczna 10.1. Istota komunikacji elektronicznej 10.2. Komunikacja przez e-mail 10.3. Komunikacja przez Web 2.0 i kanały mediów społecznościowych 10.4. Komunikacja przez urządzenia mobilne 10.5. Komunikacja przez własną stronę internetową; Zakończenie; Bibliografia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Polacy na grobie Shelleya; Obecność traktatu Goślickiego w Szekspirowskich „Hamletach”; Obraz komunikacji językowej w basenie Morza Śródziemnego w wiekach średnich według literatury rycerskiej i pielgrzymiej; Umieranie i śmierć na scenie jako potencjalny znak sceniczny w dramatach Szekspira; Uwagi na temat „Słownika zapożyczeń angielskich w polszczyźnie”; o obecności nieobecnego albo o nieobecności obecnego, czyli o literaturze belgijskiej frankofonów w Polsce - próba bilansu; Czy Umberto Eco był autobiografem?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 244)
ISBN: 978-83-232-3105-9
Zawiera: Cz. I Podstawy rozwoju językowego i komunikacyjnego dziecka: Opanowywanie języka i mowy przez dziecko; Konteksty komunikowania kreowane przez rodzinę (kilka uwag i problemów inspirowanych teorią Basila Bernsteina); Rozwój językowych kompetencji dzieci w świetle kompetencji pedagogów; Dialog krytyczny w edukacji wczesnoszkolnej. Cz. II Czynności językowe dziecka w wybranych kontekstach: Rozwijanie sprawności językowych dziecka; Słów kilka o rozwijaniu sprawności językowych na przykładzie elementarzy Józefa Chociszewskiego 91837-1914); Warunki rozwoju słuchowej kompetencji komunikacyjnej małego dziecka; Koncepcja kształcenia językowego w metodzie Marii Montessori; Kompetencje językowe dzieci z uszkodzeniami słuchu w wieku wczesnoszkolnym. Cz. III Właściwości języka i uwarunkowania kompetencji językowych oraz komunikacyjnych dziecka: Twórczy wymiar aktywności językowej dziecka; Językowy obraz świata zwierząt w literaturze dla dzieci. Analiza na wybranym przykładzie; Rola książki i czasopisma w życiu dziecka - o potrzebie rozbudzania zainteresowań czytelniczych najmłodszego pokolenia; Świat wyrazów w książkach dla dzieci - aspekt poznawczy; Język Internetu w kontekście rozwoju kompetencji komunikacyjnych dziecka. Od wzbogacania komunikacji tekstowej do spłaszczania języka? Cz. IV Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dzieci w obszarze języka obcego: Rozwijanie kompetencji językowych dzieci z tubylczych mniejszości etnicznych. Wybrane przykłady z Kanady i Grenlandii; Drama w edukacji i opanowywaniu języka obcego; Nauczanie języka niemieckiego w aspekcie wymowy - pomiędzy tradycją a wymogami jutra; Nauczanie języka obcego dzieci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski , ISSN 1233-6408 ; Nr 297)
ISBN: 83-88796-31-3
Zawiera: Wprowadzenie; 1. Komunikacja w administracji: Pojęcie administracji i sfery jej działania; Kulturowe tło działań administracji; Zróżnicowanie komunikacji; Przemiany w komunikacji po 1989 r.; 2. Wypowiedź administracyjna jako makroakt mowy: Założenia analizy; Illokaucja i moc illokaucyjna administracyjnych aktów mowy; Administracyjne makroakty mowy; 3. Gatunkowe wzorce wypowiedzi administracyjnych: Rozporządzenie i zarządzanie; Regulamin; decyzja administracyjna; Umowa (kontrakt); Podanie; Życiorys; 4. Wzorce działania a ich wykonanie; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-235-4244-5
Zawiera: Wstęp; I. Kształtowanie się kompetencji komunikacyjnej u dzieci 1. Język, mowa, komunikacja 2. Kompetencja komunikacyjna 3. Periodyzacja rozwoju kompetencji komunikacyjnej 4. Kształtowanie się kompetencji komunikacyjnej u dzieci II. Autyzm – charakterystyka zaburzenia 1. Autyzm – problemy terminologiczne 2. Etiologia autyzmu 3. Objawy autyzmu III. Zachowania komunikacyjne dzieci z autyzmem 1. Przedjęzykowe stadium komunikacji dzieci z autyzmem 2. Niewerbalne zachowania komunikacyjne 3. Werbalne zachowania komunikacyjne IV. Metodologia badań własnych V. Deficyty kompetencji komunikacyjnej badanych dzieci 1. Kompetencja werbalna (językowa) 2. Umiejętności interakcyjne 3. Kompetencja społeczno-kulturowa 4. Kompetencja pragmatyczna 5. Kompetencja emocjonalna 6. Kompetencja poznawcza 7. Kompetencja symboliczna 8. Kompetencja metakomunikacyjna 9. Kompetencja korekcyjna (korygująca) VI. Rewizja zachowań uznanych za charakterystyczne dla osób z autyzmem 1. Echolalie 2. Stereotypie językowe 3. Powtarzające się aktywności językowe 4. Trudności z używaniem zaimków osobowych 5. Niezwykłe, osobliwe używanie słów VII. Wnioski i postulaty badawcze; Bibliografia; Spis tabel; Aneks.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again