Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Author
Kolczyński Mariusz
(2)
Andruszko Robert
(1)
Dobek-Ostrowska Bogusława
(1)
Huddy Leonie
(1)
Jarvis Robert
(1)
Sears David S
(1)
Sztumski Janusz
(1)
Wiszniowski Robert
(1)
Year
2000 - 2009
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Marketing polityczny
(3)
Polityka
(3)
Komunikacja polityczna
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Grupy społeczne
(1)
Kampania wyborcza
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7164-245-8
1. Wstęp; 2. Kształtowanie opinii, postaw i zachowań ludzi; 3. Proces oddziaływania na ludzi; 4. Środki oddziaływania na myślenie, postawy i zachowania; 5. Co warunkuje skuteczność propagandy lub reklamy? ; 6. Marketing polityczny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Polityka / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 978-83-233-2536-9
1. Psychologie leżące u podstaw psychologii politycznej. 2. Modele podejmowania decyzji. 3. Rozwój polityczny w okresie dzieciństwa i w wieku dorosłym. 4. Osobowość a zachowanie polityczne. 5. Ewolucyjne podejścia do zachowań politycznych. 6. Psychologia emocji i polityki. 7. Retoryka polityczna. 8. Psychologia polityczna a polityka zagraniczna. 9. Teoria obrazu i interakcje strategiczne w dziedzinie stosunków międzynarodowych. 10. Analiza konfliktów i ich rozwiązywanie. 11. Komunikacja i polityka w epoce informacji. 12. Wizerunki poityczne: tworzenie i sterowanie. 13. Przetwarzanie informacji a opinia publiczna. 14. Wartości, ideologia i strukturyzacja postaw politycznych. 15. Tożsamość grupowa a spójność polityczna. 16. Uprzedzenia i wrogość między grupami. 17. Teoretyczne ujęcie płci kulturowej w badaniach z dziedziny psychologii politycznej. 18. Edukacja i obywatelstwo demokratyczne w zmieniającym się świecie. 19. Kolektywne działanie polityczne. 20. Ludobójstwo, masowe mordy i uporczywe konflikty: źródła, rozwój, zapobieganie i przezwyciężanie. 21. Jak uwolnić politologię od niej samej?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2526)
ISBN: 978-83-226-1656-7
1. Komunikowanie polityczne 2. Strategie komunikowania politycznego 2.1 Polityczne strategie komunikacyjne - podstawowe pojęcia 2.2 Typologia politycznych strategii komunikacyjnych 3. Polityczne strategie propagandowe 3.1 Wczesne strategie propagandowe w komunikowaniu politycznym 3.2 Nowoczesne strategie propagandy politycznej 3.3 Polityczne strategie propagandowe - teoretyczne założenia koncepcji oddziaływania propagandowego 4. Geneza i rozwój koncepcji politycznego komunikowania marketingowego 4.1 Polityczne kampanie premodernizacyjne - w poszukiwaniu efektywnej formuły komunikowania rynkowego 4.2 Kampanie polityczne ery telewizyjnej 4.3 Modernizacja/amerykanizacja kampanii politycznych w Europie 5. Charakter przeobrażeń strategii komunikowania politycznego 6. Polityczne kampanie komunikacyjne w ujęciu marketingowym 6.1 Egzogenne czynniki warunkujące przebieg kampanii politycznych 6.1.1 Odbiorcy komunikowania politycznego jako podmiot rynkowy 6.1.2 Środki masowego przekazu a polityczne komunikowanie marketingowe 6.2 Endogenne czynniki warunkujące przebieg kampanii politycznych 6.3 Etapy politycznej kampanii komunikacyjnej w ujęciu marketingowym 7. Strategie politycznych kampanii komunikacyjnych zorientowanych marketingowo 8. Badania rynku politycznego - informacyjne podstawy strategii komunikacyjnych 8.1 Segmentacja rynku politycznego 9. Kreowanie i pozycjonowanie oferty politycznej 9.1 Długookresowe rynkowe strategie komunikacyjne 9.1.1 Proces pozycjonowania indywidualnego i mieszanego - długookresowe rynkowe strategie indywidualne 9.1.2 Długookresowe rynkowe strategie komunikacyjne zbiorowych aktorów politycznych 10. Strategie komunikacyjne w kampaniach politycznych - strategie krótkookresowe (limitowane czasowo) 10.1 Tradycyjne (bezpośrednie) strategie komunikacyjne w kampaniach politycznych 10.2 Polityczne strategie komunikacyjne zorientowane na media masowe 10.2.1 Strategia komunikacyjna w mediach płatnych - polityczna strategia reklamowa 10.2.2 Medialne strategie komunikacyjne w czasie nieodpłatnym 11. Perspektywy rozwoju koncepcji strategicznego komunikowania politycznego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Kreatywność)
Komunikowanie publiczne, Obszar komunikowania publicznego, Organizacja komunikowania publicznego, Społeczne kampanie komunikacyjne, Komunikowanie polityczne, Istota komunikowania politycznego, Kampania polityczna i wyborcza jako formy komunikowa- nia politycznego, Uczestnicy kampanii politycznej i wyborczej, Organizacja kampanii wyborczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again