Form of Work
Książki
(22)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(20)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(20)
Author
Andrzejewski Bolesław
(1)
Bolten Jürgen
(1)
Buras-Marciniak Anetta
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Crapo Richard H
(1)
Cynarski Wojciech J
(1)
Danecki Janusz
(1)
Flis Andrzej
(1)
Gorzeń-Mitka Iwona
(1)
Goźdź-Roszkowski Stanisław
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Hampden-Turner Charles
(1)
Ignatowski Grzegorz
(1)
Jagodziński Waldemar
(1)
Jegorow Dorota
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kainacher Katarzyna
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Kasperska Iwona
(1)
Kassay Štefan
(1)
Kopeć Katarzyna Dorota
(1)
Kraus Ewa (1971- )
(1)
Krieger-Kneja Jolanta
(1)
Król Marcin
(1)
Kubitsky Jacek
(1)
Leathers Dale G
(1)
Malátek Vojtěch
(1)
Mazur Jan
(1)
Nowak Agnieszka
(1)
Nurzyńska Anna
(1)
Nęcki Zbigniew
(1)
Paleczny Tadeusz
(1)
Paprocka-Piotrowska Urszula
(1)
Parkes Aneta
(1)
Posern-Zieliński Aleksander
(1)
Price William F
(1)
Puczkowski Benedykt
(1)
Ratajczak Magdalena
(1)
Ryniejska-Kiełdanowicz Marta
(1)
Sipa Monika
(1)
Sitek Marcin
(1)
Skibiński Andrzej
(1)
Skorus Piotr
(1)
Staszewska Jolanta (1960- )
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Szerląg Alicja
(1)
Szopski Marek
(1)
Trompenaars Fons
(1)
Trzcińska Magdalena
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Winkler Renata
(1)
Zaporowski Andrzej
(1)
Zasępa Piotr
(1)
Čemerková Šárka
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Ślęczka Kazimierz
(1)
Żuchelkowska Alicja
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(17)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Komunikacja międzykulturowa
(23)
Komunikacja społeczna
(6)
Pluralizm społeczny
(6)
Kultura
(4)
Stosunki interpersonalne
(4)
Komunikacja niewerbalna
(3)
Interakcje społeczne
(2)
Kadry
(2)
Odmienność kulturowa
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Controlling
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dwujęzyczność
(1)
Dziecko
(1)
Dziennikarstwo
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Europa
(1)
Hotelarstwo
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Joga
(1)
Język
(1)
Języki
(1)
Kobieta
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja miejska
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Komunikacja sołeczna
(1)
Komunikacja symboliczna
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Konfucjanizm
(1)
Kultura islamu
(1)
Menedżerowie
(1)
Mentoring
(1)
Migracje
(1)
Motywacja pracy
(1)
Negocjacje
(1)
Nieruchomości
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Polska
(1)
Private equity
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Public relations
(1)
Reklama
(1)
Sport
(1)
Spostrzeganie interpersonalne
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Stres
(1)
Struktura społeczna
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Targi i wystawy
(1)
Tolerancja
(1)
Turystyka
(1)
Uprzedzenia
(1)
Venture capital
(1)
Walka wręcz
(1)
Wartość
(1)
Zachowanie
(1)
Zarządzanie międzykulturowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie wiekiem
(1)
Zarządzanie zmianą
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
(Seria Kulturoznawswto ; Nr 8)
ISBN: 83-232-1653-3
1. Konstrukcja strategii: między kulturą a komunikacją. 2. Malinowski o kontakcie kulturowym. 3. Davidson o komunikacji międzyludzkiej. 4. Kontakt Malinowskiego a komunikacja Davidsona. 5. Co to jest komunikacja międzykulturowa? 6. Konsekwencje strategii dopuszczającej komunikację międzykulturową. 7. Człowiek w kontekście relacji między kulturą a komunikacją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Tradycji ; Nr 63)
ISBN: 978-83-89973-61-0
1. Zarys provblematyki, 2. Metodologiczne problemy podjętych badań, 3. Ogólna charakterystyka badanych, 4. Wyniki badań i analiz: postrzeganie środowiska dwujęzycznego przez dziecko z rodziny bilingwalnej - grupa A, 5. Wyniki badań i analiz: funkcjonowanie dziecka w dwujęzycznym środowisku w ocenie rodziców - grupa B.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-232-1640-1
1. Kultura-komunikacja-interkulturowość, 2. Nie wiemy, co czynimy: o kulturowych uwarunkowaniach naszego działania, 3. Obchodzenie się z obcym i z obcością, 4. Multikulturowość a interkulturowość do bycia obok siebie do bycia ze sobą, 5. Interkulturowe uczenie się, 6. Porcja informacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2343-3
1. Kulturowe podłoże potrzeb i różnorodności sposobów ich zaspokajania, 2. Wzory kształtowania więzi grupowej i tożsamości kulturowej jednostek, 3. Profile kultury, 4. Postrzeganie innych i komunikacja międzykulturowa, 5. sSposoby definiowania innych, 6. Modele interpersonalnych stosunków międzykulturowych, 7. Wielokulturowość i pluralizm, 8. Komunikacja międzykulturowa w globalizującym się świecie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-99-1
1. Gratulacja, przemyślenia, opinie: Jerzy Kopel o zniewolonej konsumpcji; Treści psychologiczne w pracach naukowych prof. dr. Jerzego Kopla; Motyw społecznego w pracach Profesora Jerzego Kopla; 2. Realia współczesnego społeczeństwa a teoria i praktyka dialogu: Kultura jako czynnik zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego; Ideologiczne tworzenie rzeczywistości społecznej; Homo consumens; Dealer i klient. O istocie dialogu; 3. Dialog w perspektywie człowieczeństwa- od narodzin do starości człowieka: Dialog a kształtowanie poczucia odpowiedzialności; Psychologia dialogu; Dialog w perspektywie osobowej; Dziecko jako podmiot dialogu w rodzinie; Tworzenie podstaw dla partycypacji osób starszych w życiu społecznym; W trosce o kulturę fizyczną młodego pokolenia polaków; O dialogach, sąsiedztwach literackich i życiowym poszukiwań Jana Pawła II i ks. Jana Twardowskiego; 4. Dialog jako podstawa skutecznej komunikacji: Dialogiczność relacji ze studentami a założenia grzeczności językowej; Swoboda i granice dialogu w Internecie; Dialog lektur a dialog pokoleń; 5. Dialog w dyskursach politycznych: O (nie)możliwości dialogu z komunistami u progu tzw. polski Ludowej- prawnika uwagi luźne; Lekcja Modzelewskiego; Kazimierz Ślęczka- Czy wolno emigrować? (Kilka słów o patriotyzmie); Autonomia terytorialna- płaszczyzna dialogu czy konfliktów?; Wprowadzenie do kapitalizmu państwowego; Dialog jako niezbędny element sprawnego (prawidłowego) funkcjonowania gminy; 6. Dialog w rozważaniach prawnych: Nie ma ugody bez dialogu; Work-life balance jako przestrzeń do dialogu pomiędzy pracownikiem a (odpowiedzialnym) pracodawcą; Dialog interpersonalny i dyskurs prawniczy w mediacji; inicjatywa ludowa jako instytucja dialogu społecznego; Z problematyki korupcji w administracji publicznej; 7. Reminiscencje dialogu w naukach społecznych i praktyce/codzienności współczesnego życia: Historia nauki z medycyną i edukacją w tle; Zastosowanie prostej regresji liniowej w badaniach w naukach społecznych; Kobiety w męskim świecie. Dialog warunkiem osiągnięcia prawdziwej równości płci; Analiza udziału systemów ratowniczych w zarządzaniu kryzysowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2651)
ISBN: 83-229-2517-4
1. Wprowadzenie do komunikowania międzykulturowego. 2. Problemy polityczne neutralnej Szwajcarii. 3. Co oznacza wielokulturowość Szwajcarii? .4. Rynek prasowy w wielokulturowej Szwajcarii. 5. Znaczenie mediów elektronicznych w szwajcarskim społeczeństwie wielokulturowym. 6. Szwajcarzy - przykład wielojęzycznej publiczności europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8220-072-0
Publikacja stanowi próbę szerszego spojrzenia na problematykę języków specjalistycznych. Wychodzi ona poza ramy badawcze wyznaczane tradycyjnie przez lingwistykę, glottodydaktykę czy translatorykę. W prezentowanym zbiorze przedmiotem refleksji oraz obiektem analizy jest użycie języka w różnych kontekstach komunikacyjnych, zwłaszcza instytucjonalnych, ukazywanych z perspektywy międzykulturowej. Rozdziały zostały przygotowane przez pracowników powstałej w 2018 roku Katedry Języków Specjalistycznych oraz Komunikacji Międzykulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, a także przez zaproszonych specjalistów z wiodących ośrodków badawczych w Polsce. Wszystkie teksty mają charakter zdecydowanie autorski przy jednoczesnym obszernym przeglądzie najnowszej literatury – zarówno w języku polskim, jak i w językach obcych.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-497-0
Zarządzanie zespołem wielokulturowym; Wielokulturowość a zarzadzanie; Metody zarządzania międzykulturowego; Interkulturowość prawa. Treści czynności prawnych; Aspekty kulturowe rachunkowości; Wybrane problemy zarządzania podmiotami leczniczymi w dobie przemian kulturowych na podstawie badań pilotażowych; Prawo pacjenta do informacji i autonomii decydowania o wymiarze wielokulturowości; Nauczyciel w szkole wielokulturowej; Kultura strategiczna - nowe podejście w zarządzaniu strategią; Reklama w perspektywie wielokulturowości; Zezwolenia na pracę cudzoziemców ze wschodu w Polsce; Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców ze wschodu; Obraz ciała kobiet w różnych kulturach - wybrane konteksty; Normatywne uwarunkowania ochrony zabytków sakralnych Tomaszowa Mazowieckiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-461-5
1.Komunikacja interpersonalna w ujęciu ogólnym: 1.1.Histroyczny kontekst komunikacji społecznej. 1.2. Komunikowanie się jako proces przekazywania informacji. 1.3. Mowa werbalna w procesach przekazu informacji. 1.4.Komunikacja niewrbalna w zachowaniach międzyludzkich. 1.4.1.Główne cele komunikacji niewrbalnej. 1.4.2.Fizjologia i cechy psychiczne a presja w komunikacji. 1.4.3. Znaczenie postawy i ruchów ciała w komunikacji interpersonalnej. 1.4.4.Gesty zamknięte i otwarte. 2. Elementy komunikacji w budowaniu porozumienia biznesowego: 2.1.Źródła potrzeb komunikacji w biznesie. 2.2.Komunikacja interopersonalna w realizacji przywództwa. 2.3.Przemówienia w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 2.4. Prezentacje jako formy komunikacji menedżera z otoczeniem. 2.5.Planowanie i realizacja wystąpień biznesowych. 3.Komunikacja interpersonalna w negocjacjach biznesowych: 3.1.Negocjowanie jako sztuka prowadzenia biznesu. 3.2.Motywowanie werbalne w budowaniu porozumienia. 3.2.1.Style negocjowania. 3.2.2.Negocjacje międzykulturowe. 3.3.Skuteczność technik niewerbalnych. 3.4.Środowisko komunikacji w negocjacjach . 3.5.Inteligencja emocjonalna w negocjacjach. 4. Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu biznesem: 4.1.Istota i zasady sprawnej komunikacji interpersonalnej w biznesie. 4.2.Komunikacja interpersonalna między menedżerem a pracownikem. 4.3. Komunikacja interepersonalna menedżera z klientem. 4.4.Relacje interpersonalne biznesmen-menedżer.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 127)
ISBN: 83-7306-315-3
I. Kierunki badań i zastosowania praktyczne we współczesnej glottodydaktyce, II. Kompetencja wielojęzyczna i kształcenie zawodowe, III. Glottodydaktyka ogólna a szczególna, IV. Kształtowanie kompetencji językowej, komunikacyjnej i interkulturowej, V. Nowe technologie w procesie nauczania i uczenia się, VI. Organizacja procesu dydaktycznego - propozycje nowych rozwiązań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15036-5
Cz. I Komunikacja niewerbalna: 1. Natura komunikacji niewerbalnej, 2. Ekspresja twarzy, 3. Zachowania wzrokowe, 4. KOmunikacja ciałem, 5. Komunikacja proksemiczna, 6. Dotyk, 7. Wygląd fizyczny, 8. Komunikacja wokalna. Cz.II Doskonalenie komunikacji niewerbalnej: 9. Kształtowanie wrażenia, 10. Kierowanie wrażeniem, 11. Sprzedaj się niewerbalnie, 12. Wykrywanie oszustwa, 13. Spójne komunikowanie się. Cz.III Skuteczna komunikacja w praktyce: 14. Niewerbalne determinanty skutecznych rozmów, 15. Interakcja kobieta - mężczyzna, 16. Skuteczna komunikacja międzykulturowa, 17. Interakcja lekarz - pacjent, 18. Komunikacja na sali sądowej, 19. Komunikacyjny wpływ zmiennych mikrośrodowiskowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65357-35-9
Zawiera: I. Coaching interkulturowy jako narzędzie wspierające rozwój kompetencji pracowniczych niezbędnych w otoczeniu międzynarodowym: 1. Kontekst kulturowy; 2. Coaching interkulturowy - zagadnienia terminologiczne: 2.1. Kompetencja interkulturowa; 2.2. Coaching interkulturowy: 2.2.1. Ujęcie znaczeniowe wąskie i szerokie; 2.2.2. Uwarunkowany kontekstualnie i kulturowo; 2.3. Coaching inter-, multi i transkulturowy. 3. Psychologia coachingu interkulturowego. 4. Propozycje narzędzi coachingu interkulturowego: 4.1. Malarstwo; 4.2. Literatura; 4.3. Model rozwoju wrażliwości międzykulturowej; 4.4. Siatka orientacji kulturowej; 4.5. Interkulturowa zmiana perspektywy. II. System komunikacji miejskiej w wybranych miastach aglomeracji śląskiej na przykładzie komunikacyjnego związku komunalnego górnośląskiego okręgu przemysłowego: 1. Specyfikacja obszarów miejskich pod kątem logistyki; 2. Komunikacyjny związek komunalny górnośląskiego okręgu przemysłowego; 3. Komunikacja miejska. III. Bezpieczeństwo obsługi klientów e-urzędu. Analiza potrzeb i propozycja rozwiązań na wybranych przykładach: 1. Inicjatywa bezpiecznego programowania komunikacji. 2. Bezpieczeństwo informatyczne w procesie komunikacji. 3. Efektywność komunikacji, a bezpieczeństwo. 4. Bezpieczeństwo danych w aspekcie ustawy o ochronie danych osobowych: 4.1. Postępowanie administracyjne; 4.2. Propozycja rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo obsługi klientów w badanym e-urzędzie; 4.3. Kształtowanie procesu komunikacji wewnętrznej; 4.4. Etymologia terminu komunikacja oraz modelowe ujęcia procesu komunikowania; 4.5. Informowanie a komunikowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-02-09409-9
1.Czym jest kultura?, 2.CZym jest komunikowanie, 3.Tożsamość a komunikowanie, 4.Percepcja a komunikowanie, 4.Kultura a zachowanie, 6.Niechęć do innych/obcych, 7.Język a komunikowanie, 8.Komunikowanie niewerbalne, 9.Instytucje społeczne, 10.Kompetentne komunikowanie międzykulturowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7432-730-5
1.Przestrzenie konfliktu i porozumienia w społecznościach wielokulturowych: Struktura narodowościowa i wyznaniowa społeczeństwa II Rzeczypospolitej. Konflikt czy porozumienie?; Mniejszość żydowska w II Rzeczypospolitej: obszary porozumienia i napięć; Konflikt a proces adaptacji społecznej i kulturowej na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej w narracjach przesiedleńców z Kresów Południowo-Wschodnich; Konflikt a dialog na przykładzie kultury Wileńszczyzny; Łemkowie w zachodniej Polsce jako przykład międzykulturowego uczenia się społeczności; Dwujęzyczność a zagrożenia dla tożsamości. Raport z badań dotyczących dwujęzyczności rodzin pochodzenia białoruskiego ze wschodniej Polski; Polscy imigranci w przestrzeni New York City; Serbski nacjonalizm jako mechanizm dekonstrukcji dialogu międzykulturowego w Jugosławii przełomu lat 80. I 90. XX w.; 2. Na rzecz międzykulturowego dialogu: Konfliktorodność przestrzeni wielokulturowych wieku globalizmu; Młode pokolenie "międzyepoki" na przykładzie litewskiego pogranicza kulturowego; Akulturacja, asymilacja czy edukacja? Drogi do porozumienia w społeczeństwach wielokulturowych; Spotkanie z Innym, czyli o edukacyjnej wartości podróży; Uczenie się międzykulturowe jako szansa na przełamywanie stereotypów narodowych; Działalność regionalna jako przestrzeń przełamywania stereotypów narodowych; Działalność regionalna jako przestrzeń przełamywania stereotypów i budowania dialogu międzykulturowego; Przygotowanie nauczycieli do rozwiązywania konfliktów międzykulturowych; Problematyka wychowania wielokulturowego w kontekście nauczania historii w Republice Czeskiej; Szkolnictwo dla mniejszości narodowych w czeskim systemie oświaty; Edukacyjne implikacje konfliktu życia i śmierci w przestrzeniach międzykulturowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-232-2534-8
Niniejszy tom monograficzny, zatytułowany "Przekład jako akt komunikacji międzykulturowej", to druga propozycja z serii traduktologicznej „Przekład jako…”, zainicjowanej w 2011 r. przez Zakład Traduktologii Instytutu Filologii Romańskiej UAM. Tym razem zebrane artykuły badaczek i badaczy zajmujących się przekładoznawstwem podejmują tematykę kulturowych aspektów tłumaczenia różnorodnych tekstów (kultury) - artystycznych, użytkowych i filmowych - oraz poddają pod dyskusję takie kwestie, jak gatunek, dyskurs, terminologia, ideologia i, rzecz jasna, kultura w przekładzie.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
Psychologia migracji / Jacek Kubitsky. - Warszawa : Difin , 2012. - 142 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-584-0
1. Rodzaje migracji; 2. Globalizacja i transnacjonalizm; 3. Przygotowanie i cechy migranta; 4. Wyjazd i przyjazd; 5. Kryzys migracyjny; 6. Język i migracja; 7. Komunikacja niewerbalna; 8. Psychiatria kulturowa; 9. Psychoterapia z migrantami; 10. Dzieci trzeciej kultury; 11. Uchodźcy i zespół stresu pourazowego; 12. Powrót; 13. Charakter narodowy; 14. Samotność i nostalgia; 15. Życie ludzkie i migracja.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159,9 (1 egz.)
Book
In basket
(Psychologia międzykulturowa / Gdańaskie Wydawnictwo Psychologiczne)
ISBN: 83-89120-62-3
1. Badania i teorie psychologiczne. 2. Doznania zmysłowe . 3. Spostrzeganie. 4. Stany świadomości. 5. Warunkowanie i uczenie się. 6. Pamięć i przetwarzanie informacji. 7. Poznanie a język. 8. Motywacja. 9. Emocje. 10. Rozwój na różnych etapach życia. 11. Inteligencja i różnice indywidualne. 12. Osobowość. 13. Psychologia zdrowia. 14. Zaburzenia psychicze. 15. Psychologia społeczna. 16. Seksualność
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2947)
ISBN: 978-83-229-2812-7
1. Teoretyczne podstawy międzynarodowego public relations, 2. Metody budowania wizerunku państwa na arenie międzynarodowej, 3. Wizerunek Polski w wybranych krajach Unii Europejskiej, 4. Praktyczne aspekty kreoawnaia wizerunku Polski
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 659 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Język Kultura Społeczeństwo / red. nacz. Jan Mazur)
ISBN: 83-227-2232-X
1. Zagadnienia ogólne 2. Rytułał i rytualizacja w obrębie sacrum, 3. Rytułał i rytualizacja w obrębie profanum
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-381-4
1. Perspektywa teoretyczna, 2. Sport i sztuki walki w procesie globalizacji, 3. Turystyka i rekreacja a dialog kulturowy, 4. Turstyka sztuk walki, 5. Spotkanie i dialog kulturowy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again