Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(12)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(12)
Author
Barge J. Kevin
(1)
Cierpisz Małgorzata
(1)
Coleman Peter T
(1)
Deutsch Morton
(1)
Hocker Joyce L
(1)
Höffner Marta
(1)
Izdebski Paweł
(1)
Jakubowska Urszula
(1)
Jaworska Aleksandra
(1)
Kmiotek Krystyna
(1)
Kobylińska Dorota
(1)
Kodura Małgorzata
(1)
Kranas Grażyna
(1)
Król Magdalena B
(1)
Kurtyka Andrzej
(1)
Leathers Dale G
(1)
Mandal Eugenia
(1)
Morreale Sherwyn P
(1)
Nęcki Zbigniew
(1)
Piecuch Teresa
(1)
Puczkowski Benedykt
(1)
Retter Hein
(1)
Spitzberg Brian H
(1)
Stanisławiak Ewa
(1)
Szopski Marek
(1)
Tokarz Marek
(1)
Trzcińska Magdalena
(1)
Wilmot William W
(1)
Winkler Renata
(1)
Wojdak-Piątkowska Magdalena
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Stosunki interpersonalne
(8)
Komunikacja niewerbalna
(6)
Komunikacja interpersonalna
(4)
Komunikacja międzykulturowa
(4)
Komunikacja społeczna
(4)
Język
(3)
Negocjacje
(3)
Konflikt
(2)
Organizacja
(2)
Spostrzeganie interpersonalne
(2)
Dyskusja
(1)
Grupy społeczne
(1)
Internet
(1)
Kadry
(1)
Komunikacja
(1)
Komunikacja sołeczna
(1)
Kultura
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Logika
(1)
Manipulacja (psychol.)
(1)
Menedżerowie
(1)
Pedagogika
(1)
Perswazja
(1)
Prezentacje i wystąpienia
(1)
Przywództwo
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Retoryka
(1)
Struktura społeczna
(1)
Uprzedzenia
(1)
Wychowanie
(1)
Wywiady
(1)
Zachowanie
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Życiorysy urzędowe
(1)
12 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-60083-01-0
1. Komunikacja - wstępne pojęcia i klasyfikacje 2. Zawartość informacyjna komunikatu 3. Podtekst i komunikacja niedosłowna 4. Sztuka wnioskowania 5.Sztuka argumentacji 6. Sztuka dyskutowania 7. Perswazja 8. Dwutorowość procesu perswazyjnego 9. Naiwne taktyki manipulacyjne: presja i szantaż 10. Naiwne taktyki manipulacyjne: kłamstwo 11. Czynnik psychologiczny w perswazji 12. Komunikacja niewerbalna 13. Manipulacje komunikacyjne w praktyce: przesłuchanie podejrzanego 14. Manipulacje komunikacyjne w praktyce: negocjacje z terrorystą 15. Manipulacje komunikacyjne w praktyce:starania o zatrudnienie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89574-23-3
1. Wprowadzenie. 2. Socjologiczne teorie komunikacji. 3. Filozofia języka i teoria argumentacji. 4. Komunikacja a teoria systemowa. 5. Teorie zorientowane psychologicznie. 6. Komunikacja a doradztwo. 8. Komunikacja i konflikt.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7299-461-5
1.Komunikacja interpersonalna w ujęciu ogólnym: 1.1.Histroyczny kontekst komunikacji społecznej. 1.2. Komunikowanie się jako proces przekazywania informacji. 1.3. Mowa werbalna w procesach przekazu informacji. 1.4.Komunikacja niewrbalna w zachowaniach międzyludzkich. 1.4.1.Główne cele komunikacji niewrbalnej. 1.4.2.Fizjologia i cechy psychiczne a presja w komunikacji. 1.4.3. Znaczenie postawy i ruchów ciała w komunikacji interpersonalnej. 1.4.4.Gesty zamknięte i otwarte. 2. Elementy komunikacji w budowaniu porozumienia biznesowego: 2.1.Źródła potrzeb komunikacji w biznesie. 2.2.Komunikacja interopersonalna w realizacji przywództwa. 2.3.Przemówienia w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 2.4. Prezentacje jako formy komunikacji menedżera z otoczeniem. 2.5.Planowanie i realizacja wystąpień biznesowych. 3.Komunikacja interpersonalna w negocjacjach biznesowych: 3.1.Negocjowanie jako sztuka prowadzenia biznesu. 3.2.Motywowanie werbalne w budowaniu porozumienia. 3.2.1.Style negocjowania. 3.2.2.Negocjacje międzykulturowe. 3.3.Skuteczność technik niewerbalnych. 3.4.Środowisko komunikacji w negocjacjach . 3.5.Inteligencja emocjonalna w negocjacjach. 4. Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu biznesem: 4.1.Istota i zasady sprawnej komunikacji interpersonalnej w biznesie. 4.2.Komunikacja interpersonalna między menedżerem a pracownikem. 4.3. Komunikacja interepersonalna menedżera z klientem. 4.4.Relacje interpersonalne biznesmen-menedżer.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14939-0
Wstęp; Cz. I podstawy komunikacji: 1. Wprowadzenie do komunikacji, 2. Model kompetencji komunikacyjnej, 3. Spostrzeganie, 4. Język, 5. Komunikacja niewerbalna, 6. Słuchanie, 7. Kompetencja w komunikacji internetowej, Cz.II Komunikacja interpersonalna: 8. Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej, 9. Związki międzyludzkie a wiedza, 10. Związki międzyludzkie a umiejętności. Cz. III Komunikacja w małej grupie, 11. Komunikacja w małej grupie a motywacja, 12. Podejmowanie decyzji, 13. Przywództwo, czyli zarządzanie relacjami w grupie. Cz. IV przemawianie publiczne, 14. Wprowadzenie do przemawiania publicznego, 15. Przygotowanie wystąpienia publicznego, 16. Prezentacja wystąpienia, 17. Wystąpienia informacyjne, 18. Wystąpienia perswazyjne. Dodatek: Kompetentne prowadzenie wywiadów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15036-5
Cz. I Komunikacja niewerbalna: 1. Natura komunikacji niewerbalnej, 2. Ekspresja twarzy, 3. Zachowania wzrokowe, 4. KOmunikacja ciałem, 5. Komunikacja proksemiczna, 6. Dotyk, 7. Wygląd fizyczny, 8. Komunikacja wokalna. Cz.II Doskonalenie komunikacji niewerbalnej: 9. Kształtowanie wrażenia, 10. Kierowanie wrażeniem, 11. Sprzedaj się niewerbalnie, 12. Wykrywanie oszustwa, 13. Spójne komunikowanie się. Cz.III Skuteczna komunikacja w praktyce: 14. Niewerbalne determinanty skutecznych rozmów, 15. Interakcja kobieta - mężczyzna, 16. Skuteczna komunikacja międzykulturowa, 17. Interakcja lekarz - pacjent, 18. Komunikacja na sali sądowej, 19. Komunikacyjny wpływ zmiennych mikrośrodowiskowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-02-09409-9
1.Czym jest kultura?, 2.CZym jest komunikowanie, 3.Tożsamość a komunikowanie, 4.Percepcja a komunikowanie, 4.Kultura a zachowanie, 6.Niechęć do innych/obcych, 7.Język a komunikowanie, 8.Komunikowanie niewerbalne, 9.Instytucje społeczne, 10.Kompetentne komunikowanie międzykulturowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16569-7
Cz I.: Elementy konfliktu: 1. Natura konfliktu; 2. Postrzeganie konfliktu; 3. Cele i interesy; 4. Władza. Struktura konfliktu; 5. Style i taktyki; Cz. II.: Interwencja: 6. Ocena konfliktów; 7. Moderowanie własnych konfliktów; 8. Negocjowanie wspólnych korzyści; 9. Interwencje osób trzecich; 10. Uzdrawianie złamanej gałęzi: przebaczenie i pojednanie; 11. Zapobieganie destruktywnemu konfliktowi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-1892-1
Część I: Procesy interpersonalne i międzygrupowe. 1. Współpraca i rywalizacja. 2. Sprawiedliwość i konflikt. 3. Konstruktywny spór: Wartość intelektualnej opozycji. 4. Zaufanie: istota, rozwój, przywracanie. 5. Konflikt a władza. 6. Konflikt a komunikacja. 7. Perswazja w negocjacjach i sytuacjach konfliktowych. 8. Konflikt międzygrupowy. 9. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w rozwiązywaniu konfliktów. Część II: Procesy intrapsychiczne. 10. Tendencyjność sądów w rozwiązywaniu konfliktów. 11. Złość i odwet w konflikcie: znaczenie atrybucji. 12. Samoregulacja jako narzędzie w procesie rozwiązywania konfliktów. Część II: Indywidualne różnice. 13. Proces lub wynik. Orientacja na cel w sytuacjach konfliktowych. Znaczenie ram. 14. Osobowość a konflikt. 15. Rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów u dzieci: w okresie od wieku przedszkolnego po dorastanie. Część IV: Twórczość i zmiana. 16. Rozwiązywanie konfliktów a twórczość: rola punktu widzenia. 17. Kilka wskazówek, jak rozwijać twórcze podejście do konfliktu. 18. Konflikt i procesy zmiany. 19. Uczenie się przez refleksję. Część V: Trudne konflikty. 20. Agresja i przemoc. 21. Konflikt trudno rozwiązywalny. Część VI: Konflikt a kultura. 22. Konflikt a kultura. 23. Współpraca i rywalizacja w rozwiązywaniu konfliktów w Chinach. Część VII: Modele praktyki. 24. Uczenie umiejętności rozwiązywania konfliktu podczas szkoleń. 25. Mediacje. 26. Zarządzanie konfliktem w dużych grupach. Część VIII: Patrząc w przyszłość. 27. Ramy teoretyczne badań nad szkoleniami poświęconymi rozwiązywaniu konfliktów. Uwagi na zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-961-2
Zawiera: Rozdział 1. Skuteczność w zarządzaniu projektami: 1.1. Projekt jako podstawa zarządzania projektami; 1.1.1. Geneza pojęcia „projekt”; 1.1.2. Określenie znaczenia projektu w zarządzaniu projektami; 1.1.3. Cechy charakterystyczne projektów; 1.1.4. Typologie i podziały projektów; 1.2. Istota zarządzania projektami; 1.2.1. Rozwój dziedziny zarządzania projektami; 1.2.2. Znaczenie pojęcia „zarządzania projektami”; 1.2.3. Specyfika pracy projektowej; 1.2.4. Tendencje rozwoju w zarządzaniu projektami; 1.3. Czynnik ludzki w zarządzaniu projektami; 1.3.1. Menedżer projektu; 1.3.2. Style zarządzania zespołem projektowym; 1.3.3. Skuteczność pracy menedżera projektu. Rozdział 2. Zarządzanie kompetencjami menedżera projektu: 2.1. Znaczenie terminu „kompetencje”; 2.1.1. Wieloznaczność pojęcia; 2.1.2. Kompetencje – kwalifikacje – umiejętności; 2.1.3. Typologie kompetencji; 2.1.4. Model KSA a model góry lodowej; 2.2. Kompetencje menedżerskie; 2.2.1. Zakres pojęcia kompetencji kierowniczych; 2.2.2. Role i umiejętności menedżerskie; 2.2.3. Cechy skutecznego menedżera; 2.3. Specyfika kompetencji interpersonalnych menedżera projektu; 2.3.1. Kompetencje menedżera projektu; 2.3.2. Kompetencje interpersonalne menedżera projektu; 2.3.3. Modele kompetencji menedżera projektu. Rozdział 3. Kompetencje interpersonalne menedżera projektu społecznego – wprowadzenie do własnych badań empirycznych: 3.1. Metodyczne zagadnienia własnych badań empirycznych; 3.1.1. Cel, zakres i sposób prowadzenia badań; 3.1.2. Uzasadnienie wyboru metody badań; 3.1.3. Teoretyczne podstawy metod badawczych; 3.1.4. Charakterystyka grup badawczych; 3.2. Specyfika Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 3.2.1. Istota Funduszy Szwajcarskich; 3.2.2. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych – cel i obszary tematyczne; 3.2.3. Skuteczność działań Operatora i Partnera Funduszu; 3.2.4. Rodzaje projektów i nabory wniosków; 3.3. Opinie badanych o kompetencjach interpersonalnych skutecznych menedżerów projektów w świetle badań pilotażowych; 3.3.1. Charakterystyka badanej grupy i metodyka badań; 3.3.2. Specyfika pracy projektowej w opinii studentów; 3.3.3. Kluczowe kompetencje interpersonalne menedżera projektu w świetle badań pilotażowych. Rozdział 4. Kompetencje interpersonalne menedżera projektu w świetle własnych badań empirycznych: 4.1. Perspektywa kierownika projektu – wstęp do badań; 4.2. Samoocena kompetencji interpersonalnych menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 4.2.1. Wiedza i umiejętności praktyczne menedżerów projektów społecznych; 4.2.2. Cechy osobowe i umiejętności interpersonalne menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 4.2.3. Doświadczenie menedżerów projektów i doświadczenie organizacyjne; 4.3. Kompetencje interpersonalne menedżerów projektów w ocenie ekspertów; 4.3.1. Diagnoza poziomu kompetencji menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 4.3.2. Niedobory kompetencji interpersonalnych menedżerów projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Rozdział 5. Doskonalenie kompetencji interpersonalnych menedżerów projektów: 5.1. Ograniczenia w zakresie badania i pomiaru kompetencji; 5.2. Ocena stanu kompetencji menedżerów projektów; 5.2.1. Profil społeczno-demograficzny kierownika projektu społecznego; 5.2.2. Stan wiedzy i opanowanych umiejętności; 5.2.3. Potencjał kierowników projektów i dojrzałość organizacyjna; 5.3. Propozycja modelu kompetencji interpersonalnych; 5.3.1. Zasadność tworzenia modeli; 5.3.2. Profil kompetencji interpersonalnych menedżera projektu społecznego; 5.4. Doskonalenie kompetencji interpersonalnych menedżerów projektów; 5.4.1. Istota doskonalenia kompetencji menedżerskich; 5.4.2. Warsztaty „szyte na miarę” dla menedżerów projektów społecznych. Zakończenie. Bibliografia. Załączniki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-51-7
1.Wprowadzenie, 2.Spostrzeganie i ocenianie innych, 3.Porozumiewanie się, 4.Natura wzajemnych relacji, 5.Jednostka w grupie, 6.Proces wywierania wpływu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-557-4
1. Zachowania organizacyjne jako nauka; 2. Uwarunkowania zachowań indywidualnych; 3. Uwarunkowania zachowań grupowych; 4. Uwarunkowania zachowań międzyorganizacyjnych; 5. Zmiana jako element zachowań organizacyjnych; 6. Kształtowanie zachowań organizacyjnych poprzez motywowanie; 7. Konflikty i ich wpływ na zachowania ludzi w organizacjach; 8. Dylematy i wyzwania w zakresie kształtowania zachowań organizacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7526-651-1
1. Zarządzanie a wielokulturowość, 2. Człowiek a komunikowanie się, 3. Kulturowy wymiar komunikowania się, 4. Efektywne komunikowanie się w organizacji, 5. Szkolenia w zarządzaniu komunikacją
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again