Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(3)
Author
Benien Karl
(1)
Glińska-Neweś Aldona
(1)
Janisz Krzysztof
(1)
Kmiotek Krystyna
(1)
Penc Józef
(1)
Piecuch Teresa
(1)
Sasin Maciej
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Kadry
(5)
Komunikacja interpersonalna
(4)
Kultura organizacyjna
(2)
Motywacja pracy
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Alkoholizm
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt
(1)
Mentoring
(1)
Negocjacje
(1)
Oceny pracowników
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje
(1)
Poradnictwo
(1)
Praca zespołowa
(1)
Rozmowa
(1)
Zarządzanie
(1)
5 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-283-0900-5
Zawiera: Wstęp; 1. Proaktywni ludzie siłą organizacji; 2. Relacje z pracownikami – budowanie wartościowych relacji pomiędzy menadżerami a podwładnymi; 3. Otwartość organizacji na opinie pracowników – czy warto pytać ich o zdanie?; 4. Akceleracja procesów w firmie; 5. Czas na zmiany – angażujące zarządzanie zmianą w firmie; 6. Twoja droga do budowania zaufania w firmie; 7. Innowacyjność drogą do rozwoju firmy; 8. Wartości w organizacji – czyli jak wyjść poza metodę kija i marchewki; 9. Efektywność w życiu organizacyjnym – jak ukierunkować zaangażowanie pracowników?; 10. Team building – praca zespołowa jako budowanie zaangażowania pracowników; 11. Organizacja w przyszłości – czym jest rozwój organizacji?; 12. Organizacja u lekarza – budowanie zdrowych organizacji; 13. Lekcje trwające całe życie – uczenie się organizacji, szkolenia i budowanie zaangażowania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
Komunikacja i negocjowanie w organizacji / Józef Penc. - Warszawa : Difin, 2010. - 176 s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-190-3
1. Pracownicy i ich zachowania w organizacji; 2. Kierowanie ludźmi w organizacji; 3. Symulowanie kreatywnych zachowań w organizacji; 4. Informowanie i komunikowanie w organizacji; 5. Sztuka prowadzenie negocjacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-3953-9
Rozdział 1. Geneza współczesnego zainteresowania pozytywnymi relacjami interpersonalnymi w naukach o zarządzaniu: 1.2. Positive Organizational Scholarship; 1.3. Pozytywny potencjał organizacji; 1.4. Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności; 1.5. Pozytywne relacje interpersonalne w rozważaniach klasyków nauk o zarządzaniu. Rozdział 2. Pozytywne relacje w zespole pracowniczym: 2.2. Istota i znaczenie pozytywnych relacji interpersonalnych w świetle literatury; 2.3. Istota pozytywnych relacji interpersonalnych w zarządzaniu: propozycja wymiarów i mierników. Rozdział 3. Pozytywne relacje w zespołach pracowniczych jako element proinnowacyjnego klimatu organizacyjnego: 3.2. Istota proinnowacyjnego klimatu organizacyjnego; 3.3. Pozytywne relacje interpersonalne w organizacji a przekonania na temat tworzenia innowacji; 3.4. Relacje interpersonalne w zespole jako wymiar typologii zespołów pracowniczych tworzących innowacje; 3.5. Związek pozytywnych relacji interpersonalnych w zespole pracowniczym z komunikacją wewnętrzną jako mechanizm sprzyjający innowacyjności. Rozdział 4. Pozytywne relacje interpersonalne przełożony - podwładny: 4.2. Teoria wymiany lider - podwładny (leader - member exchange); 4.3. Autentyczne przywództwo jako podstawa relacji przełożony - podwładny; 4.4. Istota bezpieczeństwa psychologicznego; 4.5. Autentyczne przywództwo, bezpieczeństwo psychologiczne i efekty uczenia się. Rozdział 5. Pozytywne relacje interpersonalne pracowników a negatywne zjawiska organizacyjne: 5.2. Pozytywne relacje interpersonalne a organizacyjne zachowania obywatelskie; 5.3. Istota zachowań kontrproduktywnych pracowników; 5.4. Związek pozytywnych i negatywnych zachowań pracowniczych w świetle badania jednostek samorządu terytorialnego; 5.5. Teorie wyjaśniające współwystępowanie zachowań pozytywnych i negatywnych w organizacji. Rozdział 6. Pozytywne relacje interpersonalne w relacjach międzyorganizacyjnych: 6.2. Rola relacji międzyorganizacyjnych we współczesnej gospodarce; 6.3. Więź interpersonalna partnerów a istota relacji międzyorganizacyjnych. Istota pozytywnych relacji interpersonalnych jako komponentu relacji międzyorganizacyjnych; 6.4. Relacje interpersonalne a zaufanie i zaangażowanie partnerów biznesowych; 6.5. Kulturowe uwarunkowania budowania osobistych relacji w biznesie; 6.6. Narzędzia budowania pozytywnych relacji interpersonalnych w biznesie. Rozdział 7. Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu jako wskaźnik równowagi organizacyjnej: 7.1. Wprowadzenie. Definicja pozytywnych relacji interpersonalnych w zarządzaniu - raz jeszcze; 7.2. Teoria równowagi organizacyjnej; 7.3. Pozytywne relacje interpersonalne a wskaźniki równowagi organizacyjnej; 7.4. Pozytywne relacje interpersonalne a instrumenty zarządzania służące równowadze organizacyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-557-4
1. Zachowania organizacyjne jako nauka; 2. Uwarunkowania zachowań indywidualnych; 3. Uwarunkowania zachowań grupowych; 4. Uwarunkowania zachowań międzyorganizacyjnych; 5. Zmiana jako element zachowań organizacyjnych; 6. Kształtowanie zachowań organizacyjnych poprzez motywowanie; 7. Konflikty i ich wpływ na zachowania ludzi w organizacjach; 8. Dylematy i wyzwania w zakresie kształtowania zachowań organizacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again