Form of Work
Książki
(21)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(18)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(18)
Author
Kotowski Wojciech
(5)
Pawelec Kazimierz Jerzy
(4)
Stefański Ryszard A
(3)
Soboń Stanisław
(2)
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Brylak Joanna
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Diupero Tadeusz
(1)
Dobrowolski Zbysław
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Ignatowski Grzegorz
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Król Karol
(1)
Lityński Adam
(1)
Maciejko Wojciech
(1)
Majewski Kamil
(1)
Maśniak Dorota
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Pysiak Anna
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Stych Marek
(1)
Suska Magdalena
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Szynal Grzegorz
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Zaborniak Paweł
(1)
Zieliński Marek
(1)
Łucarz Katarzyna
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(12)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Komunikacja drogowa
(19)
Przestępstwa i wykroczenia drogowe
(7)
Wypadki drogowe
(7)
Prawo wykroczeń
(3)
Kultura
(2)
Nieruchomości
(2)
Transport drogowy
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezrobocie
(1)
Budownictwo
(1)
Controlling
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Drogi publiczne
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Geodezja
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kierowanie pojazdami
(1)
Komunikacja drogowa - prawo
(1)
Komunikacja drogowa -- bezpieczeństwo -- Polska -- od 2005 r.
(1)
Komunikacja drogowa -- bezpieczeństwo -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r
(1)
Komunikacja drogowa -- dokumentacja
(1)
Komunikacja drogowa -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Korespondencja urzędowa -- formularze i druki
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Kryminalistyka
(1)
Mandat radnego
(1)
Nałóg
(1)
Niealimentacja
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Odszkodowanie
(1)
Ofiary katastrof i wypadków
(1)
Ojcostwo
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacje
(1)
Oświata
(1)
Parlament
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polityka społeczna
(1)
Porty
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo do mieszkania
(1)
Prawo do nauki
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo lokalowe
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Referendum lokalne
(1)
Reklama
(1)
Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa
(1)
Rynek pracy
(1)
Samochody -- obsługa i eksploatacja
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorządowe kolegia odwoławcze
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Spółki
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Sądownictwo pracy
(1)
Służba więzienna
(1)
Służba wojskowa
(1)
Umowa o pracę na czas określony
(1)
Wójt
(1)
Zakaz prowadzenia pojazdów
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Znaki i sygnały drogowe
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: place
Cypr
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie/ LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-600-4
1.Zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion przestępstw i wykroczeń drogowych; 2. Naruszenie zasad bezpieczeństwa jako przedmiot dowodzenia; 3. Przeprowadzenie dowodów; 4. Pozyskiwanie dowodów; 5. Utrwalenie i zabezpieczenie dowodów podczas czynności niepowtarzalnych; 6. Czynności dowodowe po wszczęciu postępowania karnego; 7. Dyskwalifikacja dowodu z zeznań lub wyjaśnień; 8. Czynniki procesowe mogące wpływać na zeznania i wyjaśniania; 9. Biegli i specjaliści; 10. Opiniowanie- zagadnienia wybrane; 11. Rekonstrukcja przestępstwa lub wykroczenia drogowego przez biegłego; 12. Procesowe konsekwencje braków w postępowaniu dowodowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-137-5
Zawiera: Wstęp; 1. Rozwój instrumentarium polityki społecznej na ziemiach polskich do połowy XX wieku; 2. Normatywne i organizacyjne uwarunkowania polityki społecznej; 3. Patologika społeczna jako naukowy instrument polityki społecznej; 4. Edukacja kulturowa narzędziem polityki profilaktyki społecznej; 5. Instrumenty monitorowania i controllingu w uczelniach publicznych; 6. Instrumenty finansowania polityki społecznej; 7. Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu; 8. Reklama zamknięta w okowach prawa; 9. Policja instrumentem polityki społecznej państwa (na przykładzie problemów nieletnich w powiecie zgierskim); 10. Środki prawne zwalczania przemocy w rodzinie; 11. Między sein a sollen. Tryb określania dóbr chronionych prawem na przykładzie przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; 12. Polityka karna państwa w aspekcie zwalczania przestępczości przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; 13. Prawnoadministracyjne instrumenty przeciwdziałania zjawisku niealimentacji; 14. Postępowanie w przedmiocie przymusowego leczenia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków; 15. Instrumenty wspierania zdrowia a polityka społeczne - wybrane problemy; 16. Potrzeba instytucjonalnego wsparcia wobec ludzi z otyłością; 17. Doradztwo i pośrednictwo zawodowe jako instrumenty polityki społecznej; 18. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w kontekście projektowania karier na współczesnym rynku pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks drogowy : komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Cz. I Ustawa. Prawo o ruchu drogowym / Stanisław Soboń. - Wyd. 5 Stan prawny na 1.03.2012 r. - Warszawa : Grupa IMAGE , 2012. - 709, [3] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-61623-71-7
Ustawa prawo o ruchu drogowym; Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym; 1. Przepisy ogólne; 2. Ruch drogowy; 3. Pojazdy; 4. Kierujący; 5. Kontrola ruchu drogowego; 5a. Działania na rzecz bezpieczeństw3a ruchu drogowego; 6. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe; Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks drogowy : komentarz z orzecznictwem NSA, SN i TK. Cz. II Znaki i sygnały w ruchu drogowym / Stanisław Soboń. - Wyd. 5 Stan prawny na 1.03.2012 r. - Warszawa : Grupa IMAGE , 2012. - 131, [1] s. : il. ; 20 cm.
ISBN: 978-83-61623-71-7
Znaki i sygnały w ruchu drogowym: 1. Znaki i sygnały drogowe; 2. Inne znaki i sygnały w ruchu drogowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 319, 349 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Kodeks drogowy w praktyce / Wojciech Kotowski. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2009. - 440, [4] k. tabl. kolor. ; tab. ; 21 cm.
(Poradniki / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-067-5
1. Zakres prawa drogowego. 2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 3. Ruch pieszych. 4. Ruch pojazdów. 5. Ruch zwierząt. 6. Manewry. 7. Pierwszeństwo przejazdu. 8. Wymagania z zakresu porządku i bezpieczeństwa na drogach. 9. Wypadek drogowy. 10. Kontrola ruchu drogowego. 11. Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu. 12. Szkolenie. 13. Egzaminowanie. 14. Hierarchia ważności dyrektyw. 15. Punkty karne. 16. Taryfikator mandatowy. 17. Znaki drogowe pionowe. 18. znaki drogowe poziome. 19. Sygnały drogowe. 20. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ochrona prawna bezpieczeństwa w ruchu drogowym / Joanna Brylak. - Warszawa : C.H.Beck , 2018. - XX, 370 s. : il. ; 21 cm.
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-9715-3
Zawiera: Część I. Ruch drogowy w Polsce Rozdział I. Sieć i rodzaje dróg w Polsce: 1. Drogi publiczne i niepubliczne; 2. Kategorie dróg publicznych; 3. Klasy dróg publicznych. Część II. Gwarancje prawne bezpieczeństwa w ruchu drogowym Rozdział I. Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym: 1. Charakterystyka instytucji bezpieczeństwa ruchu drogowego; 2. Ostrożność; 3. Szczególna ostrożność; 4. Ograniczone zaufanie; 5. Ruch pieszych; 6. Ruch pojazdów; 7. Ruch zwierząt; 8. Manewry; 9. Pierwszeństwo przejazdu; 10. Wymagania z zakresu porządku i bezpieczeństwa na drogach. Rozdział II. Problematyka wypadków drogowych: 1. Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego; 2. Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu; 3. Szkolenie; 4. Egzaminowanie; 5. Hierarchia ważności dyrektyw; 6. Zasady wzmacniające system bezpieczeństwa drogowego. Rozdział III. Podniesienie poziomu postępowań gwarantem bezpieczeństwa: 1. Model postępowania; 2. Eksperyment procesowy. Część III. Zachowania naruszające bezpieczeństwo Rozdział I. Przestępstwa drogowe w świetle prawa: 1.Katastrofa (art. 173 KK); 2. Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy (art. 174 KK); 3. Przygotowanie katastrofy (art. 175 KK); 4. Czynny żal przy sprowadzeniu katastrofy (art. 176 KK); 5. Spowodowanie wypadku (art. 177 KK); 6. Zaostrzenie karalności wobec sprawcy katastrofy lub wypadku (art. 178 KK); 7. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub odurzenia (art. 178a KK); 8. Odpowiedzialność dyspozytora (art. 179 KK); 9. Wykonywanie czynności służbowych w stanie nietrzeźwości lub odurzenia (art. 180 KK); 10. Prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień (art. 180a KK); 11. Spowodowanie wypadku przez żołnierza kierującego uzbrojonym pojazdem (art. 355 KK). Rozdział II. Wykroczenia drogowe w świetle prawa: 1. Nieoznaczenie miejsca niebezpiecznego (art. 84 KW); 2. Samowolna zmiana roli znaku drogowego (art. 85 KW); 3. Niezgodne z przepisami znakowanie dróg wewnętrznych (art. 85a KW); 4. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (art. 86 KW); 5. Kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu lub środka odurzającego (art. 87 KW); 6. Prowadzenie pojazdu bez świateł (art. 88 KW); 7. Pozostawienie dziecka na drodze (art. 89 KW); 8. Tamowanie lub utrudnianie ruchu (art. 90 KW); 9. Spowodowanie utrudnienia w ruchu (art. 91 KW); 10. Niezastosowanie się do znaku lub sygnału drogowego (art. 92 KW); 11. Niepodporządkowanie się ograniczeniu prędkości (art. 92a KW); 12. Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku (art. 93 KW); 13. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień (art. 94 KW); 14. Prowadzenie pojazdu bez dokumentów (art. 95 KW); 15. Niezgodność ze stanem faktycznym (art. 95a KW); 16. Nieuprawnione dopuszczenie pojazdu do ruchu (art. 96 KW); 17. Naruszenie zakazu używania urządzeń pojazdów uprzywilejowanych (art. 96a KW); 18. Posługiwanie się kartą parkingową bez uprawnień (art. 96b KW); 19. Naruszenie porządku lub bezpieczeństwa na drodze (art. 97 KW); 20. Zagrożenie bezpieczeństwa na drodze niepublicznej (art. 98 KW). Rozdział III. Wypadki drogowe w świetle statystyki: 1. Wypadki drogowe i ich skutki w 2015 r. Wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-241-3
1. Wprowadzenie do administracyjnego prawa materialnego, 2. Akta stanu cywilnego, 3. Obywatelstwo, 4. Ewidencja ludności, 5. Zmiana imion i nazwisk, 6. Dowód osobisty i paszport, 7. Oświata, 8. Szkolnictwo wyższe, 9. Powszechny obowiązek obrony, 10. Symbolika państwa, 11. Granice państwa, 12. Zgromadzenia, 13. Stowarzyszenia, 14. Związki wyznaniowe, 15. Kultura, 16. Ochrona środowiska, 17. Rozpowszechnianie informacji-prasa, radio, TV, 18. Działalność gospodarcza, 19. Geodezja, 20. Wywłaszczenia nieruchomości, 21. Prawo budowlane, 22. Prawo lokalowe, 23. Planowanie przestrzenne, 24. Drogi publiczne, 25. Ruch drogowy, 26. Poczta, 27. Ochrona zdrowia, 28. Pomoc społeczna, 29. Przeciwdziałanie bezrobociu, 30. Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Wykaz aktów prawnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawne problemy ruchu drogowego : komentarz / Wojciech Kotowski. - Stan prawny listopad 2006 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 656 s. : rys. ; 22 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-7483-393-6
A. Teksty ustaw. Ustawa - Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. Ustawa - Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. Ustawa - Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. Ustawa 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawie o wykroczenia z dnia 24 sierpnia. B. Komentarz. Dział I: Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 1. Instytucje bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2. Ostrożność. 3. Szczególna ostrożność. 4. Ruch pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne. 5. Zasada "ograniczonego zaufania". Dział II: Przestępstwa drogowe. 1. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. 2. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym. 3. Model postępowania w sprawach o przestępstwa drogowe. 4. Studium przypadków. 5. Analiza wypadków z udziałem nietrzeźwego uczestnika ruchu drogowego. 6. Czy stan nietrzeźwości może automatycznie przesądzać o winie? Dział III: Wykroczenia drogowe. 1. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. 2. Model postępowania w sprawach o wykroczenie. 3. Studium przypadków. 4. Supozycja analizy orzeczenia drogowego. 5. Zatrzymanie prawa jazdy. C. Orzecznictwo. 1. Zagadnienia ogólne. 2. Zagadnienia szczegółowe (przestępstwa). 3. Zagadnienia szczegółowe (wykroczenia). D. Wzory procesowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo o ruchu drogowym : komentarz / Ryszard A. Stefański. - Wyd.2 Stan prawny na 20.04.2005 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2005. - 921, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7416-480-8
Komenatrz do ustawy - Prawo o ruchu drogowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo o ruchu drogowym : komentarz / Ryszard A. Stefański. - Wyd.3 Stan prawny na 10.04.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 1100, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 83-7416-480-8
Komenatrz do ustawy - Prawo o ruchu drogowym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo o ruchu drogowym : zasady bezpieczeństwa, kierowca/wypadki / Kazimierz J. Pawelec. - Stan prawny 1.05.2005 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 335 s. ; 19 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-415-1
Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r., Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów rodowych z dnia 31 lipca 2002 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przestępstwa drogowe : komentarz / Wojciech Kotowski. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - XXVI, 264 s. ; 21 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7483-146-4
1. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 2. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojonym sprzętem wojskowym, 3. Model postępowania w sprawach o przestępstwa drogowe, 4. Studium przypadku. Kazusy: Analiza wypadków z udziałem nietrzeźwego uczestnika ruchu drogowego, Czy stan nietrzeźwości może automatycznie przesądzać o winie?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-785-8
1. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion wykroczenia z art. 86 par. 1, 2. Ustawowe znamiona przestępstwa wypadku drogowego, 3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa - zasady sprawności psychomotorycznej, 4. Zasady bezpieczeństwa (bezwzględne nakazy), 5. Zasady bezpieczeństwa. Reguły interpretacyjne, 6. Rekonstrukcja wypadku drogowego i zdarzenia drogowego przez biegłego, 7. Opiniowanie w sprawach wypadków i zdarzeń drogowych, 8. Opinia biegłego do spraw ruchu drogowego i techniki samochodowej, 9.Rodzaje opinii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVI. Zeszyt 2.)
Zawiera: Dwuizbowy parlament Republiki Tadżykistaniu; Sądownictwo Republiki Cypryjskiej - wybrane zagadnienia; „(…) pater vero is est quem nuptiae demonstrant?” - czyli o prawie dziecka do ustalenia pochodzenia ze strony ojca w kontekście wolności prokreacyjnej; Ukraina - od Rządu Tymczasowego do zamachu bolszewickiego. W setną rocznicę rewolucji 1917 roku; Kozioł ofiarny - kozioł wypędzony; Polskie sądownictwo pracy w okresie międzywojennym; Udział obywateli w tworzeniu w wybranych gminach województwa śląskiego; Referendum w sprawie odwołania wójta - obligatoryjne czy fakultatywne?; Kontrowersje dotyczące chwili wygaśnięcia mandatu wójta odwołanego w drodze referendum - głos w dyskusji; Analiza działalności samorządowych kolegiów odwoławczych w Małopolsce w latach 2010-2015; Wybrane aspekty regulacji prawnej i funkcjonowania portu morskiego we Władysławowie; Stosowanie wykładni funkcjonalnej w interpretacji przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; Reklama suplementów diety jako wyzwanie dla ustawodawcy i regulatora; Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych - wybrane zagadnienia; Społeczna odpowiedzialność biznesu - studium porównawcze reżimów prawnych; Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych; Disciplinary proceedings of the prion service officers in the light of human rights’ standards (Postępowanie dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy służby więziennej w świetle międzynarodowych standardów praw człowieka); Guilt of the employee and the liability for the damage inflicted on a third party - some remarks with regard to the polish labour code regulations (Wina pracownika a szkoda wyrządzona osobie trzeciej - kilka uwag odnośnie do regulacji polskiego Kodeksu pracy); Przesłanki nabycia statusu osoby bezrobotnej przez cudzoziemca w świetle ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Kilka refleksji na temat znowelizowanego art. 251 k.p.; Karta Praw Społecznych Rady Europy jako szansa ustanowienia jednolitej koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej; |Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2010 r., sygn. Akt: II OSK 1417/09; Postanowienia Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej № 21-P z dnia 14 lipca 2015 roku (Dotyczy prawa Sądu Konstytucyjnego do kontroli wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka); Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Legalne/nielegalne poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami”; Sprawozdanie z XXII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa; Tadeusz Maciejewski, The Histroy of Polish Legal System from the 10th to the 20th century (recenzja); O rozmytych relacjach pomiędzy psychologią sądową, psychiatrią sądową a prawem karnym: na przykładzie pracy Anny Golonki „Niepoczytalność i poczytalność ograniczona; Z działalności Instytutu administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-438-3
Zawiera: Rozdział 1. Zarys problematyki: Uwagi wprowadzające; Zasada ostrożności i jej uwarunkowania; Typizacja przestępstw i wykroczeń drogowych. Rozdział 2. Penalizacja niebezpieczeństwa w rozdziale xxi kodeksu karnego. Zagadnienia podstawowe: Zagadnienia wstępne; Sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy; Katastrofa w ruchu drogowym; Wypadek drogowy; Pozostałe przestępstwa z rozdziału XXI Kodeksu karnego; Zbieg przepisów określających przestępstwa skierowane przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej. Rozdział 3. Spowodowanie niebezpieczeństwa w systemie wykroczeń drogowych: Wstęp; Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu; Zagrożenie bezpieczeństwa innej osoby. Rozdział 4. Zasady bezpieczeństwa: Zagadnienia wprowadzające; Nieprzewidywalność zachowań i ich ocena; Zasada ruchu prawostronnego; Zasada pierwszeństwa; Zasada pierwszeństwa na skrzyżowaniu; Zasada pierwszeństwa przy jeździe na wprost; Zasada pierwszeństwa między kierującymi i pieszymi; Pierwszeństwo pojazdu uprzywilejowanego; System znaków; Zasada ostrożności szczególnej i ograniczonego zaufania; Zasada prędkości dostosowanej; Zachowanie wobec pieszych na przejściu; Zatrzymanie i postój; Wymijanie, omijanie i wyprzedzanie; Hamowanie i bezpieczny odstęp; Używanie świateł; Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy; Reguły taktyczne; Reguły nieskodyfikowane. Rozdział 5. Czynniki wpływające na spowodowanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym: Wprowadzenie; Osłabienie reakcji psychomotorycznej; Inne czynniki wpływające na czas reakcji; Kwalifikacje i doświadczenie; Ucieczka z miejsca zdarzenia; Czynniki techniczne; Czynniki związane z drogą i organizacją ruchu. Rozdział 6. Dowody uzyskane w ramach czynności niepowtarzalnych: Uwagi wstępne; Oględziny miejsca przestępstwa drogowego; Oględziny pojazdu i wstępne badanie jego sprawności technicznej; Informacje uzyskane z zapisów tachografów oraz systemów informatycznych pojazdów; Odczytywanie oraz interpretacja zapisów z monitoringu oraz urządzeń pomiarowych; Badanie sprawności psychomotorycznej kierujących; Pobranie krwi i wydzielin organizmu; Oględziny osób żywych i ich odzieży; Oględziny i otwarcie zwłok; Rozpytanie uczestników oraz świadków; Dokumentowanie czynności niepowtarzalnych. Rozdział 7. Pozyskiwanie dalszych dowodów: Wyjaśnienia oskarżonego; Zeznania świadków; Pozycja i rola pokrzywdzonego; Konfrontacja; Eksperyment i wizja lokalna; Okazanie rzeczy i osoby; Opiniowanie; Opinia rekonstrukcyjna; Identyfikacja kierującego. Rozdział 8. Ocena zgromadzonego materiału dowodowego: Uwagi wstępne; Ocena materiału empirycznego; Pozostałe dowody; Dogmatyczna ocena materiału empirycznego. Rozdział 9. Zapobieganie niebezpieczeństwu w ruchu drogowym. Zagadnienia wybrane: Uwagi wprowadzające; Działania zapobiegawcze; Niebezpieczny pojazd i droga; Akcje propagandowe. Rozdział 10. problematyka karania. zagadnienia podstawowe związane z funkcjami prewencyjnymi: Zagadnienia wstępne; Nadzwyczajne złagodzenie kary; Konsensualne zakończenie postępowania karnego; Podsumowanie. Rozdział 11. Wnioski końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Transgraniczny system ochrony ofiar wypadków drogowych : studium prawnofinansowe / Dorota Maśniak. - Stan prawny na 1.06.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 433, [3] s. : rys.; tab ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-0489-4
1. Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego: Bezpieczeństwo ruchu drogowego jako bezpieczeństwo publiczne; Ryzyko wypadku drogowego; Koszty wypadków drogowych; 2. Ochrona ofiar wypadków drogowych: Prawne metody zarządzania ryzykiem; Instytucje służące ochronie ofiar; Rola publicznych instytucji zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia; 3. Gwarancje finansowe dla ofiar wypadków drogowych: Dochodzenie roszczeń ofiar wypadków drogowych spowodowanych ruchem pojazdu zarejestrowanego za granicą; Dochodzenie roszczeń ofiar zagranicznych wypadków drogowych; Właściwość prawa; Właściwość sądu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa o drogach publicznych : komentarz / Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak. - Stan prawny na 10.05.2010 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2010. - 541, [1] s. ; 22 cm.
(Komentarze LexisNexis / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-409-3
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa o kierujących pojazdami 2012 - Stan prawny na 11.02.2012 r. - Warszawa : Wydawnictwo MZ , 2012. - 96 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7428-239-0
1. Przepisy ogólne; 2. Osoby uprawnione do kierowania pojazdami; 3. Wydawanie prawa jazdy; 4. Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami; 5. Ośrodki szkolenia kierowców i inne podmioty prowadzące szkolenie; 6. Instruktorzy i wykładowcy; 7. Zajęcia dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej; 8. Nadzór nad szkoleniem; 9. Sprawdzanie kwalifikacji i przeprowadzanie egzaminów państwowych; 10. Egzaminatorzy i inne osoby dokonujące sprawdzenia kwalifikacji; 11. Nadzór nad sprawdzaniem kwalifikacji; 12. Badanie lekarskie; 13. Badanie psychologiczne; 14. Okres próbny; 15. Nadzór nad kierującym; 16. Wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne; 17. Szkolenie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym; 18. Nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu ustawy; 19. Wymiana prawa jazdy; 20. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Wykroczenia drogowe : komentarz / Wojciech Kotowski. - Stan na wrzesień 2005 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2005. - 202 s. ; 19 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
ISBN: 83-7387-955-2
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (DZ.U. Nr 12, poz. 114 ze zm.) (wyciąg)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wykroczenia drogowe : komentarz / Ryszard A. Stefański. - Stan prawny na 15.10.2005 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 664, [4] s. ; 21 cm.
(Komentarze Zakamycza)
ISBN: 83-7444-215-8
Cz. I Wprowadzenie, Cz. II Komentarz Ustawa z dnia 20 maja 1971 r - Kodeks wykroczeń: Rozdział XI Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again