Form of Work
Książki
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Czasopisma
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(4)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(2)
Author
Grabowska Tatiana
(2)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(2)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(2)
Klasińska Barbara
(2)
Mańka Aleksander (1966- )
(2)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(2)
Urbańska Magda
(2)
Wojciechowska Katarzyna
(2)
Andrzejewska Anna
(1)
Bednarek Józef
(1)
Białoszewski Dariusz
(1)
Bojanowicz Justyna
(1)
Ciupińska Beata
(1)
Colonna-Kasjan Daniela
(1)
Cudak Henryk
(1)
Cudak Sławomir
(1)
Davidovitch Nitza
(1)
Derda Olga
(1)
Dobrakowski Paweł
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Federowicz Michał
(1)
Forma Paulina
(1)
Furman Joanna
(1)
Grusiewicz Mirosław
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Guzik Paweł
(1)
Hallada Marek
(1)
Jusiak Roman
(1)
Kabat Małgorzata
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Kamiński Arkadiusz
(1)
Karpińska Anna
(1)
Klimczak Dariusz Piotr
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Korabiewska Izabela
(1)
Kowalczyk Weronika
(1)
Kowalewski Michał
(1)
Kowalkowski Stanisław
(1)
Kozielska Joanna
(1)
Kryk Gabriela
(1)
Kulej Wiktoria
(1)
Kuta Tomasz
(1)
Kwatera Anna
(1)
Laskowski Mirosław
(1)
Levin Eyal
(1)
Lewandowska Monika
(1)
Lulek Barbara
(1)
Markiewicz-Patkowska Julita
(1)
Mazaraki Karolina
(1)
Miko-Giedyk Justyna
(1)
Morańska Danuta (1963- )
(1)
Nawrat-Wyraz Dorota
(1)
Nycz Edward
(1)
Okulicz-Kozaryn Katarzyna
(1)
Ostrowska Małgorzata
(1)
Ostrowski Kazimierz
(1)
Ośkiewicz-Suchecka Wioletta
(1)
Piasecka Małgorzata
(1)
Plieth-Kalinowska Izabela
(1)
Pokonieczna Marzena
(1)
Przewoźnik Sylwia
(1)
Przygoda Anna
(1)
Pytel Sławomir
(1)
Ratajski Sławomir (1955- )
(1)
Remża Piotr
(1)
Ruszkiewicz Dorota
(1)
Sałata Marzena
(1)
Skowroński Piotr
(1)
Sobieszczyk Maria
(1)
Sosnowski Tomasz
(1)
Tyszkiewicz Rafał
(1)
Waloszek Danuta (1947- )
(1)
Wereszczyńska Katarzyna
(1)
Wrońska Marta
(1)
Łabuz-Roszak Beata
(1)
Świerk Małgorzata
(1)
Żukiewicz Arkadiusz
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Kompetencje medialne
(3)
Akademia Sztuki Wojennej
(2)
Młodzież
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Studenci
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Wychowanie do wartości
(2)
Wychowanie estetyczne
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Agresywność
(1)
Aktywność fizyczna
(1)
Altruizm
(1)
Animaloterapia
(1)
Animatorzy kultury
(1)
Cele życiowe
(1)
Dogoterapia
(1)
Dzieciństwo
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Emergentyzm
(1)
Epidemie
(1)
Felinoterapia
(1)
Good Behavior Game
(1)
Hipoterapia
(1)
Konflikt szkolny
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Ludzie starzy
(1)
Matematyka
(1)
Media społecznościowe
(1)
Mediacja (socjol.)
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Mediatorzy szkolni
(1)
Metodologia
(1)
Muzykoterapia
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Ocenianie kształtujące
(1)
Oficerowie
(1)
Partycypacja społeczna
(1)
Pedagogika medialna
(1)
Pedagogika muzyki
(1)
Praca domowa ucznia
(1)
Praca hybrydowa
(1)
Profilaktyka społeczna
(1)
Profilaktyka zdrowotna
(1)
Reformy nauki i szkolnictwa wyższego
(1)
Relacje międzyludzkie
(1)
Rodzice
(1)
Rodzina dysfunkcyjna
(1)
Socjologia dzieciństwa
(1)
Socjologia rodziny
(1)
Szkolnictwo wojskowe
(1)
Szkolnictwo zawodowe
(1)
Trudności wychowawcze
(1)
Umuzykalnianie
(1)
Uniwersytety trzeciego wieku
(1)
Wady postawy
(1)
Wojsko
(1)
Wychowanie
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie moralne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zachowanie prospołeczne
(1)
Zastosowania komputerów w edukacji
(1)
Zawodowa służba wojskowa
(1)
Zawody medyczne
(1)
Zwyczaje żywieniowe
(1)
Śliwińska, Teresa
(1)
Subject: time
1901-
(1)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(3)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(4)
Rodzina, relacje międzyludzkie
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-66165-62-5
Wstęp. Część I. Społeczno-kulturowe warunki zmian w edukacji. Rozdział 1. Potencjał kategorii emergencji w rozpoznawaniu kwestii społeczno-humanistycznych. Rozdział 2. Zwrot edukacyjny w perspektywie kulturowej. Rozdział 3. Środowiskowe strategie profilaktyczne jako obszar zainteresowania pedagogiki społecznej. Ewolucja teorii i praktyki pedagogicznej. Część II. Edukacja w okresie dzieciństwa a przyszłe losy człowieka. Rozdział 1. Ochrona dziecka i dzieciństwa? Niektóre, wybrane aspekty. Rozdział 2. Oczekiwania rodziców i nauczycieli w obszarze zaangażowania w proces edukacji dziecka. Afirmacja pozoru współpracy. Rozdział 3. Grupa wielowiekowa szansą na adaptację dziecka do warunków przedszkola. Rozdział 4. Plany życiowe młodszych uczniów. Część III. Zagadnienia dydaktyczno-wychowawcze we współczesnej szkole. Rozdział 1. W kręgu problemów wychowawczych współczesnej szkoły - recepcja postaw uczniów przez nauczycieli wybranych placówek oświatowych. Rozdział 2. Mediator w szkole - szansa na porozumienie w konfliktach szkolnych i rówieśniczych. Rozdział 3. Dlaczego edukacja muzyczna jest ważna? Rozdział 4. Komputer w małej szkole. Rozdział 5. Animatorzy kultury jako wychowawcy dzieci i młodzieży. Część IV. Wychowanie moralne w edukacji człowieka. Rozdział 1. Rola wartości etycznych we współczesnym świecie a wpływy wychowania i środowisko życia jednostki. Rozdział 2. Dialog w wychowaniu do wartości w szkole. Rozdział 3. Przyszłe nauczycielki wobec aktywności prospołecznej jako celu wychowania moralnego ucznia. Część V. Edukacja zdrowotna, profilaktyka i terapia. Rozdział 1. Wybrane aspekty procesu wychowania fizycznego w opinii dzieci i młodzieży bydgoskich szkół. Rozdział 2. Aktywność fizyczna u dzieci w wieku szkolnym jako profilaktyka wad postawy. Rozdział 3. Wiedza i nawyki żywieniowe dzieci w wieku szkolnym w zakresie gospodarki wapniowo-fosforanowej. Rozdział 4. Rola muzyki w wychowaniu, edukacji i terapii uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Rozdział 5. Wybrane metody zooterapii w leczeniu dzieci z autyzmem. Część VI. Edukacja wyższa w toku przemian cywilizacyjnych. Rozdział 1. Przemiany szkolnictwa wyższego - między globalnymi procesami a tradycją. Rozdział 2. Czas pandemii czasem innowacyjności, kreatywności i próby nauczyciela akademickiego. Rozdział 3. Wolność, Tomku, w swoim domku? Uwarunkowania warsztatu pracy i nauki na studiach pedagogicznych w czasach pandemii. Rozdział 4. Przygotowanie zawodowe kadry oficerskiej polskich sił zbrojnych. Rozdział 5. Badania losów absolwentów Akademii Sztuki Wojennej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-943906-0-0
Zawiera: Część I 1.Świat, który potrzebuje edukacji medialnej. Poznanie, terapia i wyzwanie Część II 1.Kompetencje medialne Część III 1.Wpływ sposobów korzystania z mediów na poznawcze i emocjonalne funkcjonowanie dzieci i młodzieży. „Cyfrowi tubylcy” z psychologicznej perspektywy 2.Młodzież i nowe media: socjalizacja pod własnym nadzorem 3.Kompetencje cyfrowe gimnazjalistów w świetle badań ICILS 2013 4.Elementy edukacji medialnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego obowiązującej w polskiej szkole od 2009 roku. Jak w świetle zapisów podstawy programowej mogą i powinny być kształtowane kompetencje medialne ucznia? 5.Techniki cyfrowego wspomagania procesu dydaktycznego 6.Film jako medium o językowej naturze. Perspektywa edukacyjna 7.Kompetencje medialne osób w wieku 50+. Bariery i rekomendacje 8.Znaczenie organizacji pozarządowych i instytucji kultury dla rozwoju edukacji medialnej w Polsce 9.Edukacyjne formy pracy bibliotek publicznych w Polsce oraz wykorzystywanie nowych technologii informacji i komunikowania 10.Edukacja medialna – rola telewizji publicznej 11.Edukacja medialna w Polsce: krajowe podejście instytucjonalne w kontekście polityki europejskiej oraz dorobku społeczności i organizacji międzynarodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8017-364-4
Zawiera: I.Społeczne zagrożenia współczesnej rodziny polskiej: Zagrożenia społeczne i emocjonalne współczesnej rodziny; Wybrane aspekty nowych zagrożeń mediów cyfrowych; Zagrożenia współczesnej rodziny w świetle języka sharentingu; Dysfunkcjonalność społeczna i emocjonalna rodziny z problemem alkoholowym; Zachowania problemowe dorastających w percepcji studentów pedagogiki; Rola szkoły w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych w rodzinie; Dysfunkcjonalność rodziny przyczyną uzależnienia osób przebywających w świętokrzyskich ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych; Trudności wychowawcze w szkole przejawiane przez dziewczęta i chłopców z poczuciem osamotnienia; Problemy rodzin nauczycieli na podstawie wypowiedzi autobiograficznych. II.Oddziaływania pedagogiczne w eliminowaniu trudności wychowawczych: Profilaktyka systemowa zintegrowana z procesami resocjalizacji młodzieży; Rozwój kompetencji cyfrowych oraz bezpieczne korzystanie z sieci podopiecznych placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich; Logoterapia V.E. Frankla jako narzędzie pracy wychowawcy pracującego z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem; Pedagog wobec kryzysu współczesnej rodziny; Poglądy przyszłych pedagogów w czasach publicznej narracji na temat ideologii gender; Arteterapia - dyscyplina nowa? Próba charakterystyki; Walidacja instrumentem wspomagającym w procesie aktywizacji i reintegracji społeczno-zawodowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 20/2019)
Zawiera: I. Teoretyczne podstawy problemów pedagogicznych - dyskusje i polemiki: Człowiek w zwierciadle przemian kultury - wyzwania dla ludzi zatrwożonych; Nauczyciel - system - badania naukowe; Praca domowa ucznia - konieczność versus zbędność; Kształtowanie tożsamość w epoce nowoczesnych technologii informacyjnych; Dydaktyka szkoły wyższej wobec zmiany cywilizacyjnej - nowa formuła wykładu; Kompetencje medialne wyznacznikiem konstruktywnego seniora w przestrzeni medialnej; Rola uniwersytetów trzeciego wieku w kształtowaniu jakości życia seniorów i zarządzaniu czasem; Jakość kształcenia w uczelni wojskowej - szanse i dylematy; Szkoła branżowa w opałach. Rzecz o kondycji szkolnictwa zawodowego w kontekście wyborów edukacyjnych młodzieży; Niepowodzenia szkolne z matematyki pedagogicznym wyzwaniem dla edukacji. II. Praktyczne zastosowanie efektów badań pedagogicznych: Agresja wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej w opinii nauczycieli i rodziców - problem czy syndrom czasu?; Profilaktyka systemowa zachowań ryzykownych młodzieży. Raport z badań efektywności programu profilaktycznego „Mówimy nie uzależnieniom”; Mediacje jako narzędzia rozwiązywania konfliktów szkolnych i rodzinnych z perspektywy młodzieży studenckiej; Good behawior game - alternatywa dla tradycyjnych metod zarządzania klasą. III. Współczesne problemy badań pedagogicznych w wymiarze międzynarodowym: Factors impacting the improvement of hermeneuatic competences during academic education preparing for social professions; The role of new media in medical students’ acquisition of cognitive and social skills. An introduction to some fundamental considerations; Expectations of parents towards school in the context of responsibility for the upbringing and eduactional achievements of the child; Evaluation of the eduaction-related achievements of primary school pupils - between supporting and exclusion; A kindergarten teacher in students’ creative motor expression development; Positive and negative parental attitudes facing of child’s distability; Two perspectives on modern art. Education - between marginalization and globalization; The role of shared historical memory in Israeli and Polish education systems. Issues and trends; Determinants and dilemmas impacting the cooperation of family and school in conveying community values from the perspective of the literary output of Teresa Śliwińska, a teacher from Poznań. Bibliogaphical research; In the circle of the social and pedagogical significance of folk tradition and culture. The cult of saint roch - a patron saint of plague victims.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again