Form of Work
Książki
(9)
Status
only on-site
(7)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(7)
Author
Marciniak Andrzej
(2)
Sagan Stanisław
(2)
Julke Grzegorz
(1)
Kudej Marcin
(1)
Rojewski Michał
(1)
Safjan Marek
(1)
Serzhanova Viktoriya
(1)
Szustakiewicz Przemysław
(1)
Tokarczyk Roman
(1)
Wagner Wieńczysław J
(1)
Zaleśny Jacek
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Komornicy sądowi
(9)
Adwokaci
(5)
Radcy prawni
(5)
Organy ochrony prawnej
(4)
Egzekucja sądowa
(3)
Rzecznik praw obywatelskich
(3)
Sądownictwo
(3)
Notariat
(2)
Rzecznicy patentowi
(2)
Rzecznik Praw Dziecka
(2)
Sąd najwyższy
(2)
Sądownictwo wojskowe
(2)
Trybunał stanu
(2)
Administracja
(1)
Doradcy podatkowi
(1)
Etyka
(1)
Franchising
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Nieruchomości
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Policja
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(1)
Prokuratorzy
(1)
Prokuratura
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Straż graniczna
(1)
Surowce
(1)
Sędziowie
(1)
Użytkowanie wieczyste
(1)
Wierzytelność
(1)
15 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-571-7
1. Elementy etyki ogólnej; 2. Zawody prawnicze; 3. Przedmiot etyki prawniczej; 4. Zasady etyki prawniczej; 5. Etyka sędziego; 6. Etyka prokuratora; 7. Etyka adwokata; 8. Etyka radcy prawnego; 9. Etyka doradców prawnych; 10. Etyka notariusza; 11. Etyka komornika; 12. Etyka kata; 13. Etyka urzędnicza; 14. Etyka nauki prawa; 15. Etyka quasi-prawników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-003-3
R.1 Teoria organów państwowych: Pojęcie organu; Klasyfikacje organów; System organów. R.2 Konstytucyjne organy ochrony prawa: Pojęcie wymiaru sprawiedliwości; Geneza europejskiego modelu ustroju sądów; Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej; Prawo do obrony; Europejskie standardy odnoszące się do wymiaru sprawiedliwości; Organy wymiaru sprawiedliwości; Krajowa Rada Sądownictwa; Minister Sprawiedliwości; Sąd Najwyższy; Sądy powszechne; Sądy wojskowe; Naczelny Sąd Administracyjny; Trybunał Stanu; Trybunał Konstytucyjny; Najwyższa Izba Kontroli; Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik Praw Dziecka; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. R.3 Pozakonstytucyjne organy ochrony prawa: Prokuratura; Organy policyjne; Inne organy typu policyjnego; Cywilne organy ochrony prawa - służby; Cywilne organy ochrony prawa - inspekcje; Cywilne organy ochrony prawa - urzędy. R.4 Pozakrajowe organy ochrony prawa: Europejska Konwencja o Ochronie Praw i Podstawowych Wolności Człowieka Międzynarodowy Trybunał Karny. R.5 Korporacje ochrony prawa: Pojęcie korporacji; Adwokatura; Radcowie prawni; Notariat; Komornicy sądowi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (3 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-865-3
R.1 Teoria organów państwowych: Pojęcie organu; Klasyfikacje organów; System organów. R.2 Konstytucyjne organy ochrony prawa: Pojęcie wymiaru sprawiedliwości; Geneza europejskiego modelu ustroju sądów; Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej; Prawo do obrony; Europejskie standardy odnoszące się do wymiaru sprawiedliwości; Organy wymiaru sprawiedliwości; Krajowa Rada Sądownictwa; Minister Sprawiedliwości; Sąd Najwyższy; Sądy powszechne; Sądy wojskowe; Naczelny Sąd Administracyjny; Trybunał Stanu; Trybunał Konstytucyjny; Najwyższa Izba Kontroli; Rzecznik Praw Obywatelskich; Rzecznik Praw Dziecka; Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych; Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. R.3 Pozakonstytucyjne organy ochrony prawa: Prokuratura; Organy policyjne; Inne organy typu policyjnego; Cywilne organy ochrony prawa - służby; Cywilne organy ochrony prawa - inspekcje; Cywilne organy ochrony prawa - urzędy. R.4 Pozakrajowe organy ochrony prawa: Europejska Konwencja o Ochronie Praw i Podstawowych Wolności Człowieka Międzynarodowy Trybunał Karny. R.5 Korporacje ochrony prawa: Pojęcie korporacji; Adwokatura; Radcowie prawni; Notariat; Komornicy sądowi. R.VIPodstawowe zasady dentologii prawniczej: 1. Geneza i ewolucja deontologii prawniczej, 2. Pojęcie i istota deontologii prawniczej, 3. Sylwetka deontologiczna prawnika
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zbiory Orzecznictwa Becka)
ISBN: 978-83-255-2044-1
1. Sądownictwo powszechne; 2. Sądownictwo administracyjne; 3. Prokuratura; 4. Policja; 5. Straż graniczna; 6. Adwokatura; 7. Radcy prawni; 8. Notariat; 9. Rzecznicy patentowi; 10. Komornicy sądowi; 11. Kuratorzy sądowi; ; 12. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu; 13. Prokuratura Generalna Skarbu Państwa; 14. Rzecznik Praw Obywatelskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-976-4
1. Zagadnienia terminologiczne, 2. adwokatura, 3.Radcowie prawni, 4. Notariat, 5. Komornicy sądowi, 6. Doradcy podatkowi, 7. Rzecznicy patentowi, 8. Doradcy prawni
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.97/.99 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Egzekucja sądowa. Egzekucja świadczeń pieniężnych)
ISBN: 978-83-88326-99-8
1. Warunki i konieczność sporządzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, 2. Podmioty postępowania o podział sumy uzyskanej z egzekucji, 3. Plan podziału, 4. Zaspokojenie wierzytelności w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji, 5. Środki zaskarżenia, 6. Wykonanie i skutki planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-718-2
I. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) 1. Przepisy ogólne (art. 1-9) 2. Powoływanie i odwoływanie komorników (10-15) 3. Obowiązki i prawa komorników (art. 16-28) 4. Aplikanci i asesorzy komorniczy (art. 29-33) 5. Koszty działalności egzekucyjnej komornika i zasady prowadzenia kancelarii (art. 34-38) 6. Wydatki w toku egzekucji (art. 39-42) 7. Opłaty egzekucyjne (art. 43-60) 8. Dochód komorników (art. 61-63) 9. Nadzór nad komornikami (art. 64-70) 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna (art. 71-78) 11. Samorząd komorniczy (art. 79-94) 12. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 95-98) 13. Przepisy przejściowe i końcowe (art.99-110) II. Przepisy wykonawcze 1. Rozporządzenie MinistraSprawiedliwości z 5 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu egzaminu komorniczego, trybu postępowania komisji egzaminacyjnej i wysokości wynagrodzenia jej członków (D.Z.U. Nr 69, poz. 770) 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu sprawozdania z działalności komornika (Dz.U. Nr 41, poz. 357) 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych (Dz.U. Nr 232, poz. 2326) 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o buirowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U. Nr 266, poz. 2242) 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi (Dz.U. Nr 42, poz. 289) 6. Kodeks etyki zawodowej komornika
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji : komentarz / Andrzej Marciniak. - Wyd.2 Stan prawny na 25.02.2008 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2008. - 328, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7334-718-2
I. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.) 1. Przepisy ogólne (art. 1-9) 2. Powoływanie i odwoływanie komorników (10-15) 3. Obowiązki i prawa komorników (art. 16-28) 4. Aplikanci i asesorzy komorniczy (art. 29-33) 5. Koszty działalności egzekucyjnej komornika i zasady prowadzenia kancelarii (art. 34-38) 6. Wydatki w toku egzekucji (art. 39-42) 7. Opłaty egzekucyjne (art. 43-60) 8. Dochód komorników (art. 61-63) 9. Nadzór nad komornikami (art. 64-70) 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna (art. 71-78) 11. Samorząd komorniczy (art. 79-94) 12. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 95-98) 13. Przepisy przejściowe i końcowe (art.99-110) II. Przepisy wykonawcze 1. Rozporządzenie MinistraSprawiedliwości z 5 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu egzaminu komorniczego, trybu postępowania komisji egzaminacyjnej i wysokości wynagrodzenia jej członków (D.Z.U. Nr 69, poz. 770) 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu sprawozdania z działalności komornika (Dz.U. Nr 41, poz. 357) 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych (Dz.U. Nr 232, poz. 2326) 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych przepisów o buirowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U. Nr 266, poz. 2242) 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi (Dz.U. Nr 42, poz. 289) 6. Kodeks etyki zawodowej komornika
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; Z. 1)
1. Wprowadzenie do źródeł prawa ochrony środowiska Wspólnot Europejskich, 2. Rozporządzanie prawem użytkowania wieczystego, 3. Zagadnienia odpowiedzialności cywilnej stron umowy franchisingowej, 4. Prawo osobowe w zunifikowanym prawie cywilnym, 5. Prowadzenie polityki państwa-konstytucyjne zadanie Rady Ministrów, 6. Nabywanie nieruchomości rolnych i leśnych przez osoby z Unii Europejskiej w świetle Traktatu Akcesyjnego (zagadnienia wybrane), 7. Znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w postępowaniu o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin, 8. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez organy władzy publicznej - podstawowe zagadnienia systemowe, 9. Kilka uwag na temat wybory przez wierzyciela komornika sądowego w kontekście art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, 10. Administracja antyczna despotii wschodnich (na przykładzie państw Mezopotamii), 11.Pojęcie samorządu w Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Authority data
Komornicy sądowi (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Komornicy sądowi - etyka (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again