Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Author
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975 - )
(1)
Brzostowski Wojciech
(1)
Brózda Łukasz
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dadak Justyna
(1)
Dołbakowska Magdalena
(1)
Dudek Joanna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Flisek Karol
(1)
Gardziel Tadeusz
(1)
Gawroński Sławomir
(1)
Gurdek Magdalena (1977 - )
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Instytut Studiów Politycznych PAN
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Król Karol
(1)
Król Martyna
(1)
Kuchta Łukasz
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Malarski Stanisław
(1)
Markowski Radosław
(1)
Miąsko Mariusz
(1)
Moszczyńska Paulina
(1)
Nurzyńska-Wereszczyńska Edyta
(1)
Olmińska Anna
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Rożek Kacper
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Słodkowska Inka
(1)
Trzeciak Sergiusz
(1)
Zielinski Marek
(1)
Zieliński Marek
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Komitet wyborczy
(4)
Kampania wyborcza
(2)
Partie polityczne
(2)
Wybory
(2)
Wybory parlamentarne
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
(1)
Cisza wyborcza
(1)
Dane osobowe
(1)
Doręcznie pisma
(1)
Dyskryminacja
(1)
Informacja publiczna
(1)
Inspektorzy pracy
(1)
Kara pozbawienia wolności
(1)
Marketing polityczny
(1)
Matura
(1)
Oazy podatkowe
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podpis elektroniczny
(1)
Podróże służbowe
(1)
Policja
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawa pacjenta
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Renta planistyczna
(1)
Rewolucja 1917 r. lutowa
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Równość (prawo)
(1)
Służba wojskowa zawodowa
(1)
Terminy ustawowe
(1)
Unikanie opodatkowania
(1)
Zbiorowe stosunki pracy
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka ; Rok XVII. Zeszyt specjalny)
Zawiera: Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Zasada równości płci - wybrane regulacje prawa krajowego; Agitacja wyborcza jako ważny element kampanii wyborczej - wybrane zagadnienia; Implementation of patient autonomy principle under the conditions of penitential isolation; Dokumentacja przetwarzania danych osobowych; Realizacja dostępu do informacji publicznej w gminach powiatu raciborskiego; Kilka uwag w sprawie błędnego formułowania argumentów przez prawników. Zagadnienia prawno-historyczne: Zagadnienie państwowości białoruskiej w latach 1917-1920. W setną rocznicę rewolucji 1917; Człowiek w konflikcie z aparatem skarbowym - relacja sprzed wieków. Wincenty Kadłubek a instytucja renovatio monetae. Zagadnienia prawa publicznego: Gdy koniec terminu przypada na sobotę - refleksje na gruncie administracyjnoprawnym; Odwołanie od wyniku egzaminu maturalnego; Wybrane zagadnienia prawne naliczania opłat planistycznych; Relacja między studium uwarunkowań a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w kontekście ochrony środowiska; Instytucja doręczenia pism pełnomocnikowi a ochrona praw strony postępowania na tle orzecznictwa sądów administracyjnych; Zasadność uznawania Republiki Cypryjskiej za raj podatkowy - wybrane zagadnienia; Traktat svalbardzki - wykorzystane szanse?; Procedural justice standards in disciplinary proceedings of the police officers; Wytyczne Komitetu Bazylejskiego z 15 stycznia 2014 r. dotyczące zarządzania ryzykiem w odniesieniu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Z problematyki prawa prywatnego: Dokonanie czynności prawnej z wykorzystaniem podpisu potwierdzonego profilem zaufanym EPUAP jako swoista szczególna forma czynności prawnych; Dyskryminacja jako przykład nierównego traktowania pracownika; Collective agreement as a permanent element of labor law; Karnoprawne środki ochrony prawnej przed mobbingiem; Zdolność i gotowość bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej - wybrane aspekty; Inspektor pracy jako organ postępowania mandatowego oraz oskarżyciel publiczny w postępowaniu w sprawach o wykroczenia; Charakter prawny zatrudnienia żołnierzy zawodowych; Dobrowolne nieodpłatne świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika w kontekście przychodu podatkowego ze stosunku pracy; Status pracowników zarządzających w trakcie trwania stosunku pracy wobec krytycznej sytuacji finansowej pracodawcy; Propozycja nowelizacji definicji legalnej podróży służbowej w kontekście uregulowań w wybranych krajach Unii Europejskiej. Glosy, opinie, komentarze: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2016 r., I OSK 417/15, Legalis nr 1408450; Odczyt na temat „Moje lwowskie wspomnienia. Lwów i Kresy Wschodnie”; Artur Korobowicz (1938-2017) - wspomnienie o Uczonym. Sprawozdania: Sprawozdanie z konferencji pt. „Argumentacja konstytucyjna w orzecznictwie sądowym” w Sądzie Najwyższym RP, Warszawa, 18 listopada 2016 r.; Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - aspekty proceduralne”, Warszawa, 7 grudnia 2016 r.; Sprawozdanie z jubileuszu prof. dr. hab. Stanisława Malarskiego; Sprawozdanie z konferencji naukowej „Prawo w konfrontacji z presją polityczną”, Sosnowiec, 24-25 września 2016 r. Recenzje: Piotr Sobol-Kołodziejczyk, Marek Zielinski, Elementarz z logiki: podręcznik nie tylko dla prawników; Piotr Fiedorczyk, Prawo rodzinne w pracach nad unifikacją i kodyfikacją prawa w Polsce (1945-1964); Kamil Niewiński, PZPR a sądownictwo w latach 1980-1985. Próby powstrzymania „solidarnościowej” rewolucji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60133-07-7
1. Przygotowanie do kampanii 2. Kandydat 3. Strategie wyborcze 4. Regulacje prawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88490-93-4
1. Ruch Patriotyczny, 2. Polska Partia Pracy, 3. Liga Polskich Rodzin, 4. Partia Demokratyczna - demokraci.pl, 5. Socjaldemokracja Polska, 6. Prawo i Sprawiedliwość, 7. Sojusz Lewicy Demokratycznej, 8. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej, 9. Polska Partia Narodowa, 10. Polskie Stronnictwo Ludowe, 11. Centrum, 12. Platforma Janusza Korwina-Mikke, 13. Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolska Koalicja Obywatelska, 14. Polska Konfederacja - Godność i Praca, 15. Samoobrona RP, 16. Partia Inicjatywa RP, 17. Dom Ojczysty, 18. Narodowe Odrodzenie Polski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60583-27-2
1. Istota i znaczenie wyborów: Wybory; Partie polityczne i ich programy; Marketingowa koncepcja rywalizacji politycznej. 2. Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej RP: Program wyborczy; Kampania wyborcza; Wyniki wyborów. 3. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: Program wyborczy; Kampania wyborcza; Wyniki wyborów. 4. Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci: Program wyborczy; Kampania wyborcza; Wyniki wyborów. 5. Komitet Wyborczy Polskiego: Program wyborczy; Kampania wyborcza; Wyniki wyborów. 6. Komitet Wyborczy Ligi Prawicy: Program wyborczy; Kampania wyborcza; Wyniki wyborów. 7. Komitet Wyborczy Samoobrona RP: Program wyborczy; Kampania wyborcza; Wyniki wyborów. 8. Komitet Wyborczy Partia Kobiet: Program wyborczy; Kampania wyborcza; Wyniki wyborów. 9. Na obrzeżach kampanii wyborczej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Authority data
Komitet wyborczy (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again