Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Barbaro Bogdan de
(1)
Dojwa Katarzyna
(1)
Heller Włodzimierz
(1)
Józefik Barbara
(1)
Maciejewski Jan
(1)
Michalska Anna
(1)
Pakszys Elżbieta
(1)
Rollnik-Sadowska Ewa
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Kobieta
(5)
Feminizm
(2)
Rodzina
(2)
Policja
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Seksizm
(1)
Tyszka, Zbigniew (1933-2003)
(1)
Wojsko
(1)
Zawód
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
(Roczniki Socjologii Rodziny : studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Tom 16)
ISBN: 83-232-1509-X
Artykuły:Kobiety na rynku pracy - bariery płci. Patologia seksualna w systemie rodzinnym. Sytuacja i niektóre tendencje w rozwoju współczesnej rodziny w Rosji i Sankt-Petersburgu. Relacje zachodzące pomiędzy osobami samodzielnymi życiowo a ich rodzinami pochodzenia. Wielkość i struktura rodziny a przejście demograficzne. Zagrożenia przebiegu procesu wychowania we współczesnej rodzinie polskiej - jakościowa analiza opinii. Od wielodzietności do bezdzietności? Przemiany w poglądach na posiadanie dzieci i ich uwarunkowania. Rodzina wobec poszkodowanego w wypadku jej członka. Pożądany i unikany absenteizm członków rodziny w oczekiwaniach osób bezdomnych. Anorexia nervosa - fenomen ponowoczesnje kultury i choroba systemu rodzinnego. "Europejscy poszukiwacze" czy "alterkontestatorzy" - kolejne ogniwo wymiany pokoleń. Referaty: Profesor Zbigniew Tyszka jako badacz rodziny i koordynator ogólnopolskich programów badawczych. Rola Zbigniewa Tyszki w rozwoju socjologii lubelskiej. Poznańska socjologiczna szkoła badań nad rodziną w nurcie powojennej ewolucji socjologii rodziny w Polsce. Refleksje Profesora Zbigniewa Tyszki nad człowiekiem i rodziną XXI wieku. Koncepcja rodziny i sposoby jej badania w ujęciu profesora Zbigniewa Tyszki. Znaczenie systemu metodologicznego wieloaspektowej, integralnej analizy życia rodzinnego w badaniach nad rolą ojca w rodzinie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-232-0936-7
Postaci kobiet w kronikach Galla Anonima i mistrza Wincentego; Dzieciobójczyni jako kozioł ofiarny; Początki ruchu kobiecego w Niemczech. Trudny dialog Lily Braun - Klara Zetkin; Aktywizacja polityczna kobiet polskich na przełomie XIX i XX wieku; Kobiety w utopiach i antyutopiach; Znikająca kobieta albo androgynia we współczesnym feminizmie; Filmowe wizerunki kobiet Południa USA; Sfera publiczna; Czy potrafimy się zrozumieć - język kobiety i język mężczyzny; Trudne porozumienie feminizmu z filozofią polityczną Hannah Arendt; Kategoria kobiety we współczesnych dyskursach publicznych. Przyczynek do dyskusji; Platforma działania - Pekin 1995; czy Skandynawia jest rajem dla kobiet? Model nordycki w walce o równe partnerstwo płci.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2946)
ISBN: 978-83-229-2816-5
Wojskowa służba kobiet w odbiorze społecznym. Komunikat a badań; Wojskowa służba kobiet w różnych armiach świata. Wybrane aspekty socjologii; Stereotyp kobiecości w aspekcie wybranych konfliktów zbrojnych po II wojnie światowej; Konstytucyjna zasada równości a sytuacja prawna kobiety w poglądach doktryny i orzecznictwa; Płeć a męskość i kobiecość w heterogenicznym środowisku podchorążych Akademii Marynarki Wojennej; Kobiety w wybranych grupach dyspozycyjnych polskiego społeczeństwa. Kontekst socjologiczny; Rola kobiet w działalności wywiadu II Rzeczypospolitej w Niemczech; Zawodowa służba kobiet Polsce na kulturowej mieliźnie; Kandydatki do służby w policji. Motywy wyboru zawodu raz percepcja profesji; Rola kobiet w grupach dyspozycyjnych w świetle badań własnych; Kobiety w niemieckim ruchu oporu w latach 1933-1945; Manipulative techniques as a toole to change personalisty attiudes and behaviour; kobiety jako zawodowi żołniere - wybrane aspekty socjologiczne; Position and role of women In the settlement of natinal and international conflicts; Kobiety w Armii Republiki Czeskiej; Mobbing - nowe, niebezpieczne zjawisko w organizacjach; Równy status kobiet i mężczyzn w Polsce; zmiana pozycji zawodowej kobiet w służbie wojskowej w ciągu lat; Socjologiczny kontekst funkcjonowania kobiet w wojsku; Kobieta - funkcjonariusz policji. Motywy, oczekiwania i rola kobiet w służbie społeczeństwu; Kobiety i mężczyźni w warunkach ryzyka; Wyszkolenie policyjne kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej; Rola i zadania kobiet oficerów Wojska Polskiego w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1973-2006; Opinie społeczne na temat kobiet pracujących w grupach dyspozycyjnych w świetle badań własnych; Stymulujący wpływ policjantek na zachowania nieletnich; Informacja na temat wojskowej służby kobiet - bilans zmian w latach 2001-2005 oraz propozycje nowych rozwiązań; Dylematy funkcjonowania kobiet podchorążych w środowisku społecznym AMW w świetle opinii respondentek; Postrzeganie miejsca i roli kobiet w grupach dyspozycyjnych w perspektywie międzykulturowej; Bezpieczeństwo i promocja wojska opiniach kobiet (na podstawie badań "Bezpieczeństwo i promocja wojska w opinii polskiego społeczeństwa"); Armia - organizacja męskiej dominacji; Zachowania prozdrowotne kobiet zatrudnionych w medycznych służbach więziennych; Równość płci w siłach zbrojnych krajów europejskich - postulat czy rzeczywistość?; Kobiety w siłach zbrojnych III RP. Bez przywilejów, bez dyskryminacji?; Rola i znaczenie kobiet w środowisku i zawodzie w aspekcie historycznym; Praca zawodowa a kulturowa nierówność płci. Ujęcie pedagogiczno-socjologiczne; Partycypacja kobiet w polskim życiu politycznym; Emerytury wojskowe po zmianie systemu repartycyjnego na system kapitałowo-repartycyjny; An essay on gender differences: A psychological analysis in the context of military service; Rola kobiet w służbach ochrony na przykładzie Spółki z o. o . ASCOPOL; Próba oceny jakości życia kobiet reprezentujących sporty walki po zakończeniu ich kariery zawodniczej; Miejsce i rola kobiet w systemie logistycznym wojska; Kobiety w Wojsku Polskim na progu XXI wieku; Wizerunek kobiety w społeczeństwie kreowany przez media. Ujęcie socjologiczne; Kobieta jako żona, matka i żołnierz zawodowy; Kobieta w wojsku. Od roli społecznej do postawy obronnej. Wybrane aspekty socjologiczne; Cechy fizjologiczne różnicujące płcie w kontekście kobiet i mężczyzn w grupach dyspozycyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce / Ewa Rollnik-Sadowska. - Warszawa : Difin, 2010. - 263 s. : tab.; wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-279-5
1. Przedsiębiorczość - analiza zjawiska; 2. Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w województwie podlaskim; 3. Przedsiębiorczość jako forma zawodowej aktywności kobiet w Polsce - diagnoza, wybrane działania polityki rynku pracy; 4. Przedsiębiorczość kobiet - mieszkanej województwa podlaskiego - wyniki własnych badań sondażowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-1915-4
1. Kobieta w kulturze: Feminizm. Krótkie wprowadzenie; Kobieta i seksualność w kulturze muzułmańskiej na przykładzie małżeństwa rozkoszy we współczesnym Iranie; Inicjacje kobiece w kręgu kultur słowiańskich; Emancypacja kobiet w kulturze polskiej; Pojęcie fałszywej świadomości z perspektywy feministycznej; 2. Kobieta w psychoterapii i terapii rodzin: Kobieta w cyklu życia rodziny; Idee feminizmu w terapii rodzin; Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Strategie dominacji i kontroli; O pożytkach i niebezpieczeństwach feministycznej terapii rodzin
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again