Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(7)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(7)
Author
Melosik Zbyszko
(2)
Białopiotrowicz Grażyna
(1)
Bogucka Maria
(1)
Curran Daniel J
(1)
Dueholm Matthew
(1)
Dueholm Natalia
(1)
Gromkowska-Melosik Agnieszka
(1)
Jagiełłowicz Alina Bernadetta
(1)
Jaxa-Rożen Hanna
(1)
Kopciewicz Lucyna
(1)
Renzetti Claire M
(1)
Schlafly Phyllis
(1)
Szwarca Andrzeja
(1)
Williamson Marianne
(1)
Żarnowska Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Kobieta
(9)
Feminizm
(4)
Mężczyzna
(4)
Płeć
(4)
Tożsamość płciowa
(3)
Kultura
(2)
Emancypacja kobiet
(1)
Etyka biznesu
(1)
Kultura chrześcijańska
(1)
Kultura masowa
(1)
Kultura organizacji
(1)
Macierzyństwo
(1)
Miłość
(1)
Pedagogika
(1)
Rodzina
(1)
Socjologia ciała
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Wychowanie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Genre/Form
Literatura kobieca
(1)
Publicystyka polska
(1)
12 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-922896-2-5
1. Rewolucja się skończyła, 2. Media - zwierciadło czy twórca trendów społecznych?, 3. Kwestionowanie miejsca kobiety, 4. Wojsko neutralne płacowo?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7436-018-6
1.Źródła kultury europejskiej i ich rola w ukształtowaniu miejsca kobiety w społeczeństwie, 2.Formowanie się nowej Europy po upadku Rzymu, 3.Kobieta w świecie rycerzy, 4.Przy pracy i w środowisku rodzinnym, 5.Zmiany w sytuacji kobiet u progu ery nowożytnej, 6."Querelle des femmes" - skarga kobiet czy spór o kobietę, 7.Kobieta a religia w czasach nowożytnych, 8.Wielkie polowanie na czarowice - XVI-XVIII wiek, 9.Kobiety a świat polityki w XVI-XVIII wieku, 10.Kobiety a kultura w XVI-XVIII wieku, 11.Między wiktoriańską obyczajowością a emancypacją, 12.Wyzwania XXi XXI wieku, 13.Pozaeuropejski kontekst
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88840-78-9
1. Role : role męskie, role kobiece, niejasne role kobiet i mężczyzn. 2. Porozumiewanie się kobiet i mężczyzn : komunikowanie się mężczyzn i kobiet, bariery w komunikowaniu się kobiet i mężczyzn. 3. Uważne słuchanie : style słuchania, ukryte przekazy, ukryte programy, czyli mechanizmy obronne, 4. Budowanie zdrowych relacji między kobietą a mężczyzną, 5. Kobieta, mężczyzna i miłość
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7181-199-3
Przedmowa: Czas społeczny a czas wolny: koncepcje i współczesne przemiany. I. Od tradycji dworu do nowoczesności. Postawy kobiet wobec czasu wolnego: Pojmowanie czasu wolnego w kręgach ziemiańskich; Między nadmiarem a niedostatkiem. Uwagi o czasie wolnym ziemiaństwa w XIX w.; Czas wolny mieszkanek miasta galicyjskiego w XIX w.; W poszukiwaniu drogi do samorealizacji; praca czy czas wolny?; Wokół kobiecej rozrywki. Czasopiśmiennictwo lat 60tych XIX w.; Z okruchów rzeczy o zajęciach w czasie wolnym. Bogate mieszczaństwo żydowskie pierwszej połowy XIX w. (w świetle inwentarzy pośmiertnych); Czas wolny kobiet w Paryżu w latach Drugiego Cesarstwa w świetle korespondencji prasowych. II. Miasto i początki nowej kultury czasu wolnego: Kultura czasu wolnego w przestrzeni wielkomiejskiej kobiety w środowisku robotniczym- XIX-XX w.; Formy spędzania czasu wolnego proletariatu warszawskiego w latach 1908-1914 (w świetle "Kuriera Warszawskiego); Czas wolny po pracy. Miejskie warstwy średnie w Królestwie Polskim w początkach XX w.; "Czas swobodny" za możnego mieszczaństwa warszawskiego (w II połowie XIX i na początku XX w.); Zwierciadło i drogowskaz. Prasa warszawska przełomu XIX i XX w. o podróży i wypoczynku kobiet poza miastem; Miasto wielkoprzemysłowe i czas wolny kobiet. Łódź na przełomie XIX i XX w.; Czas wolny w kulturze studenckiej na przełomie XIX i XX w. (w świetle pamiętników i korespondencji krakowskich studentek); Dwudziestolecie międzywojenne: kobieta w rodzinie inteligenckiej i jej czas wolny (Próba rekonesansu). III. Czas wolny a przemiany obyczaju: Kobieta w podróży. Czas emancypacji, czas wolności czy kontynuacji codzienności?; Maria Skłodowska-Curie - wzory aktywnego wypoczynku; Kobieta na wczasach w Sopocie w XIX i na początku XX w.; Kobieta na plaży. Przemiany modelu seksualności kobiecej w latach międzywojennych; Ruch dbałości o kulturę fizyczną kobiet w XIX i na początku XX w.; Dziewczęta w "Sokole" galicyjskim; Czas wolny kobiet w Czechach w XIX i na początku XX w. IV. Wzorce kultury czasu wolnego w środkach masowego przekazu: Wzory wypoczynku i rekreacji propagowanie w piśmiennictwie Związku Pań Domu (1923-39); Kino w Łodzi, repertuar, reklama i kobieca publiczność; Wzory rekreacji propagowane przez spółdzielczynie w Polsce międzywojennej; Próżniactwo, odpoczynek, rozrywka. Czas wolny w podręcznikach szkolnych dla dzieci najmłodszych; Robotnicy, robotnice i Fundusz Wczasów Pracowniczych w Polsce (do 1956r.); Czas wolny na ekranie Bohaterki filmu popularnego w PRL a "budżet czasu wolnego". Aneks: Czas wolny kobiet na wsi rzeszowskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14570-6
Cz.I Kobiety i mężczyźni: na czym polega różnica? : 1. Studia nad płcią kulturową: przegląd stanu wiedzy, 2.. Biologia, płeć biologiczna i płeć kulturowa. Wzajemne wpływy natury i środowiska, 3. Przodkowie i sąsiedzi. Społeczne konstrukcje płci kulturowej w innych epokach i społeczeństwach. Cz.II Poznawanie swojego miejsca w społeczeństwie: 1. Socjalizacja płciowa we wczesnym dzieciństwie, 2. Szkoły i płeć kulturowa, 3. Język i mass media: znaczące płaszczyzny komunikacji Cz.III Społeczne utrzymywanie porządku 1. Płeć kulturowa i związki intymne 2. Płeć, zatrudnienie i sektor ekonomiczny 3. Płeć, przestępczość i system sprawiedliwości 4. Płeć kulturowa, polityka , rząd i armia 5. Płeć kulturowa i życie duchowe 6. Płeć kulturowa i zdrowie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88555-83-9
Antyutopie feinistyczne: Margaret Atwood, Angela Carter i Ursula le Guin; Druga połowa - towarzyszka życia - bohaterka drugiego planu; O biografiach Sylwii Plath: między sensacją a egzystencją; Macierzyństwo; Opowiadanie ciałem. Kilka uwag o współczesnej poezji konbiecej; Wartość kobiecej codzienności; Feminzm felietonowy. Problem popularyzacji feminizmu w Polsce; Kariera Bridge Jones; Pogrzebana kontestacja: harlequinowe ogrody miłości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7308-200-X
Wprowadzenie: Kłopotliwe konteksty analiz współczesności - rodzaj, polityka, pedagogika. 1. Psychologiczna i socjologiczna perspektywa analiz procesu nabywania tożsamości płci, 2. Kulturowe znaczenia kobiecości a pedagogika różnic - badania własne, 3. Kulturowe znaczenia kobiecości, 4. Kobiecość i męskość jako kategorie polityczne. Pedagogika różnic a "wyczucie miejsca" (le sens du placement), 5. Kobiecość a reprezentacje płciowego podziału pracy - czyli o iluzji doskonałego podziału świata, 6. Obraz świata niemożliwego a habitusowy mechanizm reprodukcji różnic rodzajowych, 7. Kobieta wyzwolona. nowe kategorie samoidentyfikacji a zdrowy rozsądek
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-60011-40-0
Wprowadzenie do socjologii siedliska człowieka; Problem jakości życia; MAKROSIEDLISKO: Modele społeczne Zachodu. Ludzka dwuwartościowa kondycja; Dylemat wyboru "domostwa". Społeczeństwo chrześcijańskie; Estetyczne jakości życia w skupiskach ludzkich. Przypadek architektury; Odrodzenie kultury antycznej. Humanizm społeczeństwa renesansowego. Na granicy makro - mikrosiedliska. Od romantycznej wiary w mądrość ludu do społeczeństwa naukowego i industrialnego. MIKROSIEDLISKO: Psychologia człowieka. Kierunki aktywności; Dychotomia pierwiastka męskiego i żeńskiego. Relatywny charakter symboliki płci; Mistyka śmierci. Nieczystość seksualnej przyjemności; Doskonałe macierzyństwo. Utrata dziewictwa; Modele erotyczne w kulturze Zachodu. Egzystencjonalne dolegliwości; Fascynacja miłością zmysłową. Emancypacja człowieka.; TRANSSIEDLISKO: Naukowy paradygmat Biblii. "Fundamentalizm" oraz "tradycjonalizm". Światy transcendentne Zachodu. Fascynacja cudownościami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-250-7
1. Ciało, społeczeństwo i władza: Ciało jako miejsce wpisywania znaczeń; Ciało jako spektakl i powierzchnia wydarzeń; 2. Konstruowanie kobiecości i "męskie oko": Piękno, kobiecość i przemoc; Męskie spojrzenie jako metanarracja; Czarne kobiety i oko białego mężczyzny; Tyrania szczupłego ciała i jej konsekwencje; Chirurgia plastyczna, ciało i tożsamość; Kobiecość i konstelacje dyskursów mody; Konstruowanie kobiecości a problem emancypacji; 3. Społeczne rekonstrukcje tożsamości mężczyzn: Kontrowersje wokół feminizacji męskości; Męskość i niepokoje wokół heteroseksualizmu; Konstruowanie seksualnej nieadekwatności mężczyzn; Viagra, konsumpcja seksu i walka płci; Dyskursy męskości dominującej; Czarne męskie ciało i kryzys białej męskości; Męskość i seksturystyka; Rekonstrukcje męskości i paradoksy socjalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88729-28-4
1. Dumne królowe i niewolnice. 2. Wewnętrzne światów. 3. Wspaniała przygoda. 4. W objęciach bogini. 5. Płeć i dusza. 6. Złote pęta. 7. Kiedy runą mury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Authority data
Kobieta - kultura (hasło przedmiotowe)
Authority data
Kobieta - kultura - Europa (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again