Form of Work
Książki
(5)
Czasopisma
(3)
Status
only on-site
(6)
available
(5)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(8)
Author
Grabiec Olimpia (1975- )
(3)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(2)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(2)
Kładź-Postolska Katarzyna
(2)
Podgórska-Rykała Joanna
(2)
Staszewska Jolanta (1960- )
(2)
Adam Jabłoński
(1)
Bagińska Izabela
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Bal-Woźniak Teresa
(1)
Bielecka Agnieszka
(1)
Buzek Jerzy
(1)
Bąkowski Aleksander
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Cichy Diana
(1)
Dudzic Ewa
(1)
Falecki Janusz
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Huczek Marian
(1)
Jarosz Klaudia
(1)
Kamińska Joanna
(1)
Kempa Ewa
(1)
Klimek Jan
(1)
Kochamńska Magdalena
(1)
Kotelska Jolant
(1)
Kędzierska-Szczepaniak Angelika
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Marek Jabłoński
(1)
Margoński Marek
(1)
Małkus Tomasz
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Okręglicka Małgorzata
(1)
Olejniczak-Szuster Katarzyna
(1)
Olszewska Dorota
(1)
Pobiedzińska Karolina
(1)
Regulski Lech
(1)
Ryńca Radosław
(1)
Shulgina Ludmila
(1)
Siemaszko Andrzej
(1)
Skawińska Eulalia
(1)
Skórska Anna
(1)
Smolarek Małgorzata (1974- )
(1)
Snarska-Świderska Małgorzata
(1)
Stolarska Elżbieta
(1)
Synowiec Jadwiga
(1)
Szopik-Depczyńska Katarzyna
(1)
Słowik Anna
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Wierzbicki Zbigniew R
(1)
Wolniak Radosław
(1)
Wróbel Magdalena
(1)
Wygaś Sebastian
(1)
Zalewski Romuald I
(1)
Zasępa Piotr
(1)
Ziaeian Yasmin
(1)
Łukasik Katarzyna
(1)
Żelazko Beata
(1)
Żołędowska-Król Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Klastry (ekon.)
(8)
Innowacje
(7)
Przedsiębiorstwo
(5)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Inkubatory przedsiębiorczości
(2)
Kadry
(2)
Nieruchomości
(2)
Second Life
(2)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Awans zawodowy
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Budżety gminne
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Energetyka
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gry komputerowe
(1)
Górnictwo
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kariera
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Logistyka
(1)
Motywacja pracy
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Parki technologiczne
(1)
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
(1)
Private equity
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rozój regionalny
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Sektor publiczny
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Venture capital
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zaufanie
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(3)
Czasopismo ekonomiczne
(2)
Domain
Zarządzanie i marketing
(3)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65929-47-1
Zawiera: PRZEDMOWA. I. WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚCIĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ PRZEDSIĘBIORSTW: Wstęp; 1. Istota i znaczenie działalności B+R w przedsiębiorstwach; 2. Działalność B+R a paradygmaty współczesnego przedsiębiorstwa (closedvs. open R&D); 3. Sfera badawczo-rozwojowa w Polsce; Podsumowanie; Literatura; Netografia. II. FINANSOWANIE INNOWACJI: Wstęp; 1. Źródła publiczne (krajowe i zagraniczne); 1.1 Finansowanie w latach 2007-2013; 1.2 Finansowanie w latach 2014 – 2020; 2. Źródła prywatne finansowania innowacji; 2.1 Tradycyjne formy finansowania; 2.2 Alternatywne formy finansowania; 3. Narzędzia wspierające finansowanie innowacyjności; Podsumowanie; Literatura; Netografia. III. ROLA KLASTRÓW W KSZTAŁTOWANIU POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH MIĘDZY SFERĄ NAUKI I BIZNESU: Wstęp; 1. Klaster w świetle teorii; 2. Powstanie i rozwój klastrów; 3. Transfer wiedzy i innowacji w klastrach; 4. Współpraca przedsiębiorstw i podmiotów naukowych a faza rozwoju klastrów w świetle badań ankietowych; Podsumowanie; Literatura; Netografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (2 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 338
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2018-8
1. Dystans innowacyjny gospodarki Polski jako uzasadnienie podjęcia tematu; 2. Wieloaspektowy charakter innowacyjności; 3. Podmiotowy charakter innowacyjności- założenia metodologiczne badań; 4. Porterowski klaster jako obszar badawczy innowacyjności; 5. Kompleksy instytucjonalne jako źródło uwarunkowań innowacyjności; 6. Empiryczna weryfikacja zachowań innowacyjnych podmiotów działających w ramach porte rowskiego klastra; 7. Empiryczna weryfikacja znaczenia kompleksów instytucjonalnych w zachowaniach innowacyjnych podmiotów porte rowskiego klastra; 8. Wielopoziomowe zarządzanie innowacyjnością z uwzględnieniem podejścia podmiotowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
No cover
Book
In basket
(Jak skutecznie wykorzystywać fundusze unijne 2007-2013 ; 6)
ISBN: 978-83-88904-85-1
Cz.I Strategia budowy regionu wiedzy i innowacji: 1. Synergia programów badań i polityki spójności, 2. Europejskie programy badań, rozwoju technologii i innowacji, 3. Innowacyjność w Polsce, 4. Scenariusz budowy Regionu Wiedzy i Innowacji, 5. Przykłady inicjatyw zmierzających do tworzenia Regionów Wiedzy i Innowacji, 6. Technologie przyczyniające się do integracji i profilowania Regionów Wiedzy i Innowacji, Cz.II Informacje szczegółowe: 1. Europejskie inicjatywy budowy Regionów Wiedzy i Innowacji, 2. Elementy systemu innowacji: Parki Naukowo-Technologiczne, Klastry, Inkubatory Technologiczne, Polskie Platformy Technologiczne, Centra Zaawansowanych Technologii i Centra Doskonałości, 3. Programy szczegółowe Programów Badawczych, 4. Pozawspólnotowe programy badawcze, 5. Instrumenty finansowe Programów Ramowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1820-8
1. Koncepcja klastrów w naukach ekonomicznych, 2. Teoretyczne i praktyczne aspekty konkurencji oraz konkurencyjności, 3. Podstawy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, 4. Innowacyjność gospodarki, 5. Praktyczne aspekty oceny innowacyjności gospodarek, 6. Sieci przedsiębiorstwa a klastry biznesowe, 7. Wybrane determinanty rozwoju klastrów biznesowych, 8. Prkatyczne aspekty rozwoju klastwó. Świat-Europa-Polska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 2/2006)
1. Elastyczność przedsiębiorstwa na globalnym rynku-aspekty rozwojowe, 2. Europejskie trendy w zakresie innowacji, 3. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 4. Rynek pracy a przedsiębiorczość lokalna, 5. Koncepcja edukacji przez całe życie jako odpowiedź na wyzwania współczesności, 6. Kapitał intelektualny w realizacji jednolitego procesu budowy strategii przedsiębiorstwa, 7. Klastry jako środek przedsiębiorczości lokalnej, 8. Efektywne modele biznesu, 9. Uwarunkowania strategii przedsiębiorstw transnarodowych, 10. Analiza interesariuszy w projektach bibliotecznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-94-9
Zawiera: Wpływ wspólnych wartości na zjawisko izomorfizmu organizacyjnego; Proinnowacyjne kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Koncepcja budowania marki firmy rodzinnej na przykładzie Ciche International Trade & Investment; Selected clustering problems; Hotel brand image and loyalty of customers; Komunikacja w organizacji jako element wzrostu konkurencyjności; Wybrane aspekty kultury organizacyjnej miarą odpowiedzialnego zarządzania; Rola kapitału ludzkiego w organizacjach pozarządowych na przykładzie Fundacji Mozaika; The importance of theories that have emerged on a practical business basis for science - questions and dilemmas; Budżet samorządowy jako prawno-finansowy instrument polityki na rzecz równości; Obrót nieruchomościami w wybranych miastach w Polsce - makroekonomiczne determinanty wielkości sprzedaży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 1/2018)
Temat: Szkolnictwo wyższe - marketing ; Turystyka - marketing - Ukraina ; Informcja turystyczna - organizacja - Ukraina ; Satysfakcja zawodowa ; Przedsiębiorstwa małe i średnie - polityka - kadry ; Przedsiębiorstwo komunalne - a kadry - zarządzanie ; Motywacja pracy - organizacja - zarządzanie ; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo - zarządzanie ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Kadry - odpowiedzialność społeczna ; Zarządzanie kryzysowe - samorząd - Polska ; Zarządzanie wiedzą - metody ; Sektor publiczny - innowacje - zarządzanie ; Budżety obywatelskie - organizacja - prawo ; Samorząd terytorialny - a budżety obywatelskie ; Klastry (ekon.) - a przedsiębiorstwo ; Klastry (ekon.) - innowacje ; Współpraca gospodarcza - a sieci innowacji ; Ubezpieczenia - a innowacje - organizacja ; Ubezpieczenia - konkurencyjność ; Studenci - jakość życia - Katowice ; Studenci - jakość życia - Polska ; Studenci - image - Polska ; Przedsiębiorstwo - wartość ekonomiczna ; Górnictwo - reforma - Polska ; Zaufanie - a przedsiębiorstwo wirtualne - stosowanie ; Przedsiębiorstwo wirtualne - a zarządzanie zaufaniem ; Gry komputerowe - a promocja handlowa - stosowanie ; Second Life ; Gry komputerowe - product placement ; Nieruchomości - wycena - prawo - Polska ; Operat szacunkowy - organizacja - prawo ; Rzeczoznawcy majątkowi ; Katowice (woj. śląskie) - wizerunek miasta ; Śląskie, województwo (od 1999) - szkolnictwo wyższe - organizacja ; Czasopismo ekonomiczne ; Czasopismo naukowe
Zawiera: Difficulties and barriers for the implementing of marketing model in Wroclaw University of Science and Technology; Methodological principals of three-level system of cooperative marketing in the ukrainian tourism; Job satisfaction in the opinion of employees of small and medium - sized enterprises; Implementacja systemów motywacyjnych w samorządowych przedsiębiorstwach komunalnych; Odpowiedzialność za pracowników wyzwaniem dla współczesnych organizacji; Manager or leader? Leadership in crisis management at local government level; Innowacyjne metody dzielenia się wiedzą w organizacjach sektora publicznego; Budżet obywatelski jako przykład współdecydowania o rozwoju na szczeblu samorządowym wobec zmian prawnych z 2018 roku; Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej na przykładzie inicjatyw klastrowych; Potencjał innowacyjny w ubezpieczeniach - postrzeganie przez klientów indywidualnych i instytucjonalnych; Potencjał akademicki jako element wizerunku Katowic na tle wybranych miast wojewódzkich; Warunki życia z perspektywy osób studiujących w Katowicach w odniesieniu do wybranych polskich miast wojewódzkich cieszących się największą popularnością wśród studentów; Wykorzystanie opcji realnej w wycenie wartości przedsiębiorstwa; Przesłanki procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce; Znaczenie zarządzania zaufaniem w organizacji wirtualnej; Forms of promotion in computer games. An example of second life; Uwarunkowania wyceny nieruchomości w aspekcie procesu decyzyjnego kredytodawcy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XVIII Zeszyt 2/2017)
Selected problems of professional career development of employees; Controlling in employees’ opinionsin small and medium enertprises; Klaster - wybrane aspekty analizy strategicznej klasteringu regionu; Uwarunkowania zmian relacji w kooperacji logistycznej; Ocena efektywności funduszy venture capital oraz private equity na tle publicznego rynku akcji i obligacji; Management of intellectual property in polish companies; Analiza zależności stop zwrotu z inwestycji w respect indeks z głównymi indeksami spółek społecznie odpowiedzialnych na rynkach globalnych; Cyrkularne modele biznesowe w energetyce; Analiza systemów zarządzania kryzysowego wybranych państw w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego; Działania marketingowe w wirtualnym świecie scond life - przegląd literatury.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again