Form of Work
Czasopisma
(2)
Książki
(2)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(4)
Author
Staszewska Jolanta (1960- )
(3)
Grabiec Olimpia (1975- )
(2)
Adam Jabłoński
(1)
Bagińska Izabela
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Bielecka Agnieszka
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Cichy Diana
(1)
Dudzic Ewa
(1)
Falecki Janusz
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Huczek Marian
(1)
Jarosz Klaudia
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kamińska Joanna
(1)
Kempa Ewa
(1)
Klimek Jan
(1)
Kochamńska Magdalena
(1)
Kolomytseva Olena
(1)
Marek Jabłoński
(1)
Małkus Tomasz
(1)
Okręglicka Małgorzata
(1)
Olejniczak-Szuster Katarzyna
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Regulski Lech
(1)
Skórska Anna
(1)
Stolarska Elżbieta
(1)
Słowik Anna
(1)
Wierzbicki Zbigniew R
(1)
Wolniak Radosław
(1)
Zasępa Piotr
(1)
Łukasik Katarzyna
(1)
Żelazko Beata
(1)
Żołędowska-Król Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Klastry (ekon.)
(4)
Innowacje
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Awans zawodowy
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Budżety gminne
(1)
Budżety terenowe
(1)
Energetyka
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Gospodarka
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kadry
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Kariera
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Logistyka
(1)
Nieruchomości
(1)
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
(1)
Private equity
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Rozój regionalny
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Second Life
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Venture capital
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(2)
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8017-268-5
Zawiera: 1. Pozycjonowanie i jego miejsce w strukturze marketingu regionalnego; 2. Systematyzacja czynników wpływających na pozycjonowanie regionu; 3. Podejścia do wyboru strategii pozycjonowania regionu; 4. Obecny stan pozycjonowania Ukrainy i jej regionów w rankingach międzynarodowych i krajowych; 5. Kształtowanie wzorca regionu jako podstawy jego pozycjonowania w warunkach konkurencji; 6. Klaster jako komponent rozwoju regionu; 7. Współdziałanie jako koncepcja sukcesu klastra; 8. Skutki klastra dla rozwoju regionalnego; 9. Rola marketingu w regionalnych rozwiązaniach klastrowych; 10. Komunikacja wizualna w działaniach marketingowych klastra i jej rola dla regionu; 11. Znaczenie polityki proklastrowej dla rozwoju regionu; 12. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce z uwzględnieniem polityki regionalnej; 13. Zarządzenie klastrem; 14. Strategia klastra – przypadek klastra turystycznego; 15. Możliwości rozwoju regionu w świetle empirycznych aspektów strategii klastrów; 16. Empiryczne aspekty klasteringu w regionie – elementy wybrane; 17. Znaczenie internacjonalizacji klastrów dla rozwoju regionalnego; 18. Wykorzystanie możliwości umiędzynarodowienia klastrów – aspekt praktyczny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 2/2006)
1. Elastyczność przedsiębiorstwa na globalnym rynku-aspekty rozwojowe, 2. Europejskie trendy w zakresie innowacji, 3. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 4. Rynek pracy a przedsiębiorczość lokalna, 5. Koncepcja edukacji przez całe życie jako odpowiedź na wyzwania współczesności, 6. Kapitał intelektualny w realizacji jednolitego procesu budowy strategii przedsiębiorstwa, 7. Klastry jako środek przedsiębiorczości lokalnej, 8. Efektywne modele biznesu, 9. Uwarunkowania strategii przedsiębiorstw transnarodowych, 10. Analiza interesariuszy w projektach bibliotecznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-94-9
Zawiera: Wpływ wspólnych wartości na zjawisko izomorfizmu organizacyjnego; Proinnowacyjne kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Koncepcja budowania marki firmy rodzinnej na przykładzie Ciche International Trade & Investment; Selected clustering problems; Hotel brand image and loyalty of customers; Komunikacja w organizacji jako element wzrostu konkurencyjności; Wybrane aspekty kultury organizacyjnej miarą odpowiedzialnego zarządzania; Rola kapitału ludzkiego w organizacjach pozarządowych na przykładzie Fundacji Mozaika; The importance of theories that have emerged on a practical business basis for science - questions and dilemmas; Budżet samorządowy jako prawno-finansowy instrument polityki na rzecz równości; Obrót nieruchomościami w wybranych miastach w Polsce - makroekonomiczne determinanty wielkości sprzedaży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XVIII Zeszyt 2/2017)
Selected problems of professional career development of employees; Controlling in employees’ opinionsin small and medium enertprises; Klaster - wybrane aspekty analizy strategicznej klasteringu regionu; Uwarunkowania zmian relacji w kooperacji logistycznej; Ocena efektywności funduszy venture capital oraz private equity na tle publicznego rynku akcji i obligacji; Management of intellectual property in polish companies; Analiza zależności stop zwrotu z inwestycji w respect indeks z głównymi indeksami spółek społecznie odpowiedzialnych na rynkach globalnych; Cyrkularne modele biznesowe w energetyce; Analiza systemów zarządzania kryzysowego wybranych państw w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego; Działania marketingowe w wirtualnym świecie scond life - przegląd literatury.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again