Form of Work
Czasopisma
(5)
Książki
(1)
Status
available
(6)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(6)
Author
Grabiec Olimpia (1975- )
(4)
Huczek Marian
(3)
Smolarek Małgorzata (1974- )
(3)
Chodyński Andrzej
(2)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(2)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(2)
Podgórska-Rykała Joanna
(2)
Staszewska Jolanta (1960- )
(2)
Wolniak Radosław
(2)
Adam Jabłoński
(1)
Bagińska Izabela
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Bielecka Agnieszka
(1)
Brzeziński Andrzej
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Cichy Diana
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Dudziak Arkadiusz
(1)
Dudzic Ewa
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Falecki Janusz
(1)
Gajewska Paulina
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Huczek Antoni
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Janczewska Danuta
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Janusz Anna
(1)
Jarosz Klaudia
(1)
Jarosz Marek
(1)
Kamińska Joanna
(1)
Kempa Ewa
(1)
Klimek Jan
(1)
Knapik Alina
(1)
Kochamńska Magdalena
(1)
Kochmańska Magdalena
(1)
Kotelska Jolant
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kowalski Sławomir
(1)
Krzemień Eugeniusz
(1)
Krzepicka Alicja
(1)
Kurowska Joanna
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Lemańska-Majdzik Anna
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Marek Jabłoński
(1)
Margoński Marek
(1)
Małkus Tomasz
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Motnyk Marcin
(1)
Nowak Paweł
(1)
Nowicka-Mieszała Julia
(1)
Okręglicka Małgorzata
(1)
Olejniczak-Szuster Katarzyna
(1)
Olszewska Dorota
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Piszczek Marcin
(1)
Pobiedzińska Karolina
(1)
Pochopeń Jolanta
(1)
Regulski Lech
(1)
Rosa Kacper
(1)
Ryńca Radosław
(1)
Ryśnik Jakub
(1)
Shulgina Ludmila
(1)
Simiński Roman
(1)
Skórska Anna
(1)
Stolarska Elżbieta
(1)
Synowiec Jadwiga
(1)
Szewczyk Irena
(1)
Słociński Sebastian
(1)
Słowik Anna
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Wierzbicki Zbigniew R
(1)
Wróbel Magdalena
(1)
Wygaś Sebastian
(1)
Zasępa Piotr
(1)
Ziaeian Yasmin
(1)
Znańska-Kozłowska Katarzyna
(1)
Łukasik Katarzyna
(1)
Żejmo Agnieszka
(1)
Żelazko Beata
(1)
Żołędowska-Król Beata
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Klastry (ekon.)
(6)
Przedsiębiorstwo
(5)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(4)
Innowacje
(3)
Kadry
(2)
Nieruchomości
(2)
Second Life
(2)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Awans zawodowy
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Budżety gminne
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Budżety terenowe
(1)
Energetyka
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Gospodarka
(1)
Gry komputerowe
(1)
Górnictwo
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kariera
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Logistyka
(1)
Motywacja pracy
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
(1)
Private equity
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Rozój regionalny
(1)
Rynek pracy
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Sektor publiczny
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Transport
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Venture capital
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zaufanie
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(5)
Czasopismo ekonomiczne
(3)
Domain
Zarządzanie i marketing
(5)
6 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 2/2006)
1. Elastyczność przedsiębiorstwa na globalnym rynku-aspekty rozwojowe, 2. Europejskie trendy w zakresie innowacji, 3. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 4. Rynek pracy a przedsiębiorczość lokalna, 5. Koncepcja edukacji przez całe życie jako odpowiedź na wyzwania współczesności, 6. Kapitał intelektualny w realizacji jednolitego procesu budowy strategii przedsiębiorstwa, 7. Klastry jako środek przedsiębiorczości lokalnej, 8. Efektywne modele biznesu, 9. Uwarunkowania strategii przedsiębiorstw transnarodowych, 10. Analiza interesariuszy w projektach bibliotecznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-94-9
Zawiera: Wpływ wspólnych wartości na zjawisko izomorfizmu organizacyjnego; Proinnowacyjne kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Koncepcja budowania marki firmy rodzinnej na przykładzie Ciche International Trade & Investment; Selected clustering problems; Hotel brand image and loyalty of customers; Komunikacja w organizacji jako element wzrostu konkurencyjności; Wybrane aspekty kultury organizacyjnej miarą odpowiedzialnego zarządzania; Rola kapitału ludzkiego w organizacjach pozarządowych na przykładzie Fundacji Mozaika; The importance of theories that have emerged on a practical business basis for science - questions and dilemmas; Budżet samorządowy jako prawno-finansowy instrument polityki na rzecz równości; Obrót nieruchomościami w wybranych miastach w Polsce - makroekonomiczne determinanty wielkości sprzedaży.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 1/2018)
Temat: Szkolnictwo wyższe - marketing ; Turystyka - marketing - Ukraina ; Informcja turystyczna - organizacja - Ukraina ; Satysfakcja zawodowa ; Przedsiębiorstwa małe i średnie - polityka - kadry ; Przedsiębiorstwo komunalne - a kadry - zarządzanie ; Motywacja pracy - organizacja - zarządzanie ; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo - zarządzanie ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Kadry - odpowiedzialność społeczna ; Zarządzanie kryzysowe - samorząd - Polska ; Zarządzanie wiedzą - metody ; Sektor publiczny - innowacje - zarządzanie ; Budżety obywatelskie - organizacja - prawo ; Samorząd terytorialny - a budżety obywatelskie ; Klastry (ekon.) - a przedsiębiorstwo ; Klastry (ekon.) - innowacje ; Współpraca gospodarcza - a sieci innowacji ; Ubezpieczenia - a innowacje - organizacja ; Ubezpieczenia - konkurencyjność ; Studenci - jakość życia - Katowice ; Studenci - jakość życia - Polska ; Studenci - image - Polska ; Przedsiębiorstwo - wartość ekonomiczna ; Górnictwo - reforma - Polska ; Zaufanie - a przedsiębiorstwo wirtualne - stosowanie ; Przedsiębiorstwo wirtualne - a zarządzanie zaufaniem ; Gry komputerowe - a promocja handlowa - stosowanie ; Second Life ; Gry komputerowe - product placement ; Nieruchomości - wycena - prawo - Polska ; Operat szacunkowy - organizacja - prawo ; Rzeczoznawcy majątkowi ; Katowice (woj. śląskie) - wizerunek miasta ; Śląskie, województwo (od 1999) - szkolnictwo wyższe - organizacja ; Czasopismo ekonomiczne ; Czasopismo naukowe
Zawiera: Difficulties and barriers for the implementing of marketing model in Wroclaw University of Science and Technology; Methodological principals of three-level system of cooperative marketing in the ukrainian tourism; Job satisfaction in the opinion of employees of small and medium - sized enterprises; Implementacja systemów motywacyjnych w samorządowych przedsiębiorstwach komunalnych; Odpowiedzialność za pracowników wyzwaniem dla współczesnych organizacji; Manager or leader? Leadership in crisis management at local government level; Innowacyjne metody dzielenia się wiedzą w organizacjach sektora publicznego; Budżet obywatelski jako przykład współdecydowania o rozwoju na szczeblu samorządowym wobec zmian prawnych z 2018 roku; Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej na przykładzie inicjatyw klastrowych; Potencjał innowacyjny w ubezpieczeniach - postrzeganie przez klientów indywidualnych i instytucjonalnych; Potencjał akademicki jako element wizerunku Katowic na tle wybranych miast wojewódzkich; Warunki życia z perspektywy osób studiujących w Katowicach w odniesieniu do wybranych polskich miast wojewódzkich cieszących się największą popularnością wśród studentów; Wykorzystanie opcji realnej w wycenie wartości przedsiębiorstwa; Przesłanki procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce; Znaczenie zarządzania zaufaniem w organizacji wirtualnej; Forms of promotion in computer games. An example of second life; Uwarunkowania wyceny nieruchomości w aspekcie procesu decyzyjnego kredytodawcy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XVIII Zeszyt 2/2017)
Selected problems of professional career development of employees; Controlling in employees’ opinionsin small and medium enertprises; Klaster - wybrane aspekty analizy strategicznej klasteringu regionu; Uwarunkowania zmian relacji w kooperacji logistycznej; Ocena efektywności funduszy venture capital oraz private equity na tle publicznego rynku akcji i obligacji; Management of intellectual property in polish companies; Analiza zależności stop zwrotu z inwestycji w respect indeks z głównymi indeksami spółek społecznie odpowiedzialnych na rynkach globalnych; Cyrkularne modele biznesowe w energetyce; Analiza systemów zarządzania kryzysowego wybranych państw w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego; Działania marketingowe w wirtualnym świecie scond life - przegląd literatury.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 1/2008)
1. Sieci z udziałem organizacji niekomercyjnych; 2. Przedsiębiorczość sektora publicznego; 3. Czynniki sukcesu rozwoju przedsiębiorczości w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami w regionie małopolskim; 4. Konkurencyjność małych przedsiębiorstw; 5. Strategie konkurencyjne małych przedsiębiorstw; 6. Klaster jako forma powiązań przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy; 7. Strategie inwestora w budowanie wartości przedsiębiorstwa; 8. Humanistyczne aspekty wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania; 9. Wykorzystanie wyszukiwarek internetowych w marketingu; 10. Wykorzystani systemów ekspertowych we wspomaganiu decyzji marketingowych; 11. Instrumenty ograniczania niepewności konsumenta; 12. Rola oceniania pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji publicznej; 13. Perspektywy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu tożsamością biblioteki uczelnianej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Zeszyt 1/2012)
Zarządzanie strategiczne organizacjami pozarządowymi; Konkurenci jako istotny czynnik rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie klastrów; Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programów wsparcia środkami Unii Europejskiej; Realizacja procesów innowacyjnych w mikoroprzedsiębiorstwach w sektorze MŚP; Problematyka zarządzania mikro przedsiębiorstwem na rynku usług transportowych; Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim metodą budowy wartości przedsiębiorstwa; Czynniki determinujące strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa; Budowanie zaufania w handlu elektronicznym; Wpływ cen na kształtowanie preferencji klientów biura turystycznego; Efekty rynkowe i marketingowe działania grup kapitałowych w Polsce; Pozycja kadry urzędniczej na przykładzie rozwiązań ustrojowych; Partycypacja jako element rozwoju kapitału ludzkiego w organizacji; Zdolność kontynuacji działalności jednostki gospodarczej; Ekonomiczne konsekwencje edukacji przyrodiczno-leśniej i ochrony przyrody w nadleśnictwie Janów Lubelski; Poprawa skuteczności zarządzania środkami finansującymi leczenie (cz.1- założenia teoretyczne).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again