Form of Work
Książki
(88)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Czasopisma
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(57)
available
(54)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(55)
Czytelnia
(57)
Author
Bojarski Tadeusz
(7)
Warylewski Jarosław (1959-2020)
(6)
Grześkowiak Alicja (1941- )
(5)
Marek Andrzej (1940-2012)
(5)
Bojarski Marek
(4)
Dukiet-Nagórska Teresa
(4)
Mozgawa Marek
(4)
Baniak Stanisław
(3)
Hołda Joanna
(3)
Hołda Zbigniew
(3)
Kotowski Wojciech
(3)
Kurzępa Bolesław
(3)
Wilk Leszek
(3)
Zoll Andrzej
(3)
Borski Maciej (1975- )
(2)
Giezek Jacek
(2)
Hoc Stanisław
(2)
Hołubko Wiktor
(2)
Hołyst Brunon (1930- )
(2)
Jaworska-Wieloch Anna
(2)
Kalitowski Michał
(2)
Kuć Małgorzata
(2)
Lityński Adam
(2)
Majewski Kamil
(2)
Radecki Wojciech
(2)
Radlak Karolina
(2)
Rozmus Dariusz
(2)
Sienkiewicz Zofia
(2)
Sitarz Olga
(2)
Tyszkiewicz Leon
(2)
Zawiejski Piotr
(2)
Zawłocki Robert
(2)
Żórawska Beata
(2)
Baran Beata
(1)
Brzostowski Wojciech
(1)
Brózda Łukasz
(1)
Budyn-Kulik. Magdalena
(1)
Ciepły Filip
(1)
Cieślak Wojciech
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Dadak Justyna
(1)
Dadak Wojciech
(1)
Dragoń Andrzej
(1)
Draniewicz Bartosz
(1)
Dudek Joanna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Flisek Karo
(1)
Gałązka Małgorzata
(1)
Gałązka Małgorzata (1975- )
(1)
Gensikowski Piotr
(1)
Girdwoyń Katarzyna
(1)
Giętkowski Radosław
(1)
Grudecki Michał
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Hałas Radosław G. (1973- )
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Hypś Sławomir
(1)
Jakubowska-Hara Jolanta
(1)
Jastrzębski Jacek
(1)
Jendrośka Jan
(1)
Kalisz Anna
(1)
Kil Jan
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Konarska-Wrzosek Violetta (1952- )
(1)
Kosonoga Jacek
(1)
Kozłowska-Kalisz Patrycja
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Krajewski Radosław
(1)
Krawiec Grzegorz (1977- )
(1)
Król Karol
(1)
Król Martyna
(1)
Kuchta Łukasz
(1)
Kulik Marek
(1)
Kwieciński Adam
(1)
Kępa Marcin
(1)
Lachowski Jerzy (1976- )
(1)
Lipiński Aleksander
(1)
Machel Henryk
(1)
Maj Elżbieta
(1)
Malarczyk Joanna
(1)
Malarski Stanisław
(1)
Masny-Żelazowska Anna
(1)
Melezini Mirosława
(1)
Migdał Jerzy
(1)
Mikołajczyk Marian
(1)
Miąsko Mariusz
(1)
Moroz-Rutkowska Alicja
(1)
Moszczyńska Paulina
(1)
Mołek Sebastian
(1)
Muszyńska Anna
(1)
Namysłowska-Gabrysiak Barbara
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Nodżak Agata
(1)
Nurzyńska-Wereszczyńska Edyta
(1)
Oczkowski Tomasz
(1)
Olmińska Anna
(1)
Paliwoda Monika
(1)
Papis Wojciech
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Year
2020 - 2021
(5)
2010 - 2019
(26)
2000 - 2009
(59)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(90)
Language
Polish
(90)
Subject
Kara (prawo)
(52)
Prawo karne
(48)
Przestępstwo
(33)
Środki zabezpieczające (prawo)
(15)
Kara pozbawienia wolności
(14)
Wina (prawo)
(14)
Prawo wykroczeń
(12)
Kara ograniczenia wolności
(9)
Prawo karne wykonawcze
(6)
Przestępczość
(6)
Kara
(5)
Kara grzywny
(5)
Odpowiedzialność karna
(5)
Odpowiedzialność za wykroczenia
(5)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(5)
Więźniowie
(5)
Kara aresztu
(4)
Prawo karne finansowe
(4)
Prawo karne procesowe
(4)
Przestępczość gospodarcza
(4)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(4)
Rzecznik praw obywatelskich
(4)
Konstytucja
(3)
Kryminalistyka
(3)
Odszkodowanie
(3)
Organy ochrony prawnej
(3)
Policja
(3)
Probacja (prawo)
(3)
Prokuratura
(3)
Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu
(3)
Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu
(3)
Więziennictwo
(3)
Zatarcie skazania
(3)
Zwolnienie warunkowe
(3)
Administracja elektroniczna
(2)
Aresztowanie tymczasowe
(2)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(2)
Egzekucja administracyjna
(2)
Egzekucja sądowa
(2)
Finanse
(2)
Kara umowna
(2)
Kara śmierci
(2)
Kary i opłaty ekologiczne
(2)
Komunikacja
(2)
Kontratypy (prawo)
(2)
Kultura
(2)
Młodociani przestępcy
(2)
Obrona konieczna
(2)
Obrót gospodarczy
(2)
Ofiary przestępstw
(2)
Opieka społeczna
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Postępowanie przygotowawcze
(2)
Postępowanie w sprawach o wykroczenia
(2)
Praca
(2)
Prawo karne gospodarcze
(2)
Prawo ochrony środowiska
(2)
Prawo penitencjarne
(2)
Prawo rodzinne
(2)
Prokuratorzy
(2)
Przestępcy
(2)
Przestępstwa i wykroczenia przeciw środowisku
(2)
Przestępstwo polityczne
(2)
Przetwarzanie danych
(2)
Psychologia kryminalistyczna
(2)
Skazanie bez rozprawy
(2)
Stany nadzwyczajne
(2)
Sądownictwo
(2)
Sędziowie
(2)
Ułaskawienie
(2)
Śledztwo i dochodzenie
(2)
Środki karne
(2)
Środki zapobiegawcze (prawo)
(2)
Akta stanu cywilnego
(1)
Amnestia
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Cisza wyborcza
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dane osobowe
(1)
Dobro prawne
(1)
Dobrowolne poddanie się karze
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Doręcznie pisma
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dozór policyjny
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Ekologia
(1)
Ekstradycja
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Eutanazja
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Geologia
(1)
Godność pracownicza
(1)
Górnictwo
(1)
Informacja publiczna
(1)
Inspektorzy pracy
(1)
Interpelacje i zapytania parlamentarne
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(5)
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(5)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
90 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-376-0
1. Kara bezwzględnego pozbawienia wolności i populacja więzienna w Polsce. Współczynniki prizonizacji w Polsce i w Europie; 2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności; 3. Kara grzywny jako alternatywa pozbawienia wolności; 4. Kara ograniczenia wolności jako alternatywa ograniczenia wolności; 5. Samoistny środek karny jako instrument racjonalnej polityki karnej; 6. Kształt i praktyka stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia jako czynnik wpływający na liczebność populacji więziennej; 7. Modyfikacje w zakresie wykonywania kary bezwzględnego pozbawienia wolności- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności oraz problem niewykonania kary pozbawienia wolności; 8. Tymczasowe aresztowanie i jego wolnościowa alternatywa w postępowaniu karnym (na tle wybranych danych statystycznych); 9. Problem alternatyw pozbawienia wolności w obecnej i przyszłej polskiej polityce kryminalnej (uwagi końcowe)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7644-053-8
1. Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia części kary pozbawienia wolności- geneza i cel; 2. Warunkowe przedterminowe zwolnienie w prawie polskim- ujęcie historyczne; 3. Warunkowe przedterminowe zwolnienie we współczesnym prawie polskim; 4. Warunkowe zwolnienie w systemach karnych Danii i Wielkiej Brytanii; 5. Stosowanie instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności w Polsce w latach 1970-2003 (na podstawie danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości); 6. Charakterystyka populacji skazanych młodocianych w świetle badań kryminologicznych; 7. Polityka stosowania instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia z części odbywania kary pozbawienia wolności wobec skazanych młodocianych- na podstawie badań; 8. Podsumowanie: Polityka stosowania instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia wobec skazanych młodocianych- czy teoria musi być jedynie postulatem dla praktyki?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Dozór elektroniczny : komentarz praktyczny / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa. - Stan prawny na 20.08.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 174, [2] s. ; 21 cm.
(Komentarze Praktyczne / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-248-8
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego: 1. Przepisy ogólne; 2. Warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; 3. Warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; 4. Organizowanie i kontrolowanie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; 5. Nadzór nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-910-9
1. Charakter prawny środków zapobiegawczych, 2. Oddanie pod dozór w systemie prawa karnego, 3. Geneza i ewolucja dozoru Policji, 4. Funkcje dozoru Policji, 5. Obowiązki nakładane w ramach dozoru Policji, 6. Podstawy stosowania i kryteria wyboru dozoru Policji, 7. Procedura stosowania dozoru Policji, 8. Wykonwanie dozoru Policji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawnika / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-580-9
1. Grzywna jako kara pieniężna; 2. Grzywna orzekana w stawkach dziennych; 3. Wymiar grzywny samoistnej w stawkach dziennych według Kodeksu karnego z 1997 r.; 4. Ustawowy model wykonywania grzywny samoistnej; 5. Polityka karna w zakresie orzekania grzywny samoistnej w okresie obowiązywania Kodeksu karnego z 1969 r.; 6. Grzywna w okresie obowiązywania Kodeksu karnego z 1997 r.; 7. Grzywna orzekana za przestępstwa z art. 190 1, art. 270 1 oraz art. 178a 1 i 2 k.k.; 8. Wymiar grzywny za przestępstwa z art. 190 1, art. 270 1 oraz art. 178a 1 i 2 k.k.; 9. Wykonywanie grzywny orzeczonej za przestępstwa z art. 270 1 oraz art. 178a 1 i 2 k.k.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-0056-8
1. Uzasadnienie instytucji ułaskawienia w modelu sprawowania władzy państwowej; 2. Ułaskawienie w świetle polskiego prawa konstytucyjnego; 3. Karnoprocesowa regulacja ułaskawienia w ustawodawstwie polskim- rys historyczny; 4. Zagadnienia związane z zakresem ingerencji organu stosującego prawo łaski w sytuację prawną ukształtowaną orzeczeniem przypisującym popełnienie czynu zabronionego w prawie polskim; 5. Powody (przyczyny) ułaskawienia. Ułaskawienie jako element polityki kryminalnej państwa; 6. Ułaskawianie w kodeksie postępowania karnego z 1997 r. i postępowanie przy wydawaniu i wykonywaniu aktu łaski; 7. Podsumowanie- wnioski de lege ferenda
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Co warto wiedzieć o postępowaniu karnym?; 2. Co warto wiedzieć o postępowaniu karnym wykonawczym?; 3. Co warto wiedzieć o przepisach prawa rodzinnego; 4. Co warto wiedzieć w sprawach mieszkaniowych; 5. Co warto wiedzieć o pomocy społecznej; 6. Jak pisać pisma do urzędów; 7. Co warto wiedzieć o biurach porad obywatelskich?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-076-2
R.1 Kara ograniczenia wolności w aspekcie historycznym i prawno-międzynarodowym; R.2 Usytuowanie kary ograniczenia wolności w systemie polskiego prawa karnego; R.3 Treść kary ograniczenia wolności; R.4 Warunkowe zawieszenie wykonania kary ograniczenia wolności; R.5 Problematyka kary łącznej przy skazaniu na karę ograniczenia wolności; R.6 Podstawowe zagadnienia związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności; R.7 Szczególne odmiany kary ograniczenia wolności.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-047-9
1. Kara umowna w perspektywie historyczno-porównawczej. 2. Pojęcie kary umownej w prawie polskim. 3. Kara umowna a umowne regulacje zakresu naprawienia szkody. 4. Funkcje kary umownej. 5. Zobowiązanie z tytułu kary umownej i jego stosunek do zobowiązania głównego. 6. Roszczenie o karę umowną i jego stosunek do innych uprawnień wierzyciela. 7. Miarkowanie kary umownej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie / red. Mirosława Melezini. - Stan prawny na 1.09.2010 r. - Warszawa : C.H.Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. - XXIV, 1152 s. ; 24 cm.
(System Prawa Karnego / red. nacz. Andrzej Marek; T. 6)
ISBN: 978-83-255-1313-9
R.I Kary: Systematyka kar i środków karnych. Zagadnienia ogólne; Kara śmierci; Kara dożywotniego pozbawienia wolności; Kara 25 lat pozbawienia wolności; Kara pozbawienia wolności; Kara ograniczenia wolności; Kara grzywny; Inne rodzaje kar; R.II Środki karne: Środki karne w ogólności: Pozbawienie praw publicznych; Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej; Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi; Obowiązek powstrzymywania soę od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu; Zakaz wstępu na imprezę masową; Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych; Nakaz opuszczania lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym; Zakaz prowadzenia pojazdów; Przepadek; Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny; Nawiązka; Świadczenie pieniężne; Podanie wyroku do publicznej wiadomości; Pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich lub opiekuńczych; Instytucja zwrotu korzyści majątkowej (art. 53 KK; art. 24 § 5 KKS); R.IIII Poddanie sprawcy próbie (środki probacyjne): Pojęcie i formy probacji. Zagadnienia ogólne; Warunkowe umorzenie postępowania karnego; Warunkowe zawieszenie wykonania kary; Warunkowe przedterminowe zwolnienie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks wykroczeń : komentarz / pod red. Tadeusz Bojarski. - Stan prawny na 10.08.2007 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 512, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-803-5
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń Część ogólna 1. Zasady odpowiedzialności (art. 1-17) 2. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru (art. 18-39) 3. Zastsosowanie środków oddziaływania wychowawczego (art. 40-41) 4. Warunkowe zawieszenie kary aresztu (art. 42-44) 5. Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania (art. 45-46) 6. Wyjaśnienie wyrażen ustawowych (art. 47) 7. Stosunek do ustaw szczególnych (art. 48) Część szczególna 8. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (art. 49-64) 9. Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorzadowym i społecznym (art. 65-69) 10. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (art. 70-83) 11. Wykroczenia przeciwku bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (art. 84-103a) 12. Wykroczenia przeciwko osobie (art. 104-108) 13. Wykroczenia przeciwko zdrowiu (art. 109-118) 14. Wykroczenia przeciwko imieniu (art. 119-131) 15. Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów (art. 132-139) 16. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (art. 140-142) 17. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego (art. 143-145) 18. Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji (art. 146-147a) 19. Szkolnictwo leśne, polne i ogrodowe (art. 148-166) Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń 1. Przepisy ogólne (art. I-V) 2. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. VI-VIII) 3. Przepisy przejściowe i końcowe (art. IX-XVII)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Kodeks wykroczeń : komentarz / red. Marek Mozgawa. - Stan prawny na 1.08.2007 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 698 s., [12] s. tabl. : il. kolor ; 22 cm.
(Komentarze)
ISBN: 978-83-7526-590-3
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.-Kodeks wykroczeń, Część ogólna, I. Zasady odpowiedzialności (art.1-17), II. Kary,środki karne i zasady ich wymiaru (art.18-39), III. Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego (art.40-41), IV. Warunkowe zawieszenie kary aresztu (art. 42-44), V. Przedawnienie orzekania,wykonania kary oraz zatarcie ukarania (art.45-46), VI. Wyjasnieniewyrażeń ustawowych (art.47), VII. Stosunek do ustaw szczegółowych (art.48), Część szczególna, VIII. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (art.49-64), IX. Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym,samorządowym i społecznym (art.65-69). X. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (art.70-83), XI. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (art.84-103), XII. Wykroczenia przeciwko osobie (art.104-108), XII. Wykroczenia przeciwko zdrowiu (art.109-118), XIV. Wykroczenia przeciwko mieniu (art.119-131), XV. Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów (art.132-139), XVI. Wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej (art.140-142), XVII. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytko publicznego (art.143-145), XVIII. Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji )art.146-147a), XIX. Szkolnictwo leśne, polne i ogrodowe (art.148-166), Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.-Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.-Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładnia grzywien w drodze mandatu karnego, Rozporządzenie Prerzesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r.w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks wykroczeń : komentarz / pod red. Tadeusz Bojarski. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.06.2009 r. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009. - 589, [3] s. ; 24 cm.
(Komentarze LexisNexis / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7620-176-4
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 ze zm.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kodeks wykroczeń : komentarz / Marek Bojarski, Wojciech Radecki. - Wyd. 5. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 951, [1] s. ; 21 cm.
(Komentarze Becka)
ISBN: 978-83-255-1988-9
Kodeks wykroczeń: Wprowadzenie. Miejsce prawa wykroczeń w systemie prawa; Część ogólna: Zasady odpowiedzialności; Kary, środki karne i zasady ich wymiaru; Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego; Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu; Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcia ukarania; Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych; Stosunek do ustaw szczególnych; Część szczególna: Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu; Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym; Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia; Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji; Wykroczenia przeciwko osobie; Wykroczenia przeciwko zdrowiu; Wykroczenia przeciwko mieniu; Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów; Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej; Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej; Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego; Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji; Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie, Prace zbiorowe / Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN: 83-7206-139-4
1. Zagadnienia wprowadzające, 2. Konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego a naczelne zasady procesowe, 3. Konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego w sferze realizacji praw poszczególnych uczestników procesu karnego, 4. Konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego -instytucja dobrowolnego poddania się karze i skazania bez rozprawy w praktyce warszawskich sądów, 5. Wnioski końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe i Konferencyjne)
ISBN: 83-89055-32-5
1.Tożsamość europejska i lokalne rewindykacje, 2.Kary cielesne w Polsce w XVIII wieku, 3.Regulacja prawna interpelacji poselskich w Sejmie Śląskim w latach 1922-1929, 4.Wymiar sprawiedliwośći i prawo Polski Ludowej jako przedmiot badań naukowych Adama Lityńskiego (wybrane zagadnienia), 5.Dyplomacja i polityka zagraniczna Rady Zastępczej Tymczasowej (19 kwietnia - 28 maja 1794 roku), 6.Założenia ideologiczne prac nad unifikacją prawa rodzinnego w Poslce w latach 1945-1974, 7.Uwag kilka o pracach nad dekretem o katach stanu cywilnego z 1945 roku, 8.Prokuratorski nadzór ogólny nad orzecznictwem karno-administacyjnym w Polsce ludowej, 9.Proces kryminalny w Nowej Górze XVI-XVIII wieku, 10.Juliusz Makareiwcz o radzieckim prawie karnym, 11."Artykuły wojskowe dla generałó i oficerów wyższej i niższej rangi, względem przestępstw kryminalnych" z 1775 roku, 12.O politycznych załozeniach procedury cywilnej w Poslce Ludowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace prawnicze - Polska Akademia Umiejętności ; nr 8.)
ISBN: 978-83-60183-97-7
1. Wymiar środków karnoprawnej reakcji- ustalenia terminologiczne i aspekty konstytucyjne; 2. Założenia konstrukcyjne modelu normatywnego nadzwyczajnego wymiaru kary; 3. Podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary; 4. Wymiary kary nadzwyczajnie złagodzonej; 5. Tryb stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary; 6. Zbieg podstaw nadzwyczajnego wymiaru kary.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem / Anna Muszyńska. - Stan prawny na 1.03.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 454, [2] s. ; 21 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-264-0385-9
1. "Sprawiedliwość naprawcza" w systemie sprawiedliwości karnej; 2. Wyrównanie szkód wyrządzonej przestępstwem- geneza regulacji prawnych w polskim ustawodawstwie karnym; 3. Podstawowe zagadnienia związane z naprawieniem szkody. Problemy terminologiczne; 4. Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem jako "trzeci tor" w systemie następstw prawnokarnych; 5. Możliwość kompensowania szkody wyrządzonej przestępstwem w sferze prawa karnego materialnego; 6. Cywilnoprawne roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again