Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(4)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Lachowski Jerzy
(1)
Marek Andrzej
(1)
Melezini Mirosława
(1)
Muszyńska Anna
(1)
Rusinek Michał
(1)
Wróbel Włodzimierz
(1)
Zoll Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Prawo karne
(3)
Kara (prawo)
(2)
Kara pozbawienia wolności
(2)
Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Kara ograniczenia wolności
(1)
Kara śmierci
(1)
Kara(prawo)
(1)
Odszkodowanie
(1)
Przestępstwo
(1)
Sprawiedliwość naprawcza
(1)
Zwolnienie warunkowe
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie / red. Mirosława Melezini. - Stan prawny na 1.09.2010 r. - Warszawa : C.H.Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2010. - XXIV, 1152 s. ; 24 cm.
(System Prawa Karnego / red. nacz. Andrzej Marek; T. 6)
ISBN: 978-83-255-1313-9
R.I Kary: Systematyka kar i środków karnych. Zagadnienia ogólne; Kara śmierci; Kara dożywotniego pozbawienia wolności; Kara 25 lat pozbawienia wolności; Kara pozbawienia wolności; Kara ograniczenia wolności; Kara grzywny; Inne rodzaje kar; R.II Środki karne: Środki karne w ogólności: Pozbawienie praw publicznych; Zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej; Zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi; Obowiązek powstrzymywania soę od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu; Zakaz wstępu na imprezę masową; Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych; Nakaz opuszczania lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym; Zakaz prowadzenia pojazdów; Przepadek; Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny; Nawiązka; Świadczenie pieniężne; Podanie wyroku do publicznej wiadomości; Pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich lub opiekuńczych; Instytucja zwrotu korzyści majątkowej (art. 53 KK; art. 24 § 5 KKS); R.IIII Poddanie sprawcy próbie (środki probacyjne): Pojęcie i formy probacji. Zagadnienia ogólne; Warunkowe umorzenie postępowania karnego; Warunkowe zawieszenie wykonania kary; Warunkowe przedterminowe zwolnienie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem / Anna Muszyńska. - Stan prawny na 1.03.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 454, [2] s. ; 21 cm.
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-264-0385-9
1. "Sprawiedliwość naprawcza" w systemie sprawiedliwości karnej; 2. Wyrównanie szkód wyrządzonej przestępstwem- geneza regulacji prawnych w polskim ustawodawstwie karnym; 3. Podstawowe zagadnienia związane z naprawieniem szkody. Problemy terminologiczne; 4. Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem jako "trzeci tor" w systemie następstw prawnokarnych; 5. Możliwość kompensowania szkody wyrządzonej przestępstwem w sferze prawa karnego materialnego; 6. Cywilnoprawne roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-240-1351-7
1. Wiadomości wstępne: Pojęcie prawa karnego; Funkcje prawa karnego; Rozwój prawa karnego; Prawo karne a ustrój polityczny państwa; Historia ustawodawstwa karnego na ziemiach polskich; 2. Nauka o ustawie karnej: Źródła prawa karnego; Ustawa karna i jej wykładnia; Czasowy zakres zastosowania ustawy karnej. Zasady prawa karnego intertemporalnego; Miejscowy zakres zastosowania ustawy karnej; 3. Nauka o przestępstwie: Pojęcie przestępstwa; Struktura przestępstwa; Czyn zabroniony pod groźbą kary; Szczególne formy realizacji znamion czynu; Jedność- wielość czynów zabronionych. Zbieg przepisów ustawy; Społeczna szkodliwość czynu; Wina; Okoliczności wyłączające przestępność czynu; 4. Nauka o karze: Pojęcie i racjonalizacja kary; Rodzaje kar; Środki karne; Środki związane z poddaniem sprawcy próbie; Zasady i dyrektywy sądowego wymiaru kary; Instytucje sądowego wymiaru kary; Środki zabezpieczające; Wielość przestępstw; Ustanie karalności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Ustawa o dozorze elektronicznym : komentarz / Michał Rusinek. - Stan prawny na 1.01.2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 252, [2] s. ; 21 cm.
(Praktyczne Komentarze)
ISBN: 978-83-264-0172-5
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego; 1. Przepisy ogólne; 2. Warunki odbywania przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; 3. Warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; 4. Organizowanie i kontrolowanie wykonania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; 5. Nadzór nad wykonaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; 6. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1466-2
R.1 Geneza i rozwój instytucji warunkowego zwolnienia w prawie karnym; R.2 Rozwój instytucji warunkowego zwolnienia w polskim prawie karnym; R.3 Istota i funkcje warunkowego zwolnienia; R.4 Przesłanki warunkowego zwolnienia; R.5 Obowiązki próby i dozór nad warunkowo zwolnionym; R.6 Skutki przebiegu okresu próby; R.7 Najważniejsze zagadnienia procesowe dotyczące instytucji warunkowego zwolnienia; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again