Form of Work
Książki
(4)
Status
available
(3)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(1)
Author
Barański Marek
(1)
Biedrońska Paulina
(1)
Dyduch Mariusz
(1)
Grzelewska Małgorzata
(1)
Kuchmacz Bożena
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Kapitał społeczny
(3)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Pilotażowy Program Leader+
(1)
Polityka społeczna
(1)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(1)
Regionalny rynek pracy
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
5 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-9283181-2-8
1. Kapitał społeczny, jego formy, struktura i poziomy: Kapitał społeczny i jego znaczenie w polityce; Kreowanie i pobudzanie rozwoju kapitału społecznego na poziomie lokalnym; Wpływ wizerunku osoby publicznej na wzrost jakości kapitału społecznego; 2. Polityczny wymiar kapitału społecznego: Strategia Rozwoju Kapitału społecznego na lata 2011-202- dokument wyznaczający główne cele, kierunki oraz instrumenty rozwoju kapitału społecznego w Polsce; Bezpieczeństwo wewnętrzne w programach partii politycznych w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2011 roku; Kapitał społeczny w polityce. Ruch Autonomii Śląska; Zarząd województwa jako kapitał polityczny w rozwoju regionu; 3. Lokalny i regionalny wymiar kapitału społecznego: Współpraca gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi w procesie rozwoju kapitału społecznego; Kapitał społeczny a polityka edukacyjna Miasta Zabrze; Wpływ samorządu na jakość systemu oświatowego na przykładzie wybranych dzielnic Warszawy; Turystyka w powiecie koneckim w ocenie mieszkańców; Edukacyjne projekty europejskie jako narzędzie edukacji nieformalnej na przykładzie powiatu będzińskiego; 4. Kapitał społeczny w doświadczeniach państw Europy Środkowej i Wschodniej: Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie; Wpływ kapitału społecznego na politykę wewnętrzną Rosji. Wybrane aspekty; Kapitał społeczny Kosowarów zagrożeniem dla wieloetnicznego Kosowa; Z zagadnień społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi i Ukrainie. Zarys problemu. Nieadekwatność polskiej polityki zagranicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-816-5
1. Rozwój lokalny - pojęcie, czynniki, cechy, mierniki; 2. Kapitał społeczny - definicje, źródła, mierniki; 3. Organizacja, formy i projekty kapitału społecznego na obszarze badań; 4. Badanie projektów integrujących lokalne społeczności; 5. Relacje między rozwojem lokalnym a kapitałem społecznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-926737-6-7
Zawiera: 1. Opis zastosowanej metodologii badania: 1.1. Cel i problematyka badania; 1.2. Metody badawcze; 1.3. Próba badawcza. 2. Charakterystyka badanych: 2.1. Część ilościowa badania; 2.2. Część jakościowa badania. 3. Wyniki badania - część ilościowa: 3.1. Sieci społeczne; 3.2. Aktywność społeczna; 3.3. Zaufanie; 3.4. Wartości sprzyjające rozwojowi kapitału społecznego; 3.5. Opinia o miejscu zamieszkania i poczucie bezpieczeństwa. 4. Wyniki badania - część jakościowa: 4.1. Kondycja badanych organizacji pozarządowych; 4.2. Sieci interakcyjne; 4.3. Aktywność społeczna w ocenie organizacji pozarządowych; 4.4. Opinie badanych o poziomie bezpieczeństwa i problemach społecznych miejscowości, w których funkcjonują organizacje; 4.5. Opinie organizacji pozarządowych o działalności jednostek samorządu terytorialnego; 4.6. Uwagi dodatkowe rozmówców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60005-02-6
Zawiera: 1.Jak przygotować projekt?: Metoda zarządzania cyklem projektu; Jakie są kluczowe fazy przygotowania projektu? 2.Jak dostosować metody wsparcia do potrzeb beneficjentów?: Jakich kompetencji potrzebują beneficjenci?; Jak rozwijać kompetencje? Przegląd metod wsparcia. 3.Jak zorganizować promocję?: Strategia i kampania promocyjna; Formy i narzędzia promocji w projekcie; Promocja poprzez jakość. 4.Jak zorganizować rekrutację?: definicja rekrutacji (naboru) i selekcji (wyboru); Rodzaje rekrutacji; Typy rekrutacji; Metody rekrutacji; Narzędzia rekrutacji zewnętrznej; strategie rekrutacji; Etapy naboru; Kadra zespołu projektowego zaangażowana w proces rekrutacji i selekcji; Koszty rekrutacji; kryteria naboru i selekcji; Listy rekrutacyjne; Przykłady przebiegu procesu rekrutacji i selekcji; Ewaluacja procesu rekrutacji. 5.Jak skutecznie wdrażać projekt?: Trzy fazy wdrażania projektu; Przygotowanie projektu do wdrożenia; realizacja i monitorowanie postępów w projekcie; Zamknięcie projektu. 6.Jak ocenić projekt?: Teoretyczne podstawy ewaluacji projektów i programów: Jak przygotować się do przeprowadzenia ewaluacji projektu?; Praktyka realizacji ewaluacji projektu; Wykorzystanie ewaluacji w planowaniu przyszłych projektów; Obowiązki projektodawcy w stosunku do ewaluacji. 7.Partnerstwo i współpraca ponadnarodowa: Dlaczego partnerstwo?; Co to jest partnerstwo?; Ustalanie zakresu działania i budowanie partnerstwa; Zarządzanie partnerstwem i realizacja zadań; Ocena i wprowadzanie korekt; Inwestowanie w trwałości efektów; Partnerstwo ponadnarodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Authority data
Kapitał społeczny - Polska - 21 w (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again