Form of Work
Czasopisma
(3)
Książki
(3)
Status
only on-site
(6)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(6)
Author
Chodyński Andrzej
(3)
Huczek Marian
(3)
Bakonyi Jadwiga
(2)
Borkowski Stanisław
(2)
Chodyńska-Kukułka Agata
(2)
Jeziorski Leopold
(2)
Kamińska Joanna
(2)
Regulski Lech
(2)
Skórska Anna
(2)
Adam Jabłoński
(1)
Berliński Andrzej
(1)
Dobija Mieczysław
(1)
Duda Magdalena
(1)
Dudycz Tadeusz
(1)
Dudziak Arkadiusz Stanisław
(1)
Gableta Małgorzata
(1)
Gębczyńska Alicja
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Juraszek Marian
(1)
Kochamńska Magdalena
(1)
Kochmańska Magdalena
(1)
Kocot Maria
(1)
Koszembar-Wiklik Małgorzata
(1)
Marek Jabłoński
(1)
Rosak Joanna
(1)
Rychter Arkadiusz
(1)
Selejdak Jacek
(1)
Trynda Katarzyna
(1)
Wnuk Jan
(1)
Woźniak-Sobczak Barbara
(1)
Żołędowska Beata
(1)
Żołędowska-Król Beata
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(6)
Przedsiębiorstwo
(6)
Bibliotekarstwo
(3)
Innowacje
(2)
Komunikowanie marketingowe
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Biopaliwa
(1)
Controlling
(1)
Etyka społeczna
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Gospodarka
(1)
Kadry
(1)
Kapitał
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Menedżerowie
(1)
Pieniądz
(1)
Przemysł
(1)
Rachunkowość
(1)
Reklama
(1)
Ruchy i organizacje ekologiczne
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satysfakcja konsumentów
(1)
Strony WWW
(1)
Służba zdrowia
(1)
Targi i wystawy
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zysk
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(3)
Domain
Zarządzanie i marketing
(3)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7011-624-8
Cz. I Polskie przedsiębiorstwa okresu transformacji - identyfikacja problemów dot. pracy i pracowników: Przedmiot działalności i miejsca pracy; Funkcjonowanie ludzi w przedsiębiorstwach - uwarunkowania rzeczowe, społeczne i kulturowe. Cz. II Warunki i narzędzia zmian w obszarze "człowiek i praca": Interesariusze przedsiębiorstwa a zatrudnienie i praca; Wiedza podstawa kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa; Gospodarowanie potencjałem ludzkim - pożądane kierunki zmian. Podsumowanie; Uwagi końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7252-287-1
1.Kapitał jako podstawowa kategoria ekonomii i rachunkowości, 2.Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości, 3.Rachunkowość a gospodarak towarowo-pieniężna, 4.Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa, 5.Funkcje i zasady współczesnej rachunkowości, 6.Od jednowymiarowego do trójwymiarowego modelu rachunkowości, 7.Wartość dodanai kapitał przedsiębiorstwa, 8.Teoretyczne koncepcje rachunkowości instrumentów fiansowych, 9.Atestacja informacji ekonomicznych z systemu rachunkowości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 1/2006)
1. Wzrost konkurencyjności regionów w Projekcie Narodowej Strategii Rozwoju regionalnego na lata 2007-2013, 2. Rozwój Kapitału ludzkiego i jego wykorzystanie na przykładzie województwa śląskiego, 3. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju innowacyjności lokalnej, 4. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionu, 5. Budowanie kompetencji organizacji uczącej się i zarządzającej wiedzą, 6.Bariery innowacyjności polskich przedsiębiorstw, 7. Ceny transferowe a strategie przedsiębiorstw transportowych, 8. Restrukturyzacja przemysłu hutniczego w Polsce, 9. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - narzędziem kształtowania reputacji firmy, 10. Współczesne, innowacyjne narzędzia komunikacji marketingowej, 11. Strony www jako narzędzie marketingu, 12. Targi jako skuteczna forma promocji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 2/2006)
1. Elastyczność przedsiębiorstwa na globalnym rynku-aspekty rozwojowe, 2. Europejskie trendy w zakresie innowacji, 3. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 4. Rynek pracy a przedsiębiorczość lokalna, 5. Koncepcja edukacji przez całe życie jako odpowiedź na wyzwania współczesności, 6. Kapitał intelektualny w realizacji jednolitego procesu budowy strategii przedsiębiorstwa, 7. Klastry jako środek przedsiębiorczości lokalnej, 8. Efektywne modele biznesu, 9. Uwarunkowania strategii przedsiębiorstw transnarodowych, 10. Analiza interesariuszy w projektach bibliotecznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe WSZiM w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing , ISSN 1644-9134 ; Zeszyt 7-1/2005)
Wiedza a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Macierz oceny szans strategicznych firmy. Struktura organizacyjna w firmie międzynarodowej. Rola analizy wskaźnikowej w procesie podejmowania decyzji. Możliwość wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z funduszu Phare. Organizacja rynku biopaliw w Polsce na tle krajów Unii. Satysfakcja klienta a jakość. Wykorzystanie narzędzi zarządzania jakością do analizy niezgodności z tworzyw sztucznych. Analiza niezgodności występujących w procesie wytwarzania konstrukcji stalowych. Determinanty jakości stacjonarnej opieki medycznej. Samoocena administracji publicznej za pomocą modelu CAF. Dlaczego reklama odgrywa dużą rolę w dokonywaniu wyborów/zakupów. O kategorii stosowności w politycznej komunikacji marketingowej. Kultura organizacyjna biblioteki. Znaczenie satysfakcji pracowników w zarządzaniu bibliotekami.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1535-5
1. Maksymalizacja wartości jako nadrzędny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa, 2. Przepływy pieniężne jako podstawowy składnik wartości przedsiębiorstwa, 3. Koszt kapitału, 4. Mierniki efektywności wykorzystywane w koncepcji VBM, 5. Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again