Form of Work
Książki
(9)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(10)
Author
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Antczak Zbigniew
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Detyna Beata
(1)
Dobija Dorota
(1)
Francik Kamila
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Jemielniak Dariusz
(1)
Kobis Paweł
(1)
Kowalska Sylwia
(1)
Kulhánek Lumír
(1)
Miąsek Dagmara
(1)
Mroziewski Marian
(1)
Pocztowski Aleksy
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Porvazník Ján
(1)
Pudło Mariusz
(1)
Pędziwiatr Ewelina
(1)
Shypulina Yuliia
(1)
Sienkiewicz Łukasz
(1)
Stolarska Agnieszka
(1)
Sulich Adam
(1)
Trojanowski Tomasz
(1)
Ujwary-Gil Anna
(1)
Wachowiak Piotr
(1)
Widera Wiktor
(1)
Ćwik Bogdan
(1)
Żukowska Joanna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(8)
Przedsiębiorstwo
(7)
Kadry
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Kapitał intelektualny przesiębiorstwa
(2)
Oceny pracowników
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Akcjonariusze
(1)
Analiza wartości
(1)
BPMS (informat.)
(1)
Banki
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Fundusze poręczeń kredytowych
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Kapitał
(1)
Konkurencja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Menedżerowie
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Optymalizacja
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(1)
Płaca
(1)
Płaca minimalna
(1)
Rachunkowość
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Równowaga ekonomiczna
(1)
Siła robocza
(1)
Spółki publiczne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Szczupłe zarządzanie
(1)
Technologia
(1)
Usługi
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zdolności
(1)
Subject: time
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Katowice
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7252-379-2
1. Funkcja personalna w zmieniającej się gospodarce., 2. Istota i zakres restrukturyzacji funkcji personalnej, 3. Czynniki determinujące zmiany funkcji personalnej, 4. Organizacja funkcji personalnej, 5. Strategie zarządzania zasobami ludzkimi, 6. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników, 7. Systemy ocen pracowniczych, 8. Rozwój kapitału ludzkiego, 9. Systemy wynagradzania pracowników, 10. Kierunki zmian funkcji personalnej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa / Anna Ujwary-Gil. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 202, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
(Zarządzanie / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0860-9
1. Teoretyczne podstawy kapitału intelektualnego w świetle literatury przedmiotu; 2. Pomiar i analiza efektywności kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa; 3. Wycena kapitału intelektualnego a wartość rynkowa przedsiębiorstw; 4. Ocena efektywności wykorzystania kapitału intelektualnego a wartość rynkowa przedsiębiorstw; 5. Ocena możliwości wykorzystania metody KCE i VAIC w przedsiębiorstwach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87493-97-X
1. Funkcja personalna w przedsiębiorstwie, 2. Budowanie kapitału strukturalno-organizacyjnego przedsiębiorstwa, 3. Zacieranie granicy miedzy przedsiębiorstwem a otoczeniem - wybrane narzędzia uelastyczniania struktury organizacyjnej i zarządzania, 4. Źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa: kapitał intelektualny i kapitał ludzki (w świetle badań)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-857-6
1. Przesłanki do badań kapitału intelektualnego: Tendencje zmian w wartościowaniu czynników produkcji; Wiedza jako czynnik przemian organizacyjnych; 2. Koncepcje kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa: Zarys chronologii badań dotyczących istoty kapitału intelektualnego; Marketingowa koncepcja kapitału intelektualnego; Holistyczno- statyczna interpretacja kapitału intelektualnego; Socjologiczne ujęcie kapitału intelektualnego; Rachunkowe podejście do kapitału intelektualnego; Społeczny model kapitału intelektualnego; Wnioski z analizy koncepcji kapitału intelektualnego; 3. Diagnozowanie i wartościowanie kapitału intelektualnego: Metodologiczne i pragmatyczne aspekty pomiaru kapitału intelektualnego; Finansowe metody wartościowania kapitału intelektualnego; Jakościowe koncepcje mierzenia kapitału intelektualnego; Ocena metod wartościowania kapitału intelektualnego; 4. Kreowanie kapitału intelektualnego we współczesnym przedsiębiorstwie: Postulowany obraz kapitału intelektualnego; Proces kreowania kapitału intelektualnego; Kreatywna organizacja jako wzór warunków rozwoju kapitału intelektualnego; Funkcje zarządzania w kreatywnej organizacji; Kompetencje i role menedżerów w kreowaniu przedsiębiorczego kapitału intelektualnego; Przedsiębiorczy styl zarządzania jako czynnik rozwoju kapitału intelektualnego; 5. Instytucjonalno- koncepcyjne uwarunkowania rozwoju kapitału intelektualnego w Polsce: Udział aktywów intelektualnych w budowaniu konkurencyjności współczesnych gospodarek; Rozwój aktywów niematerialnych w Polsce jako przedmiot oddziaływania OECD i Komisji Europejskiej; Postulowane i przyjęte kierunki działań na rzecz wzmocnienia kapitału intelektualnego w kraju
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87885-93-2
Cz. I Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw:1. Uwarunkowania i czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku globalnym; 2. Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej; 3. Wartość dla akcjonariuszy a wartość dla interesariuszy. Ewolucja orientacji spółek publicznych w świetle badań empirycznych; 4. Kapitał menedżerski oferowany przez fundusze venture capital/private equity jako źródło wzrostu wartości spółek portfelowych; 5. Wykorzystanie Valute at Risk w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa; 6. Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorstwa; 7. Tworzenie wartości w sieciach przedsiębiorstw; 8. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia. Cz. II Instrumenty finansowe i prawne zwiększania wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw: 9. Fundusze poręczeń kredytowych a bankowe finansowanie przedsiębiorstw; 10. Opodatkowanie należności licencyjnych za korzystanie z własności przemysłowej podatkami dochodowymi; 11. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z depozytów bankowych jako jeden z elementów tworzenia jednolitego rynku usług finansowych w ramach Strategii Lizbońskiej; 12. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - nowa koncepcja postrzegania wartości przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy; 13. Zarządzanie kosztami w prowadzeniu działalności gospodarczej warunkiem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw; 14. Ekonomiczna wartość dodana - szansa na wzrost konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw? Cz. III Rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach: 15. Ewolucja przedsiębiorczości a małe i średnie przedsiębiorstwa; 16. Determinanty przedsiębiorczości gospodarstw domowych w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8030-250-1
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Kapitał ludzki w procesie tworzenia wartości: 1.1. Kapitał ludzki i wartość przedsiębiorstwa - analiza relacji; 1.1.1. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a wartość kapitału ludzkiego; 1.1.2. Wymiary koncepcji kapitału ludzkiego; 1.1.3. Pojęcie wartości kapitału ludzkiego; 1.1.4. Wartość dodana tworzona przez kapitał ludzki; 1.1.5. Potencjał generowania wartości dodanej; 1.2. Zarządzanie kapitałem ludzkim zorientowane na generowanie wartości; 1.2.1. Zarządzanie kapitałem ludzkim - charakterystyka koncepcji; 1.2.2. Perspektywa ekonomiczna w zarządzaniu kapitałem ludzkim; 1.2.3. Perspektywa strategiczna w zarządzaniu kapitałem ludzkim; 1.2.4. Perspektywa pomiarowa w zarządzaniu kapitałem ludzkim; 1.3. Optymalizacja kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa - przegląd badań i definicja pojęcia; 1.3.1. Przegląd badań nad optymalizacją w odniesieniu do kapitału ludzkiego; 1.3.2. Definicja pojęcia optymalizacji użyteczności kapitału ludzkiego. Rozdział 2. Model optymalizacji użyteczności kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa: 2.1. Równowaga kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie; 2.1.1. Zasada racjonalnego gospodarowania (zarządzania) a optymalizacja użyteczności kapitału ludzkiego; 2.1.2. W poszukiwaniu punktów równowagi użyteczności kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie; 2.1.3. Przestrzeń rozwiązań Pareto-optymalnych; 2.2. Czas w optymalizacji kapitału ludzkiego; 2.2.1. Zmienność użyteczności kapitału ludzkiego w czasie; 2.2.2. Deprecjacja kapitału ludzkiego; 2.2.3. Uwzględnienie czynnika czasu w optymalizacji użyteczności kapitału ludzkiego; 2.3. Ogólne założenia modelu optymalizacji; 2.4. Przestrzeń kryterialna; 2.4.1. Funkcje celów I poziomu; 2.4.2. Funkcje celów II poziomu; 2.5. Ryzyko personalne w optymalizacji kapitału ludzkiego; 2.6. Zbiór ograniczeń - warunków brzegowych optymalizacji. Rozdział 3. Zmienne decyzyjne w optymalizacji użyteczności kapitału ludzkiego: 3.1 Przestrzeń zmiennych decyzyjnych; 3.2. Jakość kapitału ludzkiego; 3.2.1. Podstawowe założenia analizy jakości kapitału ludzkiego; 3.2.2. Operacjonalizacja jakości kapitału ludzkiego; 3.3. Dostępność kapitału ludzkiego; 3.3.1. Podstawowe założenia analizy dostępności kapitału ludzkiego; 3.3.2. Operacjonalizacja dostępności kapitału ludzkiego; 3.4. Efektywność kapitału ludzkiego; 3.4.1. Podstawowe założenia analizy efektywności kapitału ludzkiego; 3.4.2. Operacjonalizacja efektywności kapitału ludzkiego. Rozdział 4. Pomiar i analityka kapitału ludzkiego w procesie optymalizacji jego użyteczności: 4.1. System pomiaru kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa wpierający optymalizację jego użyteczności; 4.2. Zdolność do kompleksowego pomiaru kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach w Polsce - wyniki badań; 4.2.1. Kluczowe założenia badań; 4.2.2. Analiza wyników badań; 4.2.3. Weryfikacja hipotez badawczych; 4.3. Analiza przydatności metod pomiaru kapitału ludzkiego w jego optymalizacji; 4.4. Od pomiaru do analityki kapitału ludzkiego. Rozdział 5. Podejmowanie decyzji optymalizacyjnych: 5.1. Uwarunkowania procesu podejmowania decyzji w optymalizacji użyteczności kapitału ludzkiego; 5.2. Rodzaje decyzji optymalizujących kapitał ludzki wspieranych przez analitykę; 5.3. Obszar racjonalności decyzyjnej w optymalizacji użyteczności kapitału ludzkiego; 5.4. Style podejmowania decyzji a optymalizacja użyteczności kapitału ludzkiego; 5.5. Analiza determinant podejmowania decyzji na podstawie faktów - wyniki badań; 5.5.1. Kluczowe założenia badań; 5.5.2. Analiza wyników badań; 5.5.3. Weryfikacja hipotez badawczych. Rozdział 6. Podejmowanie działań optymalizacyjnych: 6.1. Perspektywy strategiczne działań optymalizacyjnych; 6.2. Działania optymalizacyjne według rodzaju inwestycji w kapitał ludzki; 6.3. Działania optymalizacyjne z perspektywy celu; 6.4. Planowanie scenariuszowe jako element działań proaktywnych w optymalizacji użyteczności kapitału ludzkiego; 6.4.1. Założenia planowania scenariuszowego w optymalizacji użyteczności kapitału ludzkiego; 6.4.1. Opcje realne w planowaniu scenariuszowym; 6.5. Badanie determinantów optymalizacji użyteczności kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa; 6.5.1. Kluczowe założenia badań; 6.5.2. Analiza wyników badań; 6.4.3. Weryfikacja hipotez badawczych. Podsumowanie. Bibliografia. Spis rysunków. Spis tabel. Aneks. Kwestionariusze ankiet.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie wiedzą)
ISBN: 83-89437-08-2
R.I Kapitał intelektualny jako podstawa nowego paradygmatu gospodarowania, R.2 teoria rachunkowości a zagadnienia pomiaru i sprawozdawczości wartości intelektualnych, R.3 modele pomiaru indywidualnego kapitału ludzkiego, R.4 W kierunku standardów rachunkowości zasobów ludzkich i kapitału intelektualnego.
teorii ekonomii, 2.Podejście badawcze do kapitału int elektualnego, 3.Możliwości pomiaru kapitału intelektua lnego w tradycyjnych systemach rachunkowości, 4.Wpływ kapitału intelektualnego na wzrost firmy - rezultaty b adań empirycznych. R.II Teoria rachunkowości a zagadnienia pomiaru i spra wozdawczości wartości intelektualnych. R.III Modele pomiaru idywidualnego kapitału ludzkiego. R.IV W kierunku standartów rachunkowości zsobów ludzki ch i kapitału intelektualnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-212-5
R.1 Przewaga konkurencyjna; R.2 Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej; R.3 Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa; R.4 Problematyka pomiaru kapitału intelektualnego w literaturze przedmiotu; R.5 Podstawowy model pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa; R.6 Dodatkowe kryteria pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw w wybranych sektorach; R.7 Znaczenie kapitału intelektualnego dla uczelni wyższych. Analiza rankingów szkół wyższych; R.8 Kryteria pomiaru kapitału intelektualnego wyższych uczelni o profilu ekonomicznym w Polsce wynikające z uwarunkowań sektorowych; R.9 Pomiar kapitału intelektualnego Szkoły Głównej Handlowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 2/2018)
Zawiera: Scientific examination and valuation of holistic managerial competence; Innovation culture as the basis for innovative environment of the enterprise; Innowacyjne produkty i usługi w polskiej bankowości; Financial risk in the contemporary environment of enterprises; Wdrożenie koncepcji „szczupłego” zarządzania w szkole wyższej; „Rodzinny znaczy godny zaufania” - przedsiębiorstwa rodzinne w opinii polskich konsumentów; Talent jako element potencjału organizacji XXI wieku; Istota kapitału relacyjnego - ujęcie empiryczne oraz dalsze kierunki badań; Big data jako narzędzie zarządzania procesem budowania społeczeństwa idealnego; Wynagrodzenie i zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach; Integralne oceny równowagi makroekonomicznej na przykładzie polskiej gospodarki; Analiza założeń teorii uwarunkowań sytuacyjnych w kontekście zarządzania projektem europejskim; Change or continuation? Long-term city management on the example of local development strategy of Katowice; Zastosowanie chmury obliczeniowej dla potrzeb systemów BPMS; Chosen aspects of it resources security in sme sector enterprises - results of the research; Koncepcja modelu zagrożenia w systemach ostrzegających organizację; Recenzja książki: D. Martin, J. Schouten, Sustainable Marketing.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again