Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(9)
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(9)
Author
Krzemińska Danuta
(2)
Ostaszewski Janusz
(2)
Borowiecki Ryszard
(1)
Breda Michael F
(1)
Cejmer Mirosław
(1)
Cicirko Tomasz
(1)
Dynus Magdalena
(1)
Gajewski Dominik
(1)
Hendriksen Eldon A
(1)
Jerzemowska Magdalena
(1)
Kołosowska Bożena
(1)
Kwieciński Mirosław
(1)
Michalski Marek
(1)
Napierała Jacek
(1)
Prewysz-Kwinto Piotr
(1)
Sójka Tomasz
(1)
Year
2000 - 2009
(10)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Przedsiębiorstwo
(6)
Kapitał akcyjny
(5)
Spółki akcyjne
(4)
Akcje (ekon.)
(3)
Inwestycje
(2)
Kapitał akcyjny -- zagadnienia
(2)
Spółki akcyjne a kapitał
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Biegli rewidenci
(1)
Bilans księgowy
(1)
Biura informacji gospodarczej
(1)
Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych
(1)
Finanse
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Holdingi
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Informatyka
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Księgowość
(1)
Logistyka
(1)
Majątek trwały
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Podatek -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Poradnictwo
(1)
Przestępstwo przeciw mieniu
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość -- prawo -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Rezerwy (finanse)
(1)
Spółka europejska
(1)
Spółki -- prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2005 r.
(1)
Spółki kapitalowe
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
11 results Filter
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Prawa Handlowego)
ISBN: 83-7444-210-7
1. Sens i nonsens kapitału zakładowego - przyczynek do ekonomicznej analizy ustawowej ochrony wierzycieli spółek kapitałowych, 2. Akcje bez określonej wartości nominalnej (akcje beznominałowe), 3.Wkłady niepieniężne w prawie europejskim i polskim - zdolność aportowa, zabezpieczenie należytej wyceny, ukryte aporty, 3. Umowa przewidująca odprowadzenie zysku przez spółkę akcyjną a zasada utrzymania kapitału zakładowego, 4. Zawieszenie wykonywania praw udziałowych z akcji własnych oraz z akcji spółki dominującej posiadanych przez spółkę zależną, 5. Wyłączenie prawa poboru akcji na gruncie postanowień dyrektywy kapitałowej a instytucja kapitału autoryzowanego, 6. Obowiązek implementacji dyrektywy w prawie wewnętrznym i skutki jago niewykonania, 7. Projekt modernizacji dyrektywy kapitałowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse przedsiębiorstwa / Danuta Krzemińska. - Wyd.2 popr. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, 2000. - 246,[1] s. : tab. ; 24 cm.
Struktura źródeł kapitału przedsiębiorstwa; Przedsiębiorstwo jako organizacja zarobkowa powiązana z otoczeniem; Kapitał własny i obcy w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa; Źródła kapitału przedsię- biorstwa; Koszt i struktura źródeł kapitału przedsiębiorstwa; Gospodarowanie majątkiem i kapitałem obrotowym; Gospodarowanie majątkiem obrotowym; Gospodarowanie kapitałem obrotowym; Strategia kredytu kupieckiego przedsiębiorstwa; Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami handlowymi; Strategia zaciągania i udzielania kredytu kupieckiego przez przedsiębiorstwo; Finansowa ocena inwestycji przedsiębiorstwa; Inwestycje rzeczowe; Inwestycje finansowe; Obciążenia podatkowe i podział zysku przedsiębiorstwa; Obciążenie podatkowe przedsiębiorstwa; Polityka podziału zysku i dywidend.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Book
In basket
Finanse przedsiębiorstwa / Danuta Krzemińska. - Wyd.3. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, 2002. - 246,[2] s. : tab., wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-7205-208-5
Struktura źródeł kapitału przedsiębiorstwa; Przedsiębiorstwo jako organizacja zarobkowa powiązana z otoczeniem; Kapitał własny i obcy w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa; Źródła kapitału przedsię- biorstwa; Koszt i struktura źródeł kapitału przedsiębiorstwa; Gospodarowanie majątkiem i kapitałem obrotowym; Gospodarowanie majątkiem obrotowym; Gospodarowanie kapitałem obrotowym; Strategia kredytu kupieckiego przedsiębiorstwa; Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami handlowymi; Strategia zaciągania i udzielania kredytu kupieckiego przez przedsiębiorstwo; Finansowa ocena inwestycji przedsiębiorstwa; Inwestycje rzeczowe; Inwestycje finansowe; Obciążenia podatkowe i podział zysku przedsiębiorstwa; Obciążenie podatkowe przedsiębiorstwa; Polityka podziału zysku i dywidend.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Finanse spółki akcyjnej / Janusz Ostaszewski, Tomasz Cicirko. - Warszawa : Difin, 2005. - 360 s. : tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-519-0
R.I. Zarządzanie spółką przy wykorzystaniu rachunku przepływów pieniężnych: 1. Wpływ czasu na wartość pieniądza, 2. Badanie przepływów środków pieniężnych, 3. Wykorzystania przepływów pieniężnych w analizie ekonomicznej efektywności inwestycji. R.II Instrumenty kształtowania struktury kapitału w spółce: 1. Źródła oraz formy finansowania majątku, 2. Czynniki wpływające na kształtowanie się struktury kapitału. R.III Charakterystyka wybranych zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną: 1. Kapitał zakładowy i akcje, 2. Private eqiuty, 3. Bankowe kredyty inwestycyjne, pożyczki długoterminowe, 4. Obligacje spółek, 5. Transakcje leasingowe jako forma pozyskiwania kapitału obcego. R.IV Wartość przedsiębiorstwa: 1. Wartość przedsiębiorstwa - pojęcia wstępne, 2. Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa, 3. Mierniki kreowanej wartości dodanej, 4. Wycena przedsiębiorstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-606-5
Część I: Europejskie determinanty procesów integracji przepływu informacji. 1. Osobowy charakter europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych jako formy międzynarodowej współpracy przedsiębiorców. 2. Spółka europejska jako forma działalności gospodarczej Unii. 3. Modelowe reguły informowania i konsultacji pracowników spółki europejskiej ważnym narzędziem zarządzania w UE. 4. Systemy informatyczne w zarządzaniu a pozyskiwanie wiedzy w warunkach procesu globalizacji i integracji europejskiej. 5. Foresight i benchmarking jako narzędzia wywiadowcze wykorzystywane w kreowaniu polityki rozwoju regionów europejskich. 6. Wykorzystanie technologii informacji i komunikacji w samorządach. 7. Komunikacja w systemie nadzoru właścicielskiego. Część II: Bezpieczeństwo jako fundamentalny komponent współczesnego biznesu. 8. Społeczno-polityczne uwarunkowania współpracy subregionalnej na rzecz bezpieczeństwa. Przykład Polski. 9. Bezpieczeństwo informacji w handlu elektronicznym. 10 System wczesnego ostrzegania jako informacyjne wsparcie decyzji strategicznych. 11. Rezerwy jako narzędzie obrony przedsiębiorstwa przed zagrożeniem. 12. Zarządzanie sytuacją kryzysową na przykładzie napadu rabunkowego na bank. Część III: Rola informacji w wybranych dziedzinach praktyki gospodarczej. 13. Szczegółowe wymagania informacyjne w procesie strategic turnaround management. 14. Udział stanowisk pracy w procesach wiedzy - analiza, opis, źródła informacji. 15. Informacyjna funkcja kreowania wartości w procesie motywowania i oceny organów zarządzania przedsiębiorstwem. 16. Informacja księgowa i rynkowa w ocenie efektywności i kreowania wartości przedsiębiorstwa. 17. Problemy zarządzania informacją w sferze rynkowo zorientowanych działań logistycznych. 18. Systemy informatyczne w zarządzaniu logistycznym. 19. Rola informacji w budowie bazy planistyczno-normatywnej controllingu strategicznego. 20. Rozciąganie łańcuchów wartości Biur Informacji Gospodarczej (BIG). 21. Gromadzenie informacji o kliencie warunkiem osiągnięcia sukcesu przedsiębiorstwa usługowego. 22. System rezerwacyjny "Bookings" jako narzędzie zarządzania przepływem informacji w przedsiębiorstwie hotelarskim (na przykładzie Hotelu Elektor w Krakowie). 23. Przegląd koncepcji kapitału intelektualnego i jego wpływ na konkurencyjność. 24. Informacji w identyfikacji ryzyka działalności jednostki konsultingowej. 25. Księgi wieczyste w systemie informacji o nieruchomościach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12645-0
1. Struktura kapitału i jej determinanty: Pojęcie struktury kapitału; Mierniki struktury kapitału; Czynniki determinujące strukturę kapitału. 2. Pierwotne teorie struktury kapitału: Teorie struktury kapitału i ich klasyfikacja; Teoria zysku netto; Teoria zysku operacyjnego netto; Teoria tradycyjna. 3. Teorie struktury kapitału F.Modiglianiego i M.H.Millera: Teoria nieistotności struktury kapitału (teoria MM); Teoria Modiglianiego-Millera uwzględniająca poda tek dochodowy od firmy; Teoria MM uwzględniająca poda tek od osób prawnych i fizycznych; Teoria kompromisowa. 4. Teorie struktury kapitału a czynniki oddziałujące na założenia rynku doskonałego: Teoria struktury kapitału uwzględniająca koszty bankructwa; Teoria struktury kapitału uwzględniająca koszty agencji; Teoria sygnałów i wyjaśnienie struktury kapitału przedsiębiorstwa; Teoria struktury kapitału uwzględniająca kolejność źródeł finansowania. 5. Dźwignia finansowa i próg rentowności kapitału jako instrumenty kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstwa: Dźwignia finansowa i jej wykorzystanie dla oceny działalności przedsiębiorstwa; Analiza wskaźnikowa w aspekcie kształtowania i oceny struktury kapitału Planowanie struktury kapitału w firmie. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-468-9
R.1 Istota instytucji holdingu; R.2 Holding jako podmiot prawa podatkowego i bilansowego; R.3 Opodatkowanie holdingów na zasadach ogólnych; R.4 Podatkowa grupa kapitałowa jako szczególne rozwiązanie opodatkowania holdingów; R.5 Opodatkowanie dochodów holdingów w państwach Unii Europejskiej; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Spółka akcyjna / Marek Michalski. - Stan rawny na 1.07.2007 r. - Warszawa, Kraków : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 512 s. ; 25 cm.
(Biblioteka Prawa Spółek / red. Alicja Pollesch ; Tom 3)
ISBN: 978-83-7526-238-4
I. Konstrukcja jurydyczna spółki akcyjnej, 1. Istota spółki akcyjnej, 2. Charakter prawny akcji, II. Utworzenie spółki akcyjnej, 1. Czynności zmierzające do utworzenia spółki akcyjnej, 2. Osobowość prawna spółki akcyjnej, III. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej oraz operacje na nim przeprowadzane, 1. Pojęcie i funkcje kapitału zakładowego, 2. Operacje podwyższenia kapitału zakładowego, 3. Obniżenie kapitału zakładowego, IV. Obrót akcjami i zasady rozporządzenia nimi, 1. Obrót pierwotny akcjami, 2. Wtórny obrót akcjami, 3. Inne formy rozporządzania akcjami, V. Ustrój korporacyjno-organizacyjny spółki akcyjnej, 1. Status prawny akcjonariusza w spółce akcyjnej, 2. Stosunki wewnętrzne w spółce akcyjnej, 3. Organy spółki akcyjnej, VI. Spółka akcyjna w procesach transformacyjnych, w likwidacji oraz w upadłości, 1. Procesy transformacyjne spółki akcyjnej, 2. Likwidacja spółki akcyjnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
Teoria rachunkowości / Eldon A. Hendriksen, Michael F. Breda. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2002. - 893, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-13623-5
R.1 Wprowadzenie i metodologia rachunkowości.R.2 Czte ry tysiąclecia rachunkowości (historia rachunkowości). R.3 Era biegłego rewidenta. R.4 W poszukiwaniu zasad (deklaracje rachunkowości).R.5 Założenia koncepcyjne ( cele,cechy i podstawowe elementy rachunkowości). R.6 Ekonomiczne środowsko rachunkowości. R.7 Podejmowanie decyzji. R.8 Kształtowanie polityki rachunkowości. R.9 Pieniądz, kapitał i zysk. R.10 Koncepcje zysku w spra wozdawczości finansowej. R.11 Przychody i koszty, zy ski i straty. R.12 Przedstawienie skutków zmian w spra wozdaniach finansowych. R.13 Sprawozdanie z sytuacji finansowe-bilans. R.14 Aktywa i ich wycena. R.15 Amor tyzacja i odtwarzanie majątku. R.16 Majątek obrotowy. R.17 Rzeczowy majątek trwały:zakup i leasing. R.18 Wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje śre dnio- i długoterminowe. R.19 Uznawanie zobowiązań. R.20 Podatki odroczne. R.21 Fundusze emerytalne. R.22 Prawa własności. R.23 Zmiany w kapitale akcyjnym. R.24 Ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-099-2
R.1 Wartość pieniądza w czasie; R.2 Koszt kapitału; R.3 Ocena projektów inwestycyjnych; R.4 Analiza progu rentowności; R.5 Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-062-8
Instrumenty kształtowania struktury kapitału w spółce, Źródła oraz formy finansowania majątku (Kapitał akcyjny, agio, dopłaty, venture capital), Finansowanie dłużne (bankowe kredyty inwestycyjne, pożyczki długoterminowe, franchising, leasing, finansowanie hybrydowe; Czynniki wpływające na kształtowanie się struktury kapitału, Ryzyko finansowe; Charakterystyka wybranych zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną, Kapitał akcyjny i akcje, Venture capital, Bankowe kredyty inwestycyjne, pożyczki długoterminowe, Obligacje spółek, Transakcje leasingowe jako forma pozyskania kapitału obcego; Wartość przedsiębiorstwa spółki, Mierniki wartości kreowanej, Wycena przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again