Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(10)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(10)
Author
Spyra Zbigniew
(2)
Białecki Klemens
(1)
Bielski Ireneusz
(1)
Kassay Stefan
(1)
Kufel-Siemińska Anna
(1)
McDonald Malcolm
(1)
Michalik Małgorzata
(1)
Mruk Henryk
(1)
Pilarczyk Bogna
(1)
Skawińska Eulalia
(1)
Szymura-Tyc Maja
(1)
Wilson Hugh
(1)
Witkowska Justyna
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Kanały marketingowe
(11)
Marketing
(8)
Ceny
(5)
Handel
(3)
Komunikowanie marketingowe
(3)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Marketing strategiczny
(3)
Produkt*
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Promocja handlowa
(2)
Sieć handlowa
(2)
Teoria dystrybucji
(2)
Towar
(2)
Ubezpieczenia
(2)
Controlling
(1)
Farmacja
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Holdingi
(1)
Informacja
(1)
Kadry
(1)
Opakowania
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Usługi
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Zakłady ubezpieczeniowe
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Instrumenty marketingu / Klemens Białecki. - Bydgoszcz, Warszawa : Oficyna Wydaw. BRANTA, 2006. - 382 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-60186-41-3
1.Geneza, rozwój, pojęcie i zakres zastosowania marketingu. 2.Produkt i jego nabywca. 3.Ceny w działalności marketigowej przedsiębiorstw. 4.Kanały dystrybucji. 5. Promocja marketingowa. 6.Otoczenie marketingowe. 7.Badania marketingowe. 8.Miejsce marketingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kanały dystrybucji : kształtowanie relacji / Zbigniew Spyra. - Warszawa : CeDeWu, 2007. - 279 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-33-0
1. Istota kanałów dystrybucji we współczesnej gospodarce. 2. Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych w kanałach dystrybucji. 3. Metodyka badań relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystrybucji. 4. Handel detaliczny w systemie dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce. 5. Relacje między podmiotami - uczestnikami kanału dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce w świetle badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Kanały dystrybucji : kształtowanie relacji / Zbigniew Spyra. - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu, 2008. - 279 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-60089-33-0
1. Istota kanałów dystrybucji we współczesnej gospodarce. 2. Determinanty i typy relacji międzyorganizacyjnych w kanałach dystrybucji. 3. Metodyka badań relacji międzyorganizacyjnych w kanale dystrybucji. 4. Handel detaliczny w systemie dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce. 5. Relacje między podmiotami - uczestnikami kanału dystrybucji na rynku produktów konsumpcyjnych w Polsce w świetle badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-378-3
1. Usługi ubezpieczeniowe, 2. Dystrybucja jako zadanie towrzystwa ubezpieczeń, 3. Kanały dystrybucji w towarzystwie ubezpieczen, 4. rola i znaczenie ubezpieczeń w świetle badań empirycznych, 5. Kierunki zmian wykorzystania kanałów dystrybucji, 6. Model referencji kształtowania kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-97-3
1.Orienatacja marketingowa na rynku farmaceutycznym, 2.Uwarunkowania działań marketingowych na rynku farmaceutycznym, 3.Badania marketingowe na rynku farmaceutycznym, 4.Zachowania nabywców i segmentacja rynku farmaceutycznego, 5.Strategia produktu na rynku farmaceutycznym, 6.Strategie cen i marż na rynku farmaceutycznym, 7.Hurt jako pośrednik w kanale dystrybucji na rynku farmacutycznym, 8.Rola apteki na rynku farmaceutycznym, 9.Strategia komunikacji masowej na rynku farmaceutycznym, 10.Komunikacja indywidualna jako element marketingu mix, 11.Strategie marketingowe i proces ich tworzenia na rynku farmaceutycznym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-319-0
1.Tworzenie i podział wartości we współczesnych modelach przewagi konkurencyjnej, 2.Marketing w procesie tworzenia wartości dla klienta, 3.Marketing w procesie tworzenia wartości dla przedsiębiorstwa, Aneks 1 Nowa ekonomia instytucjonalna a współczesne paradygmaty przedsiębiorstwa, rynku i konkurencji, Aneks 2 Zarządzanie wartością dla klienta - przykłady
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7188-786-8
8. Instrumenty marketingu mix. 8.1. Marketingi mix. 8.2. Strategia produktu. 8.3. Strategia rozwoju nowych produktów. 8.4. Strategia cenowa. 8.5. Strategia kanałów dystrybucji. 8.6. Strategia komunikacje marketingowej. 9. Wdrażanie i weryfikacja strategii marektingowej korporacji. 9.1. Systemy informacji dla wdrazania strategii marketingowej. 9.2. Planowanie marketingowe. 9.3. Zarządzanie wdrażaniem i jego ocena. 9.4. Kontroling korporacyjny, firmowy i marketingowy. 9.5. Projekt efektywnej struktury organizacyjnej marketingu korporacji. 9.6. Wybór struktury organizacyjnej. 9.7. Możliwości organizacji globalnych firm marketingowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1451-0
1. Zrozumieć proces marketingowy; 2. Proces planowania marketingowego: Główne etapy; Obalenie mitów; 3. Audyt marketingowy: Audyt klientów i rynków; Audyt produktu; 6. Ustalenie celów i projektowanie strategii marketingowych; 7. Plan zintegrowanej komunikacji marketingowej; 8. Plan sprzedaży; 9. Planowanie cen; 10. Plan zarządzania kanałami dystrybucji. Droga do rynku; 11. Plan zarządzania relacjami z klientem; 12. Problemy wdrożeniowe planowania marketingowego; 13. Pomiar efektywności planowania marketingowego; 14. Metodyczny system planowania marketingowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7205-223-9
1. Teoretyczne podstawy marketingu. 2. Warunki działania firmy w gospodarce rynkowej. 3. Konsument i jeo zachowanie na rynku. 4. Marketingowy system informacyjny. 5. Badania marketingowe. 6. Produkt i proces jego rozwoju. 7. Cena i sposoby jej ustalania. 8. Dystrybucja. 9. Komunikacja marketingowa. 10. Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7417-102-2
1. Kanały dystrybucji usług ubezpieczeniowych, 2. Skuteczność kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych, 3. Efektywność kanału dystrybucji usług ubezpieczeniowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
Współczesny marketing : filozofia, strategie, instrumenty / Ireneusz Bielski. - Warszawa : Studio EMKA, 2006. - 473, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 83-88607-68-5
1. Geneza i istota marketingu. 2. Klient - punkt wyjścia marketingu. 3. Informacja i ryzyko w działalności gospodarczej. 4. Zarządzanie marketingowe. 5. Strategie marketingowe. 6. Instrumenty oddziaływania na rynek i kształotwania rynku, czyli marketing-mix. 7. Marketing usług. 8. Przyszłość marketingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again