Form of Work
Książki
(19)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(17)
available
(12)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(17)
Author
Nowak Edward
(3)
Cooper Robin
(2)
Gabrusewicz Wiktor
(2)
Kamela-Sowińska Aldona
(2)
Kaplan Robert S
(2)
Podsiadło Iwona
(2)
Poetschke Helena
(2)
Święcicka Barbara
(2)
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena
(1)
Ciechan-Kujawa Marlena
(1)
Czubakowska Ksenia
(1)
Doyle David P
(1)
Dudycz Tadeusz
(1)
Gancarz Marcin
(1)
Janik Wiesław
(1)
Jóźwiak Hubert
(1)
Kasperek Marek
(1)
Kałużyńska Małgorzata
(1)
Kowalak Robert
(1)
Maciejowska Danuta
(1)
Paździor Maria
(1)
Piechota Robert
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Smith Malcolm
(1)
Sojak Sławomir
(1)
Sołtys Danuta
(1)
Winiarska Kazimiera
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Koszty
(13)
Kalkulacja kosztów
(10)
Przedsiębiorstwo
(7)
Rachunkowość zarządcza
(4)
Rachunkowość
(3)
Informacja dla zarządzania
(2)
Controlling
(1)
Ekonomia
(1)
Ekorozwój
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Internet
(1)
Jakość produktu
(1)
Kanada
(1)
Konkurencja
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Outsourcing
(1)
Państwo
(1)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(1)
Polityka narodowościowa
(1)
Produktywność pracy
(1)
Protekcjonizm
(1)
Przedsiębiorstwo spedycyjne
(1)
Rada nadzorcza
(1)
Rolnictwo
(1)
Transport drogowy
(1)
Transport samochodowy
(1)
Wartość ekonomiczna
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71871-62-7
Budżetowanie kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem Budżet kosztów w strukturze budżetów przedsiębiorstwa; Zasady i metody budżetowania kosztów; Tworzenie centrów kosztowych; Budżetowanie kosztów bezpośrednich; Budżetowanie kosztów pośrednich; Budżetowanie kosztów stałych i zmiennych; Budżetowanie kosztów uzyskania przychodów; Kontrola budżetowa kosztów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-71876-42-4
Budżetowanie kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Budżet kosztów w systemie budżetów przedsiębiorstwa, Zasady i metody budżetowania kosztów, Tworzenie ośrodków odpowiedzialnych za koszty, Budżetowanie kosztów bezpośrednich, Budżetowanie kosztów pośrednich, Budżetowanie kosztów działań, Budżetowanie kosztów stałych i zmiennych, Kontrola budżetowa kosztów, Budżetowanie kosztów w zarządzaniu podatkami, Budżetowanie kosztów w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, Informatyczne wspomaganie budżetowania, Wielowariantowe budżetowanie kosztów, Budżet kosztów. Studium przypadku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego we Wrocławiu ; 912)
ISBN: 83-7011-588-8
Maksymalizacja wartości jako nadrzędny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa; Przepływy pieniężne jako podstawowy składnik wartości przedsiębiorstwa; Koszt kapitału; Mierniki efektywności wykorzystywane w koncepcji VBM; Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-010-2
1.Jak dostosowć się do ciągłych zmian, 2.Sporządzanie budżetu w przedsiębiorstwie - jak wyjść poza metodę przyrostową, 3.Outsourcing zadań niezwiązanych z działalnością podstawową4.Wydajność czy skuteczność - rola zarządzania przez efekty, 5.Ustalanie realnych kosztów działalnoci organizacji - rachunek kosztów działań, 6.Analiza kosztów ogólnych, 7.Odpowiedzialność za koszty i kształtowanie świadomości kosztów, 8.Koszty a wartość technologii informacyjnej, 9.Ocena strategiczna - końcowe zadanie kontroli kosztów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Koszty i ich rachunek : kompendium wiedzy / Danuta Maciejowska. - Wyd.2 popr. i uzupeł. - Warszawa : Wydział Zarządzania Uniwer. Warszawskiego, 2007. - 116 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-89069-55-9
1. Podstawowe pojącia związane z kosztami i ich rachunkiem, 2. Warianty ewidencji i rozliczania kosztów podstawowej działalności operacyjnej, 3. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej, 4. Kalkulacja i jej metody, 5. Rachunek kosztów zmiennych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-91-4
Rozwój historyczny; Strategiczna rachunkowość zarzą- dcza, Analiza SWOT; Procesy zachodzące w przedsiębio- rstwie; Kompleksowe zarządzanie jakością; Zarządzanie w celu zwiększenia wartości; Wskaźniki niefinansowe; Modelowanie finansowe; Pięć wymiarów rachunkowości zarządczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręcznik. Materiały dydaktyczne)
ISBN: 83-7246-962-8
1. Istota i podstawowe cechy projektów logistycznych; 2. Miejsce projektu logistycznego w przedsiębiorstwie i organizacja prac zespołów projektowych;3. Inicjalizacja projektu; 4. Planowanie w projekcie; 5. Planowanie kosztów i budżetowanie projektu; 6. Planowanie ryzyka w projekcie logistycznym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
We współczesnej gospodarce, przy zmieniających się bardzo dynamicznie uwarunkowaniach rynkowych, istotną rolę odgrywają systemy generowania informacji. Dla menedżerów wszystkich szczebli ważne jest, aby móc podejmować decyzje na podstawie rzetelnie przygotowanych raportów i rachunków kalkulacyjnych. Większość potrzebnych decydentom informacji można pozyskać z wewnątrz przedsiębiorstwa, ale muszą zostać one odpowiednio zestawione i zaprezentowane. W związku z tym funkcje, jaką pełnią rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling w rachunkowości oraz zarządzaniu, należy uznać za niezwykle ważne. Są to obszary, które ze względu na potrzeby jednostek gospodarczych nieustannie się rozwijają, co skutkuje pojawianiem się coraz to nowych rozwiązań. Na bieżąco publikowane są teoretyczne opracowania wielu nowych bądź ulepszanych instrumentów, które jednocześnie mają szerokie i realne zastosowanie w praktyce. Rachunek kosztów dostarcza różnych informacji o kosztach, sposobach i meto-dach kalkulacji w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Umożliwia wykorzystywanie tych informacji w rachunkach wyników i pozwala na świadomą kontrolę ich poziomu. Rachunkowość zarządcza jest systemem, który powinien uzupełniać dane księgowe i prezentować informacje, których w obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej nie ma. Controlling natomiast powinien wspomagać pro-ces zarządzania poprzez raportowanie wewnętrzne i właściwie przygotowane budżetowanie.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im.prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ; Nr 4)
Cz. I Współczesne problemy ekonomii i polityki ekonomicznej: 1.Konkurencje jako podstawa systemu gospodarczego w doktrynie Fridricha Augusta von Hayeka, 2.Wybrane czynniki zmian wydajności pracy w sektorze publicznym i prywatnym, 3.Przedstawicielstwo pracownicze w polskich radach nadzorczych, 4.Zasada zrównoważonego rozwoju jako priorytet polskiej polityki społecznej i gospodarczej oraz jako zasada ogólna systemu prawa, 5.Przyczyny protekcjonizmu rolnego w Polsce w okresie transformacji systemowej. Cz. II Orientacja marketingowa : 1.Orienatacja marketingowa a rozumienie strategii marketingowej, 2.Pozycjonowanie przedsiębiorstwa poprzez kreatywne kształtowanie wizerunku rynkowego, 3.Znaczenie sektorowych procesów ewolucyjnych w strategicznych zachowaniach przedsiębiorców, 3.Idea tożsamości firmy - koncepcja Corporate Identity, 5.Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych jako ważny element strategii rozwoju gospodarczego miasta Glasgow. Cz. III Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw: 1.Różnice w krajowych systemach rachunkowości oraz jej harmonizacja i standaryzacja, 2.Analiza kosztów przedsiębiorstwa w układzie rodzajowym, 3.Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw budowlanych określana za pomocą rozmytej metody analizy skupień, 4.Problem implementacji controllingu operatywnego i jego informatyzacja we współczesnym przedsiębiorstwie, 5.Analiza punktów krytycznych jako narzędzie wyboru optymalnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Cz.IV Problemy politologii: 1.O pojęciu potęgi państw (jednostek politycznych), 2.Grupy narodowe i etniczne a polityka multikulturalizmu w Kanadzie, 3.Altywne wykorzystanie Internetu w polityce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-543-3
1.Rachunek kosztów działań w systemie kosztów, 2.Zasady i metody identyfikacji procesów, 3.Procedury kalkulacyjne w rachunku kosztów działań, 4.Analiza działań dla celów kalkulacji kosztów produktów, 5.Analiza działań w kontekście tworzonej wartości, 6.Pomiar i ocena efektywności działań, 7.Obszary zastosowań rachunku kosztów działań
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-45-0
1.Od kalkulacji kosztów do zarządzania kosztami, 2.Rachunek kosztów cyklu życia produktu, 3.Rachunek kosztów docelowych - kalkulacja kosztów czy metoda zarządzania?, 4.Faza koncepcji - proces ustalania ceny docelowej, 5.Faza koncepcji - proces ustalania kosztu docelowego, 6.Faza realizacji - proces osiągania kosztu docelowego, 7.Organizacyjne i zarządcze aspekty rachunku kosztów docelowych, 8.Rachunek kosztów docelowych w praktyce przedsiębiorstw japońskich, 9.Rachunek kosztów docelowych w praktyce przedsiębiorstw zachodnich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89355-68-X
1. Pojęcie jakości, jej cechy i determinanty, 2. Metody zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, 3. Koszty jakości jako ekonomiczny miernik oceny jakości w przedsiębiorstwie, 4. Miejsce kosztów jakości w rachunku kosztów przedsiębiorstwa, 5. Ewidencja i analiza kosztów jakości, 6. Zarządzanie kosztami jakości, 7. Wyniki badań dotyczących rachunku kosztów jakości w polskich przedsiębiorstwach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7187-928-8
1.Pomiar, dokumentacja i wycena zużycia czynników pro dukcji, 2.Klasyfikacja kosztów, 3.Ewidencja kosztów według rodzajów, 4.Ewidencja kosztów według miejsc po wstania, 5.Rozliczenia międzyokresowe kosztów, 6.Kosz ty działalności pomocniczej, 7.Rozliczanie kosztów po średnich, 8.Kalkulacja podziałowa, 9.Klkulacja dolicze niowa, 10.Rachunek kosztów pełnych i częściowych, 11.N owoczesne odmiany rachunku kosztów, 12.Procesowy rachu nek kosztów, 13.Prezentacja i analiza kosztów, 14.Komp uteryzacja rachunku kosztów, 15.Koszty w procesie pode jmowania decyzji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-345-0
1. Zarządzanie jako proces decyzyjny; 2. Koszty jako przedmiot zarządzania; 3. Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów; 4. Kalkulacja kosztów działalności usługowej; 5. Rachunek kosztów zmiennych i decyzje; 6. Rachunek progu rentowności; 7. Inne modele rachunku kosztów; 8. Budżetowanie kosztów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
E-book
In basket
ISBN: 978-83-7695-506-3
Zmiany zachodzące na rynku, związane z coraz większą konkurencją, powodują, że przedsiębiorcy szukają rozwiązań dotyczących nie tylko utrzymania się na rynku, lecz również rozwoju w celu poprawienia swojej pozycji względem innych jednostek gospodarczych. Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza i controlling stanowią istotny element systemu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Są one stosowane nie tylko w dużych, ale również w średnich oraz małych przedsiębiorstwach. Każda działalność jednostki gospodarczej generuje koszty, które powinny być pod stałą kontrolą zarządzających. Jest to temat wciąż aktualny w artykułach naukowych publikowanych w Polsce i na świecie. Jest stałym przedmiotem zainteresowania zarówno teoretyków, jak i praktyków.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
Rachunkowość zarządcza / Wiktor Gabrusewicz, Aldona Kamela-Sowińska, Helena Poetschke. - Wyd.2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - 385,[3] s. : schematy, tab., wzory ; 24 cm.
(Bibliografia)
ISBN: 83-208-1140-6
Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej. Ewidencja i rozliczenie kosztów. Kalkulacja kosztów. Rachunek kosztów jakości. Rachunkowość zarządcza w decyzjach krótkookresowych. Rachunkowość zarządcza w decyzjach długookresowych. Wykorzystanie rachunkowości zarząd- czej na potrzeby controllingu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Bibliografia)
ISBN: 83-208-1140-6
Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej. Ewidencja i rozliczenie kosztów. Kalkulacja kosztów. Rachunek kosztów jakości. Rachunkowość zarządcza w decyzjach krótkookresowych. Rachunkowość zarządcza w decyzjach długookresowych. Wykorzystanie rachunkowości zarząd- czej na potrzeby controllingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-585-3
R.1 Rachunkowość zarządcza jako element systemu infor macyjnego przedsiębiorstwa. R.2 Podstawy modelowe ra chunku kosztów. R.3 Pomiar źródłowy i grupowanie kosz tów. R.4 Rozliczanie kosztów. R.5 Podstawowe procedury kalkulacyjne. R.6 Koszty w procedurach ustalania wyni ku finansowego. R.7 Rozdzielcza forma rachunku kosztów R.8 Rachunek kosztów zmiennych a ustalenie wyniku fi nansowego(operacyjnego). R.9 Rachunek kosztów czynni ków produkcji oraz działań (ABC). R.10 Aspekty ekonomi czne zapewnienia jakości. R.11 Koszty logistyczne w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. R.12 Analiza kosztó. R.13 Krótkookresowe rachunki decyzyjne. R.14 Długookresowe rachunki decyzyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Europejska)
ISBN: 83-89972-83-2
1. Projekt pilotowy zastosowania standardowego modelu kosztowego w Polsce, 2. Badanie społeczne dotyczące obciążeń administracyjnych w transporcie drogowym, 3. Porównanie obciążeń administracyjnych w sektorze transportu drogowego między Holandią i Polską
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88597-02-7
1. Wprowadzenie: systemy zarządzania kosztami i efektywnością; 2. Czterofazowy model wprowadzania systemów pomiaru kosztów efektywności; 3. Faza II: standardowe systemy kalkulacji kosztów i elastyczne systemy budżetowania; 4. System fazy III służące nauce i doskonaleniu: aktualizacja i uzupełnianie standardowego systemu rozliczania kosztów; 5. Systemy fazy III służące nauce i doskonaleniu: kalkulacja kosztów metodą kaizen oraz pseudocentra zysku; 6. Rachunek kosztów działań: wprowadzenie; 7. Pomiar kosztu zdolności produkcyjnych zasobów; 8. Zarządzanie kosztami działań: zastosowania operacyjne; 9. Strategiczne zarządzanie kosztami działań: struktura asortymentowa i kalkulacja cen produktów; 10. Strategiczne zarządzanie kosztami działań: klienci; 11. Strategiczne zarządzanie kosztami działań: współpraca z dostawcami i rozwój produktów; 12. ABC w sektorze usługowym; 13. Rozszerzanie rachunku kosztów działań; 14. Faza IV: połączenie ABC ze zintegrowanym systemem zarządzania przedsiębiorstwem; 15. FAza IV: zastosowanie ABC do budżetowania i kalkulacji cen wewnętrznych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again