Form of Work
Książki
(18)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(17)
available
(8)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(17)
Author
Borkowska Stanisława
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Dziuba Damian
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Grzelak Piotr
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Juchnowicz Marta
(1)
Jurkowski Ryszard
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kaczmarczyk Paweł
(1)
Karaszewska Hanna
(1)
Klucz Danuta
(1)
Kotelska Jolant
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Latos-Miłkowska Monika
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Margoński Marek
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Nahotko Sławomir
(1)
Olszewska Dorota
(1)
Olszewska Justyna
(1)
Orczyk Józef
(1)
Pisarczyk Łukasz
(1)
Piórkowskie Paweł Dariusz
(1)
Pobiedzińska Karolina
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Przybylska Justyna
(1)
Rajkiewicz Antoni
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Ryńca Radosław
(1)
Shulgina Ludmila
(1)
Smolarek Małgorzata (1974- )
(1)
Sobczak Arkadiusz
(1)
Synowiec Jadwiga
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Wolańska Magdalena
(1)
Wróbel Magdalena
(1)
Wygaś Sebastian
(1)
Ziaeian Yasmin
(1)
Zienkowski Leszek
(1)
Łukowski Wojciech
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(13)
Country
Poland
(19)
Language
Polish
(19)
Subject
Kadry
(16)
Prawo pracy
(8)
Przedsiębiorstwo
(3)
Płaca
(3)
Rynek pracy
(3)
Bhp
(2)
Motywacja pracy
(2)
Praca
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Rozwiązanie umowy o pracę
(2)
Równouprawnienie płci
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Zatrudnienie
(2)
Zbiorowe stosunki pracy
(2)
Bezrobocie
(1)
Bezrobocie długotrwałe
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Dane osobowe
(1)
Dekomunizacja
(1)
Emerytura
(1)
Emigracja sezonowa
(1)
Franchising
(1)
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
(1)
Fundusz Pracy
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Gry komputerowe
(1)
Górnictwo
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Keynesizm
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Kobieta
(1)
Kobiety
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Koszty pracy
(1)
Leśnictwo
(1)
Likwidacja przedsiębiorstwa
(1)
Logistyka
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Menedżerowie
(1)
Młodzież
(1)
Niegospodarność (prawo)
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nieruchomości
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność społeczna*
(1)
Odszkodowanie
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Ordoliberalizm
(1)
Otoczenie firmy
(1)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(1)
Podatek
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postępowanie lustracyjne
(1)
Postępowanie naprawcze
(1)
Praca czasowa
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Płynność kadr
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozstrzyganie sporów (prawo)
(1)
Ruchliwość społeczna
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Second Life
(1)
Sektor publiczny
(1)
Siła robocza
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Sprawiedliwość naprawcza
(1)
Studenci
(1)
Tajni współpracownicy służb specjalnych
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Upadłość
(1)
Weryfikacja kadr
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Zatrudnienie za granicą
(1)
Zaufanie
(1)
Zwolnienia grupowe
(1)
Łowiectwo
(1)
Środki trwałe
(1)
Świadczenia
(1)
Subject: time
1989-
(2)
1901-
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(1)
Czasopismo naukowe
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
19 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7383-149-5
Zamierzenia - hipotezy - wyniki. I. Wpływ biurokratycznych barier wzrostu na rozwój gospodarczy - analiza empiryczna. II. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Jak daleko Europie Środkowowschodniej do liderów? III. Analiza czynników instytucjonalnych na wykorzystanie zasobów pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-231-1635-0
Cz. I Płaca jako kategoria makro- i mikroekonomiczna: R.1 Istota i znaczenie wynagrodzeń, R.2 Mechanizm kształtowania wynagrodzeń w mikroskali - tendencje i ich uwarunkowania. Cz. II Sfera realna wynagrodzeń w Polsce w okresie transformacji systemu ekonomicznego: R.3 Kierunki zmian ich identyfikacja i ocena, R.4 Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach o najwyższym poziomie przychodów w gospodarce polskiej. Cz. III Mechanizm regulowania wynagrodzeń w gospodarce polskiej w okresie transformacji: R.V Kierunki zmian w mechanizmie kształtowania środków na wynagrodzenia, R.VI kierunki zmian w mikrosystemach wynagrodzeń
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7099-155-5
Wstęp; Zasada informacji i konsultacji pracowniczej w prawie europejskim. Uwagi dot. implementacji prawa europejskiego do prawa polskiego; "Miękkie" (s0ft) standardy międzynarodowe i "twarde" (hard) prawo krajowe o informacji i konsultacji pracowników; Pojęcie pracodawcy w ustawie z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzeniu z nimi konsultacji; Pojęcie działalności gospodarczej w określeniu pracodawcy w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji; Skutki przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę dla funkcjonowania rady pracowników; Pozycja rady pracowników w stosunku do związków zawodowych; Załoga a rada pracowników; Porozumienie zawierane na gruncie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji; Pojęcie i procedura konsultacji z radą pracowników; Przedmiot i procedura informowania rady pracowników; Ekonomiczne i osobowe gwarancje efektywnego działania rad pracowników; Ochrona członków rady pracowników; Ochrona interesów pracodawcy a proces informowania i konsultacji; Status rady pracowników w postępowaniu cywilnym - uwagi na tle art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji; Rady pracowników a Europejskie Rady Zakładowe; Rady pracowników w praktyce; Informowanie i konsultacje w świetle zasady dialogu społecznego; Informowanie i konsultacja pracowników w kontekście art. 26 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych; Szczególna procedura informacyjno-konsultacyjna z pracownikami na gruncie ustawy o zwolnieniach grupowych; Informowanie i konsultacja pracowników w kontekście art. 4 ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7732-364-9
1. Definicje i zasady postępowania mediacyjnego; 2. Strony postępowania mediacyjnego; 3. Definicja, rodzaje oraz przedmiot sporu zbiorowego; 4. Procedura mediacji w sporach zbiorowych; 5. Zakończenie postępowania mediacyjnego w zbiorowych sporach pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ISSN 1642-980X ; Nr 1-2/2003 Nr 1-2/2004)
1.Doktryna ortoliberalizmu - założenia i charkaterystyka, 2.Badanie otoczenia rynkowego i makroekonomicznego na potrzeby identyfikacji sytuacji rynkowej, 3.Wykorzystanie koncepcji mikroekonomicznych nowej ekonomii keynesowskiej w polityce personalnej przedsiębiorstw, 3.Decyzje inwestycyjne śląskich przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wobec członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, 4.Logistyczna struktura procesowa - próba budowy modelu transformacji, 5.Wycena inwestycji, 6.Wybrane zaganienia franchisingu, 7.Instrumenty oddziaływania na klienta w działalności gospodarczej - wybrane aspekty, 8.Jakość usług w administracji samorządowej jako obiekt badań, 9.Środki trwałe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych, 10.Podatki bezpośrenie w śwecji, 11.Wybrane problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, leśnictwie i łowiectwie, 12.Nowe regulacje w prawie prawcy w 2004 r a nowe obowiązki przedsiębiorców zatrudniających pracowników - wybrane zaganienia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-024-6
Cz.I Odpowiedzialność majątkowa pracowników, Cz.II Odpowiedzialność porządkowa pracowników, Cz.III Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika z innych tytułów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-765-3
1. Podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach - przykład Niemiec i innych wybranych państw, 2. Menedżerowie najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach - pojęcie, klasyfikacja i przykładowa charakterystyka, 3. Podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach - uwagi de lege lata, 4. Wybór podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla - stosunek pracy lub umowy cywilnoprawne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7373-105-3
1.Migracje sezonowe. Zarys problemów badawczych, 2.Przepływ siły roboczej w świetle niemiecko-polskiej umowy dwustronnej o pracownikach sezonowych, 3.Popytowe uwarunkowania migracji zarobkowych - przypadek migracji sezonowych, 4."Dla nich nie ma alternatywy" Polsce pracownicy sezonowi w opinii niemieckich pracodawców, 5.Dzień codzienny polskiego pracownika sezonowego, 6.Aktywność eknomiczna migrantów sezonowych na polskim rynku pracy, 7.Mobilność zawodowa i terytorialna pracowników sezonowych, 8.Kobiety i mężczyźni w migracjach sezonowych, 9.Znaczenie migracji sezonowych dla migrantów, ich rodzin i społeczności wysyłających, 10.Społeczny sens migracji sezonowych, 11.Legalne migracje sezonowe z Polski do Niemiec i Francji. Analiza porównawcza, 12.Migracja sezonowa jako strategia działania w kontekście sytuacji na polskim i hiszpańskim rynku pracy, 13.Migracje do Belgii: o mozliwościach i barierach wychodzenia z nielegalności, 14.CZłonkowstwo Polski w Unii Europejskiej oraz szanse na uzyskanie pracy za granicą w opinii polskiego społeczeństwa i polskich pracowników sezonowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Polskie prawo pracy / Andrzej Marian Świątkowski. - Wyd. 3. - Warszawa : LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2012. - 486, [2] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7806-096-3
1. Część ogólna: Przedmiot prawa pracy; Funkcje prawa pracy; Zasady prawa pracy; Źródła prawa pracy; 5. Stosunki prawne regulowane przepisami prawa pracy; 2. Indywidualne prawo pracy: Strony stosunku pracy; Nawiązanie stosunku pracy; Zmiana treści stosunku pracy; Rozwiązanie stosunku pracy; Treść stosunku pracy; Odpowiedzialność stron stosunku pracy za naruszenie przepisów prawa pracy; Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy; 3. Zbiorowe prawo pracy: Związki zawodowe; Organizacje pracodawców; Układy zbiorowe pracy; Spory zbiorowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-781-0
Zawiera: WSTĘP Rozdział 1. PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 1.1. Dane osobowe - co to takiego?; 1.2. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe pracowników?; 1.2.1. Dane zwykłe; 1.2.2. Dane szczególnych kategorii; 1.3. Czym jest przetwarzanie danych osobowych?; 1.4. Jakimi zasadami należy się kierować przy przetwarzaniu danych osobowych?; 1.5. Kim są uczestnicy procesu przetwarzania? Administrator i współadministrator danych, podmiot przetwarzający, odbiorcy danych; 1.6. Co to jest obowiązek informacyjny i kiedy należy go spełnić?; 1.7. Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych? Rozdział 2. PROCES REKRUTACJI: 2.1. Jak spełnić obowiązek informacyjny w procesie rekrutacji?; 2.2. Rekrutacja z wykorzystaniem portali społecznościowych - na co zwrócić uwagę, jak spełnić obowiązek informacyjny? Listy referencyjne; 2.3. Selekcja CV i listów motywacyjnych - jakie obowiązki należy wykonać, by były one zgodne z RODO? Kto może brać udział w postępowaniu rekrutacyjnym?; 2.4. Wykorzystywanie testów kompetencji, Assessment Center i inne techniki rekrutacji - jak poprawnie wykorzystać te metody?; 2.5. Zaświadczenie o niekaralności. Kiedy pracodawca może o nie prosić?; 2.6. Rekrutacja zewnętrzna - zasady współpracy z firmami zewnętrznymi i agencjami pracy tymczasowej. Jak prawidłowo zatrudnić kandydata z polecenia?; 2.7. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy w grupie kapitałowej. Przykładowe obowiązki informacyjne; 2.8. Rozmowa kwalifikacyjna a poprawność przetwarzania danych osobowych; 2.9. Jak długo można przechowywać aplikacje kandydatów do pracy? Rozdział 3. ZATRUDNIENIE: 3.1. Dokumentacja kadrowo-płacowa zgodna z RODO; 3.2. Przetwarzanie danych szczególnych kategorii. Czy pracodawca ma prawo żądać od pracownika poświadczenia jego obecności w pracy przy użyciu czytnika linii papilarnych?; 3.3. Imię i nazwisko oraz wizerunek pracownika - zasady przetwarzania, w tym udostępniania przez pracodawcę; 3.4. Dokumentacja BHP i medycyna pracy - na co zwrócić uwagę?; 3.5. Monitoring w miejscu pracy, kontrola służbowej poczty elektronicznej; 3.6. ZFŚS - praktyczne omówienie zasady adekwatności i czasowości; 3.7. Zatrudnienie cudzoziemca - zasady ustalania centrum interesów życiowych; 3.8. Przetwarzanie danych osobowych przez firmy zewnętrzne, różnice pomiędzy udostępnieniem a powierzeniem danych osobowych pracowników; 3.9. Kary, nagany i upomnienia a ochrona danych osobowych i prawo do zachowania godności pracownika. Badanie alkomatem oraz podejrzenie o zażyciu substancji psychoaktywnych. Na co zwrócić uwagę, o czym poinformować pracownika?; 3.10. Zajęcia komornicze a zakres przekazanych danych osobowych. Co się zmienia na gruncie RODO, a także opinia byłego GIODO; 3.11. Oceny pracownicze - na co zwrócić uwagę?; 3.12. Inne formy zatrudnienia a zakres i podstawa ich przetwarzania przez podmiot zatrudniający; 3.13. Szacowanie ryzyka danych osobowych i ocena skutków przetwarzania. Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne działów personalnych. Na co zwrócić uwagę?; 3.14. Transgraniczne przetwarzanie danych. Rozdział 4. KIEDY NALEŻY WYZNACZYĆ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH? JAKIE SĄ JEGO ZADANIA W DZIALE KADROWO-PŁACOWYM? Rozdział 5. WYPOWIEDZENIE I ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW PRACOWNICZYCH: 5.1. Zasada poufności a wypowiedzenie umowy o pracę; 5.2. Co zrobić z danymi osobowymi zwolnionego pracownika? Jak zabezpieczyć telefon, pocztę, fotografię, wizytówki?; 5.3. Nowe zasady archiwizacji dokumentów od stycznia 2019 roku. Rozdział 6. PRZETWARZANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH PRZYNALEŻNOŚCI ZWIĄZKOWEJ: 6.1. Odprowadzanie składek członkowskich - lista szczególnie chroniona; 6.2. Czy pracodawca jest podmiotem przetwarzającym wobec związku?; 6.3. Czy związek zawodowy powinien uczestniczyć w procesie oceny skutków?; 6.4. Monitoring zakładu pracy a realizacja obowiązku zapewnienia pomieszczenia na działalność związkową; 6.5. Związek zawodowy a ZFŚS; 6.6. IOD w związku zawodowym. Rozdział 7. PRAKTYCZNE DOKUMENTY: 7.1. Opis procesów kadrowo-płacowych w rejestrze czynności przetwarzania - przykładowy rejestr; 7.2. Przykładowy rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, np. w przypadku współpracy z agencją pracy; 7.3. Rejestr incydentów + Wzór zgłoszenia incydentu do Urzędu Ochrony Danych Osobowy; 7.4. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracowników; 7.5. Wnioski w sprawie realizacji praw pracowników zgodne z RODO. ZAKOŃCZENIE. O AUTORACH. BIBLIOGRAFIA.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.72/.73 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-61125-98-3
Część 1 Rynek pracy i jego funkcjonowanie: Rynek pracy - kwestia preferencji; Bezrobocie długotrwałe w Polsce w latach 1993-2011; szara strefa w gospodarce - realny problem czy margines społeczno-ekonomiczny; Aktywność zawodowa kobiet. Uwarunkowania demograficzne, ekonomiczne i społeczne. Struktura demograficzna ludności; Polityka równości płci w sferze społecznej i gospodarczej - aspekty doktrynalne i realizacyjne. Część 2 Instytucjonalne aspekty funkcjonowania rynku pracy: Kilka uwag w sprawie definicji prawa do pracy; Prawo do świadczeń w razie bezrobocia osób przemieszczających się w Unii Europejskiej; Przedsiębiorczość kobiet a Zycie rodzinne. Czy praca na własny rachunek sprzyja godzeniu obowiązków zawodowych z rodzinnymi?; Polityka społeczna wobec problemu niezdolności do pracy; Polityka wieku emerytalnego: trend ku indywidualizacji. Cześć 3 Inwestycyjne aspekty kapitału ludzkiego a realizacja pracy: Kapitał ludzki: teoria czy doktryna; Jakość kształcenia akademickiego a jakość kapitału; Czy i jakie korzyści odnoszą studenci z zatrudnienia?; Psychologiczne i organizacyjne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi; Kroswergencja w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Człowiek w Firmie)
ISBN: 83-88840-57-6
1. Standardy organizacji zasobów ludzkich, 2. Zarządzanie kompetencjami w UE, 3. Standardy unijne w dziedzinie ustawicznego kształcenia kadr (UKZ), 4. Zastosowanie nowoczesnych programów szkoleniowych. Metody pomiaru efektywności, 5. Wynagrodzenia w krajach Piętnastki-implikacje dla Polskich firm, 6. Płaca minimalna według standardów europejskich, 7. Standardy społecznej odpowiedzialności w sferze zasobów pracy, 8. Kariery zawodowe kobiet - perspektywy rozwoju na tle tendencji do uelastyczniania pracy, 9. Derekrutacja i outplacment według standardów europejskich, 10. Kształtowanie warunków pracy w świetle regulacji europejskich, 11. Wpływ implementowania standardów europejskich zarządzania informacją na wizerunek menedżerów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wojna o lustrację / Piotr Grzelak. - Warszawa : TRIO Wydawnictwo, 2005. - 250, [1] s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7436-017-8
1.Problematyka lustracyjna w latach 1990-1997 i uchwalenie ustawy lustracyjnej, 2.Działanie ustawy lustracyjnej czyli proces lustracji w Polsce 1997-2003
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0397-2
1. Cele ustawy - Prawo zamówień publicznych a zasady finansów publicznych, ?. Planowanie zamówień publicznych jako podstawa podejmowania decyzji w sferze zamówień publicznych, 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jako podstawowy dokument w postępowaniu, 4. Przygotowanie postępowania, 5. Przygotowanie i złożenie ofert, 6. Ocena oferty, ?. Zamówienie z wolnej ręki - zamówienia dodatkowe w robotach budowlanych, 8. Środki odwoławcze, 9. Możliwość dokonywania zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego w świetle art. 144 p.z.p., 10. Organizacja postępowań u zamawiających i wykonawców, 11. Zarządzanie działem zamówień publicznych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera / red. Aneta Kordek ; Scientific Publishing Group)
ISBN: 83-921075-3-5
1.Ekonomiczne problemy bezrobocia, 2.Teoretyczne podstawy zarządzania kosztami pracy w przedsiębiorstwie, 3.Struktura kosztów pracy w przedsiębiorstwie, 4.Model kosztów pracy, 5.Analiza porównawcza kosztów pracy, 6.Metody zarządzania kosztami pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87286-80-X
Zarządzanie personelem; Służba pracownicza; Planowanie personelu; Rekrutacja i selekcja kandydatów; Adaptacja społeczno- zawodowa pracowników oraz podnoszenie kwalifikacji; Motywowanie; System ocen pracowników; Przeniesienia i zwolnienia z pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-74-X
1. Ku doskonałości HR. 2. Integracja strategii HR ze strategią organizacji. 3. HR w organizacjach o elastycznych strukturach i zatrudnieniu. 4. Wynagrodzenia efektywne: oczekiwania a rzeczywistość. 5. Bezpośrednia i przedstawicielska partycypacja pracownicza. 6. Społeczna odpowiedzialność organizacji. 7. Współpraca między działem HR i związkami zawodowymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie , ISSN 1899-8658 ; Tom XIX Zeszyt 1/2018)
Temat: Szkolnictwo wyższe - marketing ; Turystyka - marketing - Ukraina ; Informcja turystyczna - organizacja - Ukraina ; Satysfakcja zawodowa ; Przedsiębiorstwa małe i średnie - polityka - kadry ; Przedsiębiorstwo komunalne - a kadry - zarządzanie ; Motywacja pracy - organizacja - zarządzanie ; Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwo - zarządzanie ; Społeczna odpowiedzialność biznesu ; Kadry - odpowiedzialność społeczna ; Zarządzanie kryzysowe - samorząd - Polska ; Zarządzanie wiedzą - metody ; Sektor publiczny - innowacje - zarządzanie ; Budżety obywatelskie - organizacja - prawo ; Samorząd terytorialny - a budżety obywatelskie ; Klastry (ekon.) - a przedsiębiorstwo ; Klastry (ekon.) - innowacje ; Współpraca gospodarcza - a sieci innowacji ; Ubezpieczenia - a innowacje - organizacja ; Ubezpieczenia - konkurencyjność ; Studenci - jakość życia - Katowice ; Studenci - jakość życia - Polska ; Studenci - image - Polska ; Przedsiębiorstwo - wartość ekonomiczna ; Górnictwo - reforma - Polska ; Zaufanie - a przedsiębiorstwo wirtualne - stosowanie ; Przedsiębiorstwo wirtualne - a zarządzanie zaufaniem ; Gry komputerowe - a promocja handlowa - stosowanie ; Second Life ; Gry komputerowe - product placement ; Nieruchomości - wycena - prawo - Polska ; Operat szacunkowy - organizacja - prawo ; Rzeczoznawcy majątkowi ; Katowice (woj. śląskie) - wizerunek miasta ; Śląskie, województwo (od 1999) - szkolnictwo wyższe - organizacja ; Czasopismo ekonomiczne ; Czasopismo naukowe
Zawiera: Difficulties and barriers for the implementing of marketing model in Wroclaw University of Science and Technology; Methodological principals of three-level system of cooperative marketing in the ukrainian tourism; Job satisfaction in the opinion of employees of small and medium - sized enterprises; Implementacja systemów motywacyjnych w samorządowych przedsiębiorstwach komunalnych; Odpowiedzialność za pracowników wyzwaniem dla współczesnych organizacji; Manager or leader? Leadership in crisis management at local government level; Innowacyjne metody dzielenia się wiedzą w organizacjach sektora publicznego; Budżet obywatelski jako przykład współdecydowania o rozwoju na szczeblu samorządowym wobec zmian prawnych z 2018 roku; Współpraca w zakresie działalności innowacyjnej na przykładzie inicjatyw klastrowych; Potencjał innowacyjny w ubezpieczeniach - postrzeganie przez klientów indywidualnych i instytucjonalnych; Potencjał akademicki jako element wizerunku Katowic na tle wybranych miast wojewódzkich; Warunki życia z perspektywy osób studiujących w Katowicach w odniesieniu do wybranych polskich miast wojewódzkich cieszących się największą popularnością wśród studentów; Wykorzystanie opcji realnej w wycenie wartości przedsiębiorstwa; Przesłanki procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce; Znaczenie zarządzania zaufaniem w organizacji wirtualnej; Forms of promotion in computer games. An example of second life; Uwarunkowania wyceny nieruchomości w aspekcie procesu decyzyjnego kredytodawcy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-486-7
Cz. I Rozwiązywanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika: 1. Ogólna charakterystyka zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników, 2. Pojęcie zwolnienia grupowego, 3. Procedura zwolnień grupowych, 4. Wypowiedzenie umów o pracę w ramach zwolnień grupowych, 5. Indywidualny tryb rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Cz. II Likwidacja i upadłość pracodawcy, 1. Pojęcie "likwidacja pracodawcy", 2. Pojęcie "upadłość pracodawcy", 3. Zarządzanie zakładem pracy po ogłoszeniu upadłości i zarządzeniu likwidacji pracodawcy, 4. Rozwiązania stosunku pracy w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy, 5. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie likwidacji i upadłości pracodawcy, 6. Wpływ likwidacji i upadłości pracodawcy na zbiorowe stosunki pracy. Cz. III Postępowanie naprawcze pracodawcy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again