Form of Work
Książki
(22)
Status
available
(16)
only on-site
(12)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(18)
Czytelnia
(12)
Author
Jacewicz Agnieszka
(4)
Małkowska Danuta
(4)
Listwan Tadeusz
(3)
Griffin Ricky W
(2)
Król Henryk
(2)
Ludwiczyński Antoni
(2)
Mikołajczyk Zofia
(2)
Pocztowski Aleksy
(2)
Rusiński Michał
(2)
Bańka Waldemar
(1)
Bieniok Henryk
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Borkowska Stanisława (1939 - )
(1)
Buchelt-Nawara Beata
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Juchnowicz Marta
(1)
Karwiński Marcin
(1)
Kisielnicki Jerzy
(1)
Miś Alicja
(1)
Piwowarczyk Jarosław
(1)
Purgał-OPopiela Joanna
(1)
Rostkowski Tomasz
(1)
Sapeta Tomasz
(1)
Sałuda Grzegorz
(1)
Sidor-Rządkowska Małgorzata
(1)
Steward Dorothy M
(1)
Whiddett Steve
(1)
Światowiec Justyna
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(18)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Kadry
(22)
Płaca
(9)
Zarządzanie
(7)
Zatrudnienie
(7)
Przedsiębiorstwo
(6)
Motywacja pracy
(5)
Oceny pracowników
(5)
Organizacja
(4)
Świadczenia społeczne
(4)
Decyzje
(2)
Kontrola
(2)
Menedżerowie
(2)
Planowanie
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Przywództwo
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Bhp
(1)
Informacja
(1)
Kariera
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Marketing partnerski
(1)
Praca
(1)
Produktywność pracy
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Szkolenie wewnątrzzakładowe
(1)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-000-9
R.I Nawiązanie stosunku pracy: 1. Istota stosunku pracy, 2. Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę, 3. Zawarcie umowy o pracę, 4. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych, 5. Czas pracy i jego ewidencja. R.II Wynagrodzenie ze stosunku pracy: 1. Istota wynagrodzenia i jego elementy składowe, 2. Wynagrodzenie minimalne, 3. Praca w godzinach nadliczbowych, 4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych, 5. Dokumentacja wynagrodzeń. R.III Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy: 1. Urlop wypoczynkowy, 2. Odszkodowania, odprawy, dodatki oraz inne należności pracownicze, 3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, R.IV Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom: 1. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 2. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, 3. Pozostałe świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 4. Zasiłki i świadczenia rodzinne. R.V Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego: 1. Informacja roczna o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), 2. Zeznanie podatkowe PIT-40, R.VI Ochrona stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę: 1. Ochrona stosunku pracy, 2. Rozwiązywanie stosunku pracy, 3. Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę. R.VII Pozapłacowe świadczenia pracownicze: 1. Podróże służbowe, 2. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 4. Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, 5. Pozostałe świadczenia pracownicze, 6. Polisy na życie a podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. R.VIII Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: 1. Charakterystyka umów cywilnoprawnych, 2. Zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, 3. Rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych, 4. Rozliczenie płatnika z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem, 5. Ubezpieczenie chorobowe z tytułu umowy zlecenia, 6. Koszty podróży służbowej zleceniobiorcy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-338-5
R.I Nawiązanie stosunku pracy: 1. Istota stosunku pracy, 2. Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę, 3. Zawarcie umowy o pracę, 4. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych, 5. Czas pracy i jego ewidencja. R.II Wynagrodzenie ze stosunku pracy: 1. Istota wynagrodzenia i jego elementy składowe, 2. Wynagrodzenie minimalne, 3. Praca w godzinach nadliczbowych, 4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych, 5. Dokumentacja wynagrodzeń. R.III Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy: 1. Urlop wypoczynkowy, 2. Odszkodowania, odprawy, dodatki oraz inne należności pracownicze, 3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, R.IV Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom: 1. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 2. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, 3. Pozostałe świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 4. Zasiłki i świadczenia rodzinne. R.V Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego: 1. Informacja roczna o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), 2. Zeznanie podatkowe PIT-40, R.VI Ochrona stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę: 1. Ochrona stosunku pracy, 2. Rozwiązywanie stosunku pracy, 3. Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę. R.VII Pozapłacowe świadczenia pracownicze: 1. Podróże służbowe, 2. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 4. Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, 5. Pozostałe świadczenia pracownicze, 6. Polisy na życie a podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. R.VIII Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: 1. Charakterystyka umów cywilnoprawnych, 2. Zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, 3. Rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych, 4. Rozliczenie płatnika z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem, 5. Ubezpieczenie chorobowe z tytułu umowy zlecenia, 6. Koszty podróży służbowej zleceniobiorcy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-742639-0-0
R.I Nawiązanie stosunku pracy: 1. Istota stosunku pracy, 2. Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę, 3. Zawarcie umowy o pracę, 4. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych, 5. Czas pracy i jego ewidencja. R.II Wynagrodzenie ze stosunku pracy: 1. Istota wynagrodzenia i jego elementy składowe, 2. Wynagrodzenie minimalne, 3. Praca w godzinach nadliczbowych, 4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych, 5. Dokumentacja wynagrodzeń. R.III Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy: 1. Urlop wypoczynkowy, 2. Odszkodowania, odprawy, dodatki oraz inne należności pracownicze, 3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, R.IV Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom: 1. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 2. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, 3. Pozostałe świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 4. Zasiłki i świadczenia rodzinne. R.V Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego: 1. Informacja roczna o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), 2. Zeznanie podatkowe PIT-40, R.VI Ochrona stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę: 1. Ochrona stosunku pracy, 2. Rozwiązywanie stosunku pracy, 3. Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę. R.VII Pozapłacowe świadczenia pracownicze: 1. Podróże służbowe, 2. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 4. Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, 5. Pozostałe świadczenia pracownicze, 6.Polisy na życie a podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. R.VIII Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: 1. Charakterystyka umów cywilnoprawnych, 2. Zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, 3. Rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych, 4. Rozliczenie płatnika z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem, 5. Ubezpieczenie chorobowe z tytułu umowy zlecenia, 6. Koszty podróży służbowej zleceniobiorcy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-742639-0-0
R.I Nawiązanie stosunku pracy: 1. Istota stosunku pracy, 2. Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę, 3. Zawarcie umowy o pracę, 4. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych, 5. Czas pracy i jego ewidencja. R.II Wynagrodzenie ze stosunku pracy: 1. Istota wynagrodzenia i jego elementy składowe, 2. Wynagrodzenie minimalne, 3. Praca w godzinach nadliczbowych, 4. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych, 5. Dokumentacja wynagrodzeń. R.III Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy: 1. Urlop wypoczynkowy, 2. Odszkodowania, odprawy, dodatki oraz inne należności pracownicze, 3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, R.IV Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom: 1. Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 2. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, 3. Pozostałe świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 4. Zasiłki i świadczenia rodzinne. R.V Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego: 1. Informacja roczna o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), 2. Zeznanie podatkowe PIT-40, R.VI Ochrona stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę: 1. Ochrona stosunku pracy, 2. Rozwiązywanie stosunku pracy, 3. Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę. R.VII Pozapłacowe świadczenia pracownicze: 1. Podróże służbowe, 2. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 4. Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, 5. Pozostałe świadczenia pracownicze, 6.Polisy na życie a podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. R.VIII Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych: 1. Charakterystyka umów cywilnoprawnych, 2. Zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, 3. Rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych, 4. Rozliczenie płatnika z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem, 5. Ubezpieczenie chorobowe z tytułu umowy zlecenia, 6. Koszty podróży służbowej zleceniobiorcy
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-06-X
R.1 Znaczenie pojęcia "kompetencje"; R.2 Tworzenie struktur kompetencyjnych; R.3 Zastosowanie modelu kompetencyjnego w procesie selekcji; R.4 Zastosowanie modelu kompetencyjnego podczas oceny efektywności pracy; R.5 Zastosowanie modelu kompetencyjnego w procesach szkolenia i rozwoju; R.6 Zastosowanie modelu kompetencyjnego jako pomocniczego narzędzia w procesie wynagradzania i szeregowania stanowisk
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Tomasz Rostkowski. - Warszawa : Difin, 2004. - 197,[3] s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-445-3
R.1 Strategia personalne; R.2 Zarządzanie kompetencjami; R.3 Wartościowanie stanowisk; R.4 Opis stanowiska pracy; R.5 System ocen okresowych pracowników; R.6 Wynagrodzenia premiowe; R.7 System szkoleń; R.8 Badania satysfakcji pracowników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-7484-004-8
CZ.I Motywacja do pracy w systemie zarządzania organizacją: 1. Człowiek i jego potencjał a praca zawodowa, 2. System zarządzania przedsiębiorstwem, 3. Psychologiczne mechanizmy motywacji, 4. Teorie motywacji do pracy, 5. System motywowania w przedsiębiorstwie, Cz. II Problem partycypacji w teorii zarządzania: 6. Geneza partycypacji pracowniczej, 7. Istota partycypacji pracowniczej i jej klasyfikacja, 8. Bezpośrednia partycypacja decyzyjna, 9. Instytucje partycypacji przedstawicielskiej, 10. Konsekwencje współuczestnictwa pracowników w zarządzaniu, Cz. III Cywilizacyjny kontekst partycypacji: 11. Kulturowe uwarunkowania partycypacji, 12. Wybrane modele uczestnictwa pracowników w zarządzaniu, 13. Partycypacja a wyzwania współczesności
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-12019-3
Spis treści do wyd.2 Cz. I Wprowadzenie do zarządzania: R.1 Zarządzanie i praca menedżera, R.2 Tradycyjne i współczesne problemy i wyzwania. Cz. II Środowiskowy kontekst zarządzania: R.3 Otoczenie organizacji i menedżerów, R.4 Etyczne i społeczne otoczenie organizacji, R.5 Globalny kontekst zarządzania, R.6 Otoczenie kulturowe i wielokulturowe. Cz. III Planowanie i podejmowanie decyzji: R.7 Podstawowe elementy planowania i podejmowania decyzji, R.8 Zarządzanie strategią i planowanie strategiczne, R.9 Zarządzanie podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów, R.10 Zarządzanie przedsiębiorczością i tworzeniem nowych przedsiębiorstw. Cz. IV Proces organizowania: R.11 Podstawowe elementy organizowania, r.12 Zarządzanie projektowaniem struktury i schematu organizacji, R.13 Kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacjami, R.14 Zarządzanie zasobami ludzkimi. Cz. V Proces przewodzenia: R.15 Podstawowe elementy zachowania jednostek w organizacjach, R.16 Motywowanie pracowników do wykonywania pracy, R.17 Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników, R.18 Zarządzanie stosunkami interpersonalnymi i komunikowaniem się, R.19 Zarządzanie grupami i zespołami roboczymi. Cz. VI Proces kontrolowania: R.20 Podstawowe elementy kontrolowania, R.21 Kompleksowe zarządzanie jakością w organizacjach, R.22 Zarządzanie informacjami i techniką informacyjną
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16471-3
Cz. I Wprowadzenie do zarządzania: R.1 Zarządzanie i praca menedżera, R.2 Tradycyjne i współczesne problemy i wyzwania. Cz. II Środowiskowy kontekst zarządzania: R.3 Otoczenie organizacji i menedżerów, R.4 Etyczne i społeczne otoczenie organizacji, R.5 Globalny kontekst zarządzania, R.6 Otoczenie kulturowe i wielokulturowe. Cz. III Planowanie i podejmowanie decyzji: R.7 Podstawowe elementy planowania i podejmowania decyzji, R.8 Zarządzanie strategią i planowanie strategiczne, R.9 Zarządzanie podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów, R.10 Zarządzanie przedsiębiorczością i tworzeniem nowych przedsiębiorstw. Cz. IV Proces organizowania: R.11 Podstawowe elementy organizowania, r.12 Zarządzanie projektowaniem struktury i schematu organizacji, R.13 Kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacjami, R.14 Zarządzanie zasobami ludzkimi. Cz. V Proces przewodzenia: R.15 Podstawowe elementy zachowania jednostek w organizacjach, R.16 Motywowanie pracowników do wykonywania pracy, R.17 Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników, R.18 Zarządzanie stosunkami interpersonalnymi i komunikowaniem się, R.19 Zarządzanie grupami i zespołami roboczymi. Cz. VI Proces kontrolowania: R.20 Podstawowe elementy kontrolowania, R.21 Kompleksowe zarządzanie jakością w organizacjach, R.22 Zarządzanie informacjami i techniką informacyjną
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2150-5
1. Istota zadowolenia z pracy i satysfakcji zawodowej; 2. Ewolucja teoretycznego kontekstu roli zadowolenia z pracy i satysfakcji zawodowej pracowników w zarządzaniu; 3. Współczesne przesłanki zainteresowania się problemem satysfakcji zawodowej pracowników; 4. Przegląd metod badania satysfakcji z pracy; 5. Propozycja metody badania satysfakcji zawodowej; 6. Kształtowanie zadowolenia z pracy i satysfakcji zawodowej w procesie zarządzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7146-832-X
1. Istota i treść systemu zarządzania zasobami ludzkimi. 2. Ustalanie potrzeb kadrowych. 3. Rekrutacja - nabór pracowników. 4. Selekcja - dobór pracowników. 5. Adaptacja społeczno-zawodowa. 6. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracy. 7. Rozwój zawodowy pracowników. 8. Rozwój kariery i sukcesja. 9. Kształtowanie postaw i zachowań pracowników. 10. Stosunki pracy. 11. Ocenianie pracowników. 12. Wynagrodzenia i świadczenia. 13. Zwalnianie i odejścia pracowników. 14. Metody badania i doskonalenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-61125-06-8
Cz. I Istota - problemy - determinanty: 1. Koncepcja high performance woek system. Źródła i rozwój , 2. Dwie koncepcje proefektywnościowego zarządzania zasobami ludzkimi, 3. HPWS z perspektywy ewolucji. Cz. II O konstrukcji filarów wysoce efektywnego ZZL: 1. Wynagrodzenie za efekty w wysoce efektywnych systemach zzl, 2. Dobór i rozwój pracowników w procesie budowy HPWS, 3. Zarządzanie wiedzą w powiązaniu z HPWS: zastosowanie w spółkach high-tech, 4. Rozwój wiedzy kluczowym elementem HPWS, 8. Partnerstwo społeczne a HPWS, 9. Praca zespołowa kluczowym elementem wysoko efektywnych systemów pracy, 10. Komunikacja a High performance work systems, 11. Kulturowe uwarunkowania wzrostu zaangażowania pracowników w wysoko efektywnych systemach pracy. Cz. III W perspektywie dalszych badań: 12. Perspektywa HPWS w pomiarze efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, 13. HPWS: doświadczenia zagraniczne, 14. Wysoko efektywne systemy pracy w przedsiębiorstwach, 15. Odporność psychiczna a wysoko efektywne systemy pracy. Cz. IV Głos praktyków: 16. Źródła wysokiej efektywności i metody jej osiągania, 17. Benchmarking a efektywność organizacji, 18. Bank premii jako narzędzie zwiększające efektywność systemów wynagrodzeń, 19. Komunikacja filarem HPWS, 20. Jak zwiększać efektywność projektów szkoleniowych, 21. Coaching grupowy skuteczną metodą rozwoju zawodowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Marketing bez tajemnic)
ISBN: 83-208-1618-1
1. Partnerstwo w relacjach gospodarczych. 2. Analiza zachowań nabywców na rynku przedsiębiorstw. 3. Polityka zaopatrzenia. 4. Kształtowanie długookresowej orientacji w relacjach partnerskich. 5. Zarządzanie partnerstwem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie kadrami / pod red. Tadeusz Listwan. - Warszawa : C.H.Beck, 2002. - 409,[5] s. : tabela ; 24 cm.
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 83-7247-841-4
1. Przedmiot, ewolucja i znaczenia zarządzania kadrami; 2. Współczesne determinanty zarządzania kadrami; 3. Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami; 4. Planowanie kadr; 5. Pozyskiwanie pracowników; 6. Kierowanie ludźmi; 7. Wynagradzanie pracowników; 8. Rozwój pracowników; 9. Stosunki i warunki pracy; 10. Odejścia pracowników z organizacji; 11. Ocenianie pracowników; 12. Kontrola funkcji personalnej; 13. Organizacja zarządzania kadrami; 14. System informacji personalnej (SIP); 15. Komunikowanie się w organizacji; 16. Prawne i etyczne zagadnienia zarządzania kadrami; 17. Metody badań problematyki kadrowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie kadrami / pod red. Tadeusz Listwan. - Wyd.2 uaktual. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - 403 s. : tab. ; 24 cm.
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
1. Przedmiot, ewolucja i znaczenia zarządzania kadrami; 2. Współczesne determinanty zarządzania kadrami; 3. Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami; 4. Planowanie kadr; 5. Pozyskiwanie pracowników; 6. Kierowanie ludźmi; 7. Wynagradzanie pracowników; 8. Rozwój pracowników; 9. Stosunki i warunki pracy; 10. Odejścia pracowników z organizacji; 11. Ocenianie pracowników; 12. Kontrola funkcji personalnej; 13. Organizacja zarządzania kadrami; 14. System informacji personalnej (SIP); 15. Komunikowanie się w organizacji; 16. Prawne i etyczne zagadnienia zarządzania kadrami; 17. Metody badań problematyki kadrowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie kadrami / pod red. Tadeusz Listwan. - Wyd. 3 uaktual. i poszerz. - Warszawa : C.H.Beck, 2006. - 434 s. : rys., tab. ; 23 cm.
(Studia Ekonomiczne / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-136-9
1. Przedmiot, ewolucja i znaczenia zarządzania kadrami. 2. Współczesne determinanty zarządzania kadrami w organizacjach. 3. Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami. 4. Planowanie kadr. 5. Dobór pracowników. 6. Kierowanie ludźmi i przywództwo. 7. Wynagradzanie pracowników. 8. Rozwój pracowników. 9. Stosunki i warunki pracy. 10. Odejścia pracowników z organizacji. 11. Ocenianie pracowników. 12. Kontrola funkcji personalnej. 13. Struktura podmiotowa zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie. 14. System informacji personalnej (SIP). 15. Komunikowanie się w organizacji. 16. Międzynarodowe zarządzanie kadrami. 17. Prawne i etyczne zagadnienia zarządzania kadrami. 18. Metody badań problematyki kadrowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-49-3
Wstęp; R.1 Specyfika zarządzania ludźmi w małej firmie; R.2 Przegląd możliwych sposobów prowadzenia polityki personalnej w małej firmie; R.3 Rekrutacja i selekcja; R.4 Rozwój i doskonalenie pracowników; R.5 Motywowanie i wynagradzanie pracowników; R.6 Ocenianie pracowników; R.7 Rozstanie z pracownikiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7174-639-3
Od klasycznej szkoły zarządzania do zarządzania zasobami pracy; Sprawowanie władzy w organizacji; Kierowanie pracownikami; System kadrowy w organizacji; Rozwój pracowników; Stosunki pracownicze w organizacji Grupy pracownicze. Kierowanie zespołami zadaniowymi; Procesy motywacyjne w kierowaniu ludźmi. Zjednywanie kierowanych dla realizacji zadań; Przywództwo i autorytet; Konflikty. Kierowanie konfliktami w organizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2321-9
Zawiera: 1. Geneza, rozwój i kontekst zarządzania zasobami ludzkimi: 1.1. Ciągłość i zmiana funkcji personalnej; 1.2. Powstanie koncepcji human resource management; 1.3. Współczesne ujęcie zarządzania zasobami ludzkimi; 1.4. Kontekst zarządzania zasobami ludzkimi; 1.4.1. Zmiany techniczne; 1.4.2. Koniunktura gospodarcza; 1.4.3. Regulacje prawne; 1.4.4. Zmiany demograficzne; 1.4.5. Kultura organizacji; 1.4.6. Czynniki ekologiczne; 1.4.7. Globalizacja. 2. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi: 2.1. Geneza strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi; 2.2. Zarządzanie strategiczne w procesie zmian; 2.3. Pojęcie strategii zarządzania zasobami ludzkimi; 2.4. Rodzaje strategii zarządzania zasobami ludzkimi; 2.5. Proces strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi; 2.6. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi a strategia organizacji. 2.7. Role główne aktorów w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi; 2.8. Czynniki determinujące rozwój szzl. 3. Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi: 3.1. Geneza i rozwój mzzl; 3.2. Cechy wyróżniające mzzl; 3.3. Model EPRG e mzzl; 3.4. Międzynarodowi menedżerowie i specjaliści; 3.5. Szok kulturowy jako wyzwanie mzzl; 3.6. Różnorodność w zatrudnieniu; 3.7. Znaczenie różnic narodowych w mzzl. 4. Organizacja funkcji HR: 4.1. Główni aktorzy funkcji HR; 4.2. Interesariusze w obszarze funkcji HR; 4.3. Architektura funkcji HR; 4.4. Fragmentacja funkcji HR; 4.5. Role i kompetencje menedżerów/specjalistów ds. HR; 4.6. Funkcja HR w strukturze organizacyjnej; 4.6.1. Struktura funkcjonalna; 4.6.2. Struktura dywizjonalna; 4.6.3. Struktura macierzowa; 4.6.4. Struktura projektowa; 4.6.5. Struktura procesowa; 4.6.6. Struktura sieciowa; 4.6.7. Struktura wirtualna. 5. Planowanie zatrudnienia i formy świadczenia pracy: 5.1. Cel i zakres planowania zatrudnienia; 5.2. Określanie potrzeb personalnych; 5.3. Prognozowani zmian w stanie zatrudnienia; 5.4. Planowanie obsad personalnych; 5.5. Analiza pracy; 5.6. Profile kompetencji; 5.7. Ewolucja form świadczenia pracy; 5.8. Telepraca i co-working; 5.9. Leasing pracowniczy i praca tymczasowa; 5.10. Samozatrudnienie; 5.11. Elastyczne formy czasu pracy. 6. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy: 6.1. Miejsce rekrutacji i selekcji w procesie pozyskiwania osób do pracy; 6.2. Źródła rekrutacji kandydatów do pracy; 6.3. Funkcje, metody i techniki rekrutacji; 6.4. Proces, metody i techniki selekcji; 6.5. Wprowadzenie do pracy; 6.6. Kontrakt psychologiczny; 6.7. Efektywność procesu rekrutacji i selekcji. 7. Kierowanie ludźmi w organizacji: 7.1. Istota pracy kierowniczej; 7.1.1. Role kierowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi; 7.1.2. Władza w organizacji; 7.1.3. Techniki kierowania ludźmi; 7.2. Przywództwo; 7.2.1. Teoria cech; 7.2.2. Podejście behawioralne; 7.2.3. Podejście sytuacyjne; 7.2.4. Tendencje rozwojowe w zakresie przywództwa; 7.3. Motywowanie; 7.4. Delegowanie; 7.5. Komunikowanie się; 7.6. Kierowanie w zmieniającej się gospodarce. 8. Zarządzanie efektami pracy: 8.1. Geneza i rozwój zarządzania efektami pracy; 8.2. Pojęcie, zasady i procesy zarządzania efektami pracy; 8.3. Zarządzanie efektami w systemie zarządzania zasobami ludzkimi; 8.4. Role i kompetencje uczestników procesu zarządzania efektami; 8.5. Metodyczne aspekty zarządzania efektami; 8.6. Pomiar efektywności; 8.7. Zarządzanie efektami w praktyce; 8.8. Czynniki wpływające na zarządzanie efektami. 9. Ocenianie pracowników: 9.1. Istota i znaczenie oceniania w zarządzaniu zasobami ludzkimi; 9.2. Cele i funkcje oceniania; 9.3. System oceniania; 9.4. Zasady i kryteria oceniania; 9.5. Metody i techniki oceniania; 9.5.1. Techniki opisowe; 9.5.2. Techniki porównawcze; 9.5.3. Metody i techniki kompleksowe; 9.6. Błędy w procesie oceniania; 9.7. Zarządzanie procesem oceniania. 10. Rozwój zasobów ludzkich: 10.1. Istota rozwoju zasobów ludzkich; 10.2. Strategie i instrumenty rozwoju zasobów ludzkich; 10.3. Podmioty rozwoju zasobów ludzkich; 10.4. Proces szkoleniowy; 10.4.1. Określenie potrzeb szkoleniowych; 10.4.2. Opracowanie planu szkoleń; 10.4.3. Realizacja szkolenia; 10.4.4. Kontrola szkoleń; 10.5. Kariera zawodowa; 10.5.1. Istota kariery zawodowej; 10.5.2. Etapy w karierze zawodowej; 10.5.3. Przestrzeń kariery zawodowej; 10.5.4. Zarządzanie karierą zawodową; 10.5.5. Orientacje wobec kariery zawodowej; 10.5.6. Strategie rozwoju kariery; 10.5.7. Kierunki zmian; 10.6. Rozwój talentów. 11. Wynagrodzenia: 11.1. Pojęcie wynagrodzenia; 11.2. Funkcje wynagrodzeń; 11.3. Zarządzanie wynagrodzeniami; 11.4. Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń; 11.5. Formy wynagrodzenia; 11.6. Tworzenie systemów wynagradzania; 11.7. Wynagradzanie menedżerów; 11.7.1. Istota pracy menedżerów; 11.7.2. Składniki wynagrodzeń menedżerów; 11.8. Badanie wynagrodzeń. 12. Retencja i rotacja pracowników: 12.1. Istota retencji i rotacji pracowników; 12.2. Pomiar i analiza rotacji i retencji pracowników; 12.3. Odejścia z inicjatywy pracowników; 12.4. Zwolnienia pracowników z inicjatywy organizacji; 12.5. Zarządzanie procesem derekrutacji personelu; 12.6. Outplacement; 12.7. Wpływ redukcji zatrudnienia na osoby pozostające w firmie; 12.8. Działania profilaktyczne. 13. Warunki i stosunki pracy: 13.1. Pojęcie i znaczenie warunków i stosunków pracy; 13.2. Kształtowanie treści pracy; 13.3. Zbiorowe stosunki pracy; 13.4. Partycypacja pracownicza; 13.5. Konflikt w organizacji; 13.6. Stres w środowisku pracy; 13.7. Równowaga między pracą a życiem osobistym. 14. Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi: 14.1. Doradztwo personalne; 14.1.1. Pojęcie doradztwa personalnego; 14.1.2. Zakres i rodzaje doradztwa personalnego; 14.1.3. Korzystanie z usług doradztwa personalnego w praktyce; 14.1.4. Kompetencje osób świadczących usługi doradcze; 14.1.5. Dział HR jako wewnętrzny konsultant; 14.2. Audyt personalny; 14.2.1. Pojęcie i cechy audytu personalnego; 14.2.2. Rodzaje i zakres audytu personalnego; 14.2.3. Standardy stosowane w audycie personalnym; 14.2.4. Korzyści i ryzyko, związane z audytem personalnym; 14.3. Badanie opinii pracowników (BOP); 14.3.1. Cele i zakres BOP; 14.3.2. Badanie zadowolenia/satysfakcji z pracy; 14.3.3. Badania klimatu organizacyjnego; 14.3.4. Badania zaangażowania pracowników; 14.4. Outsourcing funkcji HR; 14.5. Benchmarking personalny. Zakończenie – w kierunku nowego paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi. Bibliografia. Indeks rzeczowy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again