Form of Work
Książki
(11)
Status
only on-site
(8)
available
(5)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(9)
Author
Czajka Zdzisław
(1)
Głowacka Maria Danuta
(1)
Juchnowicz Marta
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Kowalewski Karol
(1)
Lewicka Dagmara
(1)
Moczydłowska Joanna M
(1)
Mojs Ewa
(1)
Pawłowska Anna
(1)
Seredocha Izabela
(1)
Siadkowski Adrian K
(1)
Sidor-Rządkowska Małgorzata
(1)
Wziątek-Staśko Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Kadry
(11)
Mentoring
(2)
Zarządzanie
(2)
Administracja
(1)
Chorzy
(1)
Innowacje
(1)
Kariera
(1)
Leczenie
(1)
Lekarze
(1)
Lotnictwo cywilne
(1)
Motywacja pracy
(1)
Normy ISO 9001
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Siła robocza
(1)
Służba zdrowia
(1)
Transport powietrzny
(1)
Wybór zawodu
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie talentami
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
2001-0
(9)
2001-
(1)
Subject: place
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Warszawa (okręg)
(1)
Łódź (woj. łódzkie ; okręg)
(1)
11 results Filter
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-8124-551-7
Zawiera: O autorce. Wstęp. Rozdział 1. Coaching kariery – próba charakterystyki pojęcia: Czym jest coaching; Coach – człowiek, który pyta; Rodzaje coachingu; Specyfika coachingu kariery. Rozdział 2. Kariera zawodowa – centralne pojęcie coachingu kariery: Kilka uwag terminologicznych; Dawne a obecne podejście do zagadnień kariery zawodowej; Modele współczesnych karier; Kariera proteuszowa; Kariera bez granic; Kariera kalejdoskopowa; Kariery zawodowe w praktyce. Rozdział 3. Zatrudnialność (employability) oraz budowanie marki osobistej (personal branding) – ważne pojęcia współczesnego rynku pracy: Istota zatrudnialności (employability); Istota budowania marki osobistej (personal branding); Cechy silnej marki osobistej; Budowanie marki osobistej (personal branding) a budowanie marki pracodawcy (employer branding). Rozdział 4. Doradztwo (poradnictwo) zawodowe a coaching kariery: Doradztwo czy poradnictwo zawodowe?; Preorientacja, orientacja i reorientacja zawodowa; Praca z dziećmi i młodzieżą jako zadanie doradcy zawodowego; Budowanie zainteresowań w wieku przedszkolnym; Poradnictwo zawodowe w niższych klasach szkoły podstawowej; Poradnictwo zawodowe w wyższych klasach szkoły podstawowej; Poradnictwo zawodowe w szkołach ponadpodstawowych; Praca z osobami dorosłymi – w stronę coachingu kariery. Rozdział 5. Przedstawiciele różnych pokoleń jako klienci coacha kariery: Pięć pokoleń na współczesnym rynku pracy; Przynależność generacyjna jako czynnik różnicujący podejście do kariery zawodowej; Praca z klientami różnych pokoleń – niektóre wyzwania; Klienci pokolenia baby boomers (BB); Klienci pokolenia X; Klienci pokolenia Y; Klienci pokolenia Z (C). Rozdział 6. Elementy coachingu kariery w pracy HR-owców i menedżerów liniowych: Kształtowanie ścieżek kariery we współczesnych organizacjach; Wielokierunkowość rozwoju pracowników; Różnicowanie ścieżek kariery w organizacji; Rozmowa jako podstawa wspierania pracowników organizacji; Coachingowe podejście do zagadnień zarządzania talentami. Rozdział 7. Podstawowe narzędzia pracy coacha kariery: Pytania jako główne narzędzie coachingowe; Aktywne słuchanie; Model GROW; Koło życia. Rozdział 8. Praca z wybranymi grupami klientów: Coaching w Akademickich Biurach Karier (ABK); Coaching jako element programów outplacementowych; Kilka uwag terminologicznych; Wędka, ryba czy umiejętności wędkarza?; Etapy outplacementowego coachingu kariery; Praca z osobami niepełnosprawnymi; Aktywność zawodowa a rehabilitacja osób niepełnosprawnych; Rozwój osób niepełnosprawnych w środowisku zawodowym; Coachingowe formy wspierania osób niepełnosprawnych. Studia przypadków: Seria I: 1. Wybór kierunku studiów; 2. Długie dojrzewanie do samodzielności; 3. Kryzys wieku średniego (?); 4. Jak zmienić kierunek kariery?; 5. Dyrektor finansowy czy restaurator?; 6. Niechciana emerytura; Seria II: 1. Zbyszek; 2. Ryszard; 3. Hanna; 4. Beata; 5. Andrzej; 6. Krystyna. Załączniki: 1. Wieloaspektowa ocena preferencji zawodowych (WOPZ); 2. Kwestionariusz „Moja kariera”; 3. Biuro Karier Politechniki Warszawskiej. Regulamin uczestnictwa i prowadzenia sesji coachingowych. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.3
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-17372-2
1. Humanistyczne wartości w zarządzaniu organizacji; 2. Innowacje społeczne; 3. Innowacje społeczne w koncepcjach realizacji funkcji personalnej i społecznej odpowiedzialności biznesu; 4. Absorpcja innowacji społecznych w organizacjach gospodarczych; 5. Inwestowanie w innowacje społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Motywowanie w erze Web 2.0+ / Anna Wziątek-Staśko. - Warszawa : CeDeWu , 2016. - 222 s. : rys., tab., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-767-0
Zawiera: Wstęp; Rozdział 1. O człowieku wielowymiarowym w wielowymiarowej rzeczywistości: Refleksje nad istotą człowieka; Człowiek w gąszczu poglądów twórców koncepcji psychologicznych; Człowiek wielowymiarowy w erze Web 2.0+. Rozdział 2. Determinanty demotywacji we współczesnym świecie: Motywowanie pracowników - w poszukiwaniu sensu; Globalny kryzys zaufania - trucizna XXI wieku; Niesprawiedliwość - cichy zabójca moralności; Człowiek wobec zjawisk patologicznych w miejscu pracy; Shared leadership - dokąd zmierza współczesne przywództwo?; Rozdział 3. Zrozumieć megasystem motywowania ludzi do pracy i zostać wirtuozem biznesu: Ogólne założenia koncepcji megasystemu motywowania ludzi do pracy w organizacji; Parametry megasystemu motywowania ludzi do pracy w organizacji; Elementy megasystemu; Determinanty megasystemu; Rozdział 4. Skuteczność motywatorów w erze Web 2.0+ - w dążeniu do kreacji modelu idealnego: Cel badań empirycznych; Charakterystyka próby badawczej; Metodologia badań; Prezentacja wyników badań empirycznych; Wnioski z badań - implikacje dla praktyki gospodarczej; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7930-506-3
1. Koncepcja kapitału ludzkiego. Od zarządzania personelem do zarządzania kapitałem ludzkim; 2. Zarządzanie talentami; 3. Positive Organizational Scholarship. Zarządzanie ludźmi w pozytywnej organizacji; 4. Koncepcja empowermentu; 5. Koncepcja zaangażowania. Zarządzanie przez zaangażowanie; 6. Zarządzanie różnorodnością kulturową; 7. Zarządzanie wiekiem; 8. Coaching, mentoring, tuto ring- nowe metody doskonalenia kapitału ludzkiego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-3498-3
1. Organizacja doskonaląca się; 2. Konteksty zarządzania zasobami ludzkimi w procesie pracy; 3. Kompetencje zawodowe a kompetencje osobiste; Współczesne tendencje w motywowaniu do pracy; 5. Jakość w systemie opieki zdrowotnej - rola kadry medycznej w procesie kształtowania jakości i zarządzania podmiotem leczniczym; 6. Odpowiedzialność za jakość działań w podmiocie leczniczym; 7. Budowanie projektów podnoszących jakość działań; 8. Podmiot leczniczy podstawowym ogniwem systemu. Aspekty organizacyjno-ekonomiczne; 9. Identyfikowanie misji i celów działań w podmiocie leczniczym; 10. Czynniki obciążające w pracy w ochronie zdrowia - wybrane aspekty; 11. Wymierne versus niewymierne źródła satysfakcji z pracy; 12. Szpital jako miejsce pracy; Źródła i mierniki satysfakcji pacjenta; 14. Teoretyczne aspekty analizy zatrudnienia; 15. Formy zatrudnienia w podmiotach leczniczych; 16. Rekrutacja i selekcja pracowników; 17. Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego; 18. Analiza błędów procesu zarządzania kadrami; 19. Oceny pracownicze; 20. Wypalenie zawodowe jako czynnik zmieniający efektywność pracownika; 21. Kompetencje farmaceutów w kontaktach z pacjentami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN: 978-8364927-70-6
Edukacja dla bezpieczeństwa, fenomen czy potrzeba czasu?; Przygotowanie kadr jako element systemu ochrony lotnictwa cywilnego w opiniach Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa i Pasażerów; Badanie opinii na temat kompetencji Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa; Czynnik ludzki jako element kontroli bezpieczeństwa bagażu; Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako organ nadzorujący szkolenie kadr w ochronie lotnictwa cywilnego; System szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej nadzorujących personel zarządzającego portem lotniczym realizujący zadania kontroli bezpieczeństwa; Szkolenie Minerów Pirotechników Straży Granicznej realizujących zadania w ochronie lotnictwa cywilnego; Szkolenie z psami do wykrywania materiałów wybuchowych (PWMW); Przygotowanie kadr w podmiotach prywatnych realizujących usługę kontroli bezpieczeństwa na rzecz zarządzających portami lotniczymi, na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach; Świadomość ochrony lotnictwa cywilnego wśród osób biorących udział w bezpiecznym łańcuchu transportu towarów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2150-5
1. Istota zadowolenia z pracy i satysfakcji zawodowej; 2. Ewolucja teoretycznego kontekstu roli zadowolenia z pracy i satysfakcji zawodowej pracowników w zarządzaniu; 3. Współczesne przesłanki zainteresowania się problemem satysfakcji zawodowej pracowników; 4. Przegląd metod badania satysfakcji z pracy; 5. Propozycja metody badania satysfakcji zawodowej; 6. Kształtowanie zadowolenia z pracy i satysfakcji zawodowej w procesie zarządzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-290-3
1. Pojęcie uwarunkowania jakości w administracji publicznej; 2. Systemy zarządzania jakością w administracji publicznej na świecie; 3. Wdrażanie systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001; 4. Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji samorządowej; 5. Znaczenie kultury organizacji w osiągnięciu celów jakości; 6. Przygotowanie pracowników do wdrożenia i właściwego funkcjonowania systemu zarządzania jakością; 7. Kształtowanie postaw projakościowych urzędników; 8. Analiza wybranych elementów procesu kadrowego w kontekście systemu zarządzania jakością; 9. Kultura organizacyjna zorientowana na wartości sprzyjające doskonaleniu jakości; 10. Wnioski końcowe i podsumowanie wyników badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie. HR)
ISBN: 978-83-8158-318-3
Zawiera: Wstęp. Rozdział 1. Zarządzanie kapitałem ludzkim – ewolucja ku współczesnym trendom: 1.1. Powstanie i rozwój zarządzania kapitałem ludzkim; 1.2. Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim; 1.3. Główne zagadnienia strategicznego ZZL; 1.4. Zintegrowanie systemy zarządzania kapitałem ludzkim; 1.5. Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników. Podsumowanie. Rozdział 2. Wielowymiarowość pojęcia zaangażowania pracowników: 2.1. Zaangażowanie w pracę; 2.2 Przywiązanie organizacyjne; 2.3. Zaangażowanie profesjonalne; 2.4. Konstrukty powiązane znaczeniowo; 2.5. Badania dotyczące związków pomiędzy systemem ZKL a zaangażowaniem. Podsumowanie. Rozdział 3. Zaufanie jako proces wewnątrzorganizacyjny: 3.1. Teoretyczne aspekty zaufania w naukach o zarządzaniu; 3.2. Zaufanie między uczestnikami organizacji (wertykalne i horyzontalne); 3.3. Zaufanie a zaangażowanie pracowników; 3.4. Ciemna strona zaufania; 3.5. Budowanie zaufania w oparciu o system ZKL; Podsumowanie. Rozdział 4. Metodyka badania: 4.1. Cel, zakres i metoda przeprowadzonego badania; 4.2. Hipotezy i model badawczy; 4.3. Zmienne i ich pomiar; 4.4. Dobór próby; 4.5. Metody i narzędzia statystyczne; Podsumowanie. Rozdział 5. Wyniki badań własnych: 5.1. Wyniki uzyskane w badaniu ogólnopolskim; 5.2. Wyniki uzyskane w próbie obejmującej grupę informatyków; 5.3. Wyniki uzyskane w próbie firmie Kärcher Sp. z o.o.; 5.4. Analiza skupień; 5.5. Wpływ pojedynczych elementów systemu ZKL na poszczególne rodzaje zaangażowania w badanych populacjach; 5.6. Udział poszczególnych rodzajów zaangażowania w zaangażowaniu całkowitym; 5.7. Wynik testowania empirycznego hipotez badawczych. Rozdział 6. Zakończenie: 6.1. Dyskusja dotycząca uzyskanych wyników; 6.2. Dyskusja dotycząca wyników uzyskanych w analizie skupień; 6.3. Wpływ pojedynczych praktyk na poszczególne rodzaje zaangażowania; 6.4. Implikacje dla menedżerów; 6.5. Ograniczenia przyjętego podejścia badawczego i kierunki dalszych badań; 6.6. Wkład do teorii i praktyki nauk o zarządzaniu. Aneks. Spis tabel. Spis rysunków. Bibliografia. Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-61125-68-6
1. Rola kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce polskiej; 2. Zasady i procedury kadrowe w administracji publicznej; 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządach; 4. Kształtowanie wynagrodzeń pracowników samorządowych; 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w korpusie służby cywilnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-2293-9
Zawiera: Wstęp 1. Pracobiorca a sposób realizacji funkcji personalnej. 2. Elastyczne zarządzanie ludźmi – wybór czy konieczność: 2.1. Kontekst organizacyjny kształtujący relacje z pracownikami. Rola strategicznego dopasowania organizacji do otoczenia; 2.2. Reistyczna koncepcja pracy w elastycznym zarządzaniu ludźmi; 2.3. Segmentacja pracowników według Ch. Handy’ego – pracownicy kluczowi i peryferyczni; 2.4. Wybrane podejścia do skutków elastycznego zarządzania ludźmi. Poglądy neoludystów i antyludystów oraz flexicurity. 3. Nowe relacje między pracodawcą a pracownikiem. Kontrakt psychologiczny transakcyjny zamiast relacyjnego: 3.1. Pojęcie i rodzaje kontraktów psychologicznych; 3.2. Główne składniki kontraktu psychologicznego i zachodzące w nich zmiany; 3.2.1. (Nie)pewność pracy; 3.2.2. (Nie)szkolenie zawodowe; 3.2.3. (Nie)lojalność pracownika; 3.3. Spójność zobowiązań i oczekiwań w ramach kontraktu psychologicznego jako warunek efektywnej współpracy pracodawcy i pracownika. 4. Oczekiwania wobec pracobiorcy. Adaptacja, elastyczność i mobilność: 4.1. Podejście do problemu adaptacji pracobiorcy; 4.2. Pojęcie i rodzaje elastyczności; 4.3. Pojęcie i rodzaje mobilności. 5. Rozwój zawodowy jednostki jako obszar kształtowania relacji z pracodawcą: 5.1. Tradycyjne podejście do rozwoju zawodowego – J. Holland, D. Super, E. Schein; 5.2. Nowoczesne podejścia do rozwoju zawodowego; 5.3. Nowe formy aktywności pracobiorców na zmiennym rynku pracy; 5.3.1. Orientacje kariery niezależnej. Prekariat, proteanizm i kariera bez granic; 5.3.2. Typologie karier i orientacji kariery jako próba klasyfikacji zachowań pracobiorców; 5.3.3. Wybrane determinanty rodzajów orientacji kariery. 6. Zatrudnialność, wartość rynkowa i kompetencje zatrudnieniowe pracobiorcy na zmiennym rynku pracy: 6.1. Model konstrukcji kariery Savickasa jako wyznacznik procesu adaptacji pracobiorcy; 6.2. Zatrudnialność (employability) i wartość rynkowa (marketability) pracobiorcy jako sposób na niepewność pracy; 6.3. Kompetencje zatrudnieniowe i ich znaczenie dla pracobiorcy w transakcyjnym kontrakcie psychologicznym; 6.3.1. Kompetencje zatrudnieniowe w polskich opracowaniach; 6.3.2. Wybrane teorie kompetencji zatrudnieniowych w opracowaniach zagranicznych. 7. Zatrudnieniowa Orientacja Rynkowa jako odpowiedź pracobiorcy na reguły zmiennego rynku pracy: 7.1. Pracobiorca jako mikroprzedsiębiorca na rynku pracy; 7.2. Ekstrapolacja perspektywy marketingowej na poziom pracobiorcy; 7.3. Zatrudnieniowa Orientacja Rynkowa. Podstawowe założenia i konstrukcja; 7.4. Charakterystyka poszczególnych kompetencji Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej; 7.4.1. Eksploracja Otoczenia Zawodowego; 7.4.2. Zawodowy Obraz Siebie; 7.4.3. Wyznaczanie Celów Zawodowych; 7.4.4. Strategia Dotarcia do Pracodawcy; 7.4.5. Orientacja Czasowa; 7.5. Elastyczność poznawcza jako determinanta Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej; 7.6. Hipotetyczny model adaptacji do zmiennego rynku pracy na podstawie Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej z perspektywy transakcyjnego kontraktu psychologicznego. 8. Wybrane determinanty Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej i jej związek z kryteriami adaptacji do zmiennego rynku pracy. Badania własne: 8.1. Założenia metodologiczne i przebieg badań wśród sprzedawców i urzędników; 8.1.1. Pytania i schemat badania; 8.1.2. Sprzedawcy i urzędnicy jako grupy badane; 8.1.3. Weryfikowane hipotezy; 8.1.4. Sposób analizy i prezentacji wyników; 8.2. Wykorzystane w badaniach narzędzia diagnostyczne i wskaźniki; 8.2.1. Elastyczność Poznawcza – wymiary Alternatywność i Kontrola Poznawcza; 8.2.2. Niepewność pracy; 8.2.3. Zatrudnialność; 8.2.4. Elastyczność Zawodowa; 8.2.5. Kariera bez Granic; 8.2.6. Skala Zdolności Adaptacji do Kariery Savickasa (SZAK, CAAS); 8.3. Operacjonalizacja ZOR i ocena rzetelności kwestionariusza diagnostycznego. Związek ze zmiennymi socjodemograficznymi; 8.4. Kontrakt psychologiczny, Alternatywność i Kontrola Poznawcza a Zatrudnieniowa Orientacja Rynkowa; 8.5. Związek Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej z niepewnością pracy i zatrudnialnością; 8.6. Zatrudnieniowa Orientacja Rynkowa jako alternatywa dla Elastyczności Zawodowej i Kariery bez Granic; 8.7. Weryfikacja ścieżkowego modelu adaptacji do zmiennego rynku pracy opartego na Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej. Porównanie z predyktywnością Skali Zdolności Adaptacji do Kariery Savickasa; 8.8. Profil pracobiorcy z Zatrudnieniową Orientacją Rynkową; 8.9. Analiza wyników; 8.10. Źródła ograniczeń wnioskowania na podstawie przedstawionego schematu badawczego. Kierunki dalszych badań. 9. Kierowanie pracobiorcą o Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej. Wyzwanie dla zarządzania ludźmi: 9.1. Miłe złego początki…?; 9.2. Utrata przywileju wyłączności; 9.3. Zatrudnialność – zignorować czy zaakceptować; 9.4. Reguły zatrudnialności w polityce personalnej; 9.5. Biznesowy koszyk kompetencji organizacji a czasowość relacji z pracownikiem; 9.6. Kształtowanie wizerunku pracodawcy – Employer Branding; 9.7. Inwestowanie w pracownika dla aktualnego, ale… i przyszłego pracodawcy; 9.8. Nowa kultura zarządzania…?; 10. Co z tym pracobiorcą, czyli lekko subiektywne zakończenie. Słownik diagnozowanych zmiennych. Aneks statystyczny. Statystyki opisowe diagnozowanych zmiennych. Istotność różnic między średnimi wartościami diagnozowanych zmiennych. Korelacje badanych zmiennych. Rozkłady wyników dla poszczególnych skal Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej. Analiza czynnikowa Zatrudnieniowej Orientacji Rynkowej. Kodowanie wybranych zmiennych. Dane z analizy liniowej regresji zmiennych socjodemograficznych i ZOR. Dane z regresji liniowych weryfikujących poszczególne hipotezy. Bibliografia. Spis rysunków. Spis tabel.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again