Form of Work
Książki
(22)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Czasopisma
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(15)
only on-site
(15)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(15)
Czytelnia
(17)
Author
Gruchman Bohdan
(3)
Małuszyńska Ewa
(3)
Barcz Jan (1953- )
(2)
Baran Beata
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Chari Raj S
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Duczkowska-Piasecka Małgorzata
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Folfas Paweł
(1)
Garlińska-Bielawska Joanna
(1)
Gawlikowska-Hueckel Krystyna
(1)
Gołba Łukasz
(1)
Grabowski Tadeusz
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Jurewicz Marcin
(1)
Kowalak Tomasz
(1)
Kritzinger Sylvia
(1)
Kubies Wacław
(1)
Kuźnar Andżelika
(1)
Lityński Adam
(1)
Maksimczuk Aleksander
(1)
Markiewicz Ryszard (1948- )
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Milczarek Dariusz
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Odrobina Anna
(1)
Ogiegło Leszek
(1)
Ostrihansky Rudolf
(1)
Pera Bożena
(1)
Pera Jacek
(1)
Pokora Andrzej
(1)
Popiołek Wojciech
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Sidorowicz Leszek
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Stefańska-Matuszyn Maria
(1)
Strug Ewa
(1)
Suska Magdalena
(1)
Szpunar Maciej
(1)
Szydło Marek (1977- )
(1)
Szypulewska-Porczyńska Alina
(1)
Wiktor Jan W
(1)
Łazowski Adam
(1)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(19)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(21)
Kiribati
(1)
unknown (l)
(1)
Language
Polish
(23)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Jednolity rynek UE
(19)
Unia Europejska
(10)
Integracja europejska
(8)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(8)
Wspólna Polityka Rolna UE
(8)
Instytucje europejskie
(7)
Konsumenci (ekon.)
(6)
Swobodny przepływ towarów
(6)
Handel
(5)
Polityka zagraniczna
(5)
Swobodny przepływ osób
(5)
Monopol
(4)
Ochrona środowiska
(4)
Polska
(4)
Prawo wspólnotowe europejskie
(4)
Swobodny przepływ kapitału
(4)
Swobodny przepływ usług
(4)
Wspólnota Europejska
(4)
Decyzje
(3)
Jednolity rynek Unii Europejskiej
(3)
Polityka regionalna UE
(3)
Transport
(3)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(3)
Brexit
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Konkurencja
(2)
Konstytucja Europejska
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Parlament Europejski
(2)
Prawo autorskie
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo krajowe a prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Prawo pierwotne Wspólnot Europejskich
(2)
Unia Europejska (UE)
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Adopcja
(1)
Akcje (ekon.)
(1)
Antyterroryzm
(1)
Arbitraż handlowy międzynarodowy
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dumping
(1)
Dyrektywa horyzontalna (UE)
(1)
Dzielnicowi
(1)
Dłużnicy
(1)
Eksport
(1)
Energetyka
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Fundusz odbudowy UE
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Granice
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Innowacje
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Interwencjonizm
(1)
Izolacjonizm (politologia)
(1)
Kampania wyborcza samorządowa
(1)
Komisja Europejska
(1)
Komitet Regionów
(1)
Konkurencyjność
(1)
Konosament
(1)
Kultura
(1)
Kultura 2000 (program UE)
(1)
Małżeństwo
(1)
Małżeństwo międzywyznaniowe
(1)
Medycyna
(1)
NAFTA (organizacja)
(1)
Nanotechnologia
(1)
Nieruchomości
(1)
Nieuczciwa konkurencja
(1)
Obrót towarowy
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
Odpowiedzialność za produkt
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Pazdan, Maksymilian (1936- )
(1)
Piontek, Eugeniusz (1935- )
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka naukowa
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Porządek społeczny
(1)
Postępowanie cywilne międzynarodowe
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Afryka Zachodnia
(1)
Azja
(1)
Azja Wschodnia
(1)
Chiny
(1)
Czechy
(1)
Kanada
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Niemcy
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Słowacja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
23 results Filter
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XVII. Zeszyt 2)
Temat: Trump, Donald (1946- ) ; NAFTA (organizacja) ; Unia Europejska (UE) ; Wspólnota Gospodarcza Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) ; Izolacjonizm (politologia) ; Polityka zagraniczna ; Polityka międzynarodowa ; Brexit ; Eksport ; Konkurencyjność ; Gospodarka narodowa ; Handel zagraniczny ; Integracja gospodarcza ; Handel międzynarodowy ; Umowy międzynarodowe gospodarcze ; Polityka migracyjna ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Polityka gospodarcza ; Przemysł motoryzacyjny ; Wartość dodana ; Jednolity rynek Unii Europejskiej ; Rynek finansowy ; Prace badawczo-rozwojowe ; Innowacje ; Polityka naukowa ; Nanotechnologia ; Prawo wspólnotowe europejskie ; Pracownicy samorządowi ; Kampania wyborcza samorządowa ; Odpowiedzialność dyscyplinarna ; Prawo urzędnicze ; Straż graniczna ; Postępowanie dyscyplinarne ; Prawo do sądu ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Prawo cywilne ; Dzielnicowi ; Poczucie bezpieczeństwa ; Bezpieczeństwo publiczne ; Antyterroryzm ; Bezpieczeństwo narodowe ; Strajki ; Służba zdrowia ; Zbiorowe stosunki pracy ; Adaptacja zawodowa ; Spółdzielnia pracy ; Spółdzielczość rolnicza ; Spółdzielczość produkcyjna ; Prawo spółdzielcze ; Dłużnicy ; Wyjawienie majątku ; Postępowanie egzekucyjne ; Wierzyciele ; Odpowiedzialność cywilna ; Diagnostyka prenatalna ; Prawo do ochrony zdrowia ; Płód ; Zdolność prawna ; Prekariat ; Zatrudnienie elastyczne ; Umowa o pracę na czas nieokreślony ; Bezpieczeństwo społeczne ; Azja ; Chiny ; Stany Zjednoczone (USA) ; Kanada ; Czechy ; Niemcy ; Słowacja ; Węgry ; Wielka Brytania ; Kraje rozwijające się ; Afryka Zachodnia ; Kraje Unii Europejskiej ; Azja Wschodnia ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: THE INSTITUTIONALIZATION OF COOPERATION IN THE TRANSATLANTIC AREA: USA-Asia Relations in the Time of Trump's Administration; Will the Atlantic Bridge Withstand Shocks?; Changes in the export competitiveness of the Visegrad Group and Germany in years 2004-2014 - Is there convergence?. LEGAL-ECONOMIC ASPECTS OF THE EU OPERATION: Brexit and its Potential Effects on Trade Between the European Union and Selected Countries; The European Union's and Great Britain's Trade Relations with Selected Developing Countries in the Context of Brexit; European Union - West Africa Trade Relations: with or without Economi Partnership Agreement (EPA); Debate on Issues Concerning the EU Citizens' Rights after Brexit; The economic position of the European Union in the contemporary world. The risk-based perspective; Poland in International Production Networks of Automotive Industry; Integration of Financial Markets in the European Union after 2018; The European Union in Globsl Research and Development. The balance and prospects; The Precautionary Principle as the Basis fo Legal Regulations in the Field of Nanotechnology. PUBLIC LAW ISSEUES: Effects of Involvement of Self-Government Employees in Local Election Campaigns; Selected Problems of Disciplinary Proceedings in the Case of Border Guard Officers in the Perspctive of Standards of Human Rights; Consent for Personal Data Processing in Digital Environment According to GDPR; The Characteristics of an Institution of a Police Community Support Officer (PCSO) in the Light of Legal and Political Changes; Statutory Regulations in the Field of Anti-terrorist Activities in Poland. Notes on the Special Use of Weapons. PRIVATE LAW ISSUES: The Right to Strike in Health Service; Candidate Internship in Cooperatives and Agricultural Cooperatives; Ways of Obtaining Information about the Debtor's Assets in Court Enforcement Proceedings; Liability for Prenatal Injuries in the Context of the Protection of the Rights of Conceived Children; Employment Security under Polish Law - Consderations Based on the Concept of Precariat by G. Standing. REPORTS: A Report on the "Legal Standards - Social and Cultural Standards. Case Studies" Conference in Cracow, 16-17 September 2017; A Report from the "Europe in the World: The Time of Breaktrough"Scientific Conference, Warsaw, 6 October, 2017; Report on the Internationa; Scientific Conference of the 2nd Central European Forum on Law and Administration "Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries - Current Experience and Trends". REVIEWS: Arkadiusz Bereza. The Supreme Court 1917-2017. Presidents, Judges, Prosecutors of the Supreme Court. Published by: The Supreme Court in Warsaw. Wasaw 2017, pp.671; Marcin Łysko. The Works on the Codification of the Substantive Misdemeanors Law in People's Poland (1960-1971), Wydawnictwo Temida2, Białystok 2016, pp.351. CHRONICLE: On the Activity of the Faculty of Administation and Law at Humanitas University.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1646-7
Część I: Geneza jedności europejskiej. 1. Zjednoczona Europa - idea i realizacja w ciągu wieków. 2. Europejskie procesy integracyjne po II wojnie światowej. Część II: Europejski system instytucjonalno-prawny. 3. System instytucjonalny Unii Europejskiej. 4. Podstawowe elementy prawa wspólnotowego. 5. Wolności rynku wewnętrznego. 6. Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Część III: Europejska integracja ekonomiczna. 7. Unia celna jako podstawowy etap integracji europejskiej. 8. Wspólny rynek jako kolejny etap integracji europejskiej. 9. Unia walutowa i jej rola w procesie integracji europejskiej. 10 Interwencjonizm jako instrument zapewnienia spójności ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej. 11. Wybrane obszary polityki wspólnotowej - wspólna polityka rolna i polityka regionalna. Część IV: Ład społeczny i kultura w Europie. 12. Podstawy europejskiego ładu społecznego. 13. Kultura w procesie integracji europejskiej. 14. Program Kultura 2000 jako przykład ewolucji działań Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Część V: Europa wobec wyzwań współczesnego świata. 15. Europa w stosunkach międzynarodowych. 16. Europejska polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. 17. Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony. Część VI: Polska w zjednoczonej Europie. 18. Proces integracji Polski z Unią Europejską. 19. Polska gospodarka w procesie integracji z Unią Europejską.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (5 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Academia Oeconomica)
ISBN: 83-7387-404-6
Cz.I Podstawowe problemy integracji europejskiej : 1.Teoretyczne koncepcje integracji europejskiej, 2.Krótka historia przebiegu integracji, 3.Stosunki zewnętrzne Unii europejskiej. Cz.II Jednolity rynek europejski : 4.Teoretyczne podstawy integracji rynków, 5.Program Rynku Wewnętrznego. etapy, założenia, metody oceny, 6.Funkcjonowanie czterech wolności na obszarze jednolitego rynku, 7.Ochrona konkurencji na jednolitym rynku, 8.Program wspierające jednolity rynek i przeciwdziałające jego nieefektywnościom. Cz.III Spójnośc społeczna, gospodarcza i terytorialna : 9.Teoretyczne koncepcje źródeł zróżnicowania regionalnego, 10.Polityka regionalna UE - rys historyczny, 11.Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, 12.Inne polityki europejskie związane z procesem spójności. Cz.IV Unia gospodarcza i walutowa - makroekonomia integracji europejskiej : 13.Teoria i praktyka tworzenia europejskiej unii walutowej, 14.Instytucje utworzone w związku z realizacją unii walutowej. Europejski Bank Centralny. Europejski System Banków Centralnych, Komitet Ekonomiczny i Finansowy, 15.Źródła wzrostu gospdoarczego i zatrudnianie w Unii Europejskiej, 16.Program wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudniania i konkurencyjności Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Integracja rynków kapitałowych w Unii Europejskiej / Tomasz Kowalak. - Warszawa : TWIGGER, 2006. - 349, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 20 cm.
(Prawo i Ekonomia)
ISBN: 83-88904-75-2
1. Istota i przyczyny integracji rynków kapitałowych. 2. Jednolity rynek europejski i koncepcja zintegrowanego rynku kapitałowego w Unii Europejskiej. 3. Rynki akcji w Unii Europejskiej. 4. Realizacja założeń zintegrowanego rynku kapitałowego w Unii Europejskiej na przykładzie rynków akcji. 5. Bariery integracji rynków kapitałowych w Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Bohdan Gruchman. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2007. - 340, [1] s. : mapy, tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-01-15164-5
Cz.I Geneza i struktura Wspólnot Europejskich: 1.Koncepcje teoretyczne i geneza integracji europejskiej, 2.Suwerenność a integracja europejska, 3.Etapy integracji gospodarczej, 4.System instytucjonalny, 5.System decyzyjny, 6.Budżet Unii europejskiej, 7.Stosunki zewnętrzne Wspólnot Europejskich, 8.Poszerzanie Wspólnot Europejskich. Cz.II Funkcjonowanie Wspólnot Europejskich: 9.Unia Gospodarcza i Walutowa, 10.Jednolity Rynek Wewnętrzny, 11.Polityka ochrony konkurencji i konsumenta, 12.Wspólna polityka rolna, 13.Polityka transportowa i ochrony środowiska, 14.Wspólna polityka handlowa, 15.Polityka naukowo-badawcza i edukacyjna, 16.Polityka regionalna, 17.Polityka społeczna, Cz.III Polska w Unii Europejskiej: 18.Droga Polski do Unii europejskiej, 19.Procedury pozyskiwania środków pomocowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14505-6
Cz.I Geneza i struktura Wspólnot Europejskich: 1.Koncepcje teoretyczne i geneza integracji europejskiej, 2.Suwerenność a integracja europejska, 3.Etapy integracji gospodarczej, 4.System instytucjonalny, 5.System decyzyjny, 6.Budżet Unii europejskiej, 7.Stosunki zewnętrzne Wspólnot Europejskich, 8.Poszerzanie Wspólnot Europejskich. Cz.II Funkcjonowanie Wspólnot Europejskich: 9.Unia Gospodarcza i Walutowa, 10.Jednolity Rynek Wewnętrzny, 11.Polityka ochrony konkurencji i konsumenta, 12.Wspólna polityka rolna, 13.Polityka transportowa i ochrony środowiska, 14.Wspólna polityka handlowa, 15.Polityka naukowo-badawcza i edukacyjna, 16.Polityka regionalna, 17.Polityka społeczna, Cz.III Polska w Unii Europejskiej: 18.Droga Polski do Unii europejskiej, 19.Procedury pozyskiwania środków pomocowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / red. nauk. Ewa Małuszyńska, Bohdan Gruchman. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 340, [2] s. : rys.; tab. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-01-16097-5
Cz.I Geneza i struktura Wspólnot Europejskich: 1.Koncepcje teoretyczne i geneza integracji europejskiej, 2.Suwerenność a integracja europejska, 3.Etapy integracji gospodarczej, 4.System instytucjonalny, 5.System decyzyjny, 6.Budżet Unii europejskiej, 7.Stosunki zewnętrzne Wspólnot Europejskich, 8.Poszerzanie Wspólnot Europejskich. Cz.II Funkcjonowanie Wspólnot Europejskich: 9.Unia Gospodarcza i Walutowa, 10.Jednolity Rynek Wewnętrzny, 11.Polityka ochrony konkurencji i konsumenta, 12.Wspólna polityka rolna, 13.Polityka transportowa i ochrony środowiska, 14.Wspólna polityka handlowa, 15.Polityka naukowo-badawcza i edukacyjna, 16.Polityka regionalna, 17.Polityka społeczna, Cz.III Polska w Unii Europejskiej: 18.Droga Polski do Unii europejskiej, 19.Procedury pozyskiwania środków pomocowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ME 35. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007. - 147, [1] s. ; 22 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 35)
Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2006 r. (podczas prezydencji fińskiej), przygotowana w realizacji art. 3 w związku z art. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkowstwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Dokument przyjęty przez Komitet Europejski Rady ministrów 23 stycznia 2007 r. i przez Rade Ministrów 14 lutego 2007 r. (część pierwsza), Wspólny rynek dla obywateli. Sprawozdanie okresowe na wiosenny szczyt Rady Europejskiej w 2007 r. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz komitetu Regionów, Bruksela, 21 lutego 2007 r., Osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach polityki w 2006 r. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu regionów, Bruksela 28 lutego 2007 r., Zielon aKsięga w sprawie publicznego dostępu do dokumentów, WE, Bruksela, 18 kwietnia 2007 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. UKIE
No cover
Book
In basket
ME 36. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007. - 134, [1] s. ; 22 cm.
(Monitor Europejski / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ISSN 1732-8268 ; Nr 36)
Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej od lipca do grudnia 2006 r. (podczas prezydencji fińskiej), przygotowana w realizacji art. 3 w związku z art. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkowstwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Dokument przyjęty przez Komitet Europejski Rady ministrów 23 stycznia 2007 r. i przez Rade Ministrów 14 lutego 2007 r. (część druga), Informacja rządu na temat poslkiej polityki zagranicznej w 2007 r. przedstawiona przez minister spraw zagranicznych Annę Fotygę na posiedzeniu Sejmu RP, 11 maja 2007 r. (fragmenty), CZwarte sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej i społecznej, Bruksela, 30 maja 2007 r., Podsumowanie osiągnięć Komisji w zakresie zarządzania na rok 2006. Komunikat komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. bruksela, 30 maja 2007 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. UKIE
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-722-9
Cz. I Ochrona granic a międzynarodowy ruch osobowy: 1. Mobilność terytorialna ludności w świecie, 2. Wspólnota Europejska a problemy ochrony granic - wybrane zagadnienia, 3. Ochrona polskiej granicy państwowej jako wewnętrznej i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Cz. II Obsługa graniczna obrotu towarowego: 4. Polska wymiana towarowa w warunkach wspólnotowych rynku europejskiego, 5. Zasady polskiego handlu zagranicznego w warunkach europejskiej integracji gospodarczej, 6. Służba celna a ochrona wspólnego rynku Unii Europejskiej, 7. Graniczna kontrola weterynaryjna, sanitarna, fitosanitara i kontrola jakości żywności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-8223-327-8
Wykaz skrótów. Wstęp. Rozdział 1. Wprowadzenie. Rozdział 2. Dozwolony użytek. 2.1. Wprowadzenie (art. 7). 2.1.1. Uwagi ogólne. 2.1.2. Obligatoryjny charakter. 2.1.3. Stosowanie testu trójstopniowego (art. 7 ust. 2). 2.1.4. Ochrona środków technologicznych (art. 7 ust. 2). 2.1.5. Bezskuteczność umów ograniczających dozwolony użytek (art. 7 ust. 1). 2.1.6. Relacja z wyjątkami i ograniczeniami określonymiw innych dyrektywach (art. 25). 2.1.7. Modyfikacja przepisów o dozwolonym użytku w innych dyrektywach (art. 24). 2.2. Eksploracja tekstów i danych (art. 3 i 4). 2.2.1. Wprowadzenie. 2.2.2. Specyfika. 2.2.3. Użytek badawczy TDM. 2.2.3.1. Treść i warunki licencji (zasady ogólne). 2.2.3.2. Jednostka badawcza i instytucje dziedzictwa kulturowego. 2.2.3.3. Teksty i dane. 2.2.3.4. Eksploracja tekstów i danych. 2.2.3.5. Dostęp zgodny z prawem. 2.2.3.6. Bezpieczeństwo przechowywanych utworów. 2.2.3.7. Obligatoryjność badawczego użytku TDM i relacja z postaciami dozwolonego użytku w innych dyrektywach. 2.2.4. Użytek komercyjny TDM. 2.2.5. Inne „równoległe” licencje ustawowe. 2.3. Dozwolony użytek ze względu na nauczanie (art. 5). 2.3.1. Uwagi ogólne. 2.3.2. Elastyczne zasady implementacji art. 5. 2.3.2.1. Uwagi ogólne. 2.3.2.2. Odpłatność licencji. 2.3.2.3. Pierwszeństwo odpowiednich licencji. 2.3.2.4. Autorskie prawa osobiste. 2.3.3. Problemy szczególne. 2.3.3.1. Co to znaczy „w celu zilustrowania”? 2.3.3.2. Legalny użytkownik. 2.3.3.3. Implementacja do prawa polskiego. 2.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego (art. 6). Rozdział 3. Przedmioty praw wyłącznych niedostępne w obrocie handlowym (art. 8–11). 3.1. Uwagi ogólne. 3.2. Podstawowe zasady regulacji z art. 8–11. 3.2.1. Zakres przedmiotowy. 3.2.2. Instytucja dziedzictwa kulturowego. 3.2.3. Podstawa uprawnień eksploatacyjnych dla instytucji dziedzictwa kulturowego. 3.2.4. Treść uprawnień eksploatacyjnych dla instytucji dziedzictwa kulturowego. 3.2.4.1. Umowa licencyjna i jej warunki. 3.2.4.2. Dozwolony użytek. 3.2.5. Obowiązki informacyjne. 3.2.6. Możliwość „sprzeciwu” uprawnionego podmiotu i jego skutki. 3.2.7. Diagram Paula Kellera. 3.3. Zagadnienia szczegółowe. 3.3.1. Weryfikacja przesłanki „niedostępności”. 3.3.2. Utwory spoza UE. 3.3.3. Ochrona dóbr osobistych. 3.3.4. Utwory niedostępne w handlu a prawo do pierwszego wydania. Rozdział 4. Udzielanie licencji zbiorowych z rozszerzonym skutkiem (art. 12). 4.1. Wprowadzenie. 4.2. Licencje zbiorowe z rozszerzonym skutkiem zgodne z art. 12 ust. 4. 4.3. Reprezentatywność OZZ. 4.4. Ograniczenie zakresu dopuszczalnych licencji zbiorowych z rozszerzonym skutkiem. 4.5. Zabezpieczenie interesów podmiotów, które nie powierzyły OZZ administrowania swymi prawami. 4.6. Postacie licencji zbiorowych z rozszerzonym skutkiem. Rozdział 5. Mechanizm negocjacyjny w sprawie dostępu do utworów audiowizualnych na platformach wideo na żądanie oraz dostępności tych utworów (art. 13). Rozdział 6. Fotografie obiektów muzealnych (art. 14). Rozdział 7. Prawo pokrewne wydawców prasy (art. 15). 7.1. Uwagi ogólne. 7.2. Przepisy dyrektywy. 7.3. Problemy szczególne. 7.3.1. Celowość ustanowienia nowego prawa pokrewnego. 7.3.2. Publikacja prasowa a przedmiot praw wyłącznych. 7.3.3. Znaczenie prawa do zwielokrotnienia. 7.3.4. Bardzo krótkie fragmenty. 7.3.5. Implementacja wymogu odpowiedniego stosowania do prawa pokrewnego przepisów dotyczących dozwolonego użytku. 7.3.6. Dozwolony użytek jako podstawa ograniczania prawa wydawców (przeglądy prasy i cytat). 7.3.7. Link, hyperlink i embedowanie. 7.3.8. Partycypowanie przez twórców w przychodach z prawa pokrewnego wydawców. 7.3.9. Prawo pokrewne wydawców a inne regulacje przyjęte w dyrektywie. 7.4. Zagadnienia konstrukcyjne. 7.5. Implementacja dyrektywy. 7.6. Wnioski. Rozdział 8. Prawo wydawcy do partycypowania w godziwej rekompensacie z tytułu dozwolonego użytku (art. 16). Rozdział 9. Odpowiedzialność dostawców usług udostępniania treści online (art. 17). 9.1. Wprowadzenie. 9.2. Treść dyrektywy. 9.2.1. Definicja „dostawcy usług udostępniania treści online”. 9.2.2. Kwalifikacja prawna hostingu z art. 17. 9.2.3. Obowiązek uzyskania zezwolenia na korzystanie z utworów przez DUUTO od podmiotów uprawnionych. 9.2.4. Dozwolony użytek. 9.2.5. Wyłączenie odpowiedzialności DUUTO. 9.2.5.1. Zasady generalne. 9.2.5.2. Wyłączenie odpowiedzialności DUUTO – regulacje szczególne. 9.2.5.3. Artykuł 17 w ujęciu Eleonory Rosati. 9.3. Zagadnienia szczególne. 9.3.1. Celowość uchwalenia art. 17. 9.3.2. Obowiązek filtrowania treści przez DUUTO. 9.3.3. Blokowanie lub usuwanie dostępu do utworów. 9.3.3.1. Uwagi ogólne. 9.3.3.2. Blokowanie lub usuwanie dostępu do utworów a skargi dostawców treści. 9.3.3.3. Blokowanie lub usuwanie dostępu do utworów przez DUUTO a dozwolony użytek. 9.3.3.3.1. Uwagi ogólne. 9.3.3.3.2. Proponowane sposoby implementacji dyrektywy nakierowane na ograniczenie nadmiernego blokowania dostępu do rozpowszechnianych utworów. 9.3.3.3.3. Propozycja sposobu implementacji art. 17 ze względu na zapewnienie dozwolonego użytku w słusznym zakresie. 9.3.4. Zasada terytorialności i prawo właściwe. 9.3.5. Artykuł 17 i „monetyzacja”. 9.4. Relacja art. 17 z regulacjami z innych dyrektyw. 9.4.1. Uwagi ogólne. 9.4.2. Naruszenie prawa do publicznego udostępniania na gruncie art. 17 dyrektywy 2019/790 i art. 3 dyrektywy 2001/29. 9.4.3. Relacja art. 17 dyrektywy 2019/790 i art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29. 9.4.4. Relacja art. 17 ust. 3 dyrektywy 2019/790 i art. 14 ust. 1 dyrektywy o handlu elektronicznym (2000/31). 9.4.5. Uwaga końcowa. 9.5. Udostępnianie treści online – podmioty naruszające prawa wyłączne. 9.6. Wnioski. Rozdział 10. Umowy (art. 18–23). 10.1. Wprowadzenie. 10.2. Odpowiednie i proporcjonalne wynagrodzenie (art. 18). 10.2.1. Uwagi ogólne. 10.2.2. Problemy i wątpliwości. 10.3. Klauzula bestsellerowa (art. 20). 10.3.1. Uwagi ogólne. 10.3.2. Problemy i wątpliwości. 10.4. „Prawo do odwołania” (art. 22). 10.4.1. Uwagi ogólne. 10.4.2. Problemy i wątpliwości. 10.5. Obowiązek przejrzystości (art. 19). 10.5.1. Uwagi ogólne. 10.5.2. Problemy i wątpliwości. 10.6. Alternatywna procedura rozstrzygania sporów (art. 21). Rozdział 11. Inne dyrektywy – wzmianka. 11.1. Wprowadzenie. 11.2. Dyrektywa 2019/789. 11.2.1. Uwagi ogólne. 11.2.2. Zasada państwa pochodzenia dla dodatkowych usług online świadczonych przez organizacje radiowe i telewizyjne. 11.2.3. Reemisja programów telewizyjnych i radiowych. 11.2.4. Transmisja programów w drodze wprowadzania bezpośredniego. 11.3. Dyrektywa 2019/770. 11.4. Dyrektywa 2019/1024. Rozdział 12. Wnioski końcowe w sprawie implementacji dyrektywy 2019/790 do prawa polskiego. Bibliografia. Strony internetowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60201-23-4
Tom I - Zagadnienia systemowe : 1. Prawne aspekty procesu integracji europejskiej - rys historyczny , 2. Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej. Pojęcie prawa UE , 3. I filar Unii Europejskiej - Wspólnoty Europejskie , 4. II filar Unii Europejskiej - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa , 5. Przestrzeń Wolności , Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej , 6. Unia Gospodarcza i Pieniężna , 7. System instytucjonalny Unii Europejskiej , 8. Źródła prawa Unii Europejskiej , 9. Tworzenie prawa Unii Europejskiej , 10. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich , 11. System ochrony prawnej , 12. Państwa członkowskie a Unia Europejska , 13. Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury pytań prejudycjalnych , 14. Jednostka w Unii Europejskiej , 15. Prawne aspekty finansowania Unii Europejskiej , 16. Prawne aspekty stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej , 17. Prawne aspekty procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny , 18. Konstytucja RP z 1997 r. a członkowstwo Polski w Unii Europejskiej , 19. Droga Polski do Unii Europejskiej , 20. Prawne aspekty debaty nad przyszłym ustrojem Unii ; Tom II - Prawo materialne i polityki : Część I: Swobody : 1. Pojęcie wspólnego rynku i rynku wewnętrznego a swobody wspólnotowe , 2. Swoboda przepływu towarów , 3. Swoboda przepływu osób (obywateli Unii) , 4. Swoboda przedsiębiorczości , 5. Swoboda świadczenia usług , 6. Swoboda przepływu kapitału i płatności ; Część II: Szczegółowe regulacje rynku wewnętrznego : 1. Wspólnotowe regulacje w dziedzinie rynku finansowego , 2. Harmonizacja prawa podatkowego , 3. Prawo spółek , 4. Rynek wewnętrzny a własność intelektualna , 5. Zamówienia publiczne ; Część III. : Reguły konkurencji : 1. Podstawy i zakres wspólnotowego prawa konkurencji , 2. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję, 3. Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji , 4. Państwa członkowskie a państwowe monopole handlowe i przedsiębiorstwa publiczne , 5. Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa ; Część IV. : Aspekty prawne polityk i innych zadań WE : 1. Wspólna Polityka Handlowa , 2. Polityka ekonomiczna i monetarna w ramach Unii Gospodarczej i Pieniężnej , 3. Wspólna Polityka Rolna , 4. Wspólna Polityka Transportowa , 5. Polityka społeczna , zatrudnienie , edukacja , szkolenie , młodzież , 6. Kultura , 7. Ochrona zdrowia , 8. Ochrona konsumentów , 9. Sieci transeuropejskie , 10. Polityka przemysłowa , 11. Spójność gospodarcza i społeczna , 12. Badania i rozwój technologiczny , 13. Ochrona środowiska , 14. Energetyka , 15. Usługi audiowizualne , 16. Polityka telekomunikacyjna ; Część V.: Prawo stanowione w ramach Wspólne Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości: A.: Wybrane regulacje w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa , B.: Wybrane regulacje w dziedzinie Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości , 1. Polityka azylowa, wizowa , imigracyjna , przekraczanie granic zewnętrznych UE , 2. Współpraca sadowa w sprawach cywilnych , 3. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych ; Część IV.: Traktat dotyczący akcesji Polski do UE : 1. Regulacje Traktatu akcesyjnego odnoszącego się do prawa materialnego i polityk UE oraz niektóre problemy prawne i polityczne związane z akcesem Polski do UE , 2. Aneks: Bilans negocjacji akcesyjnych. Finalny pakiet negocjacyjny w Kopenhadze (posiedzenie Rady Europejskiej 12-13.12.2002).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7444-148-8
Temat: Pazdan, Maksymilian (1936- ) - księga pamiątkowa ; Prawo cywilne - stan na 2005 r. - szkice ; Prawo międzynarodowe - stan na 2005 r. - szkice ; Prawo prywatne międzynarodowe - stan na 2005 r ; Postępowanie cywilne międzynarodowe - stan na 2005 r ; Jednolity rynek UE - prawo - stan na 2005 r ; Upadłość - prawo - stan na 2005 r ; Umowa - gospodarka - prawo - stan na 2005 r ; Adopcja - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Umowy międzynarodowe - prawo - stan na 2005 r ; Odpowiedzialność za produkt - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Restytucja dóbr kultury - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Prawo zobowiązaniowe - stan na 2005 r ; Harmonizacja prawa ; Prawo międzynarodowe procesowe - stan na 2005 r ; Prawo rodzinne - stan na 2005 r ; Prawo autorskie - stan na 2005 r ; Weksle - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Konsumenci (ekon.) - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Małżeństwo - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Małżeństwo międzywyznaniowe - prawo - stan na 2005 r ; Spółki kapitałowe - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Wierzytelność - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Upadłość - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Prawo handlowe - stan na 2005 r ; Sądownictwo polubowne - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Konosament - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Dumping - prawo - Stany Zjedocznone - stan na 2005 r ; Nieuczciwa konkurencja - prawo - Stany Zjedocznone - stan na 2005 r ; Prawo morskie - prawo międzynarodowe - stan na 2005 r ; Transport morski - prawo - stan na 2005 r ; Handel międzynarodowy - organizacje ; Konkurencja - sądownictwo - stan na 2005 r ; Arbitraż handlowy międzynarodowy ; Skarga (prawo) ; Fuzja przedsiębiorstw - prawo - stan na 2005 r ; Obywatelstwo - prawo wspólnotowe europejskie ; Własność przemysłowa - prawo wspólnotowe europejskie - stan na 2005 r ; Nieruchomości - prawo - stan na 2005 r ; Ubezpieczenia - prawo - kraje Unii Europejskiej - stan na 2005 r ; Odpowiedzialność państwa za szkodę ; Prawo porównawcze - nauczanie ; Sędziowie - a dopowiedzialność cywilna ; Medycyna - prawo - stan na 2005 r
1. Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne. Zasada państwa pochodzenia i prawo prywatne międzynarodowe na europejskim rynku jednolitym w zakresie świadczenia usług; Międzynarodowa upadłość masy spadkowej; Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na węgierskie kolizyjne prawo umów; Kilka uwag o jurysdykcji koniecznej; Kolizyjna problematyka przysposobienia w konwencjach międzynarodowych; Wybrane zagadnienia jurysdykcji krajowej według rozporządzenia Rady Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2000 r, nr 44/2001 o jurysdykcji oraz o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych; Zasada locus regit actum a prawo właściwe dla formy umów; Prawo właściwe dla odpowiedzialności za produkt - rozważania na tle projektu rozporządzenia WE o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych; Kolizyjnoprawne problemy restytucji dóbr kultury; Uwagi o rekodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego Republiki Czeskiej; Potrącenie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym - uwagi de lege ferenda; Stopniowe kształtowanie się wspólnotowego prawa prywatnego międzynarodowego; Czynności jednostronne zobowiązujące i przyrzeczenia wygranych w prawie prywatnym międzynarodowym i procesowym; Międzynarodowe prawo rodzinne Unii Europejskiej na tle ewolucji współpracy sądowej w sprawach cywilnych; Kolizyjnoprawne i jurysdykcyjne zagadnienia naruszeń praw własności intelektualnej; Akcept weksla w prawie prywatnym międzynarodowym; O zagadnieniach ochrony konsumenta w prawie prywatnym międzynarodowym; Zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika w prawie prywatnym międzynarodowym; Międzynarodowe aspekty zawarcia małżeństwa wyznaniowego; Prawo właściwe dla wykonywania prawa głosu przez wspólnika spółki kapitałowej; Prawo prywatne międzynarodowe Unii Europejskiej; Cesja wierzytelności w prawie prywatnym międzynarodowym; Wyjątki od obowiązku respektowania stanu zawisłości sprawy w rozporządzeniu Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych; Międzynarodowy prywatny obrót prawny w świetle konwencji haskiej; Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych według prawa upadłościowego i naprawczego. 2. Międzynarodowe prawo handlowe i sądownictwo polubowne. Umowa międzynarodowa jako instrument ujednolicania porządków prawnych w dziedzinie prawa prywatnego; Aspekty prawne stosowania konosamentu elektronicznego w handlu międzynarodowym; Ujednolicanie prawa na płaszczyźnie międzynarodowej a zagadnienie forum shopping; Amerykańskie regulacje antydumpingowe - protekcjonizm czy ochrona przed handlem niezgodnym z zasadami wolnej konkurencji?; Unifikacja prawa morskiego: podejście europejskie i amerykańskie; Nowe ujęcie międzynarodowej regulacji umowy przewozu ładunku morzem; Organizacje promujące rozwój międzynarodowego prawa handlowego. Charakter prawny, cele, struktura, osiągnięcia. Na przykładzie UNCITRAL i MIH; Nowe uregulowanie sądownictwa polubownego w Chorwacji; Sądownictwo polubowne wobec prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej; Dopuszczalność kognicji sądu polubownego w sprawach o zaskarżenie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych; Międzynarodowa Rada do spraw Arbitrażu Handlowego ICCA (International Council for Commercial Arbitration); Sądownictwo arbitrażowe na Białorusi; Środki tymczasowe i zabezpieczające w międzynarodowym arbitrażu handlowym. 3. Prawo europejskie. Kwestia dopuszczalności pierwszych skarg Polski do sądów wspólnotowych; W Europie bez wewnętrznych granic; Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i sądownictwo Wspólnot: kompletny system ochrony praw obywateli w Unii Europejskiej; O naturze głównego i terytorialnego postępowania upadłościowego w prawie upadłościowym Unii Europejskiej; Perspektywy stworzenia europejskiego prawa rzeczowego; Wpływ orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Inspire Art z 30 września 2003 r. na europejskie prawo spółek; Projekt nowego rozporządzenia o fuzjach a gwarancje procesowe przedsiębiorstw notyfikujących; Luki w rozporządzeniu w sprawie statutu spółki europejskiej; Pojęcie rozsądku w projekcie Europejskiego Kodeksu Cywilnego; Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wspólnotowe prawa własności przemysłowej; Wyrok ETS na wadze aptekarskiej; Wspólnotowe ramy odpowiedzialności majątkowej za "szkody środowiskowe"; Układy stowarzyszeniowe a dostosowanie prawa konkurencji państw kandydujących Europy Środkowej i Wschodniej. 4. Prawo cywilne. Wolność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego jako kwestia otwarta; Bezprawność naruszenia dobra osobistego wobec rozpowszechnienia w prasie nieprawdziwych informacji; Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców (problematyka cywilnoprawna); Uwagi o podstawach prawnych roszczenia odszkodowawczego w przepisach postępowania administracyjnego; Idea i stan cywilnoprawnej kodyfikacji na przykładzie austriackiego ABGB; Zasada asymilacji a prawa pokrewne; Umowa zobowiązująca jako podstawa prawna dla umów z zakresu prawa rzeczowego; Zasady rządów państwa prawnego w Republice Macedonii; wybrane cywilnoprawne aspekty nowego uregulowania brokerskiego pośrednictwa ubezpieczeniowego; Jednostka organizacyjna jako substrat osoby prawnej i ustawowej; Wpływ wejścia w życie przepisów tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych na charakterystykę cech umowy ubezpieczenia; Od nieodpowiedzialności po bezprawność - ewolucja zasad odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa; Nauczanie prawa porównawczego a nauczania prawa porównawczo; Sprzedaż nieruchomości przez syndyka masy upadłości w toku postępowania upadłościowego w razie bezskuteczności względnej wcześniejszego rozporządzenia przez upadłego; Autorskoprawna ochrona utworów architektonicznych i innych prac projektowych; Cywilnoprawna odpowiedzialność sędziego (z uwzględnieniem aspektów historycznych i prawnoporównawczych); Zbycie czy potrójna podmiotowość w prawie cywilnym?; O zakresie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny; Wybrane problemy związane z jednoosobową spółką partnerską; Zasady nabywania nieruchomości rolnych przez dzierżawców z Unii Europejskiej; Zasada pełnego odszkodowania (mity i rzeczywistość); Pojęcie nieruchomości ziemskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego; O potrzebie reformy mechanizmów powstawania uprawnień górniczych; O prawie cywilnym od rewolucji francuskiej do rewolucji bolszewickiej praw kilka; "Multicentryczność" systemu prawa i wykładnia jej przyjazna; Źródła i rozwój upadłości jako nowoczesnego mechanizmu prawnego w prawie macedońskim; Orzekanie w procesie karnym w zakresie szkody wynikającej z popełnionego przestępstwa; Konstytucyjne prawo dziedziczenia; Artykuł 446 k.c. jako podstawa dochodzenia roszczeń z tytułu szeroko rozumianych szkód prenatalnych powstałych w wyniku działań medycznych; Kilka uwag w kwestii trybu dochodzenia roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych działalnością regulowaną prawem geologicznym i górniczym; Prawa pacjenta i osób bliskich do informacji medycznych i ochrony danych; Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za szkodę wyrządzoną przez członków korpusu służby cywilnej w mieniu osoby trzeciej (wybrane zagadnienia); Uwagi o zastrzeganiu zadatku w umowach przygotowujących zawarcie umów zasadniczych; Sytuacja prawno-zawodowa notariusza w świetle swobody działalności gospodarczej; O zasadzie de minimis non curat praetor w polskim prawie cywilnym; Kwalifikacja działania pełnomocnika (problematyka przekroczenia granic umocowania); Udział Polski w pracach Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego; Uwagi ogólne o zakresie stosowania formy elektronicznej w prawie cywilnym; Sytuacja prawna majątku niemieckiego w świetle powojennych polskich aktów prawnych; Problematyka tzw. bezprawności względnej oraz związku przyczynowego na tle odpowiedzialności za niezgodne z prawem akty normatywne; Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze (wybrane problemy); Osoba prawna in utroque foro; Skutki działań piastunów wadliwego składu zarządu lub rady nadzorczej w spółkach kapitałowych oraz spółdzielniach; Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w postępowaniu upadłościowym; Zadatek w umowach zawieranych w postaci elektronicznej; Pola eksploatacji nieznane w momencie zawarcia umowy; Możliwość niezastosowania zasady prawnej a podstawowe prawa człowieka; Czeskie prawo zastawnicze, jego rozwój, problemy i ich rozwiązywanie; Aukcja i przetarg jako tryb spieniężania masy upadłości; Zgoda organu spółki kapitałowej na jej czynność prawną; O niektórych uregulowaniach w prawie spadkowym. Uwagi de lege frerenda; Zasada dobrej wiary jako kryterium oceny zachowania stron w toku negocjacji w ujęciu prawnoporównawczym (culpa in contrahendo); Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia przez złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności; Mediacja w toku postępowania cywilnego - uwagi na tle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; Ochrona przed szkodami wyrządzanymi przez organy władzy publicznej wadliwą wykładnią prawa cywilnego; Służebność drogi koniecznej na gminnej drodze wewnętrznej; Przedawnienie roszczeń w polskim prawie cywilnym; Oferta handlowa - zmiana kształtu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7252-286-3
1. Podstawy teorii wspólnego rynku. 2. Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej - powstanie i rozwój. 3. Zasady funkcjonowania. 4. Polityka ochrony konkurencji. 5. Polityka ochrony konsumenta. 6. Wspólna polityka rolna. 7. Polityka handlowa Unii Europejskiej. 8. Euro - waluta wspólnego rynku. 9. Kierunki rozwoju jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej w świetle ustaleń strategii lizbońskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rynek wewnętrzny. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. - 69, [1] s. ; 24 cm.
(O co pytamy najczęściej / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ; 3)
ISBN: 83-89218-73-9
1.Rynek wewnętrzny, 2.RP a UE - rynek wewnętrzny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-277-9
1. Rynek wewnętrzny Wspólnoty Europejskiej w świetle zachodzących na nim procesów konwergencyjnych i dywergencyjnych. 2. Cele traktatowych przepisów o swobodach rynku wewnętrznego oraz przepisów dotyczących konkurencji. 3. Charakter prawny oraz przesłanki zastosowania przepisów o swobodach rynku wewnętrznego oraz przepisów dotyczących konkurencji. 4. Adresaci przepisów Traktatu dotyczących konkurencji oraz przepisów o swobodach rynku wewnętrznego. 5. Wyjątki od ogólnych zakazów zawartych w przepisach TWE dotyczących konkurencji oraz w przepisach o swobodach rynku wewnętrznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Understanding EU Policy Making / Raj S. Chari, Sylvia Kritzinger. - Londyn : Pluto Press, 2006. - 260 s. : rys., tab. ; 22 cm.
ISBN: 0-7453-1970-X
1. A supranationa or a decentralized EU? 2. Who's coming to play? Policy-maikng actors in the EU. 3. Understanding EU policy making: major theories and new insights. 4. Single market policy: creating a strong neo-liberal market in the global economy. 5. Competition policy: ensuring a competetive European market. 6. Economic and Monetary Union: the making of the money tree. 7. The Common Agricultural Policy: redistributive policy in flavour of whom? 8. Social policy: demonstrating European incapability and differences. 10. External policies: divided we stand, united we fall. 11. Conclusions: understanding the present, changing the future.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-763-1
1. Istota i ewolucja europejskich procesów integracyjnych, 2. System instytucjonalny Unii Europejskiej, 3. Jednolity Rynek Europejski. Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, 4. Wspólna polityka rolna, 5. Mechanizmy integracji walutowo-finansowej, 6. Polityka strukturalna (regionalna, spójności) Unii Europejskiej, 7. Unią ekonomiczna i walutowa, 8. Budżet Unii Europejskiej, 9. Gospodarka Polski w Unii Europejskiej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again