Form of Work
Książki
(10)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(7)
Author
Boniecki Adam
(1)
Czapka Mirosław
(1)
Ferfoglia Susi
(1)
Kaźmierczak Paweł
(1)
Kolenda-Zaleska Katarzyna
(1)
Luber Dorota
(1)
Mysłek Wiesław
(1)
Sowiński Sławomir
(1)
Szymczak Wioletta
(1)
Zenderowski Radosław
(1)
Żukowska-Gardzińska Dominika (1978- )
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2000 - 2009
(9)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(9)
Wychowanie
(4)
Kościół katolicki
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Bezrobocie
(1)
Boniecki, Adam
(1)
Decyzje
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Encykliki
(1)
Etyka
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Europa
(1)
Ideologia
(1)
Integracja europejska
(1)
Jan Paweł
(1)
Katecheza
(1)
Kluby pracy
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Migracje
(1)
Nauczanie papieskie
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Nauki polityczne
(1)
Opieka społeczna
(1)
Opinia publiczna
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Personalizm
(1)
Praca
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Prawa człowieka
(1)
Publicystyka polska
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rodzina
(1)
Społeczeństwo
(1)
Teologia katolicka
(1)
Ubóstwo
(1)
Wartość
(1)
Wychowanie do wartości
(1)
Wykształcenie
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
1901-
(1)
1901-2000
(1)
2001-
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Religia i duchowość
(1)
10 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88508-54-7
R. I.: Związki pomiędzy ubóstwem a edukacją. 1. Ubóstwo. 2. Edukacja a psychospołeczne aspekty ubóstwa. 3. Przezwyciężanie ubóstwa. R. II.: Integralny rozwój człowieka jako podstawowe zadanie edukacji. 1. Paradygmaty osoby w edukacji. 2. Moralność i religijność w edukacji. 3. Edukacja warunkiem uczestnictwa. R. III.: Zadania podmiotów edukujących i odpowiedzialnych za edukację. 1. Rola podmiotów edukujących. 2. Edukacja wyzwaniem dla społeczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-04-04630-X
1. Czym jest Europa? Kim są Europejczycy?; 2. Dwa oblicza Europy: zjednoczenie i nowe podziały; 3. Polityczne areopagi zjednoczonej Europy; 4. Polska w zjednoczonej Europie; 5. Jan Paweł II o Europie i europejskości;
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Jubileusze)
ISBN: 978-83-7982-412-0
Słowo wstępne. Wprowadzenie. Twórca idei: Mistrz – uczeń. Cywilizacja i kultura u Jana Pawła II w kontekście ponowoczesności (na przykładzie Francji). Pasterz zaiste uniwersalny. Św. Jan Paweł II: encykliki społeczne – przełom w stosunkach społecznych i gospodarczych świata. Rodzina i nowa ewangelizacja w nauczaniu św. Jana Pawła. Głowa Kościoła Katolickiego: Świętość jako odpowiedź Jana Pawła II na wyzwania współczesnego świata. Troska o Kościół w świecie współczesnym: Jan Paweł II i Yves COngar OP. Kluczowe reformy Soboru Watykańskiego II i dowartościowanie świeckich w Kościele w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. Papież przywódca: Dyplomacja papieska w imię pokoju na świecie. Jan Paweł II – budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Rola Jana Pawła II w rozwoju zasady pomocniczości. Zmiana kierunku polityki wschodniej Stolicy Apostolskiej przez Jana Pawła II i upadek komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej. Papież człowiek kultury: Rozwód czy separacja? Relacje Kościoła z kulturą w trakcie pontyfikatu Jana Pawła II. Medytacyjno-mistyczne aspekty poezji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Literacka droga Karola Wojtyły. Papież dialogu: Personalizm Jana Pawła II w dialogu z filozofiami XX wieku. Dialog ocalenia w myśli Karola Wojtyły. Inkulturacja, ekumenizm i dialog międzyreligijny – poza ideologią i stereotypem. Fenomen Światowych Dni Młodzieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88278-93-2
R. I. Miejsce kwestii społecznej w społecznej doktrynie papieży, R.II. Jan Paweł II wobec kwestii socjalnej w warunkach globalizacji, R. III. Kontynentalne wymiary kwestii społecznej w ocenie Jana Pawła II, R. IV. Jan Paweł II o kwestiach społecznych w kontekście problemów ludzkiej egzystencji, R. V. Jan Paweł II wobec kwestii społecznej w III Rzeczypospolitej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7422-116-0
Cz. I Kultura i wychowanie: 1. Filozofia kultury u podłoża filozofii wychowania, 2. Podstawowe współczesne dokumenty Kościoła katolickiego o chrystianizującej roli kultury. Cz. II Jana Pawła II myślenie o kulturze: 3. Od filozofii człowieka do filozofii kultury, 4. Kultura na rozdrożu, 5. Wokół pionowego wymiaru kultury, 6. "Kultura życia" drogą humanizacji kultury
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 0 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89032-25-2
1. Droga życia i posługi Jana Pawła II jako kontekst jego nauczania podczas VII pielgrzymki: Droga Karola Wojtyły do kapłaństwa; Realizacja misji Apostolskiej na Stolicy Piotrowej; Wybrane zagadnienia misyjne z nauczania papieskiego. 2. Idea i praktyka pielgrzymowania Jana Pawła II jako uwarunkowanie jego nauczania w czasie VII pielgrzymki: Pojęcie pielgrzymki w aspekcie chrześcijańskim; Kalendarium pielgrzymek Karola Wojtyły do Ojczyzny; Główne wątki nauczania Ojca Świętego podczas pobytu w Polsce. 3. Aspekty pedagogiczne i duszpasterskie VII papieskiej wizyty w kraju - Jan Paweł II katecheta i pielgrzym nadziei: Tło przemian ustrojowych jako droga misyjna Papieża; Katecheza jako droga sprawowania apostolstwa; Sposoby i środki posługi katechetycznej Ojca Świętego - metodyka katechezy. 4. Wartość edukacyjna katechez Jana Pawła II wygłoszonych do Polaków podczas VII pielgrzymki do ojczyzny: W obronie godności człowieka; Rodzina środowiskiem wychowania do wartości; Solidarność podstawą wyzwolenia człowieka i tożsamości podmiotowej w relacji z Bogiem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia Pedagogiczne / pod red. Franciszek Rzepka)
ISBN: 83-88209-54-X
1. Personalistyczne założenia koncepcji wychowania, 2. Wychowanie do pełni człowieczeństwa przez wartości, 3. Środowisko wychowawcze osoby jako communio personarium, 4. Personalistyczne aspekty samowychwalania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu / red. Magdalena Goik ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ; 3)
ISBN: 83-88587-57-9
1.Aksjologiczne aspekty pracy w ujęciu Jana Pawła II, 2.Psychologiczno-pedagogiczne aspekty środowiska pracy, 3.Przedmiot zainteresowań i problematyka psychologii pracy, 4.Przedmiot zainteresowań i problematyka pedagogiki pracy - ujęcie teoretyczne i pragmatyczne, 5.Praca w aspekcie socjologicznym-wybrane zagadnienia adaptacji społeczno-zawodowej, 6.Zarządzanie jakością w pracy socjalnej, 7.Psychopedagogiczne oraz osobowościowe uwarunkowania środowiska pracy nauczyciela, 8.Praca szkoleniowa z kobiecą drużyną sportową w świetle psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych badań nad środowiskiem pracy, 9.Idea, powstanie i działalność Klubów Pracy, 10.Historyczne doświadczenia organizowania się środowiska robotniczego na Górnym Śląsku przełomu XIX i XX wieku na przykładzie analizy treści "Pracy"- organu Związku Wzajemnej Pomocy Robotników Górnośląskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
R.4, Nr 4 (2004). - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004. - 171 s. : tab. ; 24 cm.
(Państwo i Społeczeństwo / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; red. nacz. Andrzej Kapiszewski ; R.4, Nr 4 (2004))
ISBN: 83-7188-797-3
1. Nauki polityczne. Być Polakiem i Europejczykiem. Badania tożsamości młodzieży szkolnej; Powojenne migracje oraz ich wpływa na wzrost znaczenia obcokrajowców w strukturze demograficznej państw Unii Europejskiej; Zachodnioniemieckie tygodniki "Die Zeit" i "Rheinisher Merkur" jako przykłady prasy opiniotwórczej; Wpływ organizacji samorządu gospodarczego na rozwój regionów w krajach zachodnich Unii Europejskiej. 2. Historia, historia idei. O życiu i karierze politycznej, naukowej i zawodowej Stanisława Madeyskiego 1841-1919; Jana N. Horaina, Prawidła policyjne; Wolność człowieka w ujęciu Ojca Świętego Jana Pawła II; Czas a moralność - czas na moralność. 3. Nauki ekonomiczne. Reguły podejmowania skutecznych decyzji w zarządzaniu organizacjami; Problem warunkowości pomocy krajom rozwijającym się. Model równoległy Nasha; System controllingu w ochronie zdrowia. 4. Varia. Międzynarodowy system ochrony i gwarancji praw jednostki. Zarys problematyki; Andrzej Frycz Modrzewski - ortograficzna wątpliwość usunięta; Bartosz Smolik, "Myśl polityczna Wojciecha Wasiutyńskiego"; Jacek Krall, "Reklama".
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-240-0366-5
1. Hymn na cześć człowieka, 2. Miłosierni miłosierdzia dostąpią, 3. Ewangelia pracy, 4. Apostołowie zjednoczenia, 5. "Niech zstąpi duch Twój", 6. Testament Maryi, 7. O solidarności i rozwoju narodów, 8. W jądrze ciemności, 9. Czy Papież jest demokratą, 10. Trudność stara jak Objawienie, 11. Życie jest święte, 12. Pęknięta skała, 13. Wiara szuka rozumienia, 14. Znaki na głębiach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again