Form of Work
Książki
(54)
E-booki
(6)
IBUK Libra
(6)
Status
only on-site
(46)
available
(31)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia
(48)
Author
Borkowski Stanisław
(4)
Kozioł Leszek
(4)
Hamrol Adam (1952- )
(3)
Turkowski Marek
(3)
Kozłowski Remigiusz
(2)
Liwowski Bolesław
(2)
Adamczyk Wacław
(1)
Borys Tadeusz
(1)
Brzozowski Tomasz
(1)
Bugdol Marek
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Chłodnicki Marcin
(1)
Cichoń Zofia
(1)
Ciechan-Kujawa Marlena
(1)
Corejowa Tatiana
(1)
Czermiński Jerzy
(1)
Darnall Russell W
(1)
Doyle Peter
(1)
Duda Ignacy
(1)
Fertsch Marek
(1)
Garczarczyk Józef
(1)
Gierzyńska-Dolna Monika
(1)
Gnela Bogusław
(1)
Gołębiowski Marian
(1)
Grudowski Piotr
(1)
Głowacka-Fertsch Danuta
(1)
Haffer Mirosława
(1)
Harry Mikel
(1)
Iwasiewicz Andrzej
(1)
Jagielska Monika
(1)
Janasz Władysław
(1)
Janiszewski Adam
(1)
Jazdon Andrzej
(1)
Jedynak Piotr
(1)
Kachniewska Magdalena
(1)
Kaleta Andrzej
(1)
Kijowski Jacek
(1)
Kliber Jiři
(1)
Kolman Romuald
(1)
Konodyba-Szymański Bogumił
(1)
Kowalczyk Jerzy
(1)
Kowalska Aleksandra
(1)
Lisiecka Krystyna
(1)
Lisiecki Piotr
(1)
Lisowski Jerzy Lech
(1)
Martin William B
(1)
Nowaczyk Grażyna
(1)
Opolski Krzysztof
(1)
Ożóg Andrzej
(1)
Pešlová Františka
(1)
Prozorowicz Magdalena
(1)
Schroeder Richard
(1)
Seweryn Małgorzata
(1)
Sikora Tadeusz
(1)
Skotnicka Bożena
(1)
Stobiecka Jadwiga
(1)
Sudoł Stanisław
(1)
Szkoda Jerzy
(1)
Szołtysek Katarzyna
(1)
Szymczak Jadwiga
(1)
Urban Wiesław
(1)
Wacowska Kaja
(1)
Wacław Adamczyk
(1)
Wiśniewska Małgorzata
(1)
Wolniak Radosław
(1)
Wójcik Grażyna Paulina
(1)
Zaremba-Warnke Sabina
(1)
Zybert Elżbieta Barbara
(1)
Ładoński Wiesław
(1)
Łagowski Edmund
(1)
Łuczak Jacek
(1)
Łunarski Jerzy
(1)
Śliwczyński Bogusław
(1)
Święch Andrzej
(1)
Żuchowski Jerzy
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(43)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(59)
Saudi Arabia
(1)
Language
Polish
(60)
Subject
Jakość produktu
(47)
Zarządzanie jakością
(32)
Przedsiębiorstwo
(10)
Produkcja
(8)
Usługi
(8)
Jakość
(6)
Zarządzanie
(5)
Hotelarstwo
(4)
Konsumenci (ekon.)
(4)
Marketing
(4)
Normy ISO 9000
(4)
Bhp
(3)
Certyfikacja zgodności
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Żywność
(3)
Banki
(2)
Bezpieczeństwo produktu
(2)
Gospodarka materiałowa
(2)
Gwarancja jakości
(2)
Kontrola techniczna
(2)
Opakowania
(2)
Przemysł
(2)
Znaki towarowe
(2)
Bibliotekarstwo
(1)
Certyfikacja jakości
(1)
Dozór techniczny
(1)
Dyrektor
(1)
Ekonometria
(1)
Gastronomia
(1)
Gospodarka
(1)
Informacja naukowa
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Jakość wyrobów
(1)
Kadry
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Komputery
(1)
Komunikacja
(1)
Konkurencja
(1)
Koszty
(1)
Lojalność konsumentów
(1)
Marka*
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Normalizacja
(1)
Normy ISO 14000
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność za produkt
(1)
Otwarte fundusze emerytalne
(1)
Oznaczenie CE
(1)
Oświata
(1)
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Produkt*
(1)
Produkty ekologiczne
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Rolnictwo ekologiczne
(1)
Ryzyko zdrowotne
(1)
Ryzyko środowiskowe
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Skóry
(1)
Statystyka matematyczna
(1)
Strategia rozwoju
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Targi i wystawy
(1)
Towary
(1)
Transport
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Umowa kupna i sprzedaży
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
60 results Filter
E-book
In basket
ISBN: 978-83-8211-085-2
Monografia jest podsumowaniem wieloletnich badań naukowych autora oraz uczestnictwa w projektach badawczych i rozwojowych dla przedsiębiorstw. Wyniki badań są wkładem autora w rozwój i doskonalenie metod zarządzania przedsiębiorstwem. Wartością pracy jest przedstawienie modelu referencyjnego controllingu operacyjnego wykorzystującego model SCOR, jako instrumentu kształtowania i pomiaru procesów zarządzania wartością oraz bilansowania potrzeb klienta i zasobów operacyjnych w łańcuchu dostaw. Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Kowalskiej W monografii podjęto próbę przedstawienia nowoczesnej formuły zarządzania przedsiębiorstwem w łańcuchu dostaw, podkreślając bezpośredni wpływ controllingu operacyjnego na wartość produktu. Opracowano oryginalną koncepcję modelu badawczego zarządzania operacyjnego łańcuchem dostaw w zarządzaniu wartością produktu. Publikacja dobrze wpisuje się w koncepcje i metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. W pracy widoczne jest bogate doświadczenie praktyczne autora, co sprawia, że będzie ona miała istotne znaczenie dla przedsiębiorców chcących wdrożyć controlling operacyjny łańcucha dostaw w firmie i wpływać przez to na podwyższenie wartości produktu przy zachowaniu racjonalnych nakładów inwestycyjnych. Z recenzji prof. dr hab. Marii Nowickiej-Skowron Elektroniczne wydanie poszukiwanej monografii z 2011 r.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
No cover
Book
In basket
Doskonalenie zarządzania jakością / Andrzej Jazdon. - Wyd.2 popr. i uzupeł. - Bydgoszcz : Ośrodek Postępu Organizacyjnego OPO, 2002. - 268 s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 83-7291-032-4
R.1 Wprowadzenie do współczesnych zagadnień z zakresu jakości: Pojęcie jakości; Ewolucja podejścia do zagadnienia jakości; Przyczyny rewolucji jakościowej; Normalizacja w dziedzinie jakości i niezawodności; Rozwój norm z zakresu jakości; Rodzina norm ISO 9000; Normy ISO 9000:2000. R.2 Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie: Wprowadzenie; Przemysłowy proces realizacji; Kształtowanie jakości wyrobów w przemysłowym procesie realizacji; Podstawowe problemy zapewnienia jakości wyrobów w poszczególnych fazach przemysłowego procesu realizacji Kształtowanie jakości usług; System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie; Certyfikaty SZJ. R.3 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością: Wprowadzenie; Zasady, metody i narzędzia zarządzania jakością; Zasady zarządzania jakością; Metody zarządzania jakością; Narzędzia zarządzania jakością; Statystyczne metody kontroli; Wprowadzenie do zagadnień niezawodności. R.4 Zakończenie: Kluczowe elementy w zarządzaniu jakością; Podstawowe czynniki wpływające na jakość wyrobów i usług; Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem; Proces ciągłego doskonalenia jakości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-77-0
Aspekty jakości w zarządzaniu strategicznym; Wpływ właściwości materiałowych na jakość wytłoczek; Znaczenie szacowania ryzyka środowiskowego i zdrowotnego powodowanego substancjami chemicznymi w systemach zarządzania środowiskiem; Zastosowanie metody FMEA w ocenie procesu technologicznego z uwzględnieniem zmienności liczb priorytetowych; Jakość docierania powierzchni płaskich elementów ceramicznych; System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jako nowoczesna koncepcja skutecznego i efektywnego zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; Wybrane problemy ochrony środowiska w powiększonej UE; Jakość wyrobów uzyskiwanych w procesie ciągłego odlewania stali; Uwarunkowania prawne i normatywne w dziedzinie zarządzania jakością stosowane w Polsce i Unii Europejskiej; Zarządzanie środowiskowe w firmie Nokia; System zarządzania bezpieczeństwem w Agencji Ruchu Lotniczego; Zarządzanie jakością w usługach przemysłowych na przykładzie REMAK SA; Wpływ zintegrowanej systemowej optymalizacji konstrukcji "ZIN-OSY" na ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy; Czynniki ograniczające przebieg dyfuzji systemów zarządzania jakością stosowanych przez największe korporacje świata; Kultura organizacji jako element skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie; Potrzeba stworzenia systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad rolnikami indywidualnymi; Ocena poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach produkcyjnych; Norma PN-N-18001:2004 naturalną i skuteczną metodą doskonalenia systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z wytycznymi międzynarodowej organizacji pracy; Jakość w roli kryterium skuteczności zmian procesów gospodarczych; Integracja systemu zarządzania jakością i systemu HACCP w przedsiębiorstwie; Modelowanie wady materiałowej podczas kucia matrycowego; Ewolucja systemu zarządzania jakością w katedrze uczelni wyższej; Ekobilans jako narzędzie jakością gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spożywczego; Blaski i cienie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 761/2001 (tzw. EMAS) jako optymalna droga doskonalenia systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z ISO 14001; System zarządzania jakością usług hotelarskich; Jakość spieków przesycanych nanoczątkami; Zarządzanie wiedzą a zarządzanie jakością; Jakość w urzędach administracji publicznej na przykładzie Urzędu Gminy Kłomnice; Model pomiaru jakości współpracy pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi; Dyrektywa ciśnieniowa nr 97/23/UE jako element dostosowania do wymagań UE; Certyfikacja wyrobów medycznych przepustką na rynki Unii Europejskiej; Jakość usług na rynku ubezpieczeń; Wdrożenie i funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP w Elektrowni "Bełchatów" SA; Społecznie koszty wypadków przy pracy w Polsce; Efektywność systemów zarządzania jakością; Motywacyjny system ubezpieczeń wypadkowych - skuteczny stymulator poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa; Zastosowanie metody Bellingera do oceny jakości wyrobów; Koncepcja zarządzania środowiskowego na przykładzie firmy Epson; System zapewnienia jakości pracy szkoły ponadgimnazjalnej; Polityka projakościowa w praktyce działania małych i średnich przedsiębiorstw; Metoda opracowania "podejścia procesowego" w systemie zarządzania jakością Instytutu Odlewnictwa; Zastosowanie metody oceny hedonicznej w wycenie walorów środowiskowych miast (na przykładzie Brześcia); Etapy planowania wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1506-1
1. Ekologiczne aspekty jakości, 2. Wyroby i procesy wytwarzania w zarządzaniu środowiskowym, 3. Ekologiczne projektowanie wyrobów, 4. Ekobilanse w analizie cyklu życia wyrobów, 5. Znakowanie ekologiczne wyrobów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7108-105-7
I. Bezpieczeństwo produktów dla konsumentów i dla środowiska a odpowiedzialność za produkt; II. Aspekty środowiskowe związane z produkcją i konsumpcja żywności; III. Ekologiczne aspekty produkcji i oceny jakości wyrobów przemysłu skórzanego; IV. Systemy znakowania ekologicznego wyrobów; V. Kryteria oceny ekologicznej opakowań; VI. Ekologiczne funkcje jakości w projektowaniu wyrobów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89275-05-8
Rozwój firmy w aspekcie innowacyjności i jakości produktu; Zarządzanie marketingiem na rynku dóbr przemysłowych w kontekście jakości i innowacyjności; Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania strategiczne realizacji innowacji w firmie; Zarządzanie przemysłowymi innowacjami ekologicznymi - studia przypadków innowacji produktowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-46-5
1. Diagram planowania procesu podejmowania decyzji, 2. Matrycowa analiza danych, 3. Diagram pokrewieństwa, 4. Diagram relacji, 5. Diagram systematyki, 6. Diagram macierzowy, 7. Diagram strzałkowy, 8. Zespołowe rozwiązywanie problemów, 9. Analiza i rozwiązywanie problemów zarządzania w usługach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-924215-1-5
1. Procesy degradacji powierzchni toczonej chodu kół kolejowych; 2. Rodzaje struktury zniszczenia szyn kolejowych; 2. Wybrane własności koła kolejowego ze stali węglowych i mikroskopowych; 4. Plastyczna deformacja stali austenitycznej; 5. Procesy degradacji form szklarskich; 6. Wykorzystanie aplikacji CAGE COTE PLATRE, 7. Wykorzystanie modelowania komputerowego do projektowania kompozytów; 8. Spawanie zbiorników ciśnieniowych; 9. Zastosowanie specjalnych metod spawania zespołów przesyłowych; 10. Charakterystyczne parametry procesu mielenia i ich monitorowania; 11. Monitorowanie procesu mielenia; 12. Modelowanie obliczeniowe opony- historia; 13. Kierunki w procesach obróbki mechanicznej; 14. System HACCAP w odniesieniu do produkcji chleba; 15. Determinanty jakości wyrobów staliwnych; 16. Funkcjonowanie systemu dbałości o klienta kluczowego; 17. Efektywność eksploatacji maszyny do odlewania gąsek cynkowych; 18. Uzyskiwanie jakościowych powłok ocynkowanych; 19. Ocena skuteczności wdrożenia systemu zarządzania jakością; 20. Analiza poziomu jakości produkcji butów męskich; 21. Ocena przydatności wybranych narzędzi jakości do oceny trudności w budowie domów; 22. Problem jakości życia przy chorobach przewlekłych na przykładzie dializ; 23. Zastosowanie instrumentów zarządzania jakością do oceny wypadkowości w hucie; 24. Reklamacja jako instrument oceny jakości mebli; 25. Wykorzystanie techniki incydentów krytycznych do oceny jakości stacjonarnej opieki medycznej w Polsce; 26. Problemy produkcyjne druków personalizowanych; 27. Ocena technologii wytwarzania wyrobów ceramicznych; 28. Zarządzanie produkcją i jakością wyrobów galanteryjnych; 29. Doskonalenia jakości wyrobów z PCV dla budownictwa; 30. Jakość usług bankowych determinantem satysfakcji klientów; 31. Problemy jakościowe szyn kolejowych; 32. Determinanty jakości mebli
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym / Aleksandra Kowalska. - Warszawa : Difin, 2010. - 295, [1] s. : rys. , tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-322-8
1. Jakość żywności i czynniki kształtujące; 2. Systemy zarządzania jakością stosowane przez polskich producentów rolnych; 3. Konkurencyjność polskich producentów owoców i warzyw; 4. Ocena wpływu systemu rolnictwa ekologicznego na konkurencyjność producentów owoców i warzyw- wyniki badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88787-29-2
1. Rola procesu certyfikacji w utrzymaniu i rozwoju systemu zarządzania, 2. Istota auditu certyfikacyjnego - charakterystyka etapów i wyróżniki jakościowe, 3.Kryteria wyboru jednostki certyfikującej, 4. Doświadczenia związane z certyfikacją systemów zarządzania - pryzmat doradcy, 5. Przygotowania organizacji do auditu certyfikującego, 6. Jednostka certyfikująca w systemie zarządzania jakością, 7. Jakość usług świadczonych przez jednostki certyfikujące, 8. Wzajemne relacje oraz oczekiwania klienta i jednostki certyfikującej, 9.Wartość do dana usługi certyfikacyjnej dla klienta, 10.System Zarządzania Jakością organizacji certyfikującej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88581-30-4
1. Jakość jako element działań kontrolno-ewaluacyjnych w bibliotekach i ośrodkach informacji, 2. Przykładowe narzędzia wydajności, efektywności i jakości działań biblioteczno-informacyjnych, 3. Przykładowe zastosowanie narzędzi pomiaru w bibliotekach różnych sieci
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Prawo ; z. 18)
ISBN: 83-87091-85-5
1. Podstawowe akty prawne i normy europejskie regulujące zagadnienia jakości wyrobów i eliminacji barier technicznych; 2. Organizacje europejskie i działania podejmowane przez państwa członkowskie; 3. Układ o stowarzyszeniu Rzeczypospolitej polskiej ze wspólnotami europejskimi; 4. Polskie przepisy prawne w zakresie normalizacji i certyfikacji; 5. Informacje na temat realizacji planu rewizji i nowelizacji norm ISO Serii 90000; 6. Stan prawny i propozycje zmian w zakresie opakowalnictwa i znakowania towarów; 7. Regulacje prawne dotyczące jakości żywności; 8. Reklama i odpowiedzialność za produkt.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89446-07-3
R.I Jakość i koncepcje zarządzania jakością: 1. Podstawowe pojęcia współczesnego zarządzania jakością, 2. Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM), 3. Zarządzanie ja kością według Deminga, 4. Doświadczenia japońskie, 5. Model Doskonałości EFQM. R.II Systemy jakości: 1. Geneza systemów jakości, 2. Rodzaje systemów jakości, 3. Systemy jakości wg norm ISO serii 9000, 4. Struktura norm ISO serii 9000:2000, 5. Wymagania normy ISO 9001:2000, 6. Korzyści z wdrożenia systemu ISO. R.III systemy zarządzania środowiskowego R.IV System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. R.V integracja systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. R.VI Audit, wdrażanie i certyfikacja systemu zarządzania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Koszty jakości : wybrane aspekty / Grażyna Paulina Wójcik. - Warszawa : Difin , 2014. - 233 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7930-277-2
1. Podstawy zarządzania kosztami jakości; 2. Analiza ekonomiczno-organizacyjna kosztów jakości; 3. Koszty jakości jako element wartości dla organizacji; 4. Wybrane narzędzia analizy kosztów jakości w organizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
No cover
Book
In basket
Kreowanie jakości / Krystyna Lisiecka. - Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2002. - 352 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-103-1
TQM przesłanka dobrej jakości pracy i życia, Dobra jakość produktów rynkowym atutem w biznesie, Strategia elementem konstytuującym zarządzanie przedsiębiorstwem Ewolucja zarządzania jakością, Przez systemy jakości do strategii TQM, TQM koncepcja strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, Procesowe podejście do zarządzania jakością produktów, Wybrane metody i techniki realizacji strategii TQM.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing usług hotelarskich / Marek Turkowski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 313 s. : rys. ; 21 cm.
ISBN: 83-208-1432-4
Wprowadzenie w problematykę hotelarstwa; Usługa hotelarska jako produkt; Jakość usługi hotelarskiej; C eny w hotelarstwie; Promocja usług hotelarskich; Sprze daż usług hotelarskich; Działania marketingowe w za- kładzie hotelarskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Marketing usług hotelarskich / Marek Turkowski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - 281 s. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1080-9
Wprowadzenie w problematykę hotelarstwa; Usługa hotelarska jako produkt; Jakość usługi hotelarskiej; C eny w hotelarstwie; Promocja usług hotelarskich; Sprze daż usług hotelarskich; Działania marketingowe w za- kładzie hotelarskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Marketing usług hotelarskich / Marek Turkowski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - 257,[1] s. : rys.,tab. ; 21 cm.
ISBN: 83-208-1080-9
Wprowadzenie w problematykę hotelarstwa; Usługa hotelarska jako produkt; Jakość usługi hotelarskiej; C eny w hotelarstwie; Promocja usług hotelarskich; Sprze daż usług hotelarskich; Działania marketingowe w za- kładzie hotelarskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88667-22-X
Cz.I Podstawy tworzenia wartości: Marketing a wartość dla udziałowców; Kierunek: wartość dla udziałowców; Marketingowy czynnik tworzenia wartości; Teraz rozwój. Cz.II Rozwój strategii wysokiej wartości: Ocena pozy cji strategicznej; Strategia marketingowa oparta na wartości. Cz.III Realizacja strategii wysokiej wartości: Budowa nie kapitału marki; Ustalanie cen ze względu na war tość; System komunikacji oparty na wartości; Marketing wartości dodanej prowadzony przez Internet.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1249-6
Potrzeby konsumentów, Produkt i jego rola w zaspakajaniu potrzeb konsumentów, Strategie produktowe wytworców, istota i formy testowania produktów, Obserwacja jako metoda marketingowego testowania produktów, Metody marketingowego testowania produktów oparte na indagacji, Specjalne metody marketingowego testowania produktów, Metody organoleptyczne w marketingowym testowaniu produktów, próbne użytkowanie jako metoda marketingowe go testowania produktów, satysfakcja konsumentow i jej pomiar, Lojalność konsumentow i jej pomiar, Wykorzystanie wyników testowania w praktyce gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again