Form of Work
Książki
(6)
Status
only on-site
(6)
available
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(6)
Author
Bank John
(1)
Chabiera Joanna
(1)
Czermiński Jerzy
(1)
Doroszewicz Stefan
(1)
Kister Agnieszka
(1)
Schauz Ewa
(1)
Steinbeck Hans H
(1)
Teodorowicz Andrzej
(1)
Zbierzchowska Anna
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Jakość
(6)
Zarządzanie jakością
(6)
Normy ISO 9000
(2)
Organizacja
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Bhp
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Dozór techniczny
(1)
Gwarancja jakości
(1)
Marketing
(1)
Normy ISO 14000
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Optymalizacja
(1)
Oznaczenie CE
(1)
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Umowa kupna i sprzedaży
(1)
Zarządzanie
(1)
6 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7421-045-1
I. Normy ISO Serii 9000:2000: 1.Proces rozwoju norm dotyczących zarządzania jakością, 2.Normy ISO serii 9000:2000, II. Zagadnienia prawne: 1. Legislacja dotycząca bezpieczeństwa, 2. Ochrona środowiska. III. Zarządzanie jakością; 1. Organizacja zorientowana na strategię jakościową, 2. Identyfikacja celów jakościowych, 3. System jakości jako system zarządzania, 4. Działania doskonalące system zarządzania jakością. IV Organizacja działań związanych z jakością: 1. Planowanie działań związanych z jakością, 2. Organizacja działań jakościowych, 3. Ocena działań jakościowych w organizacji. V. Dokumentowanie systemu zarządzania jakością: 1. Dokumentacja systemu zarządzania jakością, 2. Rodzaje dokumentów systemu zarządzania jakością, 3. Nadzór nad dokumentacją, 4. Korzyści wynikające z dokumentowania systemu zarządzania jakością. VI. Metody doskonalenia jakości: 1. Wytyczenie celów, 2. Zakłócenia w procesach, 3. Proces rozwiązywania problemów, 4. Metody doskonalenia jakości w procesach. VII. Jakość w projektowaniu: 1. Zarządzanie projektami, 2. Metody projektowania jakości wyrobu, 3. Niezawodność. VIII Jakość w marketingu: 1. Analiza rynku, 2. Proces marketingu, 3. Polityka marketingowa. IX Przegląd umowy: 1. Organizacja przeglądu umowy, 2. Odpowiedzialność producenta i sprzedawcy, 3. Zasady zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, 4. Rękojmia i gwarancja, 5. Zasady sprzedaży konsumenckiej. X. Zakup i dostawcy: 1. Jakość dostaw w ustawodawstwie krajowym, 2. Wymagania norm ISO serii 9000 dotyczące zakupów, 3. Sterowanie procesami zakupów, 4. Metody oceniania dostawców. XI Procesy produkcyjne: 1. Podstawowe terminy zarządzania procesami, 2. Kontrola jakości, sterowanie procesem, 3. Kontrole i badania jakościowe, 4. System identyfikacji i identyfikalności, XII. Sprzedaż i serwis po sprzedaży: 1. Dostarczenie wyrobu, 2. Informacje zwrotne od klientów, XIII Metrologia w zarządzaniu jakością ; 1. Polski system miar i probiernictwa, 2. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym, 3. Akredytacja laboratoriów, 4. Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86929-51-0
Upowszechnianie kompleksowego systemu sterowania jakością (Total Quality Controla - TQC) w przedsiębiorstwach japońskich oraz analiza możliwości wykorzystania tych doświadczeń w polskim przemyśle. Przykłady z przemysłu japońskiego: -Działania na rzecz zapewnienia jakości urządzeń energetyki jądrowej (Mitsubisi Ltd); -Wdrożenia i rozwój TQC (Iseki Co. Ltd); -Diagnoza sterowania jakością w Komatsu Ltd; -Weryfikacja projektów wyrobów w przedsiębiorstwie OMRON; -Działalność TQC w Isuzu Motors; -Działania w zakresie zapewnienia jakości w Amada Wasion Co. Ltd; Procedura propagowania TQC w firmie TOTO; -Sterowania jakością w korporacji Ushito; -Propagowanie działań w zakresie kompleksowego sterowania jakością w PENTEL Co. Ltd; -Działalność w zakresie sterowania jakością w przemy śle hotelarskim i rekreacyjnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-85428-36-4
Zawiera: Wprowadzenie; Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM); Pracownicy i wyznaczanie celów; Program "zero błędów"; System TQM; Koszty; Realizacja praktyczna; Co nastąpi po TQM?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86210-95-8
1. Jakość w gospodarce rynkowej: Co oznacza pojęcie "jakość"; Przegląd koncepcji zarządzania jakością; Podstawowe założenia strategii jakości. 2. TQM- kompleksowe zarządzanie jakością (Total Quality Management): Rola menedżerów; Praca zespołowa- zmiana postaw pracowniczych; Przegląd stosowanych technik; Wdrażanie koncepcji TQM w przedsiębiorstwie; TQM a nor my ISO serii 9000. 3. Normy ISO 9000 w zarządzaniu jakością w firmie: Dlaczego powstały normy ISO serii 9000; Stosowana terminologia; Zarządzanie jakością wg normy ISO 9004; Modele systemów zapewnienia jakości i kryteria wyboru do wdrażania w firmie; Zintegrowane systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. 4. Wdrażanie systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie: Procedura wdrażania; Problemy przedsiębiorstw z wdrażaniem systemów zarządzania jakością. 5. Jakość w marketingu: Znaczenie jakości w marketingu Jakość w marketingu wg normy PN-ISO 9004-1; Rynek dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych; Jakość na rynku przemysłowym; Certyfikaty jakościowe w marketingu przemysłowym; Jakość na rynku dóbr konsumpcyjnych; Niezawodność wyrobów; Właściwości organoleptyczne; Opakowania w marketingu; Informacyjne sprzężenie zwrotne od klienta; Określenie jakości oczekiwanej i sformułowanej modelu poziomu jakości produktów. 6. Wybieramy dostawców: Jakość dostaw w systemach zapewnienia jakości; Przykład zapewnienia jakości dostaw (ZJD). 7. Dokumentacja systemu jakości: Księga jakości; Plany jakości; Opracowujemy procedury; Dokumenty robocze. 8. Audity jakości: Procedura auditu systemu jakości; Współpraca firmy z auditorami i przebieg auditu; Wymagania stawiane auditorowi. 9. Koszty jakości: Ekonomiczne aspekty jakości; Rodzaje kosztów jakości; Liczenie kosztów jakości. 10. Zarządzanie jakością w organizacjach usługowych: Jakość usług; Klasyfikacja usług; Wymagania normy PNISO 9004-2 "Zarządzanie jakością i elementy jakości. Wytyczne dotyczące usług"; Jak uzyskać certyfikat na system jakości w przedsiębiorstwie usługowym. 11. Akredytacja i certyfikacja: Akredytacja; Certyfikacja; Akredytacja, certyfikacja i badania - rozwiązania krajowe; Certyfikacja systemów jakości w Polsce; Współ praca jednostek certyfikujących i wzajemne uznawanie certyfikatów; Efekty posiadania certyfikatów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie kosztami jakości / Agnieszka Kister. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 160 s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-89355-70-1
1. Zarządzanie jakością w ujęciu procesowym, 2. Efektywność gospodarowania a zarządzania jakością, 3. Koszty jakości w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, 4. Zarządzanie kosztami jakości a efektywność gospodarowania - ujęcie modelowe, 5. Weryfikacja modeli rachunku kosztów jakości na podstawie badań ankietowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie przez jakość / John Bank ; tł. Andrzej Teodorowicz. - Warszawa : FELBERG SJA, 1999. - 236 S. : rys., wykr. ; 21 cm.
(Podstawy Zarządzania / Adrian Buckley ; red. nauk. wyd. pol. Grażyna Gierszewska)
ISBN: 83-911465-1-0
Zawiera: Wstęp; Orientacja na klienta (Klient nasz pan, Potęga konsumentów, Obsługa klienta w amerykańskim stylu, Lekceważenie klienta, Relacje międzyludzkie w marketingu); Kluczowe aspekty zarządzania przez jakość (Jakość dla zysku, Dobrze za pierwszym razem, Koszt jakości, Porównanie z konkurencją- benchmarking, Wszyscy są zaangażowani, Efekt synergii w pracy zespołowej, Własność i elementy współzarządzania, Menedżerowie jako modele ról, Uznanie i nagroda, Proces tworzenia jakości); Co mówią autorytety (W. Edwards Deming, Joseph M. Juran, Karoru Ishikawa, Philip B. Crosby, William E. Conway); Obniżanie kosztu jakości (Studium katastrofy promu kosmicznego Challenger, Koszt jakości, Przykłady kosztów jakości); Studium zarządzania przez jakość (Zmiana kultury organizacyjnej firmy, British Airways - nowe podejście do obsługi klienta, IBM - tworzenie polityki i planu jakości, Korporacja Xerox -ZPJ jako strategia konkurencyjna, Paul Revere Insurance Group - ZPJ w firmie ubezpieczeniowej, Royal Mail); Narzędzia i techniki zarządzania przez jakość (Techniki analizowania procesów jakościowych, Statystyczna kontrola procesów, Zorganizowane rozwiązywanie procesów); Jak uniknąć przesady.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again