Form of Work
Książki
(11)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(11)
Author
Czermiński Jerzy
(1)
Griffin Ricky W
(1)
Janikowski Ryszard
(1)
Jarke Matthias
(1)
Jasiński Zdzisław
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Lenzerini Maurizio
(1)
Mikołajczyk Zofia
(1)
Rusiński Michał
(1)
Szczepańska Katarzyna
(1)
Vassiliadias Panos
(1)
Vassiliou Yannis
(1)
Wojciechowska-Filipek Sylwia
(1)
Wróblewski Jakub
(1)
Zybert Elżbieta Barbara
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Łańcucki Jerzy
(1)
Łuczak Jacek
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(7)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Zarządzanie jakością
(6)
Informacja
(4)
Systemy informatyczne zarządzania
(3)
Zarządzanie
(3)
Jakość
(2)
Kadry
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Administracja
(1)
Baza danych
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Budowanie wizerunku pracodawcy
(1)
Decyzje
(1)
Dokumenty
(1)
Hurtownia danych
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Informacja naukowa
(1)
Informacja publiczna
(1)
Jakość produktu
(1)
Jakość życia
(1)
Kadry - polityka
(1)
Kontrola
(1)
Logistyka
(1)
Menedżerowie
(1)
Metodologia
(1)
Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa
(1)
Motywacja
(1)
Motywacja pracy
(1)
Oceny pracowników
(1)
Organizacja
(1)
Planowanie
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przywództwo
(1)
Rynek
(1)
Ryzyko zdrowotne
(1)
Satysfakcja konsumentów
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Towar
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Środowisko człowieka
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89696-10-X
1. Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością, 2. Czynniki wpływające na skuteczność i efektywność systemów zarządzania w przedsiębiorstwie, 3. Zarządzanie procesowe i monitorowanie skuteczności systemu zarządzania jakością w świetle wymagań międzynarodowej normy ISO 9001:2000, 4. Audit narzędziem oceny skuteczności systemów zarządzania, 5. Skuteczność i efektywność systemu zarządzania jakością na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim, 6. Wspomaganie informatyczne w utrzymaniu systemu zarządzania jakością, 7. Koszty zintegrowanego systemu zarządzania podstawą oceny efektywności jego funkcjonowania, 8. Wpływ systemu HACCP na skuteczność wdrażania systemów zarządzania w firmie produkującej opakowania, 9. Możliwość dofinansowania wdrażania systemów zarządzania ze środków krajowych i unijnych, 10. Efektywność zarządzania ochroną środowiska - egzekwowanie wymagań prawnych w tej dziedzinie, 11. Systemy wspomagania komputerowego w efektywnym zarządzaniu gospodarką odpadami niebezpiecznymi, 12. Wielokryterialność podejmowania decyzji przesłanką zintegrowanego systemu zarządzania, 13. Instytucjonalne uwarunkowania wyboru i realizacji strategii przedsiębiorstwa, 14. Profile kultury a skuteczność systemów zarządzania jakością
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Idee, metody i narzędzia informatyki)
ISBN: 83-02-08850-1
1. Hurtownie danych w praktyce - przegląd, 2. Badania w dziedzinie hurtowni danych-zagadnienia i projekty, 3. Integracja informacji źródłowej, 4. Odświeżania hurtowni danych, 5. Wielowymiarowe modele danych i agregacje, 6. Przetwarzanie i optymalizacja zapytań, 7. Metadane i jakość hurtowni danych, 8. Projektowanie hurtowni danych z uwzględnieniem jakości
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 004 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64788-58-1
Zawiera: Modele zarządzania w administracji publicznej; Rola klimatu organizacyjnego w zarządzaniu pracownikami na przykładzie wybranej jednostki administracji publicznej; Opłaty lokalne w dużych miastach Polski; Problem nadmiernej administracji publicznej w Polsce; Logistyka informacji publicznej w jednostce samorządu terytorialnego; Praktyka badań satysfakcji klienta w urzędach administracji samorządowej; Zintegrowany System Zarządzania w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim; Wybrane aspekty zarządzania jakością procesów innowacyjnych w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; Program „Przedsiębiorstwo Przyszłości” jako narzędzie ewaluacji i budowania marki rynkowej firm z wykorzystaniem atrybutów jakościowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
E-book
In basket
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
Book
In basket
ISBN: 978-83-88581-30-4
1. Jakość jako element działań kontrolno-ewaluacyjnych w bibliotekach i ośrodkach informacji, 2. Przykładowe narzędzia wydajności, efektywności i jakości działań biblioteczno-informacyjnych, 3. Przykładowe zastosowanie narzędzi pomiaru w bibliotekach różnych sieci
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7421-045-1
I. Zarządzanie danymi dotyczącymi jakości: 1. Strumienie informacji w przedsiębiorstwie, 2. Informatyczne systemy zarządzania. II. Umiejętności społeczne pełnomocnika jakości: 1. Komunikacja interpersonalna, 2. Motywowanie pracowników, 3. Komuniacja grupowa, 4. Zarządzanie zasobami personalnymi. III. Metody statystyczne: 1. Statystyka w zarządzaniu jakością procesów, 2. Statystyczne sterowanie procesem (SPC), 3. Karty kontrolne, 4. Kontrole i badania odbiorcze, 5. Metodyka doświadczeń według G. Tagucjiego. IV. Koszty jakości: 1. Podział kosztów jakości, 2. Wdrażanie rachunku kosztów jakości, 3. Ewidencja kosztów jakości, 4. Obliczanie i analiza kosztów jakości. V. Promocja jakości: 1. Znaczenie promocji jakości, 2. Zdolność jakościowa przedsiębiorstwa, 3. Wytyczanie i realizacje celów, 4. Nagrody jakości, 5. Program zarządzania. VI Informacja jakościowa: 1. Pojęcie informacji jakościowej, 2. System informacji jakościowej. VII Zintegrowane systemy zarządzania: 1. System zarządzania środowiskowego, 2. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, 3. Płaszczyzny integracji systemów zarządzania, 4. Systemy zarządzania w wybranych branżach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy zarządzania operacyjnego / pod red. Zdzisława Jasińskiego. - Wyd. 2 popr. i rozszerz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011. - 420 s. : rys. , tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-1098-7
1. Istota, elementy i zasady organizacji działalności operacyjnej, 2. Warunki i mechanizmy funkcjonowania systemów operacyjnych, 3. Decyzje strategiczne dotyczące działalności operacyjnej, 4. Kształtowanie przestrzeni pracy, 5. Analiza, pomiar i kompresja czasu w łańcuchu dostaw, 6. Planowanie zadań i zasobów, 7. Transport i magazynowanie w łańcuchu dostaw, 8. Dobór ludzi i organizacja pracy, 9. Szkolenie pracowników, 10. Motywowanie pracowników, 11. Ocenianie pracowników, 12. Materialne środowisko pracy, 13. Stosunki informatyzacji i automatyzacji procesów wytwarzania dla pracowników, 14. Kształtowanie jakości w procesach wytwarzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16471-3
Cz. I Wprowadzenie do zarządzania: R.1 Zarządzanie i praca menedżera, R.2 Tradycyjne i współczesne problemy i wyzwania. Cz. II Środowiskowy kontekst zarządzania: R.3 Otoczenie organizacji i menedżerów, R.4 Etyczne i społeczne otoczenie organizacji, R.5 Globalny kontekst zarządzania, R.6 Otoczenie kulturowe i wielokulturowe. Cz. III Planowanie i podejmowanie decyzji: R.7 Podstawowe elementy planowania i podejmowania decyzji, R.8 Zarządzanie strategią i planowanie strategiczne, R.9 Zarządzanie podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów, R.10 Zarządzanie przedsiębiorczością i tworzeniem nowych przedsiębiorstw. Cz. IV Proces organizowania: R.11 Podstawowe elementy organizowania, r.12 Zarządzanie projektowaniem struktury i schematu organizacji, R.13 Kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacjami, R.14 Zarządzanie zasobami ludzkimi. Cz. V Proces przewodzenia: R.15 Podstawowe elementy zachowania jednostek w organizacjach, R.16 Motywowanie pracowników do wykonywania pracy, R.17 Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników, R.18 Zarządzanie stosunkami interpersonalnymi i komunikowaniem się, R.19 Zarządzanie grupami i zespołami roboczymi. Cz. VI Proces kontrolowania: R.20 Podstawowe elementy kontrolowania, R.21 Kompleksowe zarządzanie jakością w organizacjach, R.22 Zarządzanie informacjami i techniką informacyjną
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88787-28-4
1. Od zarządzania jakością (ISO 9001:2000) do zarządzania bezpieczeństwem informacji (BS 7799, ISO/IEC 17799), 2. Zagrożenia bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie wynikające ze stosowania techniki komputerowej, 3. Od standardów korporacyjnych do BS 7799, 4. Klasyfikacja informacji i szacownie ryzyka bezpieczeństwa informacji, 5. Kontrola dostępu w normie ISO/IEC 17799, 6. "Standardowe" zarządzanie bezpieczeństwem systemu informatycznego, 7. Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, 8.Ochrona wymagana i zalecana w jednostkach administracji publicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 004 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7814-387-1
1. Charakterystyka pojęć: koncepcja, metoda, technika, narzedzie; 2. Zarządzanie jakością; 3. Koncepcje w zarządzaniu jakością; 4. Metody badania dokumentów w zarządzaniu jakością; 5. Metody analizy i konstrukcji logicznej w zarządzaniu jakością; 6. Metody sondażu diagnostycznego w zarządzaniu jakością; 7. Metody statystyczne w zarządzaniu jakością; 8. Metoda eksperymentalna w zarządzaniu jakością; 9. Metoda heurystyczna w zarządzaniu jakością; 10. Techniki badania dokumentów w zarządzaniu jakością; 11. Narzędzia badawcze w zarządzaniu jakością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-720-5
R. I Informacja we współczesnym świecie: Definicja informacji; Rodzaje informacji; Ch-ka informacji; Źródła i sposoby pozyskiwania informacji; Zakłócenia przekazu informacji. R. II Zarządzanie informacją: Istota zarządzania informacją; Klasyfikacje funkcji zarządzania informacją; Pozyskiwanie informacji w procesie zarządzania informacją; Technologia w zarządzaniu informacją. R. III Zarządzanie informacją w organizacjach zhierarchizowanych: organizacja zhierarchizowana; Typy organizacji zhierarchizowanych. R. IV Systemy informacyjne w zarządzaniu informacją: Systemy informacyjne zarządzania; Rodzaje systemów informacyjnych; Bazy danych i hurtownie danych. R. V Bezpieczeństwo systemów informacyjnych i informacji: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji; Zagrożenia bezpieczeństwa informacji. R. VI Jakość informacji: Ch-ka jakości; Ewolucja podejścia do zarządzania jakością; Narzędzia TQM. R. VII Zarządzanie jakością informacji: Jakość jako element strategii konkurencyjności; Koszty jakości; Metody pomiaru i kontroli jakości. R. VIII Ocena jakości informacji w organizacji zhierarchizowanej na przykładzie banku: Ocena jakości informacji w opinii klientów (odbiorców informacji); Ocena jakości informacji według jej dostawców; Wnioski i podsumowania. Podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again