Form of Work
Książki
(9)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(7)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(7)
Author
Griffin Ricky W
(2)
Mikołajczyk Zofia
(2)
Rusiński Michał
(2)
Czermiński Jerzy
(1)
Dowgiałło Zygmunt
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Freeman Edward R
(1)
Gilbert Daniel R. JR
(1)
Kardas Jarosław S
(1)
Kirejczyk Edward
(1)
Michalski Eugeniusz (1939- )
(1)
Miller Piotr
(1)
Stoner James A.F
(1)
Wójcik-Augustyniak Marzena
(1)
Zadworny Waldemar
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
Zarządzanie jakością
(8)
Decyzje
(7)
Kadry
(6)
Zarządzanie
(5)
Organizacja
(4)
Przywództwo
(4)
Zarządzanie strategiczne
(4)
Kontrola
(3)
Menedżerowie
(3)
Planowanie
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Jakość
(2)
Motywacja
(2)
Motywacja pracy
(2)
Planowanie strategiczne
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Autorytet
(1)
BPM (informat.)
(1)
Bezpieczeństwo produktu
(1)
Bhp
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Dozór techniczny
(1)
Finanse
(1)
Globalizacja
(1)
Gwarancja jakości
(1)
Informacja
(1)
Innowacje
(1)
Innowacyjność
(1)
Marketing
(1)
Marketing strategiczny
(1)
Normy ISO 14000
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Oznaczenie CE
(1)
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Praca zespołowa
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
Schematy organizacyjne (ikon.)
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Umowa kupna i sprzedaży
(1)
Władza
(1)
Zachowanie organizacyjne
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(1)
9 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1942-7
Przedmowa; Część I: Kierowanie i kierownicy, Ewolucja teorii organizacji i zarządzania; Część II ZARZĄDZANIE W XXI wieku: Środowisko organizacji i środowisko naturalne, Odpowiedzialność społeczna i etyka, Globalizacja a zarządzanie, Tworzenie i przekształcanie organizacji, Kultura i wielokulturowość, Jakość; Część III: PLANOWANIE: Podejmowanie decyzji, Planowanie i zarządzanie strategiczne, Wdrażanie strategii, Część IV: ORGANIZOWANIE: Projektowanie organizacji i jej struktura, Władza i autorytet, Gospodarowanie zasobami ludzkimi, Kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacją; Część V: PRZEWODZENIE: Motywacja, Przywództwo, Zespoły i praca zespołowa, Komunikacja i negocjowanie; Część VI: KONTROLOWANIE: Skuteczna kontrola, Kierowanie operacjami, Systemy informacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7421-045-1
I. Normy ISO Serii 9000:2000: 1.Proces rozwoju norm dotyczących zarządzania jakością, 2.Normy ISO serii 9000:2000, II. Zagadnienia prawne: 1. Legislacja dotycząca bezpieczeństwa, 2. Ochrona środowiska. III. Zarządzanie jakością; 1. Organizacja zorientowana na strategię jakościową, 2. Identyfikacja celów jakościowych, 3. System jakości jako system zarządzania, 4. Działania doskonalące system zarządzania jakością. IV Organizacja działań związanych z jakością: 1. Planowanie działań związanych z jakością, 2. Organizacja działań jakościowych, 3. Ocena działań jakościowych w organizacji. V. Dokumentowanie systemu zarządzania jakością: 1. Dokumentacja systemu zarządzania jakością, 2. Rodzaje dokumentów systemu zarządzania jakością, 3. Nadzór nad dokumentacją, 4. Korzyści wynikające z dokumentowania systemu zarządzania jakością. VI. Metody doskonalenia jakości: 1. Wytyczenie celów, 2. Zakłócenia w procesach, 3. Proces rozwiązywania problemów, 4. Metody doskonalenia jakości w procesach. VII. Jakość w projektowaniu: 1. Zarządzanie projektami, 2. Metody projektowania jakości wyrobu, 3. Niezawodność. VIII Jakość w marketingu: 1. Analiza rynku, 2. Proces marketingu, 3. Polityka marketingowa. IX Przegląd umowy: 1. Organizacja przeglądu umowy, 2. Odpowiedzialność producenta i sprzedawcy, 3. Zasady zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, 4. Rękojmia i gwarancja, 5. Zasady sprzedaży konsumenckiej. X. Zakup i dostawcy: 1. Jakość dostaw w ustawodawstwie krajowym, 2. Wymagania norm ISO serii 9000 dotyczące zakupów, 3. Sterowanie procesami zakupów, 4. Metody oceniania dostawców. XI Procesy produkcyjne: 1. Podstawowe terminy zarządzania procesami, 2. Kontrola jakości, sterowanie procesem, 3. Kontrole i badania jakościowe, 4. System identyfikacji i identyfikalności, XII. Sprzedaż i serwis po sprzedaży: 1. Dostarczenie wyrobu, 2. Informacje zwrotne od klientów, XIII Metrologia w zarządzaniu jakością ; 1. Polski system miar i probiernictwa, 2. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym, 3. Akredytacja laboratoriów, 4. Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-01-12019-3
Spis treści do wyd.2 Cz. I Wprowadzenie do zarządzania: R.1 Zarządzanie i praca menedżera, R.2 Tradycyjne i współczesne problemy i wyzwania. Cz. II Środowiskowy kontekst zarządzania: R.3 Otoczenie organizacji i menedżerów, R.4 Etyczne i społeczne otoczenie organizacji, R.5 Globalny kontekst zarządzania, R.6 Otoczenie kulturowe i wielokulturowe. Cz. III Planowanie i podejmowanie decyzji: R.7 Podstawowe elementy planowania i podejmowania decyzji, R.8 Zarządzanie strategią i planowanie strategiczne, R.9 Zarządzanie podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów, R.10 Zarządzanie przedsiębiorczością i tworzeniem nowych przedsiębiorstw. Cz. IV Proces organizowania: R.11 Podstawowe elementy organizowania, r.12 Zarządzanie projektowaniem struktury i schematu organizacji, R.13 Kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacjami, R.14 Zarządzanie zasobami ludzkimi. Cz. V Proces przewodzenia: R.15 Podstawowe elementy zachowania jednostek w organizacjach, R.16 Motywowanie pracowników do wykonywania pracy, R.17 Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników, R.18 Zarządzanie stosunkami interpersonalnymi i komunikowaniem się, R.19 Zarządzanie grupami i zespołami roboczymi. Cz. VI Proces kontrolowania: R.20 Podstawowe elementy kontrolowania, R.21 Kompleksowe zarządzanie jakością w organizacjach, R.22 Zarządzanie informacjami i techniką informacyjną
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-16471-3
Cz. I Wprowadzenie do zarządzania: R.1 Zarządzanie i praca menedżera, R.2 Tradycyjne i współczesne problemy i wyzwania. Cz. II Środowiskowy kontekst zarządzania: R.3 Otoczenie organizacji i menedżerów, R.4 Etyczne i społeczne otoczenie organizacji, R.5 Globalny kontekst zarządzania, R.6 Otoczenie kulturowe i wielokulturowe. Cz. III Planowanie i podejmowanie decyzji: R.7 Podstawowe elementy planowania i podejmowania decyzji, R.8 Zarządzanie strategią i planowanie strategiczne, R.9 Zarządzanie podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów, R.10 Zarządzanie przedsiębiorczością i tworzeniem nowych przedsiębiorstw. Cz. IV Proces organizowania: R.11 Podstawowe elementy organizowania, r.12 Zarządzanie projektowaniem struktury i schematu organizacji, R.13 Kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacjami, R.14 Zarządzanie zasobami ludzkimi. Cz. V Proces przewodzenia: R.15 Podstawowe elementy zachowania jednostek w organizacjach, R.16 Motywowanie pracowników do wykonywania pracy, R.17 Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników, R.18 Zarządzanie stosunkami interpersonalnymi i komunikowaniem się, R.19 Zarządzanie grupami i zespołami roboczymi. Cz. VI Proces kontrolowania: R.20 Podstawowe elementy kontrolowania, R.21 Kompleksowe zarządzanie jakością w organizacjach, R.22 Zarządzanie informacjami i techniką informacyjną
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-907344-9-4
1. Podstawowe pojęcia, 2. Przedsiębiorstwo jako system, 3. Zakładanie nowej firmy, 4. Organizacja kierownictwa, 5. Struktury sieciowe-wirtualna organizacja, 4. Praca kierownika, 7. Odpowiedzialność w przedsiębiorstwie, 8. Kierownik jako przywódca, 9. Techniki kierowania ludźmi, 10. Organizowanie pracy własnej, 11. Podejmowanie decyzji, 12. Innowacyjność w przedsiębiorstwie, 13. Kierownik a funkcje zarządcze, 14. Postęp ekonomiczny w przedsiębiorstwie, 15. Zarządzanie wiedzą, 16. Metody zarządzania oraz techniki pracy kierowniczej, 17. Systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-382-2
1. Systemy i procesowe podejście do zarządzania: Systemy zarządzania jakością i mechanizmy systemowe; Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością; Miejsce procesu w strukturze organizacyjnej; 2. Skuteczność i efektywność procesów: Aspekty i mierniki skuteczności; Pomiar skuteczności; Skuteczność działań złożonych; Koszty strat; Efektywność procesów; Wskaźniki procesowe w SIX Sigma; 3. Analiza zdolności procesów: Zdolność procesu; Zdolność procesu - przypadek I; Zdolność procesu - przypadek II; Zdolność procesu - przypadek III; Zdolność procesu - uzupełnienie do przypadku III; 4. Ilościowe metody i narzędzia wspomagające zarządzanie: Proste diagnozy skuteczności i efektywności działań; Analiza Pareto-Lorenza; Diagram drzewa; 5. Narzędzia i metody wspomagające zarządzanie niekorzystające z danych liczbowych: Określanie i porządkowanie przyczyn problemów; Analiza przyczynowo-skutkowa; Metoda FMEA.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie przedsiębiorstwem : podręcznik akademicki / Eugeniusz Michalski. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2022. - 403, [5] s. : rys., tab., wykresy ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-22115-7
Wstęp; ROZDZIAŁ 1. Podstawy zarządzania 1.1. Koncepcja zarządzania 1.2. Funkcje zarządzania 1.3. Istota przedsiębiorstwa 1.4. Efektywność zarządzania przedsiębiorstwem 1.5. Role i umiejętności kierownika 1.6. Paradygmat kompetencji kierownika 1.7. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 2. Ewolucja teorii zarządzania 2.1. Rys historyczny zarządzania 2.2. Klasyczne teorie zarządzania 2.3. Teorie zarządzania behawioralnego 2.4. Specyficzne podejścia do zarządzania 2.5. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 3. Społeczny kontekst działalności przedsiębiorstwa 3.1. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa 3.2. Zakres odpowiedzialności 3.3. Ochrona środowiska naturalnego 3.4. Kultura przedsiębiorstwa 3.5. Dylematy etyczne 3.6. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 4. Środowisko przedsiębiorstwa 4.1. Czynniki środowiskowe 4.2. Wpływ środowiska ogólnego na przedsiębiorstwo 4.3. Specyficzne środowisko przedsiębiorstwa 4.4. Krajowy system społeczno-gospodarczy 4.5. Działalność międzynarodowa przedsiębiorstwa 4.6. Zarządzanie działalnością międzynarodową 4.7. Współczesne wyzwania przedsiębiorstwa 4.8. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 5. Podejmowanie decyzji 5.1. Podejmowanie decyzji jako istota zarządzania 5.2. Proces podejmowania decyzji 5.3. Racjonalność decyzji 5.4. Decyzje grupowe 5.5. Ilościowe metody wspomagania decyzji 5.6. Informacyjne wspieranie decyzji 5.7. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 6. Planowanie 6.1. Koncepcja i zakres planowania 6.2. Planowanie działalności przedsiębiorstwa 6.3. Planowanie strategiczne 6.4. Analiza SWOT 6.5. Metody planowania strategicznego 6.6. Techniki wspierania planowania 6.7. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 7. Organizowanie 7.1. Tworzenie organizacji 7.2. Formowanie stanowisk pracy 7.3. Warianty struktury organizacyjnej 7.4. Projektowa struktura organizacyjna 7.5. Hierarchiczny układ struktury organizacyjnej 7.6. Funkcjonowanie i modyfikowanie struktury organizacyjnej 7.7. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 8. Zarządzanie kadrami 8.1. Proces zarządzania kadrami 8.2. Projektowanie stanowisk pracy 8.3. Nabór pracowników 8.4. Wybór między kandydatami na pracowników 8.5. Polityka kadrowa 8.6. Współczesne trendy zatrudnienia 8.7. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 9. Zachowania organizacyjne 9.1. Przesłanki zachowań organizacyjnych 9.2. Osobowość pracownika 9.3. Zachowania grupowe 9.4. Efektywność pracy zespołowej 9.5. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 10. Przewodzenie 10.1. Rola przywódcza kierownika 10.2. Style przewodzenia 10.3. Teorie przywództwa 10.4. Motywowanie 10.5. Podłoże i techniki załagodzenia konfliktu 10.6. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 11. Przedsiębiorczość 11.1. Przesłanki przedsiębiorczości 11.2. Zakładanie przedsiębiorstwa 11.3. Rozwój przedsiębiorstwa 11.4. Tworzenie planu biznesowego 11.5. Konstrukcja planu biznesowego 11.6. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 12. Zarządzanie biznesem elektronicznym 12.1. Geneza biznesu elektronicznego 12.2. Zastosowanie Internetu w biznesie elektronicznym 12.3. Modele biznesu elektronicznego 12.4. Zarządzanie relacjami przedsiębiorstwa z klientami 12.5. Strategie biznesu elektronicznego 12.6. Pytania kontrolne, kwestie dyskusyjne i studium przypadku ROZDZIAŁ 13. Zarządzanie jakością, wprowadzanie innowacji i zmian 13.1. Kompleksowe zarządzanie jakością 13.2. Stymulowanie innowacji 13.3. Determinanty zmiany działalności 13.4. Rodzaje i sekwencje zmiany 13.5. Przezwyciężanie stresu 13.6. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 14. Zarządzanie produkcją 14.1. Proces produkcyjny 14.2. Planowanie produkcji 14.3. Metody planowania produkcji 14.4. Analiza wyników produkcji 14.5. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku ROZDZIAŁ 15. Kontrolowanie 15.1. Funkcje kontroli 15.2. Proces kontrolny 15.3. Techniki kontroli finansowej 15.4. Efektywność kontroli 15.5. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku; Bibliografia; Indeks rzeczowy; O Autorze.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-396-6
1. Środowisko jako podmiot życia gospodarczego; 2.Przedsiębiorstwo jako element otoczenia; 3. Konflikt w systemie społecznym przedsiębiorstwa; 4. Etyka w biznesie - trudności i perspektywy; 5. Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 6. Proces zarządzania strategicznego; 7. Planowanie i podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie; 8. Organizowanie i budowanie struktur organizacyjnych; 9. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie; 10. Kontrolowanie procesów pracy; 11. Proces komunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem; 12. Zarządzanie procesem zmian; 13. Zarządzanie produkcją; 14. Zarzadzanie jakością; 15. Zarzadzanie innowacjami; 16. Zarządzanie projektami; 17. Zarzadzanie marketingowe; 18. Zarzadzanie logistyką; 19. Zarządzanie zasobami ludzkimi; 20. Zarządzanie finansami; 21. Zarzadzanie informacją; 22. Zarzadzanie wiedzą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zrozumieć zarządzanie / Edward Kirejczyk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2008. - 337, [3] s. ; 21 cm.
Wstęp; Podstawowe pojęcia zarządzania; Organizacja formalna i władza; 1. Formułowanie celów: Ustalanie celów; Tworzenie strategii działania; 2. Planowanie działania: Sporządzanie planów gospodarczych; Rozwiązywanie problemów i decydowanie; 3. Pozyskiwanie i rozmieszczanie zasobów oraz tworzenie struktur: Podział zadań i projektowanie struktur organizacyjnych; Pozyskiwanie pracowników; Organizowanie realizacji zadań odcinkowych; 4. Realizacja planu: Zarządzanie operacyjne; Zarządzanie personelem; Zarządzanie jakością; Zjawiska nieformalne występujące w trakcie realizacji zadań; 5. Kontrolowanie procesów rzeczowych i personalnych: Kontrola finansowa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again