Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Heszen Irena
(2)
Czerepaniak-Walczak Maria
(1)
Dudzikowa Maria
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Johann Maria
(1)
Ogińska-Bulik Nina
(1)
Ostasiewicz Walenty
(1)
Sęk Helena
(1)
Sęk Helena (1938- )
(1)
Zeliaś Aleksander
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Jakość życia
(8)
Choroby
(3)
Medycyna
(3)
Chorzy
(2)
Stopa życiowa
(2)
Stres
(2)
Wskaźniki społeczne
(2)
Zachowanie
(2)
Agresywność
(1)
Bezdomność
(1)
Bezrobocie
(1)
Choroby cywilizacyjne
(1)
Edukacja
(1)
Ekonometria
(1)
Ekonomia
(1)
Handel ludźmi
(1)
Korupcja
(1)
Kryminalistyka
(1)
Kultura
(1)
Menedżerowie
(1)
Narkomania
(1)
Nałóg
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Ofiary katastrof i wypadków
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Pedagogika
(1)
Policja
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Rodzina
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Samobójstwo
(1)
Terroryzm
(1)
Ubóstwo
(1)
Wiktymologia
(1)
Więziennictwo
(1)
Wychowanie
(1)
Wypadki
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Wypadki przy pracy
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zawód
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Życie codzienne
(1)
9 results Filter
No cover
Book
In basket
(Statystyka i Ryzyko)
ISBN: 83-7011-682-5
1.Badanie jakości życia z perspektywy historycznej, 2. Jakość, jakość życia oraz pojęcia i relacje pochodne, 3.Dobrobyt ekonomiczny, 4.Zarządzanie jakością, 5.Do brobyt ekonomiczny gospodarstw domowych, 6.Problemy ba dań sondażowych, 7.Analiza niepełnych danych w bada niach ankietowych, 8.LISREL w analizie jakości życia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Polska - UE. Porównanie poziomu życia ludności / Maria Johann. - Warszawa : Difin, 2005. - 143 s. : il., tabl. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-515-8
Podstawowe kategorie opisu rozwoju społecznego; Metody pomiaru rozwoju społecznego; Porównanie wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego w Polsce i w krajach UE; Porównanie poziomu życia ludności Polski i karjów UE - dobra materialne; Porównanie poziomu życia ludności Polski i karjów UE - usługi i jakościowe aspekty życia; Syntetyczna ocena dystansu Polski do krajów UE w zakresie poziomu życia ludności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1526-6
R.1 Wprowadzenie; R.2 Ch-ka banku danych empirycznych; R.3 Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności; R.4 Taksonomiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce i krajach Unii Europejskiej; R.5 Zastosowanie analizy korespondencji w badaniach poziomu życia ludności; R.6 Metoda nanlogii przestrzenno-czasowych w badaniach porównawczych; R.7 Budowa ścieżek rozwoju poziomu życia ludności Polski i krajów Unii Europejskiej; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Wyd. 1 - 5 dodruk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2012. - 371 s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-15050-1
1. Narodziny i rozwój psychologii zdrowia, 2. Psychologia zdrowia jako dziedzina stosowana, 3. Koncepcje i pojęcie zdrowia w psychologii i naukach pokrewnych, 4. Modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia, 5. Model salutogeneryczny i jego znaczenie dla psychologii zdrowia, 6. Behawioralne uwarunkowania zdrowia i choroby, 7. Poznawcze uwarunkowania zdrowia i choroby, 8. Modele społecznej psychologii poznawczej wyjaśniające zachowania zdrowotne i zmianę zachowań, 9. Zdrowie i choroba w paradygmacie stresu psychologicznego, 10. Psychologiczno - społeczny kontekst zdrowia i choroby, 11. Psychologiczne mechanizmy chorób i dysfunkcji somatycznych, 12. Psychologiczne następstwa choroby, 13. Zachowanie wobec własnej choroby i jego organizacje, 14. Psychologiczne aspekty opieki zdrowotnej, 15. Psychologiczna problematyka kontaktu lekarz - pacjent, 16. Psychologiczna diagnoza zdrowia i choroby oraz kontekstu zdrowia, 17. Interwencje psychologiczne i rodzaje pomocy w psychologii zdrowia, 18. Psychologia w wybranych dziedzinach medycyny, 19. Kontekst metodologiczny psychologii zdrowia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi ; Nr 1 (44)/2004)
1. Koncepcje i pomiar jakości życia związanej ze zdrowiem, 2. Jakość życia osób niepełnosprawnych, 3. Podejście poznawczo-behawioralne w profilaktyce i promocji zdrowia, 4. Stres a choroby skóry, 5. Czynniki emocjonalne w astmie oskrzelowej i chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, 6. Jak wytrwać i nie zrezygnować. Doświadczenia z realizacji programu psychologicznej wspomagającego redukcję nadwagi u kobiet, 7. Psychologiczne wyznaczniki zachowań jedzeniowych u nastolatek z nadwagą, 8. Psychologiczne wyznaczniki uprzedzeń zdrowotnych dzieci i młodzieży, 9. Psychologiczne wyznaczniki uprzedzeń wobec zakażonych HIV i chorych na AIDS, 10. Konsekwencje stresu zawodowego personelu ratownictwa medycznego, 11. Zespół wypalenia zawodowego a radzenie sobie ze stresem u funkcjonariuszy policji, 12. Wsparcie społeczne jako zasób chroniący menedżerów przed negatywnymi konsekwencjami stresu zawodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia zdrowia / Irena Heszen, Helena Sęk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2007. - 371 s. : wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-15050-1
1. Narodziny i rozwój psychologii zdrowia, 2. Psychologia zdrowia jako dziedzina stosowana, 3. Koncepcje i pojęcie zdrowia w psychologii i naukach pokrewnych, 4. Modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia, 5. Model salutogeneryczny i jego znaczenie dla psychologii zdrowia, 6. Behawioralne uwarunkowania zdrowia i choroby, 7. Poznawcze uwarunkowania zdrowia i choroby, 8. Modele społecznej psychologii poznawczej wyjaśniające zachowania zdrowotne i zmianę zachowań, 9. Zdrowie i choroba w paradygmacie stresu psychologicznego, 10. Psychologiczno - społeczny kontekst zdrowia i choroby, 11. Psychologiczne mechanizmy chorób i dysfunkcji somatycznych, 12. Psychologiczne następstwa choroby, 13. Zachowanie wobec własnej choroby i jego organizacje, 14. Psychologiczne aspekty opieki zdrowotnej, 15. Psychologiczna problematyka kontaktu lekarz - pacjent, 16. Psychologiczna diagnoza zdrowia i choroby oraz kontekstu zdrowia, 17. Interwencje psychologiczne i rodzaje pomocy w psychologii zdrowia, 18. Psychologia w wybranych dziedzinach medycyny, 19. Kontekst metodologiczny psychologii zdrowia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Book
In basket
Wiktymologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2006. - 1271, [1] s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7334-459-4
Zawiera: 1. Zagadnienia wstępne: Pojęcie i zakres wiktymologii; Wiktymologia – między mitem a nauką; Ogólna klasyfikacja zagrożeń; Czynniki kształtujące potencjał wiktymogenny i podatność wiktymizacyjna; O nowy paradygmat wiktymologii kryminalnej. 2. Wybrane zagadnienia metodologii i badań wiktymologicznych: Uwagi wstępne; Operacjonalizacja pojęcia osoby wiktymnej; Normalizacja, czyli tworzenie norm; Klasyfikacja Fattaha; Zmienne i relacje między nimi; Pytania identyfikujące; Rzetelność i trafność wskaźników; Zarys zaawansowanych metod analizy statystycznej. 3. Wiktymologia społeczna: Warunki życia w naturalnym środowisku; Choroby cywilizacyjne; Kondycja materialna polskiego społeczeństwa; Bezrobocie jako czynnik wiktymizacyjny w skali makrospołecznej; Kształtowanie postaw antywiktymizacyjnych w ruchu drogowym; Samobójstwo – ekstremalna forma autowiktymizacji; Wypadki przy pracy; Utonięcia w Polsce i na świecie; Zachowania kompulsywne; Patologizacja rodziny; Wiktymizacja klienta w handlu i usługach; Wiktymogenne aspekty budownictwa mieszkaniowego i osiedlowego; Subkultura blokersów; Wiktymologiczne aspekty rozwoju nowych technologii; Problemy wiktymizacji w medycynie; Przemoc w szkole; „Fala” w wojsku; Agresja i przemoc w sporcie; Manipulacyjne działania sekt religijnych; Wiktymologiczne aspekty mobbingu; Wiktymollogiczne implikacje wypalenia emocjonalnego; Wiktymizacja ludzi w starszym wieku; Wiktymizacja osób niepełnosprawnych; Wiktymizacja osób społecznie zmarginalizowanych; Cybernetyczne molestowanie – technologia nienawiści; Wiktymizacja osób cierpiących na zespół stresu pourazowego; Ofiary kultu pięknego ciała we współczesnym świecie. 4. Wiktymologia kryminalna: Ogólne zagadnienia wiktymizacji kryminalnej; Zakres i skutki wiktymizacji kryminalnej; Nowy model ofiary przestępstwa; Związki ofiary ze sprawcą przestępstwa; Ofiara sprawcą przestępstwa; Strach przed przestępczością; Wiktymizacyjne aspekty przestępczości terrorystycznej; Przestępczość narkotykowa; Handel żywym towarem; Nadużycie władzy; Seksualne nadużycia wobec dzieci; Korupcja; Ochrona przed fałszerstwami dokumentów; Wiktymologia zachowań nieumyślnych; Policja wobec etnicznych i rasowych mniejszości; Policjanci jako ofiary postaw agresywnych; Mediacja między ofiarą a sprawcą przestępstwa; Wiktymologia penitencjarna; System pomocy ofiarom przestępstw. 5. Opinie Polaków o współczesnych zagrożeniach dla kraju i obywateli: Metodologia badań; Świadomość występowania zagrożeń wśród Polaków i przewidywane kierunki ich zmian; Źródła zagrożeń; Wpływ cech respondentów na wskazywanie źródła największych zagrożeń; Kierunki zmian zachowań przestępczych i negatywnych zjawisk społecznych; Źródła pomocy w odczuciu respondentów; Kontrola nad zagrożeniami; Wpływ środków masowego przekazu na ograniczanie zagrożeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
(Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak ; Tom 5)
ISBN: 978-83-7489-229-2
1. Codzienność jako fenomen i kategoria badacza: Codzienność - niecodzienność- święto; Wydziedziczenie z codzienności. Esej o pedagogicznych implikacjach twórczości Herty Muller; Życie codzienne jako kategoria interdyscyplinarna; Emancypacja w codzienności i przez codzienność. Egzemplifikacje edukacyjne; Innowacyjność w codzienności szkolnej i badawczej; Badacz w szkole - o rekonstruowaniu edukacyjnej codzienności; Codzienność ucznia niepełnosprawnego - perspektywa badacza; Pat socjalizacyjny? Kontrowersje wokół społecznych konstrukcji kobiecości i męskości. 2. Kategorie analityczne w badaniu codzienności: Esej o codzienności szkolnej z perspektywy metafory; Codzienność szkolna w optyce rytuałów (codzienne rytuały szkolne w perspektywie common sense); Zmienne koleje teorii stylów życia; Szkoła jako przestrzeń praktyki oporu codziennego; Dzień jak co dzień. O barierach zmiany kultury szkoły. Szkolny habitus. Rzecz nie tylko o mundurkach szkolnych. 3. Z badań codzienności: Rozmowa jako relikt w codzienności szkolnej; Pokój nauczycielski jako przestrzeń dyskursu edukacyjnego; Przerwa lekcyjna jako fragment codzienności szkolnej uczniów; Współcześni licealiści. Badanie sposobów bycia w roli ucznia (z wykorzystaniem koncepcji Floriana Znanieckiego); Strategie licealistów. Badanie szkolnej codzienności z wykorzystaniem koncepcji Roberta K. Merona; Anarchista w szkole. Buntownik, konformista czy outsider?; Empiryczne typologie stylów życia młodzieży po 1989 roku; Rekreacyje uczniowskie, czyli o tym, co robili dawni uczniowie poza nauką i modlitwą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Authority data
Jakość życia - badanie - metody (hasło przedmiotowe)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again