Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(8)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(8)
Czytelnia
(5)
Author
Bralczyk Jerzy
(2)
Gibińska-Marzec Marta
(2)
Widłak Stanisław
(2)
Andruszko Ewa
(1)
Bałuk-Ulewiczowa Teresa
(1)
Bochnakowa Anna
(1)
Chrobak Marzena
(1)
Coghen Monika
(1)
Głowiński Michał
(1)
Jakubowicz-Bryx Anna
(1)
Lubas-Bartoszyńska Regina
(1)
Malinowski Andrzej
(1)
Markowski Andrzej
(1)
Mańczak-Wohlfeld Elżbieta
(1)
Misztal Mariusz
(1)
Murdoch Anna
(1)
Porawska Joanna
(1)
Pychowska Joanna
(1)
Siwek Ryszard
(1)
Wiśniewska-Kin Monika
(1)
Wolny-Peirs Maja
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Język polski
(11)
Język
(2)
Język angielski
(2)
Pragmatyka lingwistyczna
(2)
Arystokracja
(1)
Dziecko
(1)
Goślicki, Wawrzyniec
(1)
Język francuski
(1)
Język rumuński
(1)
Językoznawstwo kognitywne
(1)
Kalendarz
(1)
Komunikacja polityczna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Kostiumologia
(1)
Kostiumy teatralne i filmowe
(1)
Ligne, Charles Joseph de
(1)
Literatura francuska
(1)
Literatury europejskie
(1)
Literatury francuskojęzyczne
(1)
Metafora
(1)
Pisarze francuscy
(1)
Prawo
(1)
Propaganda
(1)
Przekłady polskie
(1)
Public relations
(1)
Semantyka lingwistyczna
(1)
Shakespeare, William
(1)
Shelley, Percy Bysshe
(1)
Socjolingwistyka
(1)
Sukces
(1)
Słownik języka angielskiego
(1)
Słowniki wyrazów obcych
(1)
Teatr
(1)
Uczniowie klas początkowych
(1)
Wiktoria
(1)
Władcy
(1)
Zemsta
(1)
Śmierć
(1)
Subject: work
De optimo senatore
(1)
Hamlet
(1)
Subject: time
1501-
(2)
1601-
(2)
1801-
(2)
1901-
(2)
2001-0
(2)
1701-
(1)
1945-
(1)
Subject: place
Rumunia
(1)
Śródziemnomorski, region
(1)
Genre/Form
Dramat angielski
(2)
Biografia
(1)
Daramat
(1)
Dramat angielsk i
(1)
Literatura belgijska
(1)
Literatura polska
(1)
Poezja angielska
(1)
Poezja polska
(1)
17 results Filter
Book
In basket
(Warsztaty Menedżerskie)
ISBN: 83-86890-40-1
Wstęp; Podziękowania; Dziennikarstwo a public relations; Formy pisarskie w public relatins; Komunikat prasowy; Streszczenia; Szlifowanie stylu; Opis, opowiadanie, reportaż; Wywiady; Kalki językowe, makaronizmy i anglopolszczyzna, czyli jak umiejętnie czerpać z materiałów angielskojęzycznych; Warsztaty pracy w PR; O elementach wizualnych, materiałach fotograficznych i druku; Współpraca z dziennikarzami; Listy; Teksty perswazyjne i prestiżowe; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
(Akademia Polszczyzny / Rada Języka Polskiego przy PAN)
ISBN: 83-7436-028-3
Fenomen sukcesu - kod, kultura, rzeczywistość; Jak badać teksty sukcesu - od retoryki do Critical Discourse Analysis; Tworzyć sukcesy, przekonywać do sukcesów. Kreacyjny i perswazyjny charakter języka; Sukces w słownikach, w tekstach i wypowiedziach Polaków; Chwalenie się sukcesem. Sukces a kontekst pragmatyczny; Sukces w świetle koncepcji psychologicznych i społecznych; Sukces magiczny. Zaklęia pozytywnego myślenia; Język sukcesu a duch kapitalizmu. Dlaczego protestują antyglobaliści?; Scenariusze sukcesu. Sukces a kontekst społeczno-kulturowy; Teksty sukcesu. Język sukcesu w nowych gatunkach językowych; List motywacyjny - podanie o sukces; Polowanie na głowy - człowiek sukcesu w świetle ogłoszeń o pracy; Przesłanie sukcesu - misje i wizje przedsiębiorstw; Sukces bezpośredni - teksty listó reklamowych (direct mail); Wstępy do popularnych poradników - jak odnaleźć sukces w życiu?; Afirmowanie sukcesu. Język formuł autosugestywnych; Sukces z gwiazd - horoskop jako gatunek językowy; W poszukiwaniu istoty sukcesu i jego języka - próba podsumowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7096-567-9
1. Kompetencje leksykalne uczniów w edukacji wczesnoszkolnej- próba określenia ich natury: Język i jego istota; Współczesne koncepcje teoretyczne w badaniach nad językiem dziecka; Koncepcja rozwoju języka; Właściciel języka dzieci w młodszym wieku szkolnym; Uwarunkowania rozwoju języka uczniów klas niższych; Sposoby wzbogacania słownictwa uczniów w środowisku szkolnym; 2. Procedura badań własnych: problemy badawcze; Definicje, wskaźniki, kryteria i operacjonalizacja zmiennych; Hipotezy badawcze; Dobór populacji do badań; Plan i organizacja badań; 3. Determinanty kompetencji leksykalnych uczniów klas niższych w świetle badań własnych: Szczegółowa charakterystyka próby badawczej; Poziom słownictwa uczniów w świetle przeprowadzonych badań empirycznych; Podręczniki jak źródło wiedzy leksykalnej uczniów klas niższych; 4. Weryfikacja hipotez, wnioski z badań oraz wskazania dla praktyki edukacyjnej: Zasób leksykalny języka dzieci w młodszym wieku szkolnym; Podręczniki stosowane w edukacji wczesnoszkolnej jako baza dla rozwijania słownictwa uczniów; Wybrane aspekty środowiska rodzinnego i szkolnego a poziom leksyki uczniów w edukacji wczesnoszkolnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kultura języka polskiego : teoria, zagadnienia leksykalne / Andrzej Markowski. - [7 dodruk]. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk. , 2012. - 293, [1] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-14526-2
1.Teoria kultury języka: Język i jego funkcje; Język jako wartość; Kultura języka; Podstawowe pojęcia teoretyczne kultury języka. Teksty, uzus, norma, system; Norma językowa- dyskusje zagadnienia z nią związane. Poziomy i typy normy współczesnej polszczyzny; 6. Warianty w norie i ich typy; Innowacje językowe a błędy językowe. Kryteria oceny innowacji: zasady wydzielania, istota poszczególnych kryteriów i ich hierarchizacja; Typy błędów językowych; Kodyfikacja normy językowej; Podstawy działalności kulturalno językowej. Polityka językowa; Upowszechnianie opisu i kodyfikacji współczesnej polszczyzny. Poradnictwo językowe; Warunki właściwego użycia języka. Nowomowa; Estetyka słowa. Brutalizacja języka publicznego. Grzeczność językowa; Sprawność językowa. Zróżnicowanie współczesnej polszczyzny. Pojęcie stylu językowego, cechy dobrego stylu. Stylizacja językowa i jej rodzaje; Świadomość językowa współczesnych Polaków; Postawy Polaków wobec języka- od puryzmu do leseferyzmu; Polszczyzna przełomu CXX i XXI wieku: charakterystyczne zjawiska, procesy i tendencje; 2. Zagadnienia poprawności leksykalnej- najważniejsze kwestie: Leksyka jako podsystem języka; Leksyka współczesnej polszczyzny; Sposoby wzbogacania leksyki; Kwestie normatywne związane z leksyką współczesnej polszczyzny; Wyrazy i związki frazeologiczne zbędne; Wyrazy i frazeologizmy źle rozumiane; Wyrazy mylone; Rozszerzenie znaczenia jako przyczyna błędów leksykalnych; Wyrazy i związki frazeologiczne o zmienionej formie; Wyrazy i związki frazeologiczne użyte w złym kontekście; Podstawowe współczesne tendencje rozwojowe w obrębie słownictwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-325-2
Zawiera: R. 1 W poszukiwaniu źródeł i inspiracji teoretycznych: W stronę kognitywnej teorii metafory; Poszukiwanie miejsca dla metafory w rozwoju poznawczym dzieci (7-10-letnich); Myślenie metaforyczne dzieci – przegląd wybranych badań. R. 2 Standardowe procedury do niestandardowych badań, czyli to, co konieczne o metodologii: Cel badań; Problematyka badań; metody, techniki i narzędzia badawcze; Organizacja i przebieg badań. R. 3 Głowy pełne metafor, czyli co pokazały badania: Próby weryfikacji i wizualizacji abstrakcyjnych pojęć – przekraczanie dosłowności; Metafory uczniowskie jako inspiracja do zmiany myślenia o nauczaniu. R. 4 Kilka uwag końcowych, ale nie zamykających.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 811 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-207-1754-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-242-0957-6
1. Nowomowa (rekonesans); Nowomowa- rekonesansu ciąg dalszy; Parafrazy współczesne; Język marksizmu- leninizm w komunikacji społecznej; Literatura wobec nowomowy; Aforyzm a slogan; Figura wroga; Opis paieskiej podróży; Nowomowa tuż po Sierpniu; Wokół trzeciej wizyty; Nowomowa po polsku (po 1988 roku); Wielka przebieranka; Nowa epoka, stary język; 2. Dramat języka; Czy totalitaryzacja języka?; Retoryka nienawiści; Rewolucja antymoalna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zawiera: Polacy na grobie Shelleya; Obecność traktatu Goślickiego w Szekspirowskich „Hamletach”; Obraz komunikacji językowej w basenie Morza Śródziemnego w wiekach średnich według literatury rycerskiej i pielgrzymiej; Umieranie i śmierć na scenie jako potencjalny znak sceniczny w dramatach Szekspira; Uwagi na temat „Słownika zapożyczeń angielskich w polszczyźnie”; o obecności nieobecnego albo o nieobecności obecnego, czyli o literaturze belgijskiej frankofonów w Polsce - próba bilansu; Czy Umberto Eco był autobiografem?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 82 (1 egz.)
Book
In basket
Systematyka wewnętrzna ustawy / Andrzej Malinowski. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007. - 158, [1] s. : tabl., wykresy ; 21 cm.
ISBN: 978-83-7059-848-8
R.1 Architektura aktu normatywnego; R.2 Podział tekstu ustawy na artykuły; R.3 Podział tekstu ustawy na poziomie wyższym od jednostki podstawowej; R.4 Nagłówki jako wyrażenia języka informacyjno-wyszukiwawczego; R.5 Język napisów hasłowych na tle języka prawnego i na tle polszczyzny współczesnej; R.6 Funkcjie spełniane przez systematykę wewnętrzną tekstu ustawy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Świat przez słowa / Jerzy Bralczyk. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2009. - 236 s. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-15820-0
Antymateria ; Atom ; Biegun ; Cel ; Chaos ; Charakter ; Ciało ; Cietrzew ; Cytaty ; Czas ; Człowiek ; Depresja ; Dowartościowanie się ; Droga ; Duch ; Dziecko ; Dzik ; Eskapada ; Gęś ; Infrastruktura ; Instynkt ; Inteligencja ; Ja ; Jazda ; Jądro ziemi ; Jeleń ; Jesień ; Kaczka ; Komórka ; Komputer ; Kosmos ; Księżyc ; Kurs ; Labirynt ; Lato ; Lis ; Los ; Manipulacja ; Manowce ; Miara ; Miasto ; Miłość ; Nadzieja ; Niedźwiedź ; Nominacja ; Obłęd ; Ożywienie ; Paliwo ; Papier ; Perła ; Pięknie ; Płeć ; Podróż ; Potrawy ; Pokus ; Prawda ; Prawnik ; Prąd ; Prędki i szybki ; Profesjonalizm ; Promocja ; Przebaczenie ; Przesądy i zabobony ; Przyroda i natura ; Przyszłość i przeszłość ; Psychologia ; Radca ; Rozmowa ; Rozstaje ; Rozumienie ; Samo ; Samotność ; Seks ; Słońce ; Sport ; Strach ; Sumienie ; Szczęście ; Szlak ; Śmieci ; Świadomość ; Światło ; Talenty i zdolności ; Telewizja ; Tolerancja ; Trakt ; Ulica ; Uzależnienie ; Węgiel ; Wiara ; Wilk ; Wiosna ; Witaminy i kalorie ; Wola ; Wolny ; Wszechświat ; Zakręt ; Zaloty ; Zapach ; Zarządzanie ; Zdrada ; Zdrobnienie ; Zgoda ; Ziemia ; Zima ; Zioło ; Zodiak ; Żarty i figle
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 811 (1 egz.)
Authority data
Język polski - słownictwo (hasło przedmiotowe)
Authority data
Język polski - słownictwo - szkice (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again