Form of Work
Książki
(27)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(23)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(23)
Author
Kacprzak Elżbieta
(3)
Bogdańska Katarzyna
(2)
Bruchnalski Marcin
(2)
Grabias Stanisław
(2)
Graboś Anita
(2)
Samojlik Tomasz
(2)
Akmajian Adrian
(1)
Baldwin Elaine
(1)
Bartkowicz Anna
(1)
Bezwińska-Walerjan Anna
(1)
Bugajski Marian
(1)
Davies Norman
(1)
Demers Richard A
(1)
Dobek-Ostrowska Bogusława
(1)
Dudoń Joanna
(1)
Ehninger Douglas
(1)
Farmer Ann K
(1)
Ferber Rafael
(1)
Frankiewicz Małgorzata
(1)
Fras Janina
(1)
Gabryś-Barker Danuta
(1)
Gałajda Dagmara
(1)
German Kathleen
(1)
Gronbeck Bruce E
(1)
Grozdew Elżbieta
(1)
Głowacka Teresa
(1)
Głowiński Michał
(1)
Harnish Robert M
(1)
Kaczyński Maciej
(1)
Kijak Artur
(1)
Kostkiewiczowa Teresa
(1)
Krzanowska Aleksandra
(1)
Kurcz Ida
(1)
Longhurst Brian
(1)
Marsden Emma
(1)
Matczak Marcin
(1)
McCracken Scott
(1)
McMahon April M. S
(1)
Mitchell Rosamond
(1)
Monroe Alan H
(1)
Myles Florence
(1)
Nosowicz Jan Franciszek
(1)
Nowak-Łojewska Agnieszka
(1)
Ociepka Beata
(1)
Ogborn Miles
(1)
Okopień-Sławińska Aleksandra
(1)
Pawlak Mirosław
(1)
Politowicz Maria
(1)
Prucha Jan
(1)
Redelbach Andrzej
(1)
Rosiński Tomasz
(1)
Smith Greg
(1)
Steiner George
(1)
Stopa Adam
(1)
Szymański Józef
(1)
Sławiński Janusz
(1)
Tabakowska Elżbieta
(1)
Trzepałka Maciej
(1)
Ur Penny
(1)
Wielbut Anna
(1)
Wojtaszek Adam
(1)
Wysocka Maria
(1)
Zakrajewski Paweł
(1)
Łepkowska Maria
(1)
Łoziński Jerzy
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(16)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(28)
Kiribati
(1)
Language
Polish
(27)
English
(2)
Subject
Język
(7)
Język polski
(6)
Językoznawstwo
(6)
Język angielski
(4)
Komunikacja społeczna
(4)
Języki
(3)
Pisanie
(3)
Przekłady
(3)
Polityka
(2)
Prawo
(2)
Teoria poznania
(2)
Władza
(2)
Archiwistyka
(1)
Chronologia
(1)
Czas
(1)
Demokracja
(1)
Dobro
(1)
Dyplomatyka
(1)
Elita władzy
(1)
Etyka
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Filozofia
(1)
Genealogia
(1)
Geografia historyczna
(1)
Heraldyka
(1)
Historia
(1)
Historiografia
(1)
Historiografia angielska
(1)
Interakcje społeczne
(1)
Język haseł przedmiotowych
(1)
Język haseł przedmiotowych KABA
(1)
Języki informacyjne
(1)
Klasyfikacja dziesiętna
(1)
Komunikacja społeczna -- psychologia
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Mózg
(1)
Nauczanie -- język
(1)
Nauczanie -- teoria -- podręcznik akademicki
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauki pomocnicze historii
(1)
Norma językowa
(1)
Numizmatyka
(1)
Opracownie rzeczowe
(1)
Oświata
(1)
Paleografia
(1)
Pamięć
(1)
Państwo
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika porównawcza -- podręcznik akademicki
(1)
Pomiary
(1)
Postmodernizm
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawda
(1)
Prawnicy
(1)
Prezentacje i wystąpienia -- podręcznik
(1)
Propadanda
(1)
Propaganda
(1)
Przekłady polskie
(1)
Public relations -- zagadnienia
(1)
Semiotyka
(1)
Sfragistyka
(1)
Struktura społeczna
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Teoria informacji -- stosowanie
(1)
Uczenie się
(1)
Wychowanie
(1)
Wyszukiwanie informacji
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środki masowego przekazu -- język
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Subject: time
1901-
(2)
1701-
(1)
1801-
(1)
Genre/Form
Ćwiczenia i zadania do nauczania początkowego
(3)
Dramat amerykański
(1)
Encyklopedie
(1)
Literatura
(1)
Literatura angielska
(1)
29 results Filter
E-book
In basket
Theory and Practice of Second Language Acquisition, Volume 4, Issue 2 to siódmy numer powstałego w 2015 roku czasopisma (półrocznik) poświęconego pracom teoretycznym oraz badaniom empirycznym zajmującym się przyswajaniem języka drugiego oraz uczeniem się języka obcego. Jest czasopismem o zasięgu międzynarodowym, gromadzi bowiem autorów z wielu środowisk akademickich poza Polską. Tegoroczny drugi numer kontynuuje kwestie podejmowane w poprzednim, związane ze wpływem szeroko pojętego środowiska uczenia się i przyswajania języka na osiągane rezultaty. Omawiane są badania nad profilem nauczania określanym jako Positive Language Education (Pozytywne Kształcenie Językowe), które łączy nauczanie języka z ogólnymi treściami edukacyjnymi skupiającymi się na dobrym egzystowaniu w społeczeństwie i dbaniem o rozwój własnej osobowości. Temu tematowi poświęcone są dwa pierwsze artykuły. Trzeci artykuł oferuje spojrzenie na środowisko przyswajania języka z perspektywy uczących się, natomiast w czwartym tekście przedstawione są korzyści wynikające z integracji trzech języków w środowisku klasowym dla rozwoju kompetencji w każdym z nich. Piąty tekst podejmuje problematykę kształcenia językowego online, prezentując ciekawe rozwiązania organizacyjno-metodyczne pozwalające na optymalizację procesu nauczania języka poprzez łączenie metod tradycyjnych z kształceniem na odległość. W ostatnim artykule naukowym prezentowane są możliwości zaadoptowania nowego modelu teoretycznego Complex Dynamic Systems Theory (Teoria Złożonych Układów Dynamicznych) dla potrzeb nauczania języka, wskazując zarówno na korzyści, jak i problemy z tym związane. W tomie zawarte są także dwie recenzje niedawno opublikowanych książek: Personality and Emotional Intelligence in Second Language Learning Katarzyny Ożańskiej-Ponikwii (recenzja autorstwa Danuty Gabryś-Barker) oraz Avialinguistics. The Study of Language for Aviation Purposes Anny Borowskiej (recenzja przygotowana przez Adama Wojtaszka). Tak jak poprzednie, obecny numer kierowany jest zarówno do badaczy procesów przyswajania języków, jak i do praktykujących glottodydaktyków.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
A course in language teaching : practice and theory / Penny Ur. - 19th ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2011. - 375, [3] s. : il. ; 25 cm.
(Cambridge Teacher Training and Development)
ISBN: 978-0-521-44994-6
1. The teaching process; 2. Teaching the language: The "what"; 3. Teaching the language: The "how"; 4. Course content; 5. Lessons; 6. Learner differences; Trainer's notes.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
After Babel : aspects of language and translation / George Steiner. - 3rd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1998. - 538 s. ; 20 cm.
ISBN: 978-0-19-288093-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-90-0
Cz.I Literaturoznawstwo i translatoryka: 1. I ty zostaniesz Frankensteinem: Frankenstein Mary Shelley w interpretacji psychoanalitycznej, feministycznej i marksistowskiej, 2. Współczesne tłumaczenia białoruskiego "Tristana" jako środek edukacji międzykulturowej, 3. Dokumentacja Unii Europejskiej - wyzwanie dla tłumaczy, 4. Kilka uwag o kształceniu tłumaczy języków obcych w Polsce, 5. Problemy nieprzekładalności tekstów urzędowych. Cz.II Językoznawstwo: 1. Zapożyczenia niderlandzkie w rosyjskich żargonach i złodziejskim argot, 2. Zapożyczenia w grupach leksykalno-semantycznych i gniazdach derywacyjnych, 3. Rola terminu w referencjalnej i tematycznej organizacji dyskursu akademickiego, 4. Język rosyjski we współczesnej Europie. Cz.III Glotodydaktyka: 1. Językowy obszar świata w glottodydaktyce, 2. Kształcenie języków obcych w kontekście przemian społecznych i kulturowych w Europie, CZ.IV Edukacja ustawiczna wirtualnych nauczycieli logopedów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Formaty, Kartoteki / przewodnicząca komitetu red. Maria Burchard ; 8)
ISBN: 83-87629-54-5
1. Wprowadzenie; 2. Kartoteka wzorcowa języka KABA; 3. Podstawy tworzenia języka KABA; 4. Redakcja rekordów haseł wzorcowych języka KABA; 5. Odsyłacze całkowite orientacyjne w kartotece wzorcowej języka KABA; 6. Nazwy geograficzne w kartotece wzorcowej języka KABA, Przykłady
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
Język w komunikowaniu / Marian Bugajski. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 357 s. : rys. ; 21 cm.
ISBN: 978-83-01-14807-2
Część I: Zagadnienia ogólne. 1. Społeczne zadania językoznawstwa normatywnego. 2. Ważniejsze stanowiska w tradycji kultury języka. 3. Między kulturą języka a lingwistyką normatywną. Część II: Świadomość językowa. 3. Świadomość językowa a świadomość lingwistyczna. 5. Początki polskiej świadomości językowej. Część III: Rozwój polskiej myśli normatywnej. 6. W trosce o język ojczysty. 7. Kultura języka jako jeden z przejawów kultury. 8. Ku naukowości kultury języka. 9. Sprawność językowa. 10. Lapsologiczny nurt w kulturze języka. 11. Kultura języka a socjolingwistyka. 12. Zagadnienie nowomowy w językoznawstwie normatywnym. 13. Problemy aksjologiczne - kultura słowa. 14. Pragmatyczne aspekty kultury języka. 15. Kategoria oficjalności - nieoficjalności w kulturze języka. 16. Literatura a kultura języka. 17. Kultura języka dziś. Część IV: Normatywne aspekty języka. 18. Glottopolityka a kultura języka. 19. Warunki funkcjonowania języka. 20. Przeobrażenia języka. 21. Doskonalenie języka. 22. Realne możliwości oddziaływania na język. Część V: Komunikacyjne aspekty języka. 23. Język w interakcjach kulturowych. 24. Przejawy snobizmu w komunikacji językowej. 25. Niektóre przyczyny obecnego stanu polszczyzny. 26. Odbiorca i adresat w procesie komunikacji. 27. O niektórych aspektach perswazji językowej. 28. Sytuacyjne i kontekstowe uwarunkowania komunikacji językowej. 29. Uwagi o współczesnej komunikacji medialnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.77 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.77 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Socjolongwistyka czy socjologia języka? Polska myśl socjolingwistyczna; Język w uwarunkowaniach społecznych. Socjolekty; Społeczne uwarunkowania zachowań językowych. Z teorii interakcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Język w zachowaniach społecznych / Stanisław Grabias. - Wyd.2 popr. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. - 382 s. : tab., rys. ; 24 cm.
Socjolongwistyka czy socjologia języka? Polska myśl socjolingwistyczna; Język w uwarunkowaniach społecznych. Socjolekty; Społeczne uwarunkowania zachowań językowych. Z teorii interakcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
E-book
In basket
Celem i misją czasopisma Konińskie Studia Językowe jest stworzenie platformy do dyskusji na temat osiągnięć oraz wyzwań stojących przed naukowcami zajmującymi się językami w ujęciu stosowanym. Adresatem czasopisma są zarówno doświadczeni, jak i początkujący badacze języków, językoznawcy stosowani, dydaktycy, tłumacze, kulturoznawcy i wszyscy ci, którzy traktują język jako podstawowy przedmiot swoich badań. Motywem przewodnim i osią spajającą pracę redakcji jest refleksja nad językiem. W tej szerokiej formule mieści się zarówno podejście ściśle językoznawcze, jak również pedagogiczne czy kulturowe. Mamy nadzieję, że tak zarysowana wizja czasopisma pozwoli nam wypełnić znaczącą lukę na polskim rynku czasopism naukowym. Przyjmując jednoznacznie językoznawczy punkt odniesienia, zakładamy jednocześnie, że szeroki wachlarz odniesień do badań językowych, od praktyki edukacyjno-translatorskiej po kulturowo uwarunkowane użycie języka w mediach, jest niezbędny dla całościowego podejścia do badań językowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-0-262-51370-8
Zawiera: 1. What is Linguistics?; 2. Morphology: The Study of the Structure of Words; 3. Phonetics and Phonemic Transcription; 4. Phonology: The Study of Sound Structure; 5. Syntax: The Study of Sentence Structure; 6. Semantic: The Study of Linguistic Meaning; 7. Language Variation; 8. Language Change; 9. Pragmatics: The Study of Language Use and Communication; 10. Psychology of Language: Speech Production and Comprehension; 11. Language Acquisition in Children; 12. Language and the Brain.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 811 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811 (1 egz.)
Book
In basket
Nauki pomocnicze historii / Józef Szymański. - Wyd.6. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2004. - 762, [1] s. : fot., il., tab. ; 25 cm.
ISBN: 83-01-14159-X
1. Wiadomości wstępne, 2. Rodzaje i gatunki źródeł historycznych, 3. Genealogia, 4. Chronologia, 5. Metrologia, 6. Geografia historyczna, 7. Język i kultura literacka, 8. Paleografia, 9. Bibliologia historyczna, 10. Dyplomatyka, 11. Nauka o archiwach, 12. Nauka o znakach władzy i prawa, 13. Numizmatyka, 14. Sfragistyka, 15, Heraldyka, 16. Edytorstwo historyczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-240-0993-0
1. Truskawki bez śmietany , 2. Strategia i detale , 3. Słowniki i encyklopedia , 4. Encyklopedia anglosaska , 5. Encyklopedia powszechna , 6. Wizje i rewizje , 7. Poszukiwania , 8. "europejska" wieża Babel , 9. Politycal correctness , 10. Dyskretny urok anachronizmu , 11. Frazes , frazeologizm i metafora , 12. Gramatyka a perspektywa , 13. Krótkie jest trudne , 14. Słowo , obraz i dźwięk , 15. Marcepaneria i inne utwory , 16. Cena i oceny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 811 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 811 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88581-07-4
1. Charakterystyka opracowania rzeczowego, 2. Elementy teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych, 3. Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna, 4. Języki haseł przedmiotowych, 5. Opracowanie literatury pięknej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 002 (1 egz.)
Book
In basket
Pamięć. Uczenie się. Język / Ida Kurcz. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 1995. - 323, [1] s. : tys.; tab. ; 24 cm.
(Psychologia ogólna / red. Tadeusz Tomaszewski ; T.3)
ISBN: 83-01-10211-X
1. Pamięć: Tło historyczne; Fazy procesów pamięci i jej rodzaje; Metody badania pamięci; Prawidłowości odnoszące się do faz procesów pamięci; Pamięć przemijająca i pamięć długotrwała. Blokowy model pamięci; Podstawowe kierunki krytyki blokowego modelu pamięci. Analiza procesów pamięci; Pamięć semantyczna i pamięć epizodyczna; Teorie pamięci; 2. Uczenie się: Definicja uczenia się; Elementarne rodzaje uczenia się; Teorie wyjaśniające uczenie się poprzez warunkowanie; Uczenie się czynności złożonych; Nabywanie wprawy; Czynniki wpływające na nabywanie wprawy; Czynniki związane ze sposobem uczenia się i z materiałem; Role nastawienia; Uczenie się wspomagane mikrokomputerem; 3. Wstęp; Funkcja językowa; Język a mowa. Kompetencja a realizacja językowa; Neurofilologiczne podstawy języka. Filo- i ontogeneza języka; Produkcja i percepcja mowy; Wiedza językowa (kompetencja językowa i kompetencja komunikacyjna) a wiedza o świecie; Struktura języka a struktura kompetencji językowej; Kompetencja komunikacyjna; Język mówiony a język pisany, uczenie się języka drugiego; 4. Organizacja niektórych czynności psychicznych w mózgu: asymetria półkulowa: Przegląd metod stosowanych w badaniach nad zróżnicowaniem półkul mózgowych; Czego dotyczy zróżnicowanie półkul mózgowych?; Czynniki wpływające na asymetrię półkulowa u człowieka; Współdziałanie półkul mózgowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14331-2
Cz. I Naukowe podstawy pedagogiki porównawczej; 1. Do czego służą międzynarodowe badania porównawcze systemów kształcenia, 2. Pedagogika porównawcza: teoria i praktyka. Cz. II Struktury i funkcjonowanie systemów oświatowych; 3. Wychowanie przedszkole, 4. Kształcenie początkowe (elementarne) i podstawowe, 5. Kształcenie średnie drugiego stopnia, 6. Kształcenie uniwersyteckie i nieuniwersyteckie, 7. Kształcenie dorosłych i edukacja na odległość. Cz. III Trendy, problemy i perspektywy edukacji w kontekście międzynarodowym; 8. Edukacja i stratyfikacja społeczne, 9. Kształcenie a rynek pracy, 10. Niepowodzenia szkolne w międzynarodowych badaniach porównawczych, 11. Rodzice a szkoła; problemy i tendencje we współpracy, 12. Języki obce w szkolnictwie czeskim i europejskim, 13. Polski system oświatowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Myśl Filozoficzna : wprowadzenia, panorama zagadnień, historia myśli filozoficznej / pod red. Tadeusz Ślipka ; T.1-2)
ISBN: 978-83-7318-917-1
1. Filozofia, 2. Język, 3. Poznanie, 4. Prawda, 5. Byt, 6. Dobro
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 1 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-252-9
1. Prawoznawstwo jako nauka, 2. Człowiek i jego środowisko przyrodnicze, 3. Środowisko społeczne człowieka, 4. Natura człowieka i jego odpowiedzialność prawne, 5. Władza i polityka, 6. Sprawowanie władzy publicznej, 7. Prawo jako zjawisko społeczne, 8. Język prawa, 9. Zagadnienie stosunku prawnego, 10. Źródła prawa, 11. System prawa w RP, 12. Realny wymiar prawa, 13. Ochrona praw człowieka w RP, 14. Europejski system ochrony praw człowieka, 15. Praca zawodowa prawnika
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again